Идет загрузка документа (32 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об экономическом эксперименте относительно создания благоприятных условий для развития в Украине индустрии программной продукции

Проект закона Украины от 18.03.2011 № 8267
Дата рассмотрения: 04.08.2011 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про економічний експеримент щодо створення сприятливих умов для розвитку в Україні індустрії програмної продукції

Цей Закон визначає порядок проведення економічного експерименту, спрямованого на створення сприятливих умов для розвитку в Україні індустрії програмної продукції, збільшення обсягів виробництва та продажу конкурентоспроможної продукції у цій сфері.

В цілях цього Закону поняття "індустрія програмної продукції" розуміється як сукупність юридичних осіб, які здійснюють один чи декілька видів економічної діяльності, перелічених в статті 1 цього Закону; поняття "учасник економічного експерименту" розуміється як юридична особа, включена до єдиного державного реєстру учасників економічного експерименту в сфері індустрії програмної продукції.

Стаття 1. Юридичні засади проведення економічного експерименту та визначення його учасників

1. Економічний експеримент, спрямований на створення сприятливих умов для розвитку в Україні індустрії програмної продукції (надалі - економічний експеримент), що здійснюється за участю юридичних осіб, які відповідають таким вимогам:

1) здійснюють один з таких видів господарської діяльності у сфері індустрії програмної продукції:

консультування з питань інформатизації, включаючи консультування щодо типу та конфігурації комп'ютерних технічних засобів та використання технологій програмного забезпечення: аналіз інформаційних потреб користувачів та пошук найоптимальніших рішень (КВЕД 72, 72.10.0 відповідно до Класифікації видів економічної діяльності ДК 009:2005);

розроблення стандартного програмного забезпечення, включаючи розроблення, видання та реалізацію (продаж, прокат та (або) надання ліцензій) системних пакетів програм, службових та ігрових програм.(КВЕД 72, 72.21.0 відповідно до Класифікації видів економічної діяльності ДК 009:2005);

інші види діяльності у сфері розроблення програмного забезпечення, включаючи консультування з питань створення продукції програмного забезпечення та надання допомоги щодо технічних аспектів комп'ютерних систем; розроблення індивідуального програмного забезпечення (на замовлення) та адаптування пакетів програм до специфічних потреб користувачів; розробка веб-сторінок; надання послуг з системного аналізу, програмування та супроводу, а також інших спеціалізованих послуг у сфері інформатизації, не віднесених до інших групувань. (КВЕД 72.22.0 відповідно до Класифікації видів економічної діяльності ДК 009:2005);

оброблення даних, включаючи оброблення даних із застосуванням програмного забезпечення користувача або власного програмного забезпечення; повне оброблення, підготовку та введення даних; експлуатацію на довготривалій основі комп'ютерної техніки, що належить іншим користувачам; надання послуг по розміщенню даних у мережі Інтернет (КВЕД 72.3, 72.30.0 відповідно до Класифікації видів економічної діяльності ДК 009:2005);

діяльність, пов'язана з банками даних, включаючи надання даних у певному порядку чи послідовності шляхом вибирання чи прямого доступу до даних (автоматизоване ведення даних): дані можуть бути доступні для всіх або для обмеженої кількості користувачів і сортуватися на замовлення; видання будь-якої інформації у мережі Інтернет, у т. ч. книг, газет, журналів, якщо вони не мають іншої форми публікації, крім мережі Інтернет; створення баз даних у оперативному режимі "он-лайн"; створення каталогів, адресних списків тощо в оперативному режимі; діяльність, пов'язану з порталами пошуку в мережі Інтернет (КВЕД 72.4, 72.40.0 відповідно до Класифікації видів економічної діяльності ДК 009:2005);

діяльність з виробництва електронно-обчислювальних машин та іншого устаткування для оброблення інформації, монтажу і установлення електронно-обчислювальних машин та іншого устаткування для оброблення інформації (КВЕД 30.02.1, 30.02.2 відповідно до Класифікації видів економічної діяльності ДК 009:2005);

інша діяльність у сфері інформатизації (КВЕД 72.60.0 відповідно до Класифікації видів економічної діяльності ДК 009:2005);

2) у разі, якщо юридична особа (учасник економічного експерименту) здійснювала діяльність у попередніх звітних періодах, частина доходу, отриманого протягом попереднього звітного кварталу від одного або більше видів діяльності, зазначених у пункті 1 частини першої цієї статті, становить не менше 60 % загального доходу, що враховується при обчисленні об'єкта оподаткування, отриманого такою юридичної особою. Таке співвідношення обсягів доходу має бути дотримане протягом всього строку участі юридичної особи в економічному експерименті.

3) Юридична особа у якої, в попередньому кварталі, суми витрат на оплату праці робіт і послуг, що надавалися цій юридичній особі фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності за видами економічної діяльності, визначеними у пункті 1 частини першої цієї статті та витрати такої юридичної особи на виплати фізичним особам згідно з трудовими договорами та договорами цивільно-правового характеру згідно ст. 142 Податкового кодексу України та витрати на суми внесків на соціальні заходи згідно ст. 143 Податкового кодексу України становлять не менше 30 % від суми адміністративних витрат (п. 138.10.2 Податкового кодексу України), витрат на збут (п. 138.10.3 Податкового кодексу України), інших операційних витрат (п. 138.10.4 Кодексу), за вирахуванням роялті.

При цьому, починаючи з четвертого місяця участі юридичної особи в економічному експерименті (але не раніше початку нового звітного кварталу), витрати юридичної особи, в попередньому кварталі, на виплати фізичним особам згідно з трудовими договорами та договорами цивільно-правового характеру згідно статтею 142 Податкового кодексу України та витрати на суми внесків на соціальні заходи згідно статтею 143 Податкового кодексу України мають становити не менше 50 % від суми адміністративних витрат (підпункт 138.10.2 статті 138 Податкового кодексу України), витрат на збут (підпункт 138.10.3 статті 138 Податкового кодексу України), інших операційних витрат (підпункт 138.10.4 статті 138 Податкового кодексу України), за вирахуванням роялті та не менше 12 відсотків від обсягів доходів, що враховуються при обчисленні об'єкта оподаткування, отриманого юридичною особою у попередньому звітному кварталі.

2. Залучення юридичних осіб, які приймають рішення про приєднання до економічного експерименту проводиться шляхом включення юридичної особи до єдиного державного реєстру учасників економічного експерименту в сфері індустрії програмної продукції відповідно до цього Закону, здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. В цілях даного Закону поняття "єдиний державний реєстр учасників економічного експерименту в сфері індустрії програмної продукції" розуміється як автоматизована система збирання, накопичення, захисту, обліку та надання інформації про юридичних осіб - учасників економічного експерименту.

3. У випадках, коли протягом дії економічного експерименту у будь-якому звітному кварталі юридична особа - учасник економічного експерименту, внесена до єдиного державного реєстру учасників економічного експерименту в сфері індустрії програмної продукції, не відповідає вимогам, визначеним частиною першою цієї статті, центральний орган виконавчої влади з питань науки, інновацій та інформатизації України приймає рішення про виключення такої юридичної особи з єдиного державного реєстру учасників економічного експерименту в сфері індустрії програмної продукції. З наступного звітного кварталу, який слідує за тим, у якому прийнято рішення про виключення юридичної особи з єдиного державного реєстру учасників економічного експерименту в сфері індустрії програмної продукції така юридична особа та особи, які перебувають із нею у трудових відносинах, сплачують всі податки, збори, інші обов'язкові платежі відповідно до чинного законодавства України без врахування особливостей, визначених статтею 5 цього Закону та Податковим кодексом України.

4. Економічний експеримент проводиться з 1 січня 2012 року до 1 січня 2017 року.

Стаття 2. Спрямованість та мета економічного експерименту

Метою економічного експерименту є:

1) вивчення способів забезпечення розвитку в Україні індустрії програмної продукції;

2) удосконалення системи управління в сфері індустрії програмної продукції, у тому числі, управління якістю продукції на основі стандартизації;

3) формування ефективного механізму взаємодії юридичних та фізичних осіб, зайнятих у сферах фундаментальної та прикладної науки, виробничого сектору економіки, фондових ринків України та інших країн, а також створення моделі інноваційного розвитку індустрії програмної продукції;

4) вивчення на базі учасників економічного експерименту ефективності застосування в сучасних економічних умовах нових правових режимів сплати податків, зборів, обов'язкових платежів, у тому числі у сфері загальнообов'язкового державного пенсійного страхування та інших видів загальнообов'язкового соціального страхування, податку на доходи фізичних осіб;

5) щорічне збільшення кількості робочих місць у сфері індустрії програмної продукції в кількості не менш 20 % від чисельності працівників, зайнятих у сфері індустрії програмної продукції за попередній звітний рік;

6) підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств, які здійснюють діяльність у сфері індустрії програмної продукції, на зовнішніх ринках;

7) створення сприятливих умов для залучення вітчизняних та іноземних інвестицій для розвитку індустрії програмної продукції в Україні, а також здійснення фундаментальних та прикладних наукових досліджень у вказаній вище сфері економіки держави;

8) покращення іміджу України на міжнародному ринку як країни, що має розвинену та високо конкурентну індустрію програмної продукції;

9) створення програмного забезпечення державних підприємств, наукових установ, органів державної влади та місцевого самоврядування з метою зниження витрат в їх діяльності, створення єдиної, захищеної бази даних у державному секторі економіки.

10) запровадження інформаційних технологій, розроблених юридичними особами (учасниками економічного експерименту) зареєстрованих в установленому законом порядку на території України з метою зниження собівартості продукції вітчизняних товаровиробників.

Стаття 3. Основні організаційні заходи з проведення економічного експерименту

1. Економічний експеримент здійснюється для досягнення мети, визначеної статтею 2 цього Закону на основі розроблених центральним органом виконавчої влади з питань науки, інновацій та інформатизації України та затверджених Кабінетом Міністрів України щорічних планів заходів з проведення економічного експерименту, які мають передбачати, у тому числі, наступні заходи:

1) удосконалення системи управління в сфері індустрії програмної продукції;

2) розробку та затвердження центральними органами виконавчої влади у відповідності до їх компетенції нових форм статистичної та фінансової звітності з урахуванням досвіду, набутого під час здійснення економічного експерименту;

3) розробку та запровадження постійно діючої системи моніторингу, аналізу звітності у сфері індустрії програмної продукції з метою врахування результатів моніторингу при формуванні державної політики, прийнятті управлінських рішень у цій та інших суміжних сферах діяльності;

4) адаптацію та запровадження в Україні міжнародних стандартів управління якістю розробки програмної продукції, зокрема стандартів ISO, CMMI та інших стандартів, визначених центральними органами виконавчої влади в межах їх компетенції;

5) удосконалення податкового, митного, валютного законодавства в частині, яка регулює діяльність індустрії програмної продукції.

2. Щорічні плани заходів розробляються та подаються на затвердження Кабінету Міністрів України центральним органом виконавчої влади з питань науки, інновацій та інформатизації України не пізніше 1 грудня року, що передує плановому.

Стаття 4. Удосконалення системи управління в сфері індустрії програмної продукції

1. З метою удосконалення системи управління в сфері індустрії програмної продукції та визначення вимог щодо регулювання сфери індустрії програмної продукції центральні органи виконавчої влади та учасники економічного експерименту формують механізм взаємодії за такими напрямками:

1) запровадження єдиного державного реєстру учасників економічного експерименту в сфері індустрії програмної продукції;

2) удосконалення та узгодження форм звітності та статистичних даних, що подаються до місцевих органів державної виконавчої влади;

3) визначення критеріїв оцінки стану розвитку індустрії, а також завдань та функцій центральних органів виконавчої влади щодо управління у сфері індустрії програмної продукції;

4) визначення функцій, завдань та методів управління у сфері індустрії програмної продукції;

5) розробки та запровадження системи ефективної взаємодії суб'єктів щодо розвитку індустрії програмної продукції;

6) розробки та запровадження системи постійного моніторингу у сфері індустрії програмної продукції з метою удосконалення системи прийняття рішень центральними органами виконавчої влади щодо управління у сфері індустрії програмної продукції.

2. З метою організації та проведення економічного експерименту у сфері індустрії програмної продукції центральний орган виконавчої влади з питань науки, інновацій та інформатизації України здійснює наступні функції:

1) забезпечує організацію та проведення економічного експерименту у сфері індустрії програмної продукції, здійснює контроль за дотриманням його учасниками передбачених цим Законом вимог;

2) організовує і веде єдиний державний реєстр учасників економічного експерименту у сфері індустрії програмної продукції;

3) організовує прогнозно-аналітичне дослідження тенденцій розвитку ринку програмної продукції, визначає потреби держави в оновленні програмного забезпечення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, державних підприємств, установ, організацій;

4) визначає спільно з іншими центральними органами виконавчої влади потребу у кваліфікованих кадрах у сфері індустрії програмної продукції;

5) здійснює спільно з іншими центральними органами виконавчої влади відповідно до їх компетенції перевірку відповідності юридичних осіб (учасників економічного експерименту) умовам участі в економічному експерименті у сфері індустрії програмної продукції;

6) приймає рішення про призупинення участі юридичної особи в економічному експерименті, а також про виключення юридичної особи - учасника економічного експерименту з єдиного державного реєстру учасників економічного експерименту в сфері індустрії програмної продукції у випадку порушення вимог участі в його проведенні;

7) готує узагальнений висновок щодо результатів проведення економічного експерименту у сфері індустрії програмної продукції, визначає перспективи продовження економічного експерименту;

8) здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством.

Стаття 5. Тимчасові, на час проведення економічного експерименту, особливості справляння загальнодержавних і місцевих податків та зборів учасниками економічного експерименту

1. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування для учасників економічного експерименту встановлюється відповідно до першого класу професійного ризику у розмірі 36,76 % від сукупної суми, що дорівнює двом розмірам мінімальної заробітної плати, встановленої на день нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, помноженим на кількість найманих працівників учасника економічного експерименту (враховуючи найманих працівників-нерезидентів) з урахуванням кількості днів, відпрацьованих працівниками у звітному періоді, та сум винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами.

2. Сума єдиного внеску учасників економічного експерименту розподіляється за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування пропорційно до сум єдиного внеску (у відсотках):

1) на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття - 4,1322 відсотка;

2) на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, - 3,8567 відсотка;

3) на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, - 0,551 відсотка;

4) на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування (до солідарної системи) - 91,4601 відсотка.

3. У період проведення економічного експерименту для фізичних осіб - найманих працівників учасників економічного експерименту (у тому числі нерезидентів, які є найманими працівниками учасників економічного експерименту) єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування сплачується у розмірі 3,6 відсотка від суми, що дорівнює двом мінімальним заробітним платам, встановленим на день нарахування єдиного внеску, з урахуванням кількості днів, відпрацьованих працівниками у звітному періоді.

Інші обов'язкові платежі здійснюються фізичними особами - найманими працівниками учасників економічного експерименту, у тому числі нерезидентами, відповідно до законодавства України.

4. Встановлений у цій статті розмір єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування застосовуються до юридичних осіб - учасників економічного експерименту та фізичних осіб - найманих працівників учасників економічного експерименту (у тому числі нерезидентів, які є найманими працівниками учасників економічного експерименту) починаючи з наступного звітного кварталу, який слідує за звітним кварталом, у якому відбулося включення юридичної особи до єдиного державного реєстру учасників економічного експерименту в сфері індустрії програмної продукції.

Стаття 6. Умови забезпечення гласності та відкритості проведення економічного експерименту

Економічний експеримент щодо створення сприятливих умов для розвитку в Україні індустрії програмної продукції проводиться відкрито і гласно. Про мету економічного експерименту, хід його здійснення, а також про проміжні та кінцеві результати економічного експерименту широко інформуються Верховна Рада України, центральні органи виконавчої влади та населення через опублікування щорічних звітів, а також шляхом обговорення питань, пов'язаних з економічним експериментом, шляхом залучення засобів масової інформації, в тому числі електронних видань.

Стаття 7. Механізм підведення підсумків економічного експерименту

1. Центральний орган виконавчої влади з питань науки, інновацій та інформатизації:

1) подає Кабінету міністрів та Верховній раді України щорічний звіт щодо здійснення економічного експерименту та аналізує його соціально-економічні наслідки;

2) за результатами щорічної оцінки проміжних результатів здійснення економічного експерименту розробляє та затверджує план заходів економічного експерименту на наступний рік, вносить пропозиції щодо поліпшення організації, підвищення ефективності економічного експерименту, продовження або скорочення строків його проведення, розробляє відповідний проект плану разом з висновками та подає його до Кабінету Міністрів України для затвердження плану заходів на наступний рік;

2. Оцінка результатів здійснення економічного експерименту проводиться з урахуванням наступних критеріїв:

- кількість юридичних осіб, які беруть участь в економічному експерименті;

- кількість осіб-найманих працівників учасників економічного експерименту;

- обсяги відрахувань, які здійснюються учасниками економічного експерименту та їх найманими працівниками до Пенсійного фонду України, інші фонди обов'язкового державного соціального страхування, зведений бюджет України;

- узагальнені показники доходу, що враховуються при обчисленні об'єкта оподаткування, учасників економічного експерименту;

- кількість учасників економічного експерименту, щорічний дохід яких перевищив один мільйон гривень;

- розмір середньої заробітної плати, що сплачується юридичними особами - учасниками економічного експерименту.

3. До 1 липня року, в якому закінчується проведення економічного експерименту, центральний орган виконавчої влади з питань науки, інновацій та інформатизації України розробляє та подає на розгляд Кабінету міністрів України інформацію про попередні підсумки економічного експерименту, що включає:

1) річні показники критеріїв, визначених частиною другою цієї статті, а також інші показники, визначені у ході здійснення економічного експерименту, за кожний рік проведення економічного експерименту у порівнянні з роком, що передував економічного експерименту;

2) аналітичний огляд (з оцінкою ефективності економічного експерименту) за підсумками економічного експерименту, в якому також міститься обґрунтування пропозицій щодо доцільності запровадження заходів економічного експерименту у сфері індустрії програмної продукції на постійній основі та можливості розповсюдження позитивного досвіду економічного експерименту в інших сферах господарської діяльності в України.

4. За підсумками проведення економічного експерименту Верховна Рада України приймає відповідне рішення.

Стаття 8. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2012 року та діє до 1 січня 2017 року.

2. Відносини юридичних осіб - учасників економічного експерименту з фізичними особами та фізичними особами-підприємцями, які надавали їм послуги або виконували роботи за цивільно-правовими договорами до набрання чинності цим Законом, не вважаються фактично трудовими, а юридичні особи - учасники економічного експерименту не вважаються роботодавцями таких фізичних осіб до дня укладення зазначеними юридичними та фізичними особами трудових договорів відповідно до Кодексу законів про працю України.

3. Внести до статті 8 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (Відомості Верховної Ради України, (Офіційний вісник України від 20.08.2010 - 2010 р., N 61, стор. 13, стаття 2108, код акту 52354/2010) такі зміни:

частину 5 доповнити новим абзацом восьмим такого змісту:

"Тимчасово на період проведення економічного експерименту щодо створення сприятливих умов для розвитку в Україні індустрії програмної продукції відповідно до Закону України "Про економічний експеримент щодо створення сприятливих умов для розвитку в Україні індустрії програмної продукції" єдиний внесок для учасників економічного експерименту встановлюється відповідно до першого класу професійного ризику у розмірі 36,76 % від сукупної суми, що дорівнює двом розмірам мінімальної заробітної плати, встановленої на день нарахування єдиного внеску, помноженим на кількість найманих працівників учасника економічного експерименту (враховуючи найманих працівників-нерезидентів) з урахуванням кількості днів, відпрацьованих працівниками у звітному періоді, та сум винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами.";

частину 7 доповнити новим абзацом третім такого змісту:

"Тимчасово на період проведення економічного експерименту щодо створення сприятливих умов для розвитку в Україні індустрії програмної продукції відповідно до Закону України "Про економічний експеримент щодо створення сприятливих умов для розвитку в Україні індустрії програмної продукції" єдиний внесок для найманих працівників учасників економічного експерименту, у тому числі нерезидентів, встановлюється у розмірі у розмірі 3,6 відсотка від суми, що дорівнює двом розмірам мінімальної заробітної плати, встановленої на день нарахування єдиного внеску, з урахуванням кількості днів, відпрацьованих працівником у звітному періоді.";

частину 15 доповнити пунктом 2 такого змісту:

"2) На період проведення економічного експерименту щодо створення сприятливих умов для розвитку в Україні індустрії програмної продукції відповідно до Закону України "Про економічний експеримент щодо створення сприятливих умов для розвитку в Україні індустрії програмної продукції" для учасників економічного експерименту сума єдиного внеску розподіляється:

на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття - 4,1322 відсотка;

на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням - 3,8567 відсотка;

на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності - 0,551 відсотка;

на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування (до солідарної системи) - 91,4601 відсотка.".

4. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону:

1) внести зміни до Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 р. N 1266 (зі змінами та доповненнями), в частині розрахунку виплат найманим працівникам учасників економічного експерименту з урахуванням особливостей визначення сум, з яких сплачуються внески до фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування учасниками економічного експерименту та їх працівниками, а також привести інші свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

2) розробити та прийняти положення про організацію та ведення єдиного державного реєстру учасників економічного експерименту у сфері індустрії програмної продукції.

3) забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом та прийняття актів, необхідних для його реалізації.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос