Идет загрузка документа (20 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2011 год" (относительно обеспечения государственной поддержки развития отечественного производства сложной сельскохозяйственной техники)

Проект закона Украины от 14.03.2011 № 8219
Дата рассмотрения: 14.03.2011 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік" (щодо забезпечення державної підтримки розвитку вітчизняного виробництва складної сільськогосподарської техніки)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 99/1, ст. 3541) такі зміни:

1) у статті 1:

у частині першій цифри "281.464.879,4" та "238.581.192,9" замінити відповідно цифрами "281.764.879,4" та "238.881.192.9";

у частині другій цифри "321.920.850,3" та "279.087.019,8" замінити відповідно цифрами "322.220.850,3" та "279.387.019,8";

2. Внести зміни до додатків N 1 та N 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік" згідно з додатками N 1 і N 2 до цього Закону.

3. Пункт 3 розділу VII "Прикінцеві положення" доповнити абзацом наступного змісту:

"у тижневий термін з дня набрання чинності цим Законом забезпечити приведення своїх нормативно-правових актів у відповідність з нормами цього Закону та прийняти нормативні акти, що випливають із цього Закону."

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 

Голова Верховної Ради України

В. ЛИТВИН

 

Зміни
до додатка N 1 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік"
"Доходи Державного бюджету України на 2011 рік"

(тис. грн.)

Код 

Найменування показників згідно з бюджетною класифікацією 

Всього 

Загальний фонд 

Спеціальний фонд 

 

Всього доходів: 

281764879,4 

238881192,9 

42883686,5 

 

Всього доходів
(без урахування міжбюджетних трансфертів) 

279256124,2 

236372437,7 

42883686,5 

20000000 

Неподаткові надходження 

43265055,4 

19040960,1 

24224095,3 

21000000 

Доходи від власності та підприємницької діяльності 

17276106,0 

16432818,4 

843287,6 

21010000 

Частина чистого прибутку (доходу) державних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету та дивіденди (доход), нараховані на акції (частки, паї), господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна власність 

2417496,4 

2417496,4 

 

 

Зміни до додатка N 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік"
"Розподіл видатків Державного бюджету України на 2011 рік"

тис. грн.

Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 

Код функціональної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 

Найменування показників згідно з класифікацією видатків та кредитування державного бюджету 

Загальний фонд 

Спеціальний фонд 

Разом 

Всього 

видатки спожи-
вання
 

з них 

видатки розвитку 

Всього 

видатки спожи-
вання
 

з них 

видатки розвитку 

оплата праці 

комунальні послуги та енергоносії 

оплата праці 

комунальні послуги та енергоносії 

 

 

ВСЬОГО: 

279437019,8 

244801579,8 

39427410,6 

3098998,8 

33135440,0 

42833830,5 

26920763,9 

2074227,6 

844477,4 

15913066,6 

322270850,3 

2800000 

 

Міністерство аграрної політики та продовольства України 

5341875,0 

3601744,8 

1173053,9 

25278,1 

1740130,2 

4961654,9 

1858217,2 

304359,3 

52717,5 

3103437,7 

10303529,9 

2801000 

 

Апарат Міністерства аграрної політики та продовольства України 

3169034,0 

1489565,8 

45756,0 

4406,0 

1679468,2 

3624306,4 

812641,0 

2607,8 

840,4 

2811665,4 

6793340,4 

2801430 

0421 

Часткова компенсація вартості складної сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва 

110000,0 

 

 

 

110000,0 

 

 

 

 

 

110000,0 

 

 

в тому числі для закупівлі складної сільськогосподарської техніки виробництва ТОВ НВП "Херсонський машинобудівний завод" 

50000,0 

 

 

 

50000,0 

 

 

 

 

 

50000,0 

6800000 

 

Національна акціонерна компанія "Украгролізинг" 

450000,0 

 

 

 

450000,0 

169300,0 

 

 

 

169300,0 

619300,0 

6801000 

 

Національна акціонерна компанія "Украгролізинг" 

450000,0 

 

 

 

450000,0 

169300,0 

 

 

 

169300,0 

619300,0 

6801020 

0421 

Збільшення статутного фонду НАК "Украгролізинг"для закупівлі технічних засобів для агропромислового комплексу з подальшою передачею їх на умовах фінансового лізингу 

450000,0 

 

 

 

450000,0 

169300,0 

 

 

 

169300,0 

619300,0 

 

 

в тому числі для закупівлі технічних засобів виробництва ТОВ НВП "Херсонський машинобудівний завод" 

250000,0 

 

 

 

250000,0 

100000,0 

 

 

 

100000,0 

350000,0 

____________

Опрос