Идет загрузка документа (23 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении срочных изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно малого предпринимательства, сроков вступления в действие и оптимизации налогового администрирования)

Проект закона Украины от 23.03.2011 № 8289
Дата рассмотрения: 23.03.2011 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення термінових змін до Податкового кодексу України (щодо малого підприємництва, термінів набрання чинності та оптимізації податкового адміністрування)

Верховна Рада Україна постановляє:

I. Унести такі зміни до Податкового кодексу України (Голос України від 04.12.2010 - N 229, /N 229-230/):

1) у Розділі XIX "Прикінцеві положення" Податкового кодексу України:

а) у пункті 1:

четвертий абзац викласти у такій редакції:

"абзацу другого пункту 49.2 статті 49, який набирає чинності з дати набрання чинності Розділом III "Податок на прибуток підприємств";

п'ятий абзац викласти у такій редакції:

"розділу III цього Кодексу "Податок на прибуток підприємств", який набирає чинності з 1 січня 2012 року, крім пункту 151.1 статті 151 (основна ставка податку), який набирає чинність з 1 квітня 2011 року, з урахуванням положень пункту 10 підрозділу 4 Розділу XX "Перехідні положення" цього Кодексу";

б) підпункт 2 пункту 2 викласти у такій редакції:

"2) з 1 січня 2012 року втрачає чинність Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" (Відомості Верховної Ради України, ВВР 1995 р., N 4, ст. 28), крім пункту 1.20 статті 1, яка втрачає чинність з дати набрання чинності статтею 39 цього Кодексу, та пункту 10.1 статті 10, яка втрачає чинність з дати набрання чинності пунктом 151.1 статті 151 цього Кодексу";

2) у Розділі XX "Перехідні положення":

а) у підрозділі 2:

пункт 11 доповнити реченням такого змісту:

"Реєстрація податкових накладних, їхніх реєстрів, у тому числі в електронному вигляді, рівно як видача електронного підпису платникам податку та права на копіювання відповідних комп'ютерних програм, що поширюються безоплатно";

пункт 18 викласти у такій редакції:

"18. Особа, яка перебувала на спрощеній системі оподаткування, підлягає реєстрації платником податку на додану вартість у порядку, встановленому у статті 183 розділу V цього Кодексу, з урахуванням того, що на таку особу не поширюються вимоги статті 182 у частині дотримання 50 відсотків загальних обсягів постачання на користь інших платників податку протягом 12 місяців сукупно, попередніх місяцю такої реєстрації.

Норми статті 181 поширюються на будь-яких осіб, які зобов'язані або мають право зареєструватися як платник ПДВ, незалежно від того, чи була особа суб'єктом спрощеної системи оподаткування, чи ні".

б) у підрозділі 4:

абзац перший пункту 1 викласти у такій редакції:

"1. Норми Розділу III цього Кодексу починають застосовуватися у строки, встановлені в абзаці п'ятому пункту 1 підрозділу 1 Розділу XIX цього Кодексу";

абзац другий пункту 1 виключити;

пункт 3 виключити;

у пункті 6 слова:

в абзаці першому "на перше квітня 2011 року" замінити словами: "на дату набрання чинності Розділом III цього Кодексу";

в абзаці четвертому "після 1 січня 2010 року" замінити словами: "після дати набрання чинності Розділом III цього Кодексу";

у пункті 7:

в абзаці третьому слова "що перейшли" замінити словами "що переходять після набрання чинності Розділом III цього Кодексу", слова "пропорційно до суми визнаних доходів" - виключити;

абзац четвертий виключити;

пункт 9 викласти у такій редакції:

"9. Особи, які надають житло в оренду з правом викупу, оподаткуються за правилами, встановленими цим Кодексом для операцій фінансового лізингу нерухомого майна (нерухомості)";

у пункті 11:

слова "До прийняття змін до законодавства про пенсійну реформу (впровадження накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування)" замінити словами: "У період з дати набрання чинності Розділом III цього Кодексу до дати, з якої розпочинається дія накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування");

в) у підрозділі 8:

у пункті 1:

абзац перший викласти у такій редакції: "8. Платники фіксованого та єдиного податків оподатковуються та подають податкову звітність за правилами, які діяли станом на 1 січня 2010 року, з урахуванням таких особливостей:";

підпункт 1 виключити;

підпункт 3 викласти у такій редакції:

"3) розподіл коштів єдиного податку та/або фіксованого податку здійснюється відповідно до норм Бюджетного кодексу України. Особа сплачує єдиний податок або фіксований податок, а також внески до солідарної частини Пенсійного фонду України єдиним платежем. Подальший розподіл отриманих коштів здійснюється за правилами бюджетного законодавства.

підпункт 5 викласти у такій редакції:

"5) повернення надміру сплаченого податку (у тому числі єдиного або фіксованого податку) здійснюється у строки, встановлені цим Кодексом, але не пізніше 60 календарних днів, наступних за днем, в якому право на таке повернення виникло";

г) у підрозділі 10:

пункт 2 викласти у такій редакції:

"2. Плата за надання адміністративних послуг, що не підпадають під визначення податку або збору згідно із статтею 6 цього Кодексу, справляється за правилами, встановленими відповідним законодавством України.

Адміністративною вважається послуга, яка згідно із законодавством надається суб'єктом владних повноважень у вигляді видання адміністративного акту, спрямованого на реалізацію та захист прав і законних інтересів особи та/або на виконання особою визначених законом обов'язків (отримання дозволу (ліцензії), сертифіката, посвідчення та інших документів, реєстрація тощо).

Будь - яка адміністративна послуга контролюючого органу, яка надається особі у зв'язку з реалізацією нею прав або на виконання обов'язків платника податку, у тому числі з надання податкових консультацій, поширення форм та бланків податкової та фінансової звітності, їх прийняття та оприлюднення, у тому числі в електронному вигляді, надається безоплатно";

пункт 3 викласти у такій редакції:

"3. З дати набрання чинності цим Кодексом його норми мають пріоритет над нормами інших законів з питань оподаткування. Податки, збори (обов'язкові платежі), не зазначені у цьому Кодексі, не підлягають сплаті, якщо інше не визначено в прикінцевих або перехідних положеннях цього Кодексу";

пункт 5 викласти у такій редакції:

"5. Юридична відповідальність за вчинення податкового правопорушення, тобто за невиконання або неналежне виконання вимог норм цього Кодексу або інших законів, контроль за дотриманням яких покладено на контролюючі органи, наступає за наслідками податкового періоду, наступного за податковим періодом, в якому зазначені вимоги набирають чинності.

Зміни форми податкової декларації (додатків до неї), податкового розрахунку, інших документів податкової звітності або податкової накладної набирають чинності не раніше спливу 30 календарних днів, наступних за днем офіційного оприлюднення таких змін. При цьому, у 2011 році юридична відповідальність за порушення порядку заповнення таких форм наступає за наслідками податкового періоду, наступного за податковим періодом, в якому такі зміни набирають чинності, якщо не встановлено довшого строку";

у пункті 6:

слово "фінансові" замінити словом "юридичні",

слова " у другому і третьому календарних кварталах 2011 року" замінити словами: "протягом двох календарних кварталів, враховуючи квартал, в якому Розділ III набирає чинності";

у пункті 7 слова "Штрафні санкції за порушення податкового законодавства" змінити словами "Юридичні санкції за порушення законодавства з оподаткування доходів фізичних осіб (крім пасивних доходів)";

пункт 8 викласти у такій редакції:

"8. До дати набрання чинності Розділом III цього Кодексу, для цілей визначення звичайної ціни застосовується пункт 1.20 статті 1 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств";

пункт 9 викласти у такій редакції:

"9. До створення державного порталу згідно із вимогами підпункту 49.17 статті 49 цього Кодексу, але не пізніше 1 січня 2012 року, для подання податкової звітності в електронному вигляді (електронної звітності) можуть застосовуватися електронні цифрові підписи платника (уповноваженої особи), отримані ним в приватних центрах сертифікації, акредитованих згідно із законом України. Після спливу зазначеної дати достовірність електронного підпису платника (уповноваженої особи) може бути підтвердженою виключно зазначеним державним акредитованим центром сертифікації ключів".

3) Унести зміни до інших положень Податкового кодексу України:

а) у Розділі I:

підпункт 20.1.6 доповнити словами "згідно з правилами, встановленими пунктом 73.3 статті 73 цього Кодексу";

б) у Розділі II:

у статті 46:

пункт 46.2 виключити;

пункт 46.5 викласти у такій редакції:

"46.5. Форма податкової декларації (податкових розрахунків, додатків до податкової декларації) із загальнодержавних та місцевих податків (зборів), а також форма податкової накладної, визначеної в статті 201 цього Кодексу, встановлюється центральним органом державної податкової служби за погодженням з комітетом Верховної Ради України, у віданні якого знаходяться питання податкової політики. Форма митної декларації (додатків до неї) встановлюється (погоджується) за правилами, визначеними для податкової декларації.

Форма податкових (митних) декларацій, а також інших документів податкової звітності (податкових розрахунків) оприлюднюється протягом податкового періоду, попереднього звітному, але не пізніше 30 календарних днів, що передують останньому дню, встановленому цим Кодексом для такого оприлюднення.

Якщо особа, яка підпадає під визначення суб'єкта корупційних діянь, декларує свої доходи, видатки, активи (майно) за правилами, встановленими законодавством з питань боротьби з корупцією, то така декларація не вважається податковою та її дані не вважаються достатньою підставою для збільшення її податкового зобов'язання".

пункт 46.6 виключити.

у статті 48:

в абзаці дванадцятому пункту 48.3 слова "(за наявності)" замінити словами: "(за його бажанням)";

доповнити пункт 48.3 новим абзацом такого змісту: "сума податкового зобов'язання (у тому числі від'ємна), або сума, що підлягає бюджетному відшкодуванню згідно з цим Кодексом";

пункт 48.5 викласти у такій редакції:

"48.5. Податкова декларація (інший документ податкової звітності) має бути засвідченою особистим підписом фізичної особи, яка є:

уповноваженою платником податку підписувати від його імені банківські документи, а за відсутності такої особи, - уповноваженою платником податку підписувати від його імені документи податкової звітності;

платником податку, а випадках, визначених цим Кодексом, - її законним представником;

посадовою особою податкового агента платника податку.

Достатнім підтвердженням справжності документа податкової звітності є наявність оригіналу підпису уповноваженої особи на паперовому носії або наявність її автентичного електронного підпису в електронному носії.

Платник податку або податковий агент можуть прийняти рішення про засвідчення податкової декларації (іншого документу податкової звітності) підписами декількох посадових осіб (але не більше трьох). У цьому випадку такі посадові особи несуть солідарну юридичну відповідальність, встановлену цим Кодексом, адміністративним та кримінальним законодавством України. Таке рішення доводиться платником податку (податковим агентом) до контролюючого органу під час подання податкової декларації";

пункт 48.6 виключити у зв'язку з поглинанням його положень новою редакцією пункту 48.5;

пункт 48.7 викласти у такій редакції:

"Податкова декларація, складена з порушенням норм цієї статті, вважається юридично неподаною, в тому числі внаслідок недотримання її форми, якщо інше не встановлене пунктом 46.4 статті 46 цієї глави";

у статті 49:

за текстом статті словосполучення "податкова декларація" замінити словосполученням "податкова декларація, інші документи податкової звітності" у відповідних відмінках та множині;

в абзаці першому пункту 49.3 слова "за вибором платника податків" замінити словами "в якому перебуває на обліку платник податків";

у пункті 49.4 слова "та середніх" виключити, а слова "визначеному законодавством" замінити словами "визначеному цим Кодексом";

пункт 49.5 доповнити після коми словами такого змісту: "а при поданні податкової звітності в електронній формі, - не пізніше закінчення останньої години дня, в якому спливає такий граничний строк".

у пункті 49.6:

абзац перший викласти у такій редакції:

"49.6. Платник податку звільняється від юридичної відповідальності за неподання або несвоєчасне подання податкової декларації (інших видів податкової звітності) у разі втрати чи зіпсуття поштового відправлення, що її містить, внаслідок:

а) втрати поштового відправлення після його вручення пошті;

б) затримки вручення поштового відправлення контролюючому органу, якщо пошта порушує граничні строки, встановлені для вручення податкової декларації;

в) відмови службової особи пошти прийняти поштове відправлення або відмови службової (посадової) особи податкового органу його одержати (зареєструвати).

Зазначені звільнення не поширюється на випадки, коли таке поштове відправлення повертається внаслідок зазначення невірних поштових реквізитів адресата, або якщо суд підтверджує наявність змови між платником податку та службовою особою пошти з метою ухилення від оподаткування, відтермінування строків оподаткування або уникнення від штрафних санкцій";

абзац другий доповнити реченням такого змісту:

"При цьому граничні строки подання податкової декларації (звітності) поновлюються з дати отримання такого нового повідомлення"

пункт 49.7 викласти у такій редакції:

"49.7. Платник податку, звільнений від відповідальності згідно з пунктом 49.6 цієї статті, несе обов'язок вчасного погашення самостійно визначеного податкового зобов'язання, а також має право на врахування від'ємного значення об'єкта оподаткування у майбутніх податкових періодах та/або на отримання бюджетного відшкодування".

пункт 49.10 викласти у такій редакції:

"49.10 Службова (посадова) особа податкового органу, яка відмовляється прийняти податкову декларацію, інші документи податкової звітності за будь-якими причинами, крім зазначених у пункті 49.8 цієї статті, та/або висуває будь-які незаконні передумови щодо такого прийняття, у тому числі пропонує змінити показники такої податкової декларації, інших документів податкової звітності, в бік зменшення від'ємного значення об'єкту оподаткування, збільшення податкового зобов'язання або зменшення суми, що підлягає бюджетному відшкодуванню, рівно як і доводить платнику податку показники мінімального податкового навантаження, підпадає під адміністративну або кримінальну відповідальність за вимагання або перевищення влади (службових повноважень).

Достатнім доказом скоєння такого правопорушення (злочину) є відповідна письмова або усна пропозиція службової (посадової) особи податкового органу, зафіксована платником податку (уповноваженою особою) або представниками правоохоронного органу за допомогою аудіо - або відео засобів чи очно."

пункт 49.17 викласти у такій редакції:

"49.17. Податкова звітність може надаватися в електронній формі за умови реєстрації електронного підпису службової (посадової) особи платника податку у порядку, визначеному законодавством. Для цього центральний (керівний) орган контролюючого органу безоплатно забезпечує платника податків спеціалізованим програмним забезпеченням для формування та надання податкової звітності в електронній формі, а також посиленими сертифікатами відкритих ключів.

Кабінет Міністрів України створює єдиний державний портал для прийняття фінансової, статистичної та податкової звітності, доступ до якого є безоплатним для будь-яких користувачів. Платне використання даних такого державного порталу, а також інших послуг, що ним надається, не дозволяється. До відкриття такого єдиного державного порталу, але не пізніше 31 грудня 2011 року, дозволяється використання послуг приватних акредитованих центрів сертифікації ключів, створених згідно із законодавством України".

статтю 50 викласти у такій редакції:

"Стаття 50. Внесення змін до податкової звітності

50.1. Платник податку, який самостійно виправляє помилки, допущені у податковій звітності за попередні звітні періоди, та до кінця поточного податкового періоду подає уточнюючий податковий розрахунок, звільняється від юридичної відповідальності за допущення таких помилок, якщо інше не зазначено у пункті 50.3.

50.2. Платник податку може подати окремий уточнюючий податковий розрахунок або відобразити виправлення виявлених помилок у податковій звітності за поточний податковий період.

50.3. Якщо внаслідок самостійного виправлення помилок виникає непогашене податкове зобов'язання, то платник податку повинен його погасити та сплатити штраф у розмірі 5 відсотків від його розміру в якості передумови поданню уточнюючого розрахунку (чергової податкової звітності).

Штраф не сплачується, якщо платник податку подає уточнюючий розрахунок до закінчення відповідного звітного періоду, за який нараховується таке податкове зобов'язання.

50.4. Якщо внаслідок самостійного виправлення помилок платник податків одержує право (з урахуванням строку давності) на зменшення суми податкового зобов'язання, погашеного (сплаченого) у попередніх податкових періодах, або на збільшення суми бюджетного відшкодування, то таке право може бути використаним за наслідками податкового періоду, наступного за звітним.

50.5. Самостійним уважається виправлення помилок платником податку у будь-який строк, до закінчення його перевірки контролюючим органом.

50.6. Контролюючий орган має право провести позапланову податкову перевірку платника податків, який уніс зміни до раніше поданої податкової звітності виключно щодо правомірності такої зміни";

пункти 73.3 - 73.5 виключити;

підпункт "д" пункту 176.2 викласти у такій редакції:

"д) подавати квартальну податкову звітність (податкову декларацію). Якщо податковий агент не виплачує доходи платникам податку на дохід фізичних осіб, то надається довідка, яка прирівнюється за своїми правовими наслідками до надання податкової звітності".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дати офіційного оприлюднення.

2. Розділ III Податкового кодексу набирає чинності з 1 січня 2012 року, крім пункту 1.20 статті 1, яка втрачає чинність з дати набрання чинності статтею 39 цього Кодексу, та пункту 10.1 статті 10, яка втрачає чинність з дати набрання чинності пунктом 151.1 статті 151 цього Кодексу";

3. Протягом трьох місяців від дати набрання чинності цим Законом Кабінет Міністрів України створює єдиний державний портал для отримання податкової, фінансової та статистичної звітності. Фінансування вартості таких робіт здійснюється за рахунок резервного фонду Кабінету Міністрів України.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос