Идет загрузка документа (39 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об экономическом эксперименте относительно создания благоприятных условий для развития в Украине индустрии программной продукции

Проект закона Украины от 18.03.2011 № 8267
Дата рассмотрения: 18.03.2011 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про економічний експеримент щодо створення сприятливих умов для розвитку в Україні індустрії програмної продукції

Цей Закон визначає порядок проведення економічного експерименту, спрямованого на створення сприятливих умов для розвитку в Україні індустрії програмної продукції, збільшення обсягів виробництва та продажу конкурентоспроможної продукції у цій сфері.

Стаття 1. Проведення економічного експерименту та визначення його учасників

1. Економічний експеримент, спрямований на створення сприятливих умов для розвитку в Україні індустрії програмної продукції (надалі - експеримент) здійснюється за участю юридичних осіб, які є членами саморегулівної організації індустрії програмної продукції та задовольняють таким вимогам (надалі - учасники експерименту):

1) займаються діяльністю у сфері інформатизації, а саме наступними видами економічної діяльності:

консультування з питань інформатизації, включаючи консультування щодо типу та конфігурації комп'ютерних технічних засобів та використання програмного забезпечення: аналіз інформаційних потреб користувачів та пошук найоптимальніших рішень (КВЕД 72, 72.10.0 відповідно до Класифікації видів економічної діяльності ДК 009:2005, затвердженої наказом Держспоживстандарту України N 375 від 26 грудня 2005 р.);

розроблення стандартного програмного забезпечення та консультування в цій сфері, включаючи розроблення, видання та реалізацію (продаж, прокат та (або) надання ліцензій) системних пакетів програм, службових та ігрових програм (КВЕД 72, 72.21.0 відповідно до Класифікації видів економічної діяльності ДК 009:2005, затвердженої наказом Держспоживстандарту України N 375 від 26 грудня 2005 р.);

інші види діяльності у сфері розроблення програмного забезпечення, включаючи консультування з питань створення програмного забезпечення та надання допомоги щодо технічних аспектів комп'ютерних систем; розроблення індивідуального програмного забезпечення (на замовлення) та адаптування пакетів програм до специфічних потреб користувачів;

розроблення веб-сторінок; надання послуг з системного аналізу, програмування та супроводу, а також інших спеціалізованих послуг у сфері інформатизації, не віднесених до інших групувань (КВЕД 72.22.0 відповідно до Класифікації видів економічної діяльності ДК 009:2005, затвердженої наказом Держспоживстандарту України N 375 від 26 грудня 2005 р.);

оброблення даних, включаючи оброблення даних із застосуванням програмного забезпечення користувача або власного програмного забезпечення; повне оброблення, підготовку та введення даних; експлуатацію на довготривалій основі комп'ютерної техніки, що належить іншим користувачам; надання послуг по розміщенню даних у мережі Інтернет (КВЕД 72.3, 72.30.0 відповідно до Класифікації видів економічної діяльності ДК 009:2005, затвердженої наказом Держспоживстандарту України N 375 від 26 грудня 2005 р.);

діяльність, пов'язана з банками даних, включаючи надання даних у певному порядку чи послідовності шляхом вибирання чи прямого доступу до даних (автоматизоване ведення даних): дані можуть бути доступні для всіх або для обмеженої кількості користувачів і сортуватися на замовлення; видання будь-якої інформації у мережі Інтернет, у т. ч. книг, газет, журналів, якщо вони не мають іншої форми публікації, крім мережі Інтернет; створення баз даних у оперативному режимі "он-лайн"; створення каталогів, адресних списків тощо в оперативному режимі; діяльність, пов'язану з порталами пошуку в мережі Інтернет (КВЕД 72.4, 72.40.0 відповідно до Класифікації видів економічної діяльності ДК 009:2005, затвердженої наказом Держспоживстандарту України N 375 від 26 грудня 2005 р.);

інша діяльність у сфері інформатизації (КВЕД 72.60.0 відповідно до Класифікації видів економічної діяльності ДК 009:2005, затвердженої наказом Держспоживстандарту України N 375 від 26 грудня 2005 р.);

2) у разі, якщо юридична особа здійснювала діяльність у попередніх звітних періодах, частина валового доходу, отриманого протягом попереднього звітного кварталу від видів діяльності, зазначених у пункті 1 частини першої цієї статті, становить не менше 60 %. Таке співвідношення обсягів валового доходу має виконуватися протягом всього строку участі юридичної особи в експерименті;

3) у разі, якщо юридична особа здійснювала діяльність у попередніх звітних періодах, сума витрат на оплату робіт і послуг, що надавалися цій юридичній особі фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності за напрямками, визначеними у пункті 1 частини першої цієї статті та витрати цієї юридичної особи на оплату праці фізичних осіб, що перебувають з нею у трудових відносинах, включаючи нараховані витрати на оплату основної і додаткової заробітної плати та інші види заохочень і виплат у вигляді премій, що були виплачені протягом попереднього звітного кварталу, становить не менше 50 % від обсягів валового доходу, отриманого юридичною особою у зазначеному звітному періоді. При цьому, починаючи з четвертого місяця участі юридичної особи у експерименті витрати на оплату праці фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах з учасником експерименту, включаючи нараховані витрати на оплату основної та додаткової заробітної плати та витрати на інші види заохочень і виплат у вигляді премій має становити не менше 50 % від обсягів валового доходу, отриманого юридичною особою у кожному звітному кварталі протягом всього строку участі юридичної особи в експерименті.

2. Юридичні особи, які приймуть рішення про приєднання до експерименту, що проводиться відповідно до цього закону, мають право подати заяву про участь у експерименті саморегулівній організації індустрії програмної продукції разом із заявою про прийняття їх до членів цієї організації. До заяви про участь у експерименті додається довідка місцевого органу державної податкової служби про відповідність юридичної особи вимогам, зазначеним у частині першій цієї статті за формою та у порядку, встановленими Державною податковою службою України.

Перелік юридичних осіб - учасників економічного експерименту, а також зміни та доповнення до нього затверджуються Кабінетом Міністрів України за поданням саморегулівної організації індустрії програмної продукції.

3. У випадках, коли протягом дії експерименту у будь-якому звітному кварталі юридична особа - учасник експерименту не задовольняє вимогам, визначеним частиною першою цієї статті, така юридична особа та її наймані працівники сплачують у зазначеному кварталі всі податки, збори та обов'язкові платежі відповідно до чинного законодавства України без врахування особливостей, визначених статтею 6 цього Закону.

4. Експеримент проводиться з дня набрання чинності цим Законом до 1 січня 2016 року.

Стаття 2. Мета експерименту

Метою експерименту є:

1) вивчення шляхів забезпечення розвитку в Україні індустрії програмної продукції;

2) вдосконалення системи управління в сфері індустрії програмної продукції, у тому числі управління якістю продукції на основі стандартизації;

3) вдосконалення системи професійної та вищої освіти за напрямами підготовки випускників учбових закладів різного рівня акредитації для забезпечення потреб індустрії програмної продукції необхідною кількістю кваліфікованих фахівців відповідно до темпів росту індустрії;

4) відпрацювання ефективного механізму взаємодії юридичних та фізичних осіб, зайнятих у сферах фундаментальної та прикладної науки, реального сектору економіки, фондових ринків України та інших країн, а також створення моделі інноваційного розвитку індустрії програмної продукції;

5) вивчення на базі учасників експерименту ефективності застосування в сучасних економічних умовах нових правових режимів сплати обов'язкових платежів, у тому числі у сфері загальнообов'язкового державного пенсійного страхування та інших видів загальнообов'язкового соціального страхування, податку на прибуток юридичних осіб, податку на доходи фізичних осіб;

6) щорічне збільшення кількості робочих місць у сфері індустрій програмної продукції у розмірі не менш 20 %;

7) підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств, які здійснюють діяльність у сфері індустрії програмної продукції, на зовнішніх ринках;

8) створення сприятливих умов для залучення вітчизняних та зарубіжних інвестицій для розбудови індустрії програмної продукції в Україні, а також здійснення фундаментальних та прикладних наукових досліджень у сфері інформаційних технологій;

9) покращення іміджу України на міжнародному ринку як країни, що має розвинену та високо конкурентну індустрію програмної продукції.

Стаття 3. Основні організаційні заходи з проведення експерименту

1. Експеримент здійснюється для досягнення мети, визначеної статтею 2 цього Закону на основі розроблених центральними органами виконавчої влади України у відповідності до сфери відповідальності із залученням представників саморегулівної організації індустрії програмної продукції та затверджених Кабінетом Міністрів України щорічних планів заходів з проведення експерименту, які мають передбачати, у тому числі, наступні заходи:

1) вдосконалення системи управління в сфері індустрії програмної продукції, у тому числі розробку та затвердження центральними органами виконавчої влади України у відповідності до сфери відповідальності вимог до саморегулівної організації у сфері індустрії програмної продукції, визначення функцій, якими така організація може бути наділена органами державної влади, та встановлення порядку надання цього статусу юридичній особі, що відповідає вимогам, визначеним законодавством;

2) вдосконалення системи професійної та вищої освіти, у тому числі здійснення центральними органами виконавчої влади України у відповідності до сфери відповідальності, та учасниками експерименту аналізу причин невідповідності якості підготовки кадрів для потреб індустрії, на основі якого:

розробляються та затверджуються нові стандарти освітньої підготовки кадрів за спеціальностями, які готують трудові кадри для індустрії програмної продукції і визначаються центральними органами виконавчої влади України у відповідності до сфери відповідальності;

розробляється та запроваджується порядок здійснення внутрішнього та зовнішнього контролю за якістю освіти студентів відповідних спеціальностей;

3) впровадження нових стандартів освітньої підготовки, розроблених у ході проведення експерименту, а також запровадження постійно діючої системи зовнішнього та внутрішнього контролю за якістю освіти студентів відповідних спеціальностей;

4) розробку та затвердження центральними органами виконавчої влади України у відповідності до сфери відповідальності та саморегулівною організацією індустрії програмної продукції нових форм статистичної та фінансової звітності з урахуванням досвіду, набутого під час здійснення експерименту;

5) розробку та запровадження центральними органами виконавчої влади України у відповідності до сфери відповідальності з залученням саморегулівної організації індустрії програмної продукції постійно діючої системи моніторингу та аналізу звітності у сфері індустрії програмної продукції з метою врахування результатів моніторингу при виробленні державної політики та прийнятті управлінських рішень у цій сфері та інших суміжних сферах діяльності;

6) адаптацію та запровадження в Україні міжнародних стандартів управління якістю розробки програмної продукції, зокрема стандартів ISO, CMMI та інших стандартів, визначених центральними органами виконавчої влади України у відповідності до сфери відповідальності з залученням саморегулівної організації індустрії програмної продукції;

7) відпрацювання ефективного механізму взаємодії юридичних осіб, що є членами саморегулівної організації у сфері індустрії програмної продукції, з науковими, науково-дослідними, освітніми закладами всіх форм власності, які здійснюють відповідну діяльність у сфері підготовки та перепідготовки кадрів, розробок нових технологій, що можуть використовуватися для розвитку індустрії програмної продукції;

8) вдосконалення податкового, митного, валютного законодавства, правового регулювання страхової діяльності, освітньої діяльності та законодавства, що регулює здійснення наукової, науково-дослідної діяльності, захисту інтелектуальної власності в частині, яка регулює діяльність індустрії програмної продукції.

2. Щорічні плани заходів розробляються та подаються на затвердження Кабінету Міністрів України не пізніше 1 грудня року, що передує плановому

3. З метою відпрацювання нових механізмів додаткового фінансування розробок та робіт (послуг), що виконуються науковими, науково-дослідними, освітніми закладами всіх форм власності, які здійснюють відповідну діяльність у сфері підготовки та перепідготовки кадрів, зазначених у пункті 2 частини першої цієї статті, розробки нових технологій, що можуть використовуватися для розвитку індустрії програмної продукції, саморегулівна організація індустрії програмної продукції утворює цільовий публічний грошовий фонд розвитку освіти та науки шляхом відкриття спеціального банківського рахунку саморегулівної організації, на який зараховуються кошти учасників експерименту відповідно до пункту 1 статті 6 цього Закону (надалі - фонд розвитку освіти та науки саморегулівної організації індустрії програмної продукції). Перерахування учасниками експерименту коштів на рахунок фонду розвитку освіти та науки саморегулівної організації здійснюються на добровільній основі.

Кошти такого фонду використовуються відповідно до плану використання коштів, який розробляється саморегулівною організацією індустрії програмної продукції та затверджується Міністерством економічного розвитку і торгівлі України за поданням саморегулівної організації індустрії програмної продукції.

Наукові, науково-дослідні проекти та освітні програми, які одержують кошти з фонду розвитку освіти та науки саморегулівної організації індустрії програмної продукції, відбираються на конкурсній основі Вченою радою саморегулівної організації індустрії програмної продукції. Вчена рада саморегулівної організації індустрії програмної продукції формується відповідно до статуту саморегулівної організації індустрії програмної продукції.

Порядок відбору наукових, науково-дослідних проектів та освітніх програм, які одержують кошти з фонду розвитку освіти та науки саморегулівної організації індустрії програмної продукції, розробляється Вченою радою саморегулівної організації індустрії програмної продукції та затверджується загальними зборами саморегулівної організації індустрії програмної продукції.

Стаття 4. Вдосконалення системи управління в сфері індустрії програмної продукції

З метою вдосконалення системи управління в сфері індустрії програмної продукції органи державної влади та учасники експерименту відпрацьовують механізм взаємодії за такими напрямками:

запровадження саморегулювання в сфері індустрії програмної продукції шляхом утворення саморегулівної організації та визнання її відповідними державними органами;

вдосконалення та узгодження форм звітності та статистичних даних, що подаються до державних органів виконавчої влади;

визначення критеріїв оцінки стану розвитку індустрії, а також завдань та функцій органів державної влади щодо управління у сфері індустрії програмної продукції;

визначення функцій, завдань та методів управління у сфері індустрії програмної продукції саморегулівної організації;

розробки та запровадження системи ефективної взаємодії суб'єктів щодо розвитку індустрії програмної продукції;

розробки та запровадження системи постійного моніторингу у сфері індустрії програмної продукції з метою вдосконалення системи прийняття рішень органами державної влади та саморегулівною організацією щодо управління у сфері індустрії програмної продукції.

Стаття 5. Вдосконалення системи професійної та вищої освіти

Вдосконалення системи професійної та вищої освіти з урахуванням потреб індустрії програмної продукції здійснюється за такими напрямками:

вдосконалення змісту освітніх програм за спеціальностями, визначеними відповідно до пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону з урахуванням потреб реального сектору економіки;

підвищення рівня кваліфікації викладачів за спеціальностями, визначеними відповідно до пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону;

впровадження системи моніторингу та контролю якості освіти викладачів за спеціальностями, визначеними відповідно до пункту частини першої статті 3 цього Закону;

вдосконалення відповідних стандартів якості у системі освіти з урахуванням результатів здійснення експерименту.

Стаття 6. Особливості справляння загальнодержавних і місцевих податків та зборів учасниками експерименту

1. У період проведення експерименту для юридичних осіб - учасників експерименту встановлюються такі ставки обов'язкових платежів:

1) податок на прибуток підприємств сплачується в розмірі 8 відсотків від бази оподаткування, визначеної статтею 149 Податкового кодексу України. Не обкладається податком на прибуток підприємств та враховується в складі валових витрат частина прибутку, що на добровільній основі перераховується учасниками експерименту на рахунки вищих навчальних закладів, які готують фахівців із спеціальностей, визначених відповідно до пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону, або до фонду розвитку освіти та науки саморегулівної організації індустрії програмної продукції, який утворюється відповідно до частини третьої статті 3 цього Закону, але не більше, ніж 50 відсотків валового прибутку учасників експерименту;

2) єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування сплачується відповідно до першого класу професійного ризику виробництва у розмірі 36,76 % від сукупності суми, що дорівнює двом розмірам мінімальної заробітної плати, встановленим на день нарахування єдиного внеску, помноженим на кількість найманих працівників учасника експерименту (враховуючи найманих працівників-нерезидентів) з урахуванням кількості днів, відпрацьованих працівниками у звітному періоді, та сум винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами.

Інші обов'язкові платежі сплачуються учасниками експерименту відповідно до законодавства України.

2. Сума єдиного внеску учасників експерименту розподіляється за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування пропорційно до сум єдиного внеску (у відсотках):

1) на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття - 4,1322 відсотка;

2) на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, - 3,8567 відсотка;

3) на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, - 0,551 відсотка;

4) на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування (до солідарної системи) - 91,4601 відсотка.

3. У період проведення експерименту для фізичних осіб - найманих працівників учасників експерименту (у тому числі нерезидентів, які є найманими працівниками учасників експерименту), встановлюються такі ставки обов'язкових платежів:

1) податок з доходів фізичних осіб сплачується найманими працівниками учасників експерименту за такими ставками:

1 відсоток від бази оподаткування, визначеної для фізичних осіб-найманих працівників відповідно до Податкового кодексу України у 2011 році;

2 відсотка від бази оподаткування, визначеної для фізичних осіб-найманих працівників відповідно до Податкового кодексу України у 2012 році;

3 відсотка від бази оподаткування, визначеної для фізичних осіб-найманих працівників відповідно до Податкового кодексу України у 2013 році;

4 відсотка від бази оподаткування, визначеної для фізичних осіб-найманих працівників відповідно до Податкового кодексу України у 2014 році;

5 відсотків від бази оподаткування, визначеної для фізичних осіб-найманих працівників відповідно до Податкового кодексу України у 2015 році;

2) єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування сплачується у розмірі 3,6 відсотка від суми, що дорівнює двом розмірам мінімальної заробітної плати, встановленим на день нарахування єдиного внеску, з урахуванням кількості днів, відпрацьованих працівниками у звітному періоді.

При цьому, розмір страхових виплат найманим працівникам учасників експерименту з фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування, у тому числі розмір пенсійних виплат, розраховуються із врахуванням сум, на які нараховувався єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Інші обов'язкові платежі здійснюються фізичними особами - найманими працівниками учасників експерименту, у тому числі нерезидентами, відповідно до законодавства України.

Стаття 7. Гласність у проведенні експерименту

Економічний експеримент щодо створення сприятливих умов для розвитку в Україні індустрії програмної продукції проводиться відкрито і гласно. Про мету експерименту, хід його здійснення, правил та напрямків використання фонду розвитку освіти та науки саморегулівної організації індустрії програмної продукції, а також про проміжні та кінцеві результати експерименту широко інформуються органи державної влади та населення шляхом опублікування щоквартальних та щорічних звітів на веб-сайті саморегулівної організації індустрії програмної продукції, а також шляхом обговорення питань, пов'язаних з експериментом, через засоби масової інформації та іншими засобами.

Стаття 8. Підведення підсумків експерименту

1. Відповідно до Закону України "Про комітети Верховної Ради України" комітет Верховної Ради України у відповідності до сфери відповідальності утворює робочу групу для підготовки проектів актів Верховної Ради України з питань проведення експерименту, а також для підготовки проектів рішень, рекомендацій та висновків комітету із зазначеного питання (надалі - Робоча група з питань проведення експерименту) та призначає її керівника із числа членів комітету. Робоча група утворюється протягом тридцяти днів з дня опублікування цього Закону.

До складу Робочої групи з питань проведення експерименту включаються члени комітетів Верховної Ради України, з залученням саморегулівної організації індустрії програмної продукції, а також представники наукових, громадських установ та саморегулівної організації індустрії програмної продукції. Пропозиції щодо кандидатур до складу Робочої групи з питань проведення експерименту подаються відповідного комітету Верховної Ради України.

2. Робоча група з питань проведення експерименту:

1) щоквартально заслуховує звіти саморегулівної організації індустрії програмної продукції щодо здійснення експерименту та аналізує його соціально-економічні наслідки;

2) за результатами щорічної оцінки проміжних результатів здійснення експерименту розробляє та затверджує план заходів експерименту на наступний рік, вносить пропозиції щодо поліпшення організації, підвищення ефективності експерименту, продовження або скорочення строків його проведення;

3) готує та подає до розгляду на засідання комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики:

щорічно не пізніше 15 грудня звітного року матеріали і документи, що місять оцінку проміжних результатів здійснення експерименту з урахуванням критеріїв, визначених статтею 8 цього Закону;

не пізніше 15 липня останнього звітного року здійснення експерименту матеріали і документи за підсумками експерименту, обґрунтовує пропозиції щодо доцільності запровадження заходів експерименту у сфері індустрії програмної продукції на постійній основі та можливості розповсюдження позитивного досвіду експерименту в інших сферах господарської діяльності в України.

3. Проміжні підсумки здійснення експерименту підводяться Робочою групою з питань проведення експерименту щорічно на основі звітів, що подаються саморегулівною організацією індустрії програмної продукції. Оцінка проміжних результатів здійснення експерименту проводиться з урахуванням наступних критеріїв:

1) критерії розвитку індустрії програмної продукції:

кількість юридичних осіб, які беруть участь в експерименті;

кількість осіб-найманих працівників учасників експерименту та юридичних осіб, що здійснюють діяльність у цій галузі, але не беруть участі в експерименті;

обсяги відрахувань, які здійснюються учасниками експерименту та їх найманими працівниками до Пенсійного фонду України, інші фонди обов'язкового державного соціального страхування, зведений бюджет України;

узагальнені показники валового доходу учасників експерименту;

кількість учасників експерименту, щорічний валовий дохід яких перевищив один мільйон гривень;

2) критерії розвитку наукових, науково-дослідних та освітніх проектів, пов'язаних із розвитком індустрії програмної продукції:

кількість наукових, науково-дослідних та освітніх проектів, що були подані на розгляд для отримання коштів фонду розвитку освіти та науки саморегулівної організації індустрії програмної продукції, у тому числі ті, що отримали відповідне фінансування;

обсяги коштів, залучених до фонду розвитку освіти та науки саморегулівної організації індустрії програмної продукції та використаних за цільовим призначенням фонду;

обсяги коштів, перерахованих учасниками експерименту на рахунки вищих навчальних закладів, які готують фахівців із спеціальностей, визначених відповідно до пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону;

стан розробки та запровадження нових стандартів освітньої підготовки кадрів за спеціальностями, визначеними відповідно до пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону;

кількість студентів, які отримують освіту за спеціальностями, визначеними відповідно до пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону;

кількість студентів, які отримали освіту за спеціальностями, визначеними відповідно до пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону та були працевлаштовані учасниками експерименту.

4. До 1 липня року, в якому закінчується проведення експерименту, саморегулівна організація індустрії програмної продукції подає на розгляд робочої групи з питань проведення експерименту інформацію про попередні підсумки експерименту, що включає:

1) річні показники критеріїв, визначених частиною першою цієї статті, а також інші показники, визначені у ході здійснення експерименту, за кожний рік проведення експерименту у порівнянні з роком, що передував експерименту;

2) аналітичний огляд (з оцінкою ефективності експерименту) за підсумками експерименту, в якому також міститься обґрунтування пропозицій щодо доцільності запровадження заходів експерименту у сфері індустрії програмної продукції на постійній основі та можливості розповсюдження позитивного досвіду експерименту в інших сферах господарської діяльності в України.

5. Робоча група з питань проведення експерименту готує пропозиції щодо оцінки експерименту і впровадження його результатів у практику на постійній основі, та подає їх до розгляду на засідання комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики не пізніше 15 липня останнього звітного року здійснення експерименту.

Разом з пропозиціями робоча група з питань проведення експерименту також подає матеріали і документи, надані саморегулівною організацією індустрії програмної продукції відповідно до частини першої цієї статті.

6. Матеріали, зазначені в частинах першій і другій цієї статті, подаються саморегулівною організацією до центральних органів виконавчої влади України у відповідності до сфери відповідальності.

7. За підсумками експерименту Верховна Рада України приймає відповідне рішення.

Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування та діє до 1 січня 2016 року.

2. Відносини юридичних осіб-учасників експерименту з фізичними особами-підприємцями, які надавали їм послуги або виконували роботи за цивільно-правовими договорами до набрання чинності цим Законом, не вважаються фактично трудовими, а юридичні особи-учасники експерименту не вважаються роботодавцями таких фізичних осіб до дня укладення зазначеними юридичними та фізичними особами трудових договорів відповідно до Кодексу законів про працю України.

3. Внести зміни до статті 8 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (Відомості Верховної Ради України, (Офіційний вісник України від 20.08.2010 - 2010 р., N 61, стор. 13, стаття 2108, код акту 52354/2010):

1) частину 5 доповнити новим абзацом восьмим такого змісту:

"Тимчасово на період проведення економічного експерименту щодо створення сприятливих умов для розвитку в Україні індустрії програмної продукції відповідно до Закону України "Про економічний експеримент щодо створення сприятливих умов для розвитку в Україні індустрії програмної продукції" єдиний внесок для учасників експерименту встановлюється відповідно до першого класу професійного ризику у розмірі 36,76 % від сукупності суми, що дорівнює двом розмірам мінімальної заробітної плати, встановленої на день нарахування єдиного внеску, помноженим на кількість найманих працівників учасника експерименту (враховуючи найманих працівників-нерезидентів) з урахуванням кількості днів, відпрацьованих працівниками у звітному періоді, та сум винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими ";

2) частину 7 доповнити новим абзацом третім такого змісту:

"Тимчасово на період проведення економічного експерименту щодо створення сприятливих умов для розвитку в Україні індустрії програмної продукції відповідно до Закону України "Про економічний експеримент щодо створення сприятливих умов для розвитку в Україні індустрії програмної продукції" єдиний внесок для найманих працівників учасників експерименту, у тому числі нерезидентів, встановлюється у розмірі у розмірі 3,6 відсотка від суми, що дорівнює двом розмірам мінімальної заробітної плати, встановленої на день нарахування єдиного внеску, з урахуванням кількості днів, відпрацьованих працівником у звітному періоді";

3) частину 15 доповнити пунктом 2 такого змісту:

"2) На період проведення економічного експерименту щодо створення сприятливих умов для розвитку в Україні індустрії програмної продукції відповідно до Закону України "Про економічний експеримент щодо створення сприятливих умов для розвитку в Україні індустрії програмної продукції" для учасників експерименту сума єдиного внеску розподіляється:

на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття - 4,1322 відсотка;

на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням - 3,8567 відсотка;

на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності - 0,551 відсотка;

на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування (до солідарної системи) - 91,4601 відсотка.".

4. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня опублікування цього Закону:

1) внести зміни до Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 р. N 1266 (зі змінами та доповненнями), в частині розрахунку виплат найманим працівникам учасників експерименту з урахуванням особливостей визначення сум, з яких сплачуються внески до фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування учасниками експерименту та їх працівниками, а також привести інші свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

2) забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом та прийняття актів, необхідних для його реалізації.

5. Центральним органам виконавчої влади відповідно до сфери відповідальності у місячний строк з дня опублікування цього Закону:

1) розробити та прийняти положення про вимоги до організації, якій може бути надано статус саморегулівної організації індустрії програмної продукції, та сприяти створенню такої організації у сфері індустрії програмної продукції;

2) визначити план заходів щодо розробки та затвердження нових стандартів освітньої підготовки кадрів за спеціальностями, які готують трудові кадри для індустрії програмної продукції.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос