Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Некоторые вопросы списания и реструктуризации задолженности за потребленный природный газ и электрическую энергию

Проект закона Украины от 23.03.2011 № 8284
Дата рассмотрения: 23.03.2011 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Деякі питання списання та реструктуризації заборгованості за спожитий природний газ та електричну енергію

Стаття 1. Сфера дії Закону

Дія цього Закону поширюється на підприємства, що виробляють, транспортують та постачають теплову та електричну енергію, надають послуги з диспетчерського управління об'єднаною енергетичною системою незалежно від форм власності, суб'єктів господарювання, що здійснюють постачання природного газу та електричної енергії за регульованим тарифом, Національну акціонерну компанію "Нафтогаз України" та її дочірні підприємства ДК "Газ України", ДК "Укртрансгаз", ДК "Укргазвидобування", ДАТ "Чорноморнафтогаз" та ДП "Енергоринок".

Стаття 2. Списання заборгованості

2. На умовах, визначених цим Законом, підлягає списанню:

2.1. Заборгованість суб'єктів господарської діяльності, що утворилась станом на 31 грудня 2007 року і не сплачена станом на дату набрання чинності цим Законом, у складі:

2.1.1 заборгованості за спожитий природний газ підприємств, що виробляють, транспортують та постачають теплову енергію, незалежно від форми власності, та заборгованості, у тому числі реструктуризованої, суб'єктів господарювання, що здійснюють постачання природного газу за регульованим тарифом, перед ДК "Газ України";

2.1.2 заборгованості, у тому числі реструктуризованої, ДК "Газ України" перед Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України";

2.1.3 заборгованості суб'єктів господарювання, що здійснюють постачання електричної енергії за регульованим тарифом, перед ДП "Енергоринок" в обсягах, що не перевищують обсяги заборгованості, які списані цими суб'єктами, на умовах підпункту "а" 9.1.2 пункту 9.1 статті 9 Закону України від 23.06.2005 N 2711-IV "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу";

2.1.4 заборгованості ДП "Енергоринок" перед підприємствами, що виробляють електричну енергію в обсягах, що не перевищують обсяги заборгованості, які реструктуризовані цими підприємствами, на умовах пункту 10.2 статті 10 Закону України від 23.06.2005 N 2711-IV "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу";

2.1.5 заборгованості ДП "Енергоринок" перед підприємством, що здійснює передачу електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами;

2.1.6 зобов'язань ДП "Енергоринок" зі сплати на будівництво вітрових електростанцій згідно з комплексною програмою будівництва вітрових електростанцій.

2.2. Заборгованість (у тому числі підтверджена судовими рішеннями) з пені, штрафних та фінансових санкцій (три відсотки річних та індекс інфляції), які нараховані підприємствам, визначеним у ст. 1 цього Закону, на заборгованість за природний газ, спожитий ними у період з 1 січня 1997 по 31 грудня 2010 року, і не сплачена станом на дату набрання чинності цим Законом.

2.3. Заборгованість, яка підлягає списанню відповідно до підпунктів 2.1.3 - 2.1.6 пункту 2.1 цієї статті, включає заборгованість (у тому числі реструктуризовану) за електричну енергію та послуги з диспетчерського управління об'єднаною енергетичною системою та передачі електричної енергії магістральними електричними мережами, яка виникла станом на 31 грудня 2007 року і не сплачена станом на дату набрання чинності цим Законом.

2.4. При списанні платниками податків заборгованості у складі, визначеному цією статтею, суми такої заборгованості не включаються до витрат та доходів (в цілях оподаткування) учасників процедури списання. Податок на додану вартість попередньо віднесений до складу податкового кредиту та податкових зобов'язань, не корегується. При цьому, податок на додану вартість що стосується заборгованості, до якої був застосований касовий метод не змінює склад податкових зобов'язань та податкового кредиту платників податків.

2.5. Списання заборгованості відповідно до цієї статті здійснюється у порядку встановленому Кабінетом Міністрів України.

Стаття 3. Реструктуризація заборгованості

3.1. Суб'єктам господарювання, визначеним у статті 1 цього Закону, дозволяється за взаємною згодою реструктуризувати заборгованість (у тому числі реструктуризовану раніше та/або підтверджену судовими рішеннями) за природний газ, яка утворилась станом на 1 січня 2011 року і не сплачена на дату набрання чинності цим Законом, терміном до двадцяти років з дати укладення відповідних договорів (мирових угод) про реструктуризацію заборгованості.

3.2. Договір про реструктуризацію заборгованості укладається з нарахуванням відсотків річних. При цьому, розмір відсотків не може бути меншим облікової ставки Національного банку України, збільшеної на коефіцієнт 2,5, яка діє на перший день надання розстрочення сплати зобов'язання або на день його (його частини) погашення (скасування розстрочення), залежно від того, яка з величин таких ставок є більшою. У разі розірвання договору про реструктуризацію заборгованості відсотки нараховуються за фактичний термін дії реструктуризації.

Основна сума реструктуризованої заборгованості та нараховані відсотки погашаються щомісячно рівними частками.

3.3. Порушення строків сплати реструктуризованої заборгованості, визначених у договорах про реструктуризацію заборгованості (мирових угодах) або розірвання договору про реструктуризацію заборгованості (мирової угоди) є підставою для нарахування пені. При цьому, пеня нараховується на несплачену суму заборгованості у розмірі не менше облікової ставки Національного банку України, збільшеної на коефіцієнт 2,5, яка діє на день виникнення реструктуризованої заборгованості або на день її (її частини) погашення, залежно від того, яка з величин таких ставок є більшою, за кожний календарний день прострочення.

Основна сума реструктуризованої заборгованості та нарахована за несвоєчасну її сплату пеня погашаються щомісячно рівними частками.

3.4. Державним, комунальним підприємствам, а також господарським товариствам, у статутному фонді яких 50 і більше відсотків належить державним та господарським товариствам, у статутному фонді яких державна частка акцій (часток, паїв) становить більше 50 відсотків, об'єднання таких підприємств (господарських товариств), дозволяється реструктуризувати заборгованість на умовах, визначених цим законом, без отримання додаткових погоджень з державними органами, уповноваженими управляти зазначеними підприємствами.

Перехідні положення

Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Законі України "Про виконавче провадження" від 21 квітня 1999 року N 606-XIV (Офіційний вісник України, 1999, N 19 (28.05.99), ст. 813):

частину першу статті 37 доповнити пунктом 13 такого змісту:

"13) списання згідно із Законом України "Деякі питання списання та реструктуризації заборгованості за спожитий природний газ та електричну енергію" заборгованості, підтвердженої рішенням суду, яке підлягало виконанню на підставі виконавчого документа".

2. Дія Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" не поширюється на правовідносини щодо реструктуризації заборгованості відповідно до цього Закону.

Прикінцеві положення

1. Цей Закон України набирає чинності з дня його опублікування та діє до 31 грудня 2011.

2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом затвердити порядок списання та реструктуризації заборгованості.

 

Голова Верховної Ради України 

В. Литвин

Опрос