Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно транспортных средств, подлежащих обязательному государственному техническому осмотру

Проект закона Украины от 14.03.2011 № 8223
Дата рассмотрения: 14.03.2011 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо транспортних засобів, які підлягають обов'язковому державному технічному огляду

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. До Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради Української РСР, 1984, додаток до N 51, ст. 1122):

1) у статті 121:

у частині першій слова "своєчасно не пройшли державного технічного огляду" замінити словами "підлягають обов'язковому державному технічному огляду і своєчасно не пройшли його";

у частині п'ятій слова "державного технічного огляду" замінити словами "державного технічного огляду (за винятком тих транспортних засобів, що не підлягають обов'язковому державному технічному огляду)";

2) абзац перший частини першої статті 126 доповнити словами "довідки про проходження періодичного медичного огляду встановлено зразка";

3) у частині першій статті 128 слова "не пройшли державного технічного огляду" замінити словами "підлягають обов'язковому державному технічному огляду і не пройшли його";

4) у статті 2653 слова "транспортного засобу" замінити словами "транспортного засобу (за винятком тих транспортних засобів, що не підлягають обов'язковому державному технічному огляду)".

2. У пункті 12 частини першої статті 10 Закону України "Про міліцію" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991, N 4, ст. 20, із відповідними змінами) слова "транспортних засобів" замінити словами "транспортних засобів, що підлягають обов'язковому державному технічному огляду".

3. До Закону України "Про дорожній рух" (Відомості Верховної Ради України, 1993, N 31, ст. 338, із відповідними змінами):

1) абзац тринадцятий частини першої статті 4 доповнити словами "відповідно до вимог цього Закону";

2) в абзаці п'ятому частини другої статті 12 слова "не пройшли державного технічного огляду" замінити словами "якщо транспортні засоби, що підлягають обов'язковому державному технічному огляду не пройшли його у встановлений законодавством час";

3) у статті 16:

абзац другий частини другої доповнити словами "довідку про проходження періодичного медичного огляду встановлено зразка";

абзац сьомий частини другої доповнити словами "(за винятком транспортних засобів, що не підлягають обов'язковому державному технічному огляду)";

4) у статті 35:

перше речення частини першої викласти у такій редакції: "Обов'язковому державному технічному огляду, що проводиться в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, підлягають транспортні засоби, що беруть участь у дорожньому русі, які використовуються для перевезення пасажирів та мають крім місця водія понад 8 місць для сидіння, а також які використовуються для перевезення вантажів, дозволена маса яких перевищує 3500 кг та причепи (напівпричепи) до них.";

частину третю доповнити словами "(за винятком транспортних засобів, що не підлягають обов'язковому державному технічному огляду)";

у частині четвертій слова "огляд транспортних засобів" замінити словами "огляд відповідних транспортних засобів";

у частині десятій слова "транспортного засобу на державний технічний огляд" замінити словами "транспортного засобу, що підлягає обов'язковому технічному огляду, на державний технічний огляд";

5) у статті 37:

у частині першій слова "без талона про проходження державного технічного огляду в установлений строк чи з талоном, що не належить цьому транспортному засобу, та" виключити;

частину першу доповнити новим реченням такого змісту: "Забороняється експлуатація транспортних засобів, що підлягають обов'язковому державному технічному огляду, без талона про проходження державного технічного огляду в установлений строк чи з талоном, що не належить цьому транспортному засобу.";

у частині третій слова "проходження державного технічного огляду" замінити словами "проходження відповідними транспортними засобами державного технічного огляду";

6) у абзаці третьому частини першої статті 521 слова "огляду транспортних засобів" замінити словами "огляду відповідних транспортних засобів".

4. До статті 23 Закону України "Про автомобільний транспорт" (Відомості Верховної Ради України, 2006, N 32, ст.273, із відповідними змінами):

1) абзац другий частини першої доповнити словами "";

2) у частині третій слова "державними технічними оглядами відповідність технічного стану" замінити словами "державними технічними оглядами, а стосовно транспортних засобів, що не підлягають обов'язковому державному технічному огляду, - постійно у період їх експлуатації відповідність технічного стану".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом та забезпечити перегляд і скасування міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

 

Голова Верховної Ради України 

В. ЛИТВИН 

Опрос