Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О суде присяжных в Украине

Проект закона Украины от 17.03.2011 № 8253
Дата рассмотрения: 17.03.2011 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про суд присяжних в Україні

Цей Закон визначає правові засади організації суду присяжних для здійснення правосуддя в Україні з метою захисту прав, свобод та законних інтересів людини і громадянина, прав і законних інтересів юридичних осіб, інтересів держави, суспільства на засадах справедливості, законності, визначає статус присяжного, порядок його обрання, звільнення та інші питання, пов'язані із діяльністю суду присяжних.

Стаття 1. Розгляд кримінальних справ у суді присяжних

1. Розгляд кримінальних справ судом присяжних проводиться в апеляційних судах загальної юрисдикції та Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ.

Стаття 2. Участь громадян України у здійсненні правосуддя

1. Громадяни України мають право брати участь у здійсненні правосуддя як присяжні при розгляді судами кримінальних справ відповідно до юрисдикції судів.

2. Присяжними є громадяни України, обрані в установленому законодавством України порядку, включені на підставі виборів до списку присяжних, які залучаються до здійснення правосуддя.

3. Участь у здійсненні правосуддя громадян України, які обрані присяжними, є громадянським обов'язком.

Стаття 3. Вимоги, які пред'являються до кандидатів у присяжні

1. Присяжними можуть бути обрані лише громадяни України, яким виповнилося 35 років, які постійно проживають на території України на протязі останніх п'яти років, вільно володіють державною мовою, мають місце роботи або постійний заробіток.

2. Присяжними та кандидатами у присяжні не можуть бути:

1) громадяни України, яким до моменту обрання не виповнилося 35 років;

2) громадяни України, які до моменту обрання досягли віку 65 років;

3) громадяни України, які мають судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;

4) громадяни України, визнані судом обмежено осудними або неосудними;

5) громадяни України, які мають хронічні психічні чи інші захворювання, що перешкоджають виконанню обов'язків присяжного;

6) громадяни України, які є представниками влади, службовими особами юридичних осіб публічного права, державними службовцями.

Стаття 4. Списки присяжних

1. Списки присяжних, які обрані на виборах, направляються Центральною виборчою комісією до Державної судової адміністрації України для формування списків присяжних Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, апеляційних судів областей, міст Києва і Севастополя та Апеляційного суду Автономної Республіки Крим.

2. Кількісний склад присяжних, які включаються до списку присяжних Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, складає 450 присяжних.

3. Кількісний склад присяжних, які включаються до списку присяжних апеляційних судів областей, міст Києва і Севастополя та Апеляційного суду Автономної Республіки Крим, визначаються Державною судовою адміністрацією відповідно до вимог цього Закону і складає від 100 до 450 присяжних для кожного апеляційного суду.

При цьому, кількісний склад присяжних апеляційних судів областей, міст Києва і Севастополя та Апеляційного суду Автономної Республіки Крим має не менш ніж у 3 рази перевищувати кількісний склад суддів цих судів.

Стаття 5. Вибори присяжних

1. Присяжні обираються громадянами України на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування, крім першого складу присяжних, що набувають статусу присяжних відповідно до статті 8 цього Закону.

2. Вибори присяжних для Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ здійснюються за мажоритарною системою відносної більшості у 450 одномандатних виборчих округах, на які поділяється територія України.

3. Вибори присяжних для апеляційних судів областей, міст Києва і Севастополя та Апеляційного суду Автономної Республіки Крим здійснюються за мажоритарною системою відносної більшості в одномандатних виборчих округах, на які поділяється територія відповідно областей, міст Києва і Севастополя та Автономної Республіки Крим.

4. Право висування кандидатів у присяжні належить громадянам України, які мають право голосу. Це право може бути реалізовано громадянами України також через об'єднання громадян, трудові колективи підприємств, установ, організацій або шляхом самовисування.

5. Організація і проведення виборів у присяжні покладається на Центральну виборчу комісію.

6. Видатки на організацію і проведення виборів у присяжні здійснюється виключно за рахунок Державного бюджету України.

7. Порядок і строки висування кандидатів у присяжні, формування виборчих округів, дільниць, списків виборців, права та обов'язки виборчих комісій, порядок проведення голосування та встановлення результатів виборів у присяжні, оскарження рішень відповідних виборчих комісій встановлюється відповідним Законом України про вибори присяжних, крім першого складу присяжних, що набувають статусу присяжних відповідно до статті 8 цього Закону.

Стаття 6. Порядок та строки виконання обов'язків присяжного

1. Громадяни України, включені до списку присяжних залучаються до виконання обов'язків присяжних на строк не більше 30 днів на протязі одного календарного року. У випадку, коли розгляд кримінальної справи потребує більшого терміну, - то на весь період розгляду справи.

2. Повноваження присяжних припиняються у день затвердження Центральною виборчою комісією нового складу присяжних, обраних на останніх виборах. Повноваження присяжних, які у день затвердження Центральною виборчою комісією нового складу присяжних включені до лави присяжних і продовжують розгляд кримінальної справи, припиняються у день, наступний після постановлення вердикту суду присяжних по цій кримінальній справі.

Стаття 7. Гарантії незалежності і недоторканності присяжних. Матеріальне забезпечення присяжних

1. На час виконання обов'язків присяжного на нього поширюються гарантії незалежності і недоторканності суддів, передбачені Законом України "Про судоустрій і статус суддів".

2. На час виконання обов'язків присяжного йому за рахунок Державного бюджету сплачується винагорода у розмірі 50 відсотків посадового окладу судді відповідного суду пропорційно кількості днів для участі у здійсненні правосуддя, але не менше середнього заробітку за місцем основної роботи чи середнього постійного заробітку.

3. На час виконання обов'язків присяжного за ним зберігається за основним місцем роботи гарантії та компенсації, передбачені трудовим законодавством України. Звільнення присяжного або його перевід на іншу роботу з ініціативи власника або уповноваженого ним органу у цей період не допускається.

4. Час виконання присяжним обов'язків по здійсненню правосуддя зараховується при обчисленні усіх видів трудового стажу.

5. Присяжним компенсуються витрати на відрядження, транспортні витрати на проїзд за місцем знаходження суду і у зворотному напрямку у порядку і у розмірі, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Стаття 8. Перехідні положення

1. Добір першого складу присяжних відбувається Державною судовою адміністрацією України шляхом випадкового відбору громадян України із Державного реєстру виборців спеціальною автоматизованою комп'ютерною програмою, що генерує випадкові числа (далі - спеціальна програма).

2. До списків кандидатів у присяжні Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ потрапляють громадяни України встановленого статтею 3 цього Закону віку, що проживають у будь-якому регіоні України. До списків кандидатів у присяжні апеляційних судів областей, міст Києва і Севастополя та Апеляційного суду Автономної Республіки Крим потрапляють громадяни України встановленого статтею 3 цього Закону віку, що проживають на відповідній території області, міста Києва і Севастополя та Автономної Республіки Крим.

3. Спеціальна програма та відповідний програмно-технічний комплекс (обладнання), вводиться у експлуатацію та здійснює добір кандидатів у присяжні, лише після отримання позитивного висновку провідної наукової установи відділення інформатики Національної академії наук України, визначеної постановою Президії Національної академії наук України, про спроможність цієї системи генерувати дійсно випадковий вибір із відповідних масивів бази даних Державного реєстру виборців, а також неможливість втручання у систему сторонніх осіб та їх впливу на вибір кандидатів у присяжні.

4. Добір кандидатів у присяжні спеціальною програмою відбувається у прямому ефірі Першого національного телеканалу України. Крім прізвища, ім'я, по-батькові та присвоєного порядкового номеру вибраних спеціальною програмою кандидатів у присяжні у прямому ефірі зазначається лише назва населеного пункту, де проживає відповідний кандидат, та його рік народження. Місце проживання кандидатів у присяжні доводиться до відома лише Державної судової адміністрації України, а також може бути повідомлено відповідним компетентним органам, яким законом надане таке право, на запити цих органів.

5. За результатами добору кандидатів у присяжні спеціальною програмою формуються списки кандидатів у присяжні Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, апеляційних судів областей, міст Києва і Севастополя та Апеляційного суду Автономної Республіки Крим, із розрахунку щоб кількість кандидатів у присяжні кожного суду вдвічі перевищувала кількість присяжних цього суду, яка встановлена Державною судовою адміністрацією України.

6. Державна судова адміністрація України у 15-денний термін перевіряє дотримання вимог статті 3 цього Закону щодо кожного кандидата у присяжні (до сформування повного складу присяжних Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, апеляційних судів областей, міст Києва і Севастополя та Апеляційного суду Автономної Республіки Крим) і у разі відповідності цим вимогам надає статус присяжного або приймає рішення про відмову у наданні цього статусу відповідним кандидатам у присяжні починаючи з першого порядкового номеру. У рішенні про відмову у наданні статусу присяжного відповідним кандидатам у присяжні має обов'язково бути зазначена причина відмови.

7. При визначенні складу присяжних Державна судова адміністрація України чітко дотримується порядкових номерів, наданих відповідним кандидатам у присяжні спеціальною програмою.

8. Видатки на організацію і проведення добору першого складу присяжних здійснюється виключно за рахунок Державного бюджету України.

Стаття 9. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Вибори другого і кожного наступного складу присяжних відбуватимуться одночасно з наступними черговими виборами депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.

3. Кабінету Міністрів України:

у місячний термін вжити заходів для забезпечення фінансування видатків на організацію і проведення добору першого складу присяжних та виплату винагороди і відповідних компенсацій присяжним за здійснення ними повноважень присяжних;

у двомісячний термін розробити і затвердити Положення про порядок нарахування винагород присяжним, а також Положення про порядок компенсацій присяжним витрат на відрядження, транспортні витрати на проїзд за місцем знаходження суду і у зворотному напрямку;

у шестимісячний термін розробити та внести на розгляд Верховної Ради України проект Закону України про вибори присяжних одночасно з виборами депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.

4. Державній судовій адміністрації України:

у 15-денний термін визначити кількісний склад присяжних Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, апеляційних судів областей, міст Києва і Севастополя та Апеляційного суду Автономної Республіки Крим;

у місячний термін розробити (закупити) спеціальну програму та програмно-технічну апаратуру (обладнання) для добору кандидатів у присяжні за даними Державного реєстру виборців та надати їх для отримання висновку до провідної наукової установи відділення інформатики Національної академії наук України, визначеної постановою Президії Національної академії наук України;

у двомісячний термін сформувати повний склад присяжних Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, апеляційних судів областей, міст Києва і Севастополя та Апеляційного суду Автономної Республіки Крим відповідно до статті 8 цього Закону.

5. Центральній виборчій комісії у 15-денний термін надати Державній судовій адміністрації України копію бази даних Державного реєстру виборців.

6. Президії Національної академії наук України визначити провідну наукову установу відділення інформатики Національної академії наук України, яка перевірятиме (тестуватиме) спеціальну програму та програмно-технічний комплекс (обладнання), що має здійснити добір кандидатів у присяжні, та готуватиме висновок про спроможність цієї системи генерувати дійсно випадковий вибір із відповідних масивів бази даних Державного реєстру виборців, а також неможливість втручання у систему сторонніх осіб та їх впливу на вибір кандидатів у присяжні.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос