Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины (относительно усовершенствования процедуры личного голосования народными депутатами Украины на пленарных заседаниях парламента)

Проект закона Украины от 31.03.2011 № 8262-1
Дата рассмотрения: 31.03.2011 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України (щодо удосконалення процедури особистого голосування народними депутатами України на пленарних засіданнях парламенту)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до Регламенту Верховної Ради України, затвердженого Законом України "Про Регламент Верховної Ради України" (Відомості Верховної Ради України, 2010, N 14-15, N 16-17, ст. 133):

1. У статті 26:

Частину першу після слів "електронної системи" доповнити словами "з використанням сенсорної кнопки"

2. У статті 37:

Пункт 1) частини другої слова "електронної системи" замінити словами "модернізованого програмно-технічного комплексу-системи "Рада-3", що передбачає реєстрацію та голосування народних депутатів України на пленарних засіданнях за допомогою сенсорної кнопки (далі - електронна система)"

Пункт 2) частини другої після слів "у разі відсутності технічної можливості голосування за допомогою електронної системи" доповнити словами "з використанням сенсорної кнопки та у випадках, передбачених главою 26 цього Регламенту"

У частині п'ятій слова "може" замінити словами "не може"

3. У статті 47:

Частину третю після слів "електронної системи" доповнити словами "з використанням сенсорної кнопки"

4. У статті 49:

У частині першій слова "частина п'ята статті 37" вилучити

5. У статті 76 після слів "в тому числі у разі" доповнити словами "порушення процедури підписання законопроектів, передбачених статтями 130, 138 цього Регламенту,"

6. У статті 130:

Доповнити частиною третьою такого змісту:

"3. У разі виявлення порушень статті 84 Конституції України та статей 37, 47 цього Регламенту, а саме порушення процедури особистого голосування народним депутатом України, або у випадку подачі письмової заяви про неголосування за той чи інший законопроект, або у випадку надання доказів, що фіксують спотворення волевиявлення виборців, Голова Верховної Ради не має права підписувати закон. У цьому випадку Голова Верховної Ради зобов'язаний повернутися до процедури повторного голосування застосовуючи при цьому процедуру особистого голосування шляхом підняття рук, передбачену цим Регламентом (стаття 37)."

Відповідно частини третю та четверту вважати частинами четвертою та п'ятою.

7. У статті 138 доповнити частиною п'ятою такого змісту:

"5. У разі виявлення порушень статті 84 Конституції України та статей 37, 47 цього Регламенту, а саме порушення процедури особистого голосування народним депутатом України, або у випадку подачі письмової заяви про неголосування за той чи інший законопроект, або у випадку надання доказів, що фіксують спотворення волевиявлення виборців, Голова Верховної Ради не має права підписувати закон. У цьому випадку Голова Верховної Ради зобов'язаний повернутися до процедури повторного голосування застосовуючи при цьому процедуру особистого голосування шляхом підняття рук, передбачену цим Регламентом (стаття 37)."

Відповідно частину п'яту вважати частиною шостою.

8. Главу 26 доповнити новою статтею 1511 такого змісту:

"Стаття 1511. Порядок голосування під час розгляду законопроектів, що стосуються внесення змін до Конституції України або прийняття її в новій редакції, а також розгляду будь-яких процедурних питань, пов'язаних із внесенням змін до Конституції України або прийняття її в новій редакції

Під час розгляду законопроектів, що стосуються внесення змін до Конституції України або прийняття її в новій редакції, а також розгляду будь-яких процедурних питань, пов'язаних із внесенням змін до Конституції України або прийняття її в новій редакції, голосування проводиться народними депутатами України відкрито, особисто шляхом підняття руки.

Під час голосування Голова Верховної Ради України за алфавітним списком зачитує прізвище, ім'я та по батькові кожного народного депутата України.

Кожен народний депутат України, чиє прізвище оголошено, якщо він голосує "за" - піднімає руку і виголошує своє волевиявлення - "за" у мікрофон з робочого місця, якщо ж він голосує "проти" чи "утримався" - не піднімаючи руки, сидячи на своєму місці, оголошує про відповідне волевиявлення.

Лічильна комісія Верховної Ради України здійснює підрахунок голосів та інформує Верховну Раду України про результати голосування щодо кожного питання, яке ставиться на голосування та пов'язане із внесення змін до Конституції України або прийняття її в новій редакції, а також розгляду будь-яких процедурних питань, пов'язаних із внесенням змін до Конституції України або прийняття її в новій редакції.

Використання електронної системи при підрахунку голосів під час голосування, пов'язаного із внесення змін до Конституції України або прийняття її в новій редакції, а також розгляду будь-яких процедурних питань, пов'язаних із внесенням змін до Конституції України або прийняття її в новій редакції, забороняється.".

II. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей закон набирає чинності з моменту його опублікування.

2. Апарату Верховної Ради України:

ввести та забезпечити відповідно до технічних вимог експлуатацію електронної системи, що передбачає реєстрацію та голосування народних депутатів України на пленарних засіданнях за допомогою сенсорної кнопки;

не нараховувати виплати народним депутатам України за участь у пленарних засідання Верховної Ради України у разі відсутності електронної реєстрації народного депутата України за допомогою сенсорної кнопки.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос