Идет загрузка документа (70 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения процедур прекращения юридических лиц и физических лиц - предпринимателей

Проект закона Украины от 24.03.2011 № 8295
Дата рассмотрения: 24.03.2011 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення процедур припинення юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

1) статтю 1666 викласти в такій редакції:

"Стаття 1666. Порушення порядку припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця

Неподання в установлений законом строк, подання за невстановленою формою державному реєстраторові рішень, повідомлень, інших документів, обов'язкове подання яких встановлено законом для проведення припинення юридичної особи або припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, чи надання недостовірних відомостей у таких документах -

тягне за собою накладення штрафу на голову комісії з припинення юридичної особи (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) або ліквідатора, або посадових осіб органів державної влади, або на фізичну особу - підприємця від шістдесяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, -

тягнуть за собою накладення штрафу на таку особу від вісімдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Відсутність бухгалтерського обліку або ведення його з порушенням установленого порядку, несвоєчасне, неповне або з порушенням установленого порядку проведення інвентаризації майна, порушення порядку проведення оцінки майна, складення ліквідаційного балансу (проміжного та/або розподільного балансу, передавального акта) під час припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця, -

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб юридичної особи або на фізичну особу - підприємця, інших осіб, залучених до процедури припинення від ста до ста п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Ухилення голови комісії з припинення юридичної особи (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) або ліквідатора, інших відповідальних осіб, залучених до припинення юридичної особи, від проведення припинення юридичної особи або від складення ліквідаційного балансу (проміжного та/або розподільного балансу, передавального акта), обов'язкове подання якого встановлено законом для проведення припинення юридичної особи або припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, -

тягне за собою накладення штрафу від ста до ста п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Неподання, несвоєчасне подання або подання не в повному обсязі на вимогу органів державної податкової служби та/або Пенсійного фонду України для проведення позапланових перевірок первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, податкової звітності та інших документів, що пов'язані з обчисленням і сплатою податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхових коштів до Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування, інших сум, що пов'язані із такими зобов'язаннями, дотриманням вимог іншого законодавства, контроль за яким покладено на зазначені органи та фонди, несвоєчасне, неповне або з порушенням встановленого порядку проведення на вимогу органу державної податкової служби інвентаризації основних фондів, товарно-матеріальних цінностей та коштів під час припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, -

тягне за собою накладення штрафу на голову комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) або ліквідатора, інших відповідальних осіб, залучених до припинення юридичної особи або фізичну особу - підприємця від ста до ста п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Незакриття або закриття з порушенням установленого законом строку рахунків, відкритих у фінансових установах, під час припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи -підприємця, -

тягне за собою накладення штрафу на голову комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) або ліквідатора, інших відповідальних осіб, залучених до припинення юридичної особи або фізичну особу - підприємця від ста до ста п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Дії, передбачені частинами третьою - шостою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, -

тягнуть за собою накладення штрафу на таку особу від ста п'ятдесяти до двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.";

2) статтю 221 після цифр "1661 - 1664," доповнити словами і цифрами "частинами першою і другою статті 1666,";

3) у частині першій статті 2341 слова і цифри "ліквідації юридичної особи (стаття 1666)" замінити словами і цифрами "припиненні юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця (частини третя - шоста та сьома статті 1666)";

4) у частині першій статті 2342 слова і цифри "ліквідації юридичної особи (стаття 1666)" замінити словами і цифрами "припиненні юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця (частини третя - шоста та сьома статті 1666)";

5) у частині першій статті 2343 слова і цифри "ліквідації юридичної особи (стаття 1666)" замінити словами і цифрами "припиненні юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця (частини третя - шоста та сьома статті 1666)";

6) абзац сорок дев'ятий пункту 1 частини першої статті 255 після слів "регуляторної політики" доповнити словами ", державної реєстрації".

2. У Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 40-44, ст. 356):

1) доповнити Кодекс статтею 501 такого змісту:

"Стаття 501. Обов'язки фізичної особи - підприємця за зобов'язаннями, пов'язаними з припиненням її підприємницької діяльності

1. Фізична особа - підприємець письмово повідомляє кредиторів про прийняте рішення щодо припинення її підприємницької діяльності, порядок і строки заявлення кредиторами своїх вимог, що не можуть становити менше двох та більше трьох місяців з дня опублікування повідомлення про прийняття фізичною особою - підприємцем рішення щодо припинення підприємницької діяльності.

2. Кожна вимога кредитора, зокрема щодо сплати податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхових коштів до Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування, розглядається фізичною особою - підприємцем та приймається рішення щодо кожної вимоги кредитора, яке надсилається кредитору не пізніше п'ятнадцяти днів з дня отримання фізичною особою - підприємцем відповідної вимоги кредитора.

3. Вимоги кредиторів, про не визнані фізичною особою - підприємцем, діяльність якої припиняється, якщо кредитор у місячний строк після одержання повідомлення про повну або часткову відмову у визнанні його вимог не звертався до суду з позовом, вимоги, у задоволенні яких за рішенням суду кредиторові відмовлено, вважаються погашеними.

4. Підприємницька діяльність фізичної особи - підприємця є припиненою з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення такої діяльності.";

2) статті 105 та 111 викласти в такій редакції:

"Стаття 105. Виконання рішення про припинення юридичної особи

1. Учасники юридичної особи, суд або орган, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, зобов'язані протягом трьох робочих днів з дати прийняття рішення письмово повідомити орган, що здійснює державну реєстрацію.

2. Учасники юридичної особи, суд або орган, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, відповідно до цього Кодексу призначають комісію з припинення юридичної особи (комісію з реорганізації, ліквідаційну комісію) та її голову або ліквідатора та встановлюють порядок і строки заявлення кредиторами своїх вимог до юридичної особи, що припиняється.

Виконання функцій комісії з припинення юридичної особи (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) може бути покладено на орган управління юридичної особи.

3. До комісії з припинення юридичної особи (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) або ліквідатора з моменту призначення переходять повноваження щодо управління справами юридичної особи. Голова комісії, її члени або ліквідатор юридичної особи представляють її у відносинах з третіми особами та виступають у суді від імені юридичної особи, яка припиняється.

4. Строк заявлення кредиторами своїх вимог до юридичної особи, що припиняється, не може становити менше двох та більше шести місяців з дня опублікування повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи.

5. Кожна окрема вимога кредитора, зокрема щодо сплати податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхових коштів до Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування, розглядається, після чого приймається відповідне рішення, яке надсилається кредитору не пізніше тридцяти днів з дня отримання юридичною особою, що припиняється, відповідної вимоги кредитора.";

"Стаття 111. Порядок припинення юридичної особи

1. З дати внесення до єдиного державного реєстру запису про рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи ліквідаційна комісія (ліквідатор) зобов'язана вжити всіх необхідних заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості юридичної особи, що припиняється, та письмового повідомлення кожного з них про припинення юридичної особи в установлені цим Кодексом строки.

Ліквідаційна комісія (ліквідатор) заявляє вимоги та позови про стягнення заборгованості з дебіторів юридичної особи.

2. Ліквідаційна комісія (ліквідатор) зобов'язана повідомити учасників юридичної особи, суд або орган, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, про її участь в інших юридичних особах та/або відомості про створені нею господарські товариства, дочірні підприємства.

3. Під час проведення заходів щодо припинення до завершення строку пред'явлення вимог кредиторів ліквідаційна комісія (ліквідатор) закриває рахунки, відкриті у фінансових установах, крім рахунка, який використовується для розрахунків з кредиторами під час припинення юридичної особи.

4. Ліквідаційна комісія вживає заходів до інвентаризації майна юридичної особи, що припиняється, а також майна її філій та представництв, дочірніх підприємств, господарських товариств, а також майна, що підтверджує її корпоративні права в інших юридичних особах, виявляє та вживає заходів для повернення майна, яке перебуває у третіх осіб.

У випадках, установлених законом, ліквідаційна комісія (ліквідатор) забезпечує проведення незалежної оцінки майна юридичної особи, що припиняється.

5. Ліквідаційна комісія (ліквідатор) вживає заходів до закриття відокремлених підрозділів юридичної особи (філій, представництв) та відповідно до законодавства про працю здійснює звільнення працівників юридичної особи, що припиняється.

6. Ліцензії, документи дозвільного характеру та інші документи, а також печатки та штампи, які підлягають поверненню органам державної влади, органам місцевого самоврядування, повертаються їм ліквідаційною комісією (ліквідатором).

7. Для проведення перевірок та визначення наявності або відсутності заборгованості із сплати податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхових коштів до Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування ліквідаційна комісія (ліквідатор) забезпечує своєчасне надання органам державної податкової служби та Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування документів юридичної особи (її філій, представництв), у тому числі первинних документів, регістрів бухгалтерського та податкового обліку.

8. Ліквідаційна комісія (ліквідатор) зобов'язана розглянути вимоги кредиторів та прийняти рішення про їх визнання, відхилення або визнання в певній частині та письмово повідомити кожного з них про прийняте рішення.

9. Ліквідаційна комісія після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами складає проміжний ліквідаційний баланс, який містить відомості про склад майна юридичної особи, що ліквідується, перелік пред'явлених кредиторами вимог, а також про результати їх розгляду.

Проміжний ліквідаційний баланс затверджується учасниками юридичної особи, судом або органом, що прийняв рішення про припинення юридичної особи.

10. Виплата грошових сум кредиторам юридичної особи, що припиняється, у тому числі за податками, зборами, єдиним внеском на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та іншими коштами, що належить сплатити до державного або місцевого бюджету, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування, провадиться у порядку черговості, встановленому статтею 112 цього Кодексу.

У разі недостатності в юридичної особи, що припиняється, коштів для задоволення вимог кредиторів ліквідаційна комісія організовує реалізацію майна юридичної особи.

11. До моменту затвердження ліквідаційного балансу ліквідаційна комісія (ліквідатор) складає та подає органам державної податкової служби, Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування звітність за останній звітний період.

12. Після завершення розрахунків з кредиторами ліквідаційна комісія (ліквідатор) складає ліквідаційний баланс, забезпечує його затвердження учасниками юридичної особи, судом або органом, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, та забезпечує подання органам державної податкової служби.

13. Майно, що залишилося після задоволення вимог кредиторів (у тому числі за податками, зборами, єдиним внеском на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та іншими коштами, що належить сплатити до державного або місцевого бюджету, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування, передається учасникам юридичної особи, якщо інше не встановлено установчими документами юридичної особи або законом.

14. Документи, що підлягають обов'язковому зберіганню, передаються в установленому законодавством порядку, відповідним архівним установам.

15. Ліквідаційна комісія (ліквідатор) забезпечує подання державному реєстраторові документів, передбачених законом для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в установлені законом строки.

16. Юридична особа є припиненою з дати внесення до єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в установленому законом порядку.";

3) у статті 112:

у першому реченні частини третьої слова "до затвердження ліквідаційного балансу юридичної особи" замінити словами "протягом місяця з дати, коли він дізнався або повинен був дізнатися про таку відмову";

у частині четвертій слова "ліквідаційною комісією" виключити.

3. У Господарському кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 18-22, ст. 144):

1) частину восьму статті 59 викласти в такій редакції:

"8. Оголошення про реорганізацію чи ліквідацію господарської організації або припинення діяльності індивідуального підприємця протягом десяти робочих днів з дня внесення відповідного запису до зазначеного реєстру підлягає опублікуванню у виданні спеціально уповноваженого органу з питань державної реєстрації, в якому зазначаються відомості з єдиного державного реєстру.";

2) статті 60 і 61 викласти в такій редакції:

"Стаття 60. Загальний порядок ліквідації суб'єкта господарювання

1. Порядок ліквідації суб'єкта господарювання визначається законодавчими актами.

Стаття 61. Порядок розрахунків з кредиторами у разі ліквідації суб'єкта господарювання

1. Претензії кредиторів до суб'єкта господарювання, що ліквідується, задовольняються з майна цього суб'єкта, якщо інше не передбачено цим Кодексом та іншими законами.

2. У разі ліквідації платоспроможного суб'єкта господарювання вимоги його кредиторів задовольняються у порядку черговості, що встановлений Цивільним кодексом України.

У разі визнання суб'єкта господарювання банкрутом вимоги його кредиторів задовольняються у порядку черговості, що встановлений Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".".

4. У Законі України "Про господарські товариства" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 49, ст. 682; 1995 р., N 14, ст. 90, ст. 93; 2001 р., N 31, ст. 146; 2004 р., N 13, ст. 181; 2005 р., N 48, ст. 480; 2007 р., N 33, ст. 440):

1) частину другу статті 7 викласти в такій редакції:

"Товариство зобов'язане протягом трьох робочих днів з дати прийняття рішення про внесення змін до установчих документів повідомити орган, що провів реєстрацію, для внесення необхідних змін до державного реєстру.";

2) у статті 19:

частину другу викласти в такій редакції:

"Припинення товариства проводиться призначеною учасниками, судом або уповноваженим органом комісією з припинення товариства (комісією з реорганізації, ліквідаційною комісією) або ліквідатором. Виконання функцій комісії з припинення товариства (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) може бути покладено на орган управління товариства.";

доповнити статтю частиною такого змісту:

"Припинення товариства проводиться в установленому законом порядку.";

3) друге і третє речення частини другої статті 20 виключити;

4) статтю 21 викласти в такій редакції:

"Стаття 21. Черговість задоволення вимог кредиторів

У разі припинення платоспроможного товариства вимоги його кредиторів задовольняються у порядку черговості, що встановлений Цивільним кодексом України.

У разі визнання товариства банкрутом, вимоги його кредиторів задовольняються у порядку черговості, що встановлений Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".";

5. У Законі України "Про колективне сільськогосподарське підприємство" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 20, ст. 272, N 48, ст. 658; 2001 р., N 31, ст. 146):

1) статтю 32 викласти в такій редакції:

"Стаття 32. Комісія з припинення підприємства

1. Припинення підприємства проводиться призначеною членами підприємства, судом або уповноваженим органом комісією з припинення (комісією з реорганізації, ліквідаційною комісією) або ліквідатором.

Виконання функцій комісії з припинення підприємства (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) може бути покладено на орган управління підприємства.

Припинення підприємства проводиться в установленому законом порядку.";

2) статтю 33 викласти в такій редакції:

"Стаття 33. Задоволення вимог кредиторів

1. У разі припинення платоспроможного підприємства вимоги його кредиторів задовольняються у порядку черговості, що встановлений Цивільним кодексом України.

У разі визнання підприємства банкрутом, вимоги його кредиторів задовольняються у порядку черговості, що встановлений Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

2. Після задоволення вимог кредиторів паї членів підприємства видаються їм натурою або грішми чи цінними паперами.".

6. Частину другу статті 38 Закону України "Про сільськогосподарську кооперацію" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 39, ст. 261; 2003 р., N 30, ст. 247) викласти у такій редакції:

"2. Ліквідація кооперативу здійснюється ліквідаційною комісією або ліквідатором, що призначаються загальними зборами членів кооперативу, судом або уповноваженим органом.

Ліквідація об'єднання здійснюється ліквідаційною комісією або ліквідатором, що призначаються зборами уповноважених представників кооперативів, судом або уповноваженим органом.

Ліквідація кооперативу або об'єднання проводиться в установленому законом порядку.".

7. У Законі України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 31-32, ст. 263; 2005 р., N 16, ст. 257, N 32, ст. 421; 2006 р., N 26, ст. 210, N 27, ст. 234, N 37, ст. 310; 2009 р., N 19, ст. 263; 2010 р., N 8, ст. 51, N 18, ст. 140, N 41-45, ст. 529):

1) статтю 1 доповнити абзацом такого змісту:

"принцип мовчазної згоди у сфері державної реєстрації - принцип, згідно з яким державний реєстратор вносить до Єдиного державного реєстру запис про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення або про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем за її рішенням.";

2) частину першу статті 6 після абзацу тринадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"повідомляє правоохоронні органи щодо порушення визначеного законом строку для подання відповідними посадовими особами юридичної особи та фізичною особою - підприємцем державному реєстраторові рішень щодо припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;".

У зв'язку з цим абзац чотирнадцятий вважати абзацом п'ятнадцятим;

3) абзац шостий частини другої статті 7 викласти в такій редакції:

"затверджує форми заяв, повідомлень, реєстраційних карток, довідок, витягу та виписки з Єдиного державного реєстру;";

4) у частині дев'ятій статті 9:

абзац перший після слів "подати державному реєстратору" доповнити словами "за місцезнаходженням юридичної особи (місцем проживання фізичної особи - підприємця)";

в абзаці п'ятому слова "за місцезнаходженням юридичної особи (фізичної особи - підприємця)" виключити;

5) у статті 11:

частину третю доповнити абзацами такого змісту:

"документи, відповідно до яких призначено комісію з припинення юридичної особи (комісію з реорганізації, ліквідаційну комісію) або ліквідатора, відомості про персональний склад такої комісії, її голову або ліквідатора, про реєстраційні номери облікових карток платників податків щодо всіх членів такої комісії (або відомості про серію та номер паспорта - для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті);

повідомлення органів державної податкової служби, Пенсійного фонду України про початок проведення позапланової перевірки, яка була призначена у зв'язку з припиненням юридичної особи;

повідомлення органів державної податкової служби, Пенсійного фонду України про неможливість проведення позапланової перевірки, яка була призначена у зв'язку з припиненням юридичної особи;

повідомлення органів державної податкової служби, Пенсійного фонду України про наявність заперечень органів державної податкової служби та/або Пенсійного фонду України проти проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації та про відкликання такого повідомлення;

другий примірник повідомлення про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи, надісланого державним реєстратором юридичній особі в установленому законом порядку;".

частину четверту доповнити абзацами такого змісту:

"повідомлення органів державної податкової служби, Пенсійного фонду України про початок проведення позапланової перевірки, яка була призначена у зв'язку з припиненням підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;

повідомлення органів державної податкової служби, Пенсійного фонду України про неможливість проведення позапланової перевірки, яка була призначена у зв'язку з припиненням підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;

повідомлення органів державної податкової служби, Пенсійного фонду України про наявність заперечень органів державної податкової служби та/або Пенсійного фонду України проти проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця та про відкликання такого повідомлення;

другий примірник повідомлення про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, надісланого державним реєстратором фізичній особі - підприємцю в установленому законом порядку;".

6) у статті 17:

у частині другій:

абзац двадцять восьмий викласти в такій редакції:

"відомості про перебування юридичної особи у процесі припинення, зокрема про дату реєстрації рішення засновників (учасників) або уповноваженого ними органу про припинення юридичної особи; дату публікації у виданні спеціально уповноваженого органу з питань державної реєстрації повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи; персональний склад комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії), її голову, дату обрання (призначення) або дату обрання (призначення) ліквідатора; реєстраційні номери облікових карток платників податків щодо всіх членів такої комісії (або відомості про серію та номер паспорта - для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відповідну відмітку у паспорті);";

абзац сорок перший викласти в такій редакції:

"відомості, отримані в порядку взаємного обміну інформацією з відомчих реєстрів органів статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України: дати та номери записів про взяття на облік і зняття з обліку у зазначених органах, дата надходження від органів державної податкової служби, Пенсійного фонду України до державного реєстратора документів (повідомлень, інформації), передбачених цим Законом у зв'язку з припиненням юридичної особи із зазначенням прізвища, імені та по батькові посадової особи, яка підписала документ, дані органів державної статистики про основний вид економічної діяльності підприємств, визначений на підставі даних державних статистичних спостережень відповідно до статистичної методології за підсумками діяльності за рік;";

доповнити частину абзацами такого змісту:

"відомості про строк, визначений засновниками (учасниками) юридичної особи, судом або органом, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, для заявлення кредиторами своїх вимог;

відомості про початок проведення позапланової перевірки органами державної податкової служби, Пенсійного фонду України, яка була призначена у зв'язку з припиненням юридичної особи;

відомості про неможливість проведення позапланової перевірки органами державної податкової служби, Пенсійного фонду України, яка була призначена у зв'язку з припиненням юридичної особи;

відомості про наявність заперечень органів державної податкової служби, Пенсійного фонду України щодо проведення державної реєстрації припинення юридичної особи;

відомості про відкликання повідомлення щодо наявності заперечень органів державної податкової служби, Пенсійного фонду України щодо проведення державної реєстрації припинення юридичної особи.";

б) у частині четвертій:

абзац одинадцятий після слів "підприємницької діяльності, зокрема" доповнити словами "дата подання заяви про припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем за її рішенням;".

абзац дев'ятнадцятий викласти в такій редакції:

"відомості, отримані в порядку взаємного обміну інформацією з відомчих реєстрів органів статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України, у тому числі дати та номери записів про взяття на облік і зняття з обліку в цих органах, дата надходження від органів державної податкової служби, Пенсійного фонду України до державного реєстратора документів (повідомлень, інформації), передбачених цим Законом у зв'язку з припиненням підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця із зазначенням прізвища, імені та по батькові посадової особи, яка підписала документ;";

доповнити частину абзацами такого змісту:

"відомості про строк, визначений фізичною особою - підприємцем або спадкоємцем, опікуном, піклувальником чи управителем майна фізичної особи - підприємця, для заявлення кредиторами своїх вимог;

відомості про початок проведення позапланової перевірки органами державної податкової служби, Пенсійного фонду України, яка була призначена у зв'язку з припиненням підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;

відомості про неможливість проведення позапланової перевірки органами державної податкової служби, Пенсійного фонду України, яка була призначена у зв'язку з припиненням підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;

відомості про наявність заперечень органів державної податкової служби, Пенсійного фонду України стосовно державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;

відомості про відкликання повідомлення щодо наявності заперечень органів державної податкової служби, Пенсійного фонду України стосовно державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця.";

7) в абзаці четвертому частини п'ятнадцятої статті 19 слова "за місцезнаходженням юридичної особи" виключити;

8) у частині першій статті 20 слова ", відомостей, передбачених абзацом сороковим частини другої статті 17 цього Закону" виключити;

9) частини першу і п'яту статті 22 викласти в такій редакції:

"1. Інформація про проведення державної реєстрації юридичної особи, зміну місцезнаходження юридичної особи, зміну найменування юридичної особи, прийняття засновниками (учасниками), судом або уповноваженим органом рішення про виділ, прийняття засновниками (учасниками) або уповноваженим ними органом рішення щодо припинення юридичної особи, про персональний склад комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) та її голову або призначення ліквідатора, постановлення судового рішення щодо припинення юридичної особи, якщо таке рішення не пов'язане з банкрутством юридичної особи, постановлення судового рішення щодо порушення провадження у справі банкрутство юридичної особи, про зменшення статутного фонду (статутного, складеного капіталу) юридичної особи, проведення державної реєстрації припинення юридичної особи, проведення державної реєстрації припинення юридичної особи за принципом мовчазної згоди, про втрату або заміну свідоцтва про державну реєстрацію, подання державному реєстраторові заяви про припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем за її рішенням, про постановлення судового рішення щодо припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, якщо таке рішення не пов'язане з банкрутством фізичної особи - підприємця, про прізвище, ім'я, по батькові спадкоємця, опікуна, піклувальника чи управителя майна фізичної особи - підприємця, дату їх призначення, про постановлення судового рішення щодо порушення провадження у справі про банкрутство фізичної особи - підприємця, про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за принципом мовчазної згоди, про постановлення судового рішення щодо припинення провадження у справі про банкрутство юридичної особи або фізичної особи - підприємця підлягає обов'язковому опублікуванню в спеціалізованому друкованому засобі масової інформації.";

"5. За публікацію повідомлень у спеціалізованому друкованому засобі масової інформації про:

зміну місцезнаходження юридичної особи, зміну найменування юридичної особи, прийняття засновниками (учасниками), судом або уповноваженим органом рішення про виділ, зменшення статутного фонду (статутного, складеного капіталу) юридичної особи, втрату або заміну свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, втрату оригіналів установчих документів юридичної особи справляється плата в розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

прийняття засновниками (учасниками) або органом рішення щодо припинення юридичної особи, а також про персональний склад комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) та її голову або про призначення ліквідатора, про постановлення судового рішення щодо припинення юридичної особи, якщо таке рішення не пов'язане з банкрутством юридичної особи, про постановлення судового рішення щодо порушення провадження у справі про банкрутство юридичної особи, про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи, проведення державної реєстрації припинення юридичної особи за принципом мовчазної згоди плата не справляється;

втрату або заміну свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця справляється плата в розмірі одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян;

подання державному реєстраторові заяви про припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем, про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за її рішенням, проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за принципом мовчазної згоди, постановлення судового рішення щодо порушення провадження у справі про банкрутство фізичної особи - підприємця, про постановлення судового рішення щодо припинення провадження у справі про банкрутство фізичної особи - підприємця, про прізвище, ім'я, по батькові третьої особи (спадкоємця, опікуна, піклувальника чи управителя майна фізичної особи підприємця) плата не справляється.";

10) у статті 34:

частину першу викласти в такій редакції:

"1. Для внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення щодо припинення юридичної особи заявник повинен подати (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) державному реєстраторові оригінал або нотаріально засвідчену копію рішення засновників (учасників) або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи.";

частину шосту доповнити абзацом такого змісту:

"Державний реєстратор вносить до Єдиного державного реєстру запис про призначення комісії з припинення не пізніше наступного робочого дня з дати отримання (надходження) зазначених відомостей.";

у частині сьомій:

в абзаці третьому слова і цифри "та частиною двадцять першою статті 22 цього Закону" виключити;

абзац шостий викласти у такій редакції:

"рішення щодо припинення юридичної особи не містить відомостей про персональний склад комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії), її голову або ліквідатора, дані про реєстраційні номери облікових карток платників податків (або відомості про серію та номер паспорта - для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті), про порядок або строк заявлення кредиторами своїх вимог або у разі коли такий строк не відповідає закону.";

11) у частині другій статті 35:

абзац третій після слів "про відокремлені підрозділи" доповнити словами ", крім відомостей про їх закриття";

доповнити частину абзацом такого змісту:

"проведення державної реєстрації змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі про місцезнаходження юридичної особи.".

12) у статті 36:

частину першу викласти в такій редакції:

"1. Для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації голова ліквідаційної комісії, уповноважена ним особа або ліквідатор після закінчення процедури ліквідації, яка передбачена законом, але не раніше закінчення строку заявлення вимог кредиторами, повинен подати (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) державному реєстраторові документи:

заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації припинення юридичної особи у зв'язку з ліквідацією;

довідку відповідного органу державної податкової служби про відсутність заборгованості із сплати податків, зборів;

довідку відповідного органу Пенсійного фонду України про відсутність заборгованості із сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та страхових коштів до Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування;

довідку архівної установи про прийняття документів, які відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню.";

абзац другий частини другої викласти в такій редакції:

"У реєстраційній картці на проведення державної реєстрації припинення юридичної особи у зв'язку з ліквідацією голова ліквідаційної комісії або ліквідатор, або уповноважена особа письмово зазначають та підтверджують своїм особистим підписом, що ними було вчинено всі передбачені законодавством України дії стосовно порядку припинення юридичної особи, включаючи завершення розрахунків з кредиторами (у тому числі із сплати податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхових коштів до Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування).";

доповнити статтю після частини третьої новою частиною четвертою такого змісту:

"4. У разі коли після закінчення процедури припинення, яка передбачена законом, але не раніше закінчення строку заявлення кредиторами своїх вимог, юридичній особі в установленому законом порядку органом державної податкової служби та/або Пенсійного фонду України не надані довідки про відсутність заборгованості із сплати податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та страхових коштів до Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування або рішення про відмову в їх видачі, голова комісії з припинення або уповноважена ним особа не раніше ніж через десять робочих днів з дня закінчення такого строку набуває право на подання державному реєстраторові документів, передбачених частинами першою - третьою статті 36 цього Закону, за винятком зазначених довідок, для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації за принципом мовчазної згоди.

За наявності підстав, визначених абзацом першим цієї частини, державний реєстратор проводить державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації за принципом мовчазної згоди, про що вносить відповідний запис до Єдиного державного реєстру.".

У зв'язку з цим частини четверту - дванадцяту вважати відповідно частинами п'ятою - тринадцятою;

у частині п'ятій слова "першою та другою цієї статті" замінити словами "цією статтею";

доповнити статтю після частини сьомої новою частиною восьмою такого змісту:

"8. Органи державної податкової служби, Пенсійного фонду України під час проведення заходів щодо припинення юридичної особи надсилають в електронній формі та на паперовому носії державному реєстраторові протягом десяти робочих днів з дати публікації повідомлення про рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи одне з таких повідомлень, що повинне бути засвідчено підписом відповідної посадової особи у встановленому порядку, а саме:

повідомлення про початок проведення позапланової перевірки, призначеної у зв'язку з рішенням про припинення юридичної особи;

повідомлення про неможливість проведення позапланової перевірки, призначеної у зв'язку з рішенням про припинення юридичної особи.

У разі надіслання державному реєстраторові повідомлення про неможливість проведення позапланової перевірки органами державної податкової служби, Пенсійного фонду України, що була призначена у зв'язку з рішенням про припинення юридичної особи, таке повідомлення не пізніше двох місяців з дати публікації повідомлення про рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи повинно бути замінено відповідним органом державної податкової служби та/або Пенсійного фонду України на повідомлення про проведення позапланової перевірки або наявність заперечень щодо проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації.

Повідомлення про наявність заперечень щодо проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації органами державної податкової служби та/або Пенсійного фонду України надсилаються державному реєстраторові в електронній формі та на паперовому носії із зазначенням обґрунтованих обставин, які підтверджують проведення перевірки або неможливість її проведення, наявність грошових зобов'язань або заборгованості із сплати податків, зборів та/або єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та страхових коштів до Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування, або наявність інших обставин, за яких юридичну особу не може бути припинено.

Органи державної податкової служби та/або Пенсійного фонду України зобов'язані не пізніше десяти робочих днів з дати, коли вони дізналися про усунення обставин, які були підставою заперечень щодо проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, відкликати повідомлення щодо наявності таких заперечень.

Зазначені повідомлення повинні бути засвідчені підписом відповідної посадової особи у встановленому порядку.

Форми повідомлень, зазначених у цій частині, порядок їх заповнення та подання державному реєстраторові встановлюються центральним органом державної податкової служби та Пенсійним фондом України відповідно.

Дата надходження до державного реєстратора повідомлень органів державної податкової служби, Пенсійного фонду України вноситься до журналу обліку реєстраційних дій.".

У зв'язку з цим частини восьму - тринадцяту вважати відповідно частинами дев'ятою - чотирнадцятою;

у частині дев'ятій:

абзац четвертий виключити;

доповнити частину абзацами такого змісту:

"в Єдиному державному реєстрі щодо юридичної особи, яка припиняється, містяться відомості про те, що вона є учасником (власником) інших юридичних осіб та/або має не закриті відокремлені підрозділи;

не скасовано реєстрацію всіх випусків акцій, якщо юридична особа, яка припиняється, є акціонерним товариством;

від органів державної податкової служби та/або Пенсійного фонду України надійшло повідомлення про наявність заперечень щодо проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, яке не є відкликаним;

не зазначено та не підтверджено особистим підписом голови ліквідаційної комісії, ліквідатором або уповноваженою особою відомості, передбачені частиною другою цієї статті.";

в абзаці першому частини десятої слова "з описом вкладення" виключити;

у частині дванадцятій слова "три робочих дні" замінити словами "одного робочого дня";

частину чотирнадцяту викласти в такій редакції:

"14. Державний реєстратор не пізніше наступного робочого дня з дати проведення державної реєстрації припинення юридичної особи повинен видати (надіслати рекомендованим листом) голові ліквідаційної комісії (ліквідатору) або уповноваженій ним особі повідомлення про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи, другий примірник якого залучається до реєстраційної справи такої юридичної особи.";

13) у статті 37:

частину першу викласти у такій редакції:

"1. Для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті злиття, приєднання, поділу або перетворення голова комісії з припинення або уповноважена ним особа після закінчення процедури припинення, яка передбачена законом, але не раніше закінчення строку заявлення вимог кредиторами, повинна подати особисто (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) державному реєстраторові такі документи:

заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті злиття, приєднання, поділу або перетворення;

нотаріально посвідчену копію передавального акта, якщо припинення здійснюється в результаті злиття, приєднання або перетворення, або нотаріально посвідчену копію розподільного балансу, якщо припинення здійснюється в результаті поділу;

довідку архівної установи про прийняття документів, які відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню;

документ про узгодження плану реорганізації з органом державної податкової служби (за наявності податкового боргу).

довідку відповідного органу державної податкової служби про відсутність заборгованості із сплати податків, зборів;

довідку відповідного органу Пенсійного фонду України про відсутність заборгованості із сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та страхових коштів до Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування.";

частину другу доповнити абзацом такого змісту:

"У реєстраційній картці на проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті злиття, приєднання, поділу або перетворення голова комісії з припинення або уповноважена ним особа зазначають та підтверджують своїм особистим підписом, що ними було вчинено всі передбачені законодавством України дії стосовно порядку припинення юридичної особи, включаючи завершення розрахунків з кредиторами (у тому числі щодо сплати податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхових коштів до Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування).";

у частині третій слова "шостим - десятим" замінити словами "четвертим - сьомим";

доповнити статтю після частини четвертої новою частиною п'ятою такого змісту:

"5. У разі коли після закінчення процедури припинення, яка передбачена законом, але не раніше закінчення строку заявлення кредиторами своїх вимог, юридичній особі не надані в установленому законом порядку органом державної податкової служби та/або Пенсійного фонду України довідки про відсутність заборгованості із сплати податків, зборів та/або єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та страхових коштів до Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування або рішення про відмову в їх видачі, голова комісії з припинення або уповноважена ним особа не раніше ніж через десять робочих днів з дня закінчення такого строку набуває право на подання державному реєстраторові документів, передбачених частинами першою - четвертою статті 37 цього Закону, за винятком зазначених довідок, для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті злиття, приєднання, поділу або перетворення за принципом мовчазної згоди.

За наявності підстав, визначених абзацом першим цієї частини, державний реєстратор проводить державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті злиття, приєднання, поділу або перетворення за принципом мовчазної згоди, про що вносить відповідний запис до Єдиного державного реєстру.".

У зв'язку з цим частини п'яту - п'ятнадцяту вважати відповідно частинами шостою - шістнадцятою;

у частині шостій слова "частинами першою - третьою цієї статті" замінити словами "цією статтею";

у частині сьомій слова "четвертої - п'ятої" замінити словами "п'ятої - шостої";

частину восьму доповнити абзацами такого змісту:

"в Єдиному державному реєстрі щодо юридичної особи, яка припиняється, містяться відомості про те, що вона є учасником (власником) інших юридичних осіб та/або має не закриті відокремлені підрозділи;

не скасовано реєстрацію всіх випусків акцій, якщо юридична особа, що припиняється, є акціонерним товариством;

від органів державної податкової служби та/або Пенсійного фонду України надійшло повідомлення про наявність заперечень щодо проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті злиття, приєднання, поділу або перетворення, яке не є відкликаним;

не зазначені та не підтверджені особистим підписом голови комісії з припинення або уповноваженою ним особою відомості, передбачені частиною другою цієї статті.";

у частині дев'ятій слово "сьомою" замінити словом "восьмою";

у частині десятій слова "восьмою - десятою" замінити словами "дев'ятою - одинадцятою";

14) у статті 47:

частину першу викласти в такій редакції:

"1. Для внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення фізичної особи - підприємця щодо припинення нею підприємницької діяльності така фізична особа - підприємець або уповноважена нею особа повинні подати державному реєстраторові (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) заяву про припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем із зазначенням відомостей про порядок та строк заявлення кредиторами своїх вимог.";

доповнити статтю після частини першої новою частиною другою такого змісту:

"2. У разі коли після закінчення проведення заходів щодо припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, але не раніше закінчення строку заявлення кредиторами своїх вимог фізичній особі не надані у встановленому законом порядку органом державної податкової служби та/або Пенсійного фонду України довідки про відсутність заборгованості із сплати податків, зборів та/або єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та страхових коштів до Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування або рішення про відмову в їх видачі, фізична особа-підприємець або уповноважена ним особа не раніше ніж через десять робочих днів з дня закінчення такого строку набуває право на подання державному реєстраторові документів, передбачених частиною десятою статті 47 цього Закону, за винятком зазначених довідок, для проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за її рішенням за принципом мовчазної згоди. За наявності підстав, визначених абзацом першим цієї частини, державний реєстратор проводить державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті злиття, приєднання, поділу або перетворення за принципом мовчазної згоди, про що вносить відповідний запис до Єдиного державного реєстру.

За наявності підстав, визначених абзацом першим цієї частини, державний реєстратор проводить державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за принципом мовчазної згоди, про що вносить відповідний запис до Єдиного державного реєстру.".

У зв'язку з цим частини другу - вісімнадцяту вважати відповідно частинами третьою - дев'ятнадцятою;

у частині третій слова "частиною першою цієї статті" замінити словами "цією статтею";

частину четверту після слів "подаються заявником" доповнити словами "або уповноваженою ним особою";

доповнити статтю після частини четвертої новою частиною п'ятою такого змісту:

"5. Органи державної податкової служби, Пенсійного фонду України під час проведення заходів щодо припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за її рішенням надсилають в електронній формі та на паперовому носії державному реєстраторові протягом десяти робочих днів з дати публікації повідомлення про припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за її рішенням одне з таких повідомлень, що повинне бути засвідчене підписом відповідної посадової особи у встановленому порядку, а саме:

повідомлення про початок проведення позапланової перевірки, призначеної у зв'язку з припиненням підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за її рішенням;

повідомлення про неможливість проведення позапланової перевірки, призначеної у зв'язку з припиненням підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за її рішенням.

У разі надання державному реєстраторові повідомлення про неможливість проведення позапланової перевірки органами державної податкової служби, Пенсійного фонду України, що була призначена у зв'язку з припиненням підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за її рішенням, таке повідомлення не пізніше двох місяців з дати публікації повідомлення про припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за її рішенням повинно бути замінено відповідним органом державної податкової служби та/або Пенсійного фонду України на повідомлення про проведення позапланової перевірки або повідомленням про наявність заперечень щодо проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за її рішенням.

Повідомлення про наявність заперечень щодо проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за її рішенням органами державної податкової служби та/або Пенсійного фонду України надсилаються державному реєстраторові в електронній формі та на паперовому носії із зазначенням обґрунтованих обставин, які підтверджують проведення перевірки або неможливість її проведення, наявність грошових зобов'язань або заборгованості із сплати податків, зборів та/або єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та страхових коштів до Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування, або наявність інших обставин, за яких фізичну особу - підприємця не може бути припинено, або про відкликання таких повідомлень.

Органи державної податкової служби та/або Пенсійного фонду України зобов'язані не пізніше десяти робочих днів з дати, коли вони дізналися про усунення обставин, які були підставою заперечень щодо проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за її рішенням, відкликати повідомлення щодо наявності таких заперечень.

Зазначені повідомлення повинні бути засвідчені підписом відповідної посадової особи у встановленому порядку.

Форми повідомлень, зазначених у цій частині, порядок їх заповнення та подання державному реєстраторові встановлюються центральним органом державної податкової служби та Пенсійним фондом України відповідно.

Дата надходження до державного реєстратора повідомлень органів державної податкової служби, Пенсійного фонду України вноситься до журналу обліку реєстраційних дій.".

У зв'язку з цим частини п'яту - дев'ятнадцяту вважати відповідно частинами шостою - двадцятою;

частину сьому викласти в такій редакції:

"7. Державний реєстратор має право залишити заяву про припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем, яка передбачена частиною першою цієї статті, без розгляду, якщо:

заява подана за неналежним місцем проведення державної реєстрації припинення фізичною особою - підприємцем підприємницької діяльності;

заява не відповідає вимогам частини першої цієї статті або частини першої статті 8;

строк заявлення кредиторами своїх вимог, зазначений у заяві, не відповідає вимогам закону.";

в абзаці першому частини восьмої слова "(надсилається рекомендованим листом з описом вкладення)" замінити словами "(надсилаються рекомендованим листом)";

частину дев'яту викласти в такій редакції:

"9. Державний реєстратор за відсутності підстав для залишення документів, які подані для внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення фізичної особи - підприємця щодо припинення нею підприємницької діяльності, зобов'язаний без розгляду не пізніше наступного робочого дня з дати надходження зазначених документів внести до Єдиного державного реєстру запис про рішення щодо припинення нею підприємницької діяльності із зазначенням відомостей про порядок та строк заявлення кредиторами своїх вимог та в той же день передати органам статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України повідомлення про внесення такого запису.

Державний реєстратор з дня внесення такого запису до Єдиного державного реєстру публікує у спеціалізованому друкованому засобі масової інформації повідомлення про рішення фізичної особи - підприємця щодо припинення нею підприємницької діяльності.

Відомості про дату публікації повідомлення, яке містить інформацію про строк заявлення вимог кредиторів щодо фізичної особи - підприємця, який припиняє підприємницьку діяльність, підлягає наданню органам державної податкової служби, Пенсійному фонду України не пізніше наступного дня з дати публікації такого повідомлення.";

частину десяту після слів "державної реєстрації" доповнити словами "змін, які пов'язані із зміною місця проживання,";

частину одинадцяту викласти в такій редакції:

"11. Для проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем за її рішенням фізична особа - підприємець або уповноважена нею особа не раніше закінчення строку пред'явлення вимог кредиторів, зазначеного у заяві про припинення підприємницької діяльності, подає державному реєстраторові особисто (надсилає рекомендованим листом з описом вкладення) або через уповноважену особу такі документи:

заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем за її рішенням;

довідку відповідного органу державної податкової служби про відсутність заборгованості із сплати податків, зборів;

довідку відповідного органу Пенсійного фонду України про відсутність заборгованості із сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та страхових коштів до Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування.

У реєстраційній картці на проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця така фізична особа - підприємець або уповноважена нею особа письмово зазначає та підтверджує своїм особистим підписом, що нею було вчинено всі передбачені законодавством України дії стосовно порядку припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, включаючи завершення розрахунків з кредиторами (у тому числі із сплати податків, зборів, обов'язкових платежів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхових коштів до Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування).";

частину тринадцяту викласти в такій редакції:

"13. У разі коли документи для проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем подаються заявником або уповноваженою ним особою особисто, державному реєстраторові додатково пред'являються паспорт та документ, що підтверджує його (її) повноваження (довіреність).";

у частині п'ятнадцятій:

абзац третій викласти в такій редакції:

"документи не відповідають вимогам, які встановлені частиною одинадцятою цієї статті, частинами першою або другою статті 8 цього Закону;";

доповнити частину абзацом такого змісту:

"від органів державної податкової служби та/або Пенсійного фонду України надійшло повідомлення про наявність заперечень щодо проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця та таке повідомлення не є відкликаним.";

у частині шістнадцятій слова "з описом вкладення" виключити;

у частині вісімнадцятій слова "два робочих дні" замінити словами "одного робочого дня";

частину дев'ятнадцяту викласти в такій редакції:

"19. Державний реєстратор не пізніше наступного робочого дня з дати державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем повинен видати (надіслати рекомендованим листом) заявнику або уповноваженій ним особі повідомлення про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем, другий примірник якого залучається до реєстраційної справи цієї фізичної особи - підприємця.";

15) у статті 49:

у частині другій слова "може вказати" замінити словом "зазначає";

частину п'яту викласти в такій редакції:

"5. Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності за судовим рішенням, що не пов'язане з банкрутством фізичної особи - підприємця, здійснюється в тому числі опікуном, піклувальником чи управителем майна, зазначеним у судовому рішенні, із застосуванням процедур, установлених частинами дев'ятою - вісімнадцятою статті 47 цього Закону.";

16) частину другу статті 53 після слів "державного реєстратора" доповнити словами ", посадових осіб органів державної податкової служби, Пенсійного фонду України".

8. У підпункті 10 "а" пункту 11 розділу VIII "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 2-3, ст. 11) слова "абзац одинадцятий частини першої статті 1," виключити.

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос