Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отчуждения земельных участков, других объектов недвижимого имущества, на них размещенных, находящихся в частной собственности, для общественных нужд или по причине общественной необходимости относительно условий отчуждения и приобретения права собственности

Проект закона Украины от 17.03.2011 № 8260
Дата рассмотрения: 17.03.2011 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності щодо умов відчуження та набуття права власності

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності" (Відомості Верховної Ради України, 2010, N 1, ст. 2) такі зміни:

1) абзац другий та четвертий частини першої статті 1 після слів "державну, комунальну" доповнити словами "чи приватну";

2) абзац п'ятий частини першої статті 1 після слів "держави, територіальної громади" доповнити словами " або юридичної особи";

3) у статті 5:

частину першу доповнити абзацом такого змісту: "У разі надання власнику (власникам) іншого благоустроєного житлового будинку (частини будинку, житлового приміщення) замість відчуженого у викупну ціну включається вартість виготовлення документації, необхідної для отримання у власність такого житлового будинку (частини будинку, житлового приміщення), а також витрати, пов'язані з державною реєстрацією прав на нього";

частину другу доповнити абзацом такого змісту: "Вартість житлового будинку, інших будівель, споруд, що відчужуються або передаються у власність замість відчужених, визначається за договором на підставі незалежної оцінки, проведеної відповідно до Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні";

у частині четвертій слова "такої оцінки" замінити словами "таких оцінок";

4) статтю 6 доповнити частиною другою такого змісту:

"2. У разі ініціювання викупу земельної ділянки, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, для суспільних потреб особами, які отримали спеціальний дозвіл (ліцензію) на користування надрами і погодили місце розташування таких об'єктів у випадках та в порядку, визначених статтею 151 Земельного кодексу України, фінансування заходів щодо відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності можуть здійснюватися за рахунок коштів цих осіб.";

5) абзац восьмий частини першої статті 7 після слова "кладовищ" доповнити словами "а також будівництво, реконструкція стадіонів та об'єктів, необхідних для їх експлуатації.";

6) абзац четвертий частини першої статті 9 після слова "кладовищ" доповнити словами "а також будівництво, реконструкція стадіонів та об'єктів, необхідних для їх експлуатації;";

7) абзац перший частини першої статті 10 після слів "захисних гідротехнічних споруд," доповнити словами "стадіонів та об'єктів, необхідних для їх експлуатації";

8) частину першу статті 12 доповнити абзацом такого змісту "У разі фінансування заходів щодо викупу земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені для суспільних потреб за рахунок коштів осіб, які отримали спеціальний дозвіл (ліцензію) на користування надрами, договір купівлі-продажу (міни) укладається між власникам (власниками) земельної ділянки, інших об'єктів нерухомого майна, та цими особами.";

9) частину другу статті 14 доповнити абзацом такого змісту "У разі фінансування заходів щодо викупу земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, для суспільних потреб за рахунок коштів осіб, які отримали спеціальний дозвіл (ліцензію) на користування надрами, відшкодування збитків завданих фізичним та юридичним особам - власникам та користувачам суміжних земельних ділянок здійснюється за рахунок коштів цих осіб.";

10) у статті 15 слова: "державну чи комунальну" замінити словами: "державну, комунальну чи приватну".

11) у статті 16:

частину п'яту після слів: "відчуження земельної ділянки" доповнити словами: "або особа, зазначена у частині другій статті 6 цього Закону,"

частину четверту після слів "чи територіальної громади" доповнити словами "або особи, зазначеної у частині другій статті 6 цього Закону,";

частину п'яту після слів "рішення про відчуження земельної ділянки," доповнити словами "або особою, зазначеною у частині другій статті 6 цього Закону,";

12) абзац перший та другий частини першої статті 18 після слів "держави чи територіальної громади" доповнити словами "або особи, зазначеної у частині другій статті 6 цього Закону,";

13) у частині шостій статті 19 слова "в договорі, що укладається між органом виконавчої влади чи органом місцевого самоврядування і попереднім власником або його спадкоємцем (правонаступником)." замінити словами "в договорі, що укладається між попереднім власником або його спадкоємцем (правонаступником) та органом виконавчої влади чи органом місцевого самоврядування (а у разі, якщо земельна ділянка, інші об'єкти нерухомого майна, що на ній розміщені, були передані у власність іншим особам для забезпечення суспільних потреб - із їх новим власником).".

II. Внести наступні зміни до Кодексу адміністративного судочинства України:

1) частину другу статті 17 доповнити пунктом: "7)" такого змісту:

"7) спори, що виникають з приводу відчуження земельної ділянки, інших об'єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, з мотивів суспільної необхідності.".

2) у статті 1831:

у частині першій слова: "органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування" замінити словами: "суб'єкти владних повноважень",

частину першу після слів: "для суспільних потреб" доповнити словами: "а також особи, на користь яких може здійснюватись примусове відчуження відповідних об'єктів".

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 

Голова Верховної Ради України 

В. ЛИТВИН

Опрос