Идет загрузка документа (25 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины (относительно дополнительных гарантий реализации прав народных депутатов Украины в Верховной Раде Украины)

Проект закона Украины от 16.03.2011 № 8248
Дата рассмотрения: 16.03.2011 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України (щодо додаткових гарантій реалізації прав народних депутатів України у Верховній Раді України)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до Регламенту Верховної Ради України, затвердженого Законом України "Про Регламент Верховної Ради України" (Відомості Верховної Ради України, 2010, N 14-15, N 16-17, ст. 133) доповнивши главою 13 такого змісту:

"Глава 13
Парламентська меншість у Верховній Раді України

Стаття 61. Правові гарантії діяльності парламентської меншості

1. В Україні створюються і забезпечуються умови для вільного і безперешкодного здійснення діяльності парламентської меншості (опозиційна діяльність).

Під парламентською меншістю (опозицією) слід розуміти депутатську фракцію, окремих народних депутатів, які не входять до складу опозиційної депутатської фракції, добровільне депутатське об'єднання депутатських фракцій, які на пленарному засіданні Верховної Ради оголосили заяву про опозиційність до політичного курсу парламентської більшості та/або Кабінету Міністрів України.

Під парламентською більшістю слід розуміти добровільне об'єднання народних депутатів України, сформоване на основі узгодження їх політичних позицій та у кількості, що становить більшість від конституційного складу Верховної Ради, для забезпечення реалізації її повноважень.

2. Здійснення опозиційної діяльності не може бути підставою для надання парламентській меншості, народним депутатам України, які входять до її складу чи народним депутатам України, які не входять до складу опозиційної депутатської фракції, але заявили про свою опозиційність, переваг чи обмеження їх прав.

3. Втручання з боку органів державної влади, їх посадових осіб у діяльність парламентської меншості забороняється, крім випадків, передбачених законом.

4. Забороняється здійснювати опозиційну діяльність, яка має на меті ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підрив її безпеки, незаконне захоплення державної влади, пропаганду війни, насильства, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров'я населення, а також на створення воєнізованих формувань.

Стаття 62. Організаційно-правові засади діяльності парламентської опозиції та порядок її утворення

1. Народний депутат України не може одночасно входити до складу парламентської більшості і до складу парламентської опозиції.

2. Депутатська фракція не може бути одночасно у складі парламентської більшості і парламентської опозиції.

3. Рішення про опозиційність до політичного курсу парламентської більшості та/або Кабінету Міністрів України приймається окремими народними депутатами, які не входять до складу опозиційної депутатської фракції, депутатською фракцією у будь-який час впродовж терміну повноважень Верховної Ради відповідного скликання. Рішення про перехід в парламентську опозицію оформлюється заявою з особистими підписами народних депутатів України та персональним складом фракції подається до Апарату Верховної Ради.

Народні депутати, які є членами фракції, що не є опозиційною, можуть входити до парламентської опозиції на підставі особистої заяви про опозиційність.

4. Депутатська фракція, чисельний склад якої налічує більш ніж половину народних депутатів, які не увійшли до складу парламентської більшості, та голова чи заступник голови якої на пленарному засіданні Верховної Ради оголосив заяву про опозиційність до політичного курсу парламентської більшості та/або Кабінету Міністрів України, є опозиційною депутатською фракцією.

5. Депутатські фракції, чисельний склад яких налічує більш ніж половину народних депутатів, які не увійшли до складу парламентської більшості, можуть прийняти рішення про утворення опозиційного об'єднання депутатських фракцій. Таке рішення ухвалюється депутатськими фракціями відповідно до визначених ними процедур і оформляється відповідною заявою, яка підписується головами зазначених депутатських фракцій, яка з особистими підписами народних депутатів України і персональним складом фракцій подається до Апарату Верховної Ради. Опозиційне об'єднання депутатських фракцій вважається утвореним з моменту оголошення такої заяви на пленарному засіданні Верховної Ради одним із голів депутатських фракцій, які утворили опозиційне об'єднання депутатських фракцій.

6. Парламентська опозиція вважається утвореною з моменту офіційного оголошення голови чи заступника голови депутатської фракції та/або голів депутатських фракцій опозиційного об'єднання заяви про опозиційність до політичного курсу парламентської більшості та/або Кабінету Міністрів України на пленарному засіданні Верховної Ради після отримання Апаратом Верховної Ради документів, передбачених частиною першою та третьою цієї статті.

7. Персональний склад парламентської опозиції в п'ятиденний термін з дня оголошення на пленарному засіданні Верховної Ради про її створення публікується в газеті "Голос України".

8. Парламентська опозиція не пізніш як через місяць з дня її утворення зобов'язана опублікувати у газеті "Голос України" свою альтернативну програму розвитку України, яка затверджується більшістю складу парламентської опозиції.

Стаття 63. Умови зміни складу та припинення діяльності парламентської опозиції

1. Парламентська опозиція може прийняти до свого складу народного депутата України, який є членом опозиційної депутатської фракції або опозиційного об'єднання депутатських фракцій, на підставі його особистої заяви, поданої до Апарату Верховної Ради, якщо така заява не подавалася відповідно до статті 62 цього Регламенту.

2. Депутатська фракція, яка входить до складу парламентської більшості, може подати заяву про перехід в парламентську опозицію лише після відкликання народними депутатами України - членами цієї депутатської фракції, своїх підписів під угодою про парламентську більшість у Верховній Раді.

3. Народний депутат України, який входить до складу парламентської опозиції, може бути виключений з її складу за рішенням парламентської опозиції.

4. Депутатська фракція, що входить до складу парламентської опозиції, може прийняти рішення про вихід зі складу парламентської опозиції.

5. Інформація про зміни у складі парламентської опозиції офіційно оголошуються головою опозиційної депутатської фракції чи одним із голів депутатських фракцій на пленарному засіданні Верховної Ради після отримання Апаратом Верховної Ради документів, передбачених частиною першою цієї статті.

6. Діяльність парламентської опозиції припиняється у разі:

а) прийняття нею рішення про припинення опозиційної діяльності;

б) припинення повноважень Верховної Ради відповідного скликання.

7. Опозиційна діяльність парламентської опозиції вважається припиненою з моменту оголошення на пленарному засіданні Верховної Ради головою опозиційної депутатської фракції чи одним із голів депутатських фракцій, які утворили опозиційне об'єднання депутатських фракцій, заяви про припинення опозиційної діяльності.

8. Опозиційна діяльність опозиційної депутатської фракції припиняється також з моменту оголошення про утворення опозиційного об'єднання депутатських фракцій, до складу якого вона увійшла, на час її знаходження в такому опозиційному об'єднанні депутатських фракцій.

9. Опозиційна діяльність опозиційного об'єднання депутатських фракцій може бути припинена також у разі, якщо одна або декілька депутатських фракцій, що входять до складу цього опозиційного об'єднання депутатських фракцій, заявили про вихід з опозиційного об'єднання депутатських фракцій, якщо при цьому у складі опозиційного об'єднання депутатських фракцій залишилася одна депутатська фракція.

10. Інформація про припинення діяльності парламентської опозиції у випадку, передбаченому пунктом 1 частини шостої цієї статті, публікується в газеті "Голос України" в п'ятиденний термін з дня оголошення про це на пленарному засіданні Верховної Ради.

11. У випадку, передбаченому пунктом 2 частини шостої цієї статті, опозиційна діяльність парламентської опозиції вважається припиненою одночасно з припиненням повноважень Верховної Ради відповідного скликання без оголошення про це на пленарному засіданні Верховної Ради та без опублікування у газеті "Голос України".

12. Припинення діяльності парламентської опозиції не виключає можливості утворення нової парламентської опозиції в порядку, встановленому цим Регламентом.

Стаття 64. Права та обов'язки парламентської опозиції у Верховній Раді України

1. Парламентська опозиція має право:

1) представництва згідно зі статтею 65 цього Регламенту у керівництві Верховної Ради та її органів;

2) участі у здійсненні парламентського контролю за діяльністю парламентської більшості та/або Кабінету Міністрів України, органів державної влади (крім судів), їх посадових осіб, а також на щорічну доповідь про результати здійснення парламентського контролю;

3) утворення опозиційного уряду;

4) вимагати скликання позачергової сесії Верховної Ради, якщо така вимога підтримана не менше ніж третиною народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради;

5) вимагати проведення додаткового пленарного засідання Верховної Ради, якщо така вимога підтримана не менше ніж третиною народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради.

2. Парламентська опозиція на пленарному засіданні Верховної Ради має право:

1) на виступ з питання порядку денного пленарного засідання Верховної Ради;

2) на заяву;

3) на формування порядку денного Верховної Ради на один день протягом чергової сесії Верховної Ради;

4) на виступ свого представника тривалістю 5 хвилин при розгляді Верховною Радою таких питань:

про програму діяльності Кабінету Міністрів України;

про стан виконання Державного бюджету України;

про відповідальність Кабінету Міністрів України;

про загальнодержавну програму економічного, науково-технічного, соціального, національно-культурного розвитку, охорони довкілля.

3. Права, визначені пунктом 4 частиною другою цієї статті, реалізуються на підставі письмової заяви, поданої головуючому на пленарному засіданні головою опозиційної депутатської фракції чи одним із голів депутатських фракцій, які утворили опозиційне об'єднання депутатських фракцій, до початку розгляду відповідного питання порядку денного.

4. Учасники парламентської опозиції при реалізації ними прав, встановлених цим Регламентом, зобов'язані:

1) діяти відповідно до Конституції та законів України;

2) діяти з урахуванням інтересів громадян України та держави;

3) пропонувати альтернативу офіційному політичному курсу парламентської більшості та/або Кабінету Міністрів України та способи реалізації альтернативного політичного курсу.

Стаття 65. Право парламентської опозиції на представництво у керівництві Верховної Ради України та її органів

1. Парламентська опозиція має право на заміщення народними депутатами України, що входять до її складу, посад:

1) першого заступника голови Верховної Ради;

2) голів комітетів Верховної Ради з питань:

а) свободи слова та інформації;

б) правоохоронної діяльності;

в) прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин;

г) бюджету;

д) Регламенту та діяльності Верховної Ради України;

е) функціонування судочинства;

є) підприємницької діяльності;

ж) соціальних стандартів та забезпечення належного рівня життя громадян;

з) енергетичної безпеки;

и) аграрної політики та земельних відносин;

і) охорони здоров'я, науки та освіти;

3) перших заступників всіх комітетів Верховної Ради, крім тих, які очолюють представники парламентської опозиції.

2. Кандидатури на відповідні посади вносяться парламентською опозицією. Порядок внесення кандидатур на ці посади опозицією і процедура їх розгляду встановлюється цим Регламентом.

3. Заміщення посад, визначених частинами першою цієї статті, здійснюється парламентською опозицією з урахуванням принципу пропорційного представництва депутатських фракцій у Верховній Раді.

4. У разі якщо парламентською опозицією не внесено кандидатури на посади, визначені частинами першою цієї статті, рішення про їх заміщення приймається Верховною Радою в загальному порядку.

5. Голови комітетів та перші заступники комітетів обираються за списком у цілому без обговорення на пленарному засіданні відкритим поіменним голосуванням.

6. Народний депутат України, призначений на посаду, визначену частиною першою цієї статті, звільняється з цієї посади Верховною Радою за поданням парламентської опозиції.

Стаття 66. Участь у здійсненні парламентського контролю та в бюджетному процесі

1. Парламентська опозиція має право в порядку, встановленому цим Регламентом, брати участь у здійсненні парламентського контролю за діяльністю парламентської більшості та/або Кабінету Міністрів України, органів державної влади (крім судів), їх посадових осіб шляхом:

1) створення тимчасових слідчих комісій Верховної Ради;

2) паритетного з парламентською більшістю представництва у тимчасових спеціальних комісіях Верховної Ради;

3) звернення народного депутата України, що входить до складу парламентської опозиції, із запитом до органів Верховної Ради, до Кабінету Міністрів України, до керівників інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також до керівників підприємств, установ і організацій, розташованих на території України, незалежно від їх підпорядкування і форм власності;

4) внесення пропозиції про розгляд Верховною Радою питання про відповідальність Кабінету Міністрів України;

5) звернення до Конституційного Суду України щодо вирішення питань про відповідність Конституції України (конституційність) та офіційного тлумачення законів та інших правових актів Верховної Ради, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

6) звернення до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини про порушення прав і свобод людини і громадянина;

7) в інший визначений Конституцією України чи законом спосіб.

2. Для здійснення парламентського контролю парламентська опозиція має право отримувати інформацію про діяльність органів державної влади (крім судів), їх посадових осіб.

3. Уповноважений представник парламентської опозиції має право зробити щорічну доповідь про результати здійснення ним парламентського контролю на пленарному засіданні Верховної Ради тривалістю не менш як 1 годину.

4. Розпорядники бюджетних коштів, які беруть бюджетні зобов'язання та провадять видатки, зобов'язані протягом п'ятнадцяти календарних днів з дня отримання запиту парламентської опозиції надавати письмово інформацію про обсяги взятих бюджетних зобов'язань, проведених видатків, отримувачів бюджетних коштів, контрагентів розпорядників.

5. Державне казначейство щомісячно і щоквартально подає узагальнену інформацію (звіт) парламентській опозиції про виконання бюджету в порядку, визначеному Бюджетним кодексом України.

Стаття 67. Опозиційний уряд

1. Парламентська опозиція після сформування Верховною Радою персонального складу Кабінету Міністрів України може утворити опозиційний уряд з числа народних депутатів - членів парламентської опозиції, Голова якого призначається за рішенням парламентської опозиції.

2. Опозиційний уряд:

а) за своїм запитом має право на отримання від Кабінету Міністрів України інформації та копій прийнятих ним актів;

б) здійснює моніторинг діяльності Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади, їх посадових осіб;

в) здійснює контроль за розробкою та виконанням Державного бюджету України в межах парламентського контролю;

г) народні депутати - члени опозиційного уряду готують альтернативні пропозиції щодо Програми діяльності Кабінету Міністрів України, актів Кабінету Міністрів України та оприлюднюють їх у парламентських засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті Верховної Ради;

д) народні депутати - члени опозиційного уряду розробляють законодавчі пропозиції, що є альтернативними до внесених Кабінетом Міністрів України;

е) народні депутати - члени опозиційного уряду розробляють альтернативні проекти загальнодержавних програм.

3. Голова опозиційного уряду має право брати участь у засіданнях Кабінету Міністрів України. У разі участі голови опозиційного уряду на засіданні Кабінету Міністрів України, він має право на виступ тривалістю не менше п'ятнадцяти хвилин. Якщо парламентською опозицією не створено опозиційний уряд, право брати участь у засіданнях Кабінету Міністрів України надається уповноваженому представнику парламентської опозиції, який має право на виступ тривалістю не менше п'ятнадцяти хвилин.

Стаття 68. Право на виступ з питання порядку денного пленарного засідання Верховної Ради України

1. Уповноважений представник парламентської опозиції має право на виступ тривалістю до 5 хвилин на пленарному засіданні Верховної Ради з будь-якого питання порядку денного, яке розглядається Верховною Радою в порядку, встановленому цим Регламентом.

Стаття 69. Право на заяву

1. Уповноважений представник парламентської опозиції має право на пленарному засіданні Верховної Ради один раз протягом чергової сесії Верховної Ради зробити заяву тривалістю до 30 хвилин про ставлення парламентської опозиції до офіційного політичного курсу парламентської більшості та/або Кабінету Міністрів України, до діяльності Президента України, інших органів державної влади (крім судів) та їх посадових осіб.

2. Головуючий на пленарному засіданні Верховної Ради надає слово уповноваженому представнику парламентської опозиції для проголошення заяви не пізніш як на наступний день, в який проводиться пленарне засідання, на початку пленарного засідання.

Стаття 70. Право на формування порядку денного Верховної Ради України ("День опозиції")

1. Парламентська опозиція має право на включення питань з дотриманням вимог цього Регламенту позачергово без голосування до порядку денного сесії Верховної Ради, а також на включення підготовлених в установленому цим Регламентом порядку проектів законів, інших актів Верховної Ради без голосування до тижневого порядку денного пленарних засідань Верховної Ради.

Стаття 71. Право на доступ до засобів масової інформації та на звернення до органів державної влади органів щодо усунення порушення законності

1. Парламентська опозиція має право у порядку, встановленому цією статтею, поширювати інформацію про свою діяльність через засоби масової інформації всіх форм власності, а також у інший не заборонений законодавством спосіб.

2. Постановою Верховної Ради про порядок і форми обов'язкового висвітлення діяльності Верховної Ради аудіовізуальними засобами масової інформації (виконання державного замовлення), яка приймається відповідно до Закону України "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації" на весь період повноважень Верховної Ради чергового скликання, передбачаються також порядок і форми обов'язкового висвітлення діяльності парламентської опозиції.

3. Парламентська опозиція має право використовувати засоби масової інформації будь-якої форми власності на договірній основі у встановленому законом порядку.

4. Уповноважений представник парламентської опозиції в установленому законом порядку звертається до органів державної влади, їх посадових осіб щодо усунення, в межах їх повноважень, порушення законності, прав і свобод людини і громадянина, притягнення винних осіб до відповідальності.

Стаття 72. Фінансове, інформаційне та технічне забезпечення діяльності парламентської опозиції

1. Фінансування діяльності парламентської опозиції здійснюється за рахунок коштів секретаріатів фракцій політичних партій та блоків політичних партій.

2. Секретаріат опозиції є розпорядником цих коштів.

3. Інформаційне та технічне забезпечення роботи парламентської опозиції, в тому числі і забезпечення роботи опозиційного уряду, здійснюється секретаріатом парламентської опозиції.".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня опублікування цього Закону:

1) підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до законів України у зв'язку з прийняттям цього Закону;

2) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

3. До приведення у відповідність із цим Законом закони України, інші нормативно-правові акти діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос