Идет загрузка документа (26 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О статусе государственного курорта - Всеукраинской детской здравницы города Евпатория

Проект закона Украины от 18.02.2011 № 8129
Дата рассмотрения: 18.02.2011 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про статус державного курорту - Всеукраїнської дитячої оздоровниці міста Євпаторія

Цей Закон визначає статус міста Євпаторія як державного курорту - Всеукраїнської дитячої оздоровниці, особливості здійснення місцевого самоврядування з метою його розвитку та збереження унікальних природних і лікувальних ресурсів.

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Статус міста Євпаторія

1. Місто Євпаторія є державним курортом - Всеукраїнською дитячою оздоровницею (далі - місто Євпаторія).

2. Місто Євпаторія знаходиться в Автономній Республіці Крим, є містом республіканського значення і належить до курортів державного значення.

3. Місто Євпаторія включає:

курортну зону, яка має природні лікувальні фактори, об'єкти і споруди для їх використання, санаторно-курортні заклади та заклади відпочинку і культури, а також видовищні заклади, підприємства громадського харчування, торгівлі та побутового обслуговування, призначені для обслуговування дітей та їх батьків, що прибувають на курорт для лікування і оздоровлення, а також місцевих жителів (мешканців);

зону, в якій знаходяться житлові будинки, господарські будівлі, споруди та інші об'єкти, що належать громадянам, які постійно проживають на території міста-курорту;

зону, в якій розміщені об'єкти господарювання;

зону санітарно-гігієнічних та оздоровчих лісів і посадок дерев та кущів.

4. Місто Євпаторія є місцем розташування Євпаторійської міської ради та її органів.

Стаття 2. Адміністративно-територіальний устрій міста Євпаторія

1. Систему адміністративно-територіального устрою міста складають місто Євпаторія та селища міського типу Заозерне, Новоозерне та Мирний.

2. Межі міста Євпаторії встановлюються та змінюються Верховною Радою України за поданням Євпаторійської міської ради з урахуванням історичних, соціально-економічних, курортно-рекреаційних, природних лікувальних факторів та інших особливостей території відповідно до чинного законодавства. Межі селищ міського типу Заозерне, Новоозерне і Мирний встановлюються та змінюються згідно законодавства.

Стаття 3. Символіка міста Євпаторія та селищ міського типу

1. Територіальна громада міста Євпаторія має герб, прапор та іншу символіку. Селища міського типу можуть мати власну символіку.

2. Зміст, опис, порядок використання символіки визначаються Положенням про символіку, яке затверджується відповідно Євпаторійською міською радою та селищними радами.

Стаття 4. Статут територіальної громади міста Євпаторія

З метою врахування особливостей міста Євпаторія як державного курорту - Всеукраїнської дитячої оздоровниці, на підставі цього Закону і Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Євпаторійська міська рада затверджує Статут територіальної громади міста Євпаторія.

Розділ II
ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ ЛІКУВАЛЬНИХ ФАКТОРІВ

Стаття 5. Особливості використання природних лікувальних факторів

1. В місті Євпаторія використовуються спеціально визначені території, які мають природні лікувальні фактори - лікувальні грязі, мінеральні та термальні води, ропа лиманів, піщано-гравійно-галечникові пляжі, морська вода, кліматичні та інші умови, сприятливі для лікування, медичної реабілітації та профілактики захворювань.

2. Землі, водні об'єкти, ліси, парки та сквери в межах території міста Євпаторія мають обмежений режим користування.

3. Родовища мінеральних та термальних вод, лікувальних грязей та інших корисних копалин, що належать до природних лікувальних факторів, що знаходяться за межами міста Євпаторія можуть передаватися територіальній громаді міста за рішенням центральних органів виконавчої влади.

Стаття 6. Виявлення природних лікувальних факторів

1. Виявлення природних лікувальних факторів здійснюється шляхом проведення комплексних медико-біологічних, кліматологічних, геолого-гідрогеологічних, курортологічних та інших дослідницьких робіт.

2. Визначені за результатами геологорозвідувальних робіт експлуатаційні запаси родовищ лікувальних підземних мінеральних і термальних вод, лікувальних грязей та інших корисних копалин, що належать до природних лікувальних факторів, затверджуються та вносяться до Державного фонду родовищ, корисних копалин України і передаються для використання за призначенням відповідно до законодавства України.

3. Якість природних лікувальних факторів регламентується спеціальним медичним висновком центрального органу виконавчої влади з охорони здоров'я, який визначає кондиційний склад корисних і шкідливих для людини компонентів.

Стаття 7. Використання природних лікувальних факторів

1. Методи використання природних лікувальних факторів визначаються центральним органом виконавчої влади з охорони здоров'я.

2. Видобування, підготовка, переробка та використання мінеральних та термальних вод, лікувальних грязей та інших корисних копалин, що належать до природних лікувальних факторів, здійснюється згідно із затвердженими проектами і встановленими центральним органом виконавчої влади з геології та використання надр квотами.

3. Спеціальне використання природних лікувальних ресурсів здійснюється за плату відповідно до Кодексу України про надра. Нормативи цієї плати та порядок її справляння встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Стаття 8. Нагляд і контроль за використання природних лікувальних факторів

1. Державний нагляд і контроль за додержанням правил і норм використання природних лікувальних факторів здійснюють спеціально уповноважені центральні органи виконавчої влади відповідно до законодавства України.

Розділ III
ОРГАНІЗАЦІЯ ЛІКУВАННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

Стаття 9. Організація лікування в місті Євпаторія

1. Місто Євпаторія за своїми природними лікувальними факторами є клімато-бальнеогрязьовий курорт і призначений для лікування таких захворювань, як захворювання органів дихання, органів опорно-рухової системи, центральної і периферичної нервової системи, серцево-судинної системи, ендокринні захворювання, гінекологічні, захворювання сечостатевих органів (зокрема чоловічого і жіночого безпліддя).

2. На території міста Євпаторія встановлюється режим, який передбачає проведення заходів по боротьбі із запиленістю і загазованістю атмосферного повітря, шумами, регулювання роботи транспорту, видовищних, торгових та інших підприємств, а також здійснення інших заходів по охороні здоров'я громадян та навколишнього середовища.

3. Організація лікування в місті Євпаторія проводиться за науково обґрунтованими методиками, що розробляються для кожного виду (типу) природних лікувальних факторів і затверджуються центральним органом виконавчої влади з охорони здоров'я.

4. Медичні науково-дослідні інститути та санаторно-курортні заклади, розташовані на території міста Євпаторія, мають право розробляти і реалізувати державні цільові програми лікування, оздоровлення і медичної реабілітації громадян.

5. Організація лікування та оздоровлення здійснюється в санаторно-курортних та оздоровчих закладах відповідно до положень про ці заклади.

Стаття 10. Організація обслуговування в місті Євпаторія

1. Організація обслуговування на курорті здійснюється санаторно-курортними та оздоровчими закладами різних форм власності і спрямовується на забезпечення умов для повноцінного лікування, медичної реабілітації та профілактики захворювань шляхом прийняття громадянами лікувальних процедур, а також забезпечення належних умов їх проживання, харчування, одержання інших культурно-побутових послуг.

2. У разі виникнення у громадян, які прибули на курорт для лікування і відпочинку, гострих інфекційних та інших захворювань, а також різкого погіршення здоров'я вони підлягають госпіталізації. Амбулаторна та стаціонарна медична допомога їм надається міськими закладами охорони здоров'я в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади з охорони здоров'я.

3. Координація діяльності санаторно-курортних та оздоровчих закладів незалежно від форми власності та підпорядкування, пов'язаної з використанням природних лікувальних факторів і організації санаторно-курортного режиму, здійснюється центральним органом виконавчої влади з охорони здоров'я спільно із Українським науково-дослідним інститутом дитячої курортології та фізіотерапії (м. Євпаторія) та Українським науково - дослідним інститутом медичної реабілітації та курортології (м. Одеса).

Стаття 11. Відчуження, реорганізація, перепрофілювання, передача в оренду санаторно-курортних та оздоровчих закладів

Відчуження, реорганізація, перепрофілювання, передача в оренду (заставу), а також закриття санаторно-курортних та оздоровчих закладів на території міста Євпаторія, що знаходяться в комунальній та державній власності, скорочення чисельності їх працівників, не допускаються.

Розділ IV
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВА ОСНОВА ЗДІЙСНЕННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В МІСТІ ЄВПАТОРІЯ

Стаття 12.Система місцевого самоврядування у місті Євпаторія

Система місцевого самоврядування у місті Євпаторія включає:

територіальну громаду міста;

міського голову;

міську раду;

виконавчі органи міської ради;

територіальні громади селищ;

селищних голів;

селищні ради;

виконавчі органі селищних рад;

органи самоорганізації населення.

Стаття 13. Основні форми здійснення місцевого самоврядування

1.Місцеве самоврядування у місті Євпаторія здійснюється територіальними громадами міста і селищ як безпосередньо, так і через Євпаторійську міську і селищні ради та їх виконавчі органи.

2. Члени громади мають право в установленому порядку організовувати і брати участь у зборах громадян за місцем проживання, ініціювати розгляд у радах будь-якого питання місцевого самоврядування, створювати органи територіальної самоорганізації населення.

3. Рішення органів місцевого самоврядування з мотивів їх невідповідності Конституції або законам України зупиняються в установленому законом порядку з одночасним зверненням до суду.

Стаття 14. Представницькі органи місцевого самоврядування, порядок їх формування

1. У місті Євпаторія діють представницькі органи місцевого самоврядування - Євпаторійська міська рада, Заозернівська, Новоозернівська та Мирнівська селищні ради, які є юридичними особами.

2. Порядок формування та повноваження міської та селищних рад визначаються Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" з особливостями, передбаченими цим Законом.

Стаття 15. Виконавчі органи місцевого самоврядування у місті Євпаторія

1. Євпаторійська міська та селищні ради мають власні виконавчі органи, які утворюються відповідно Євпаторійською міською і селищними радами, підзвітні та підконтрольні відповідним радам.

Стаття 16. Євпаторійський міський голова

1. Євпаторійський міський голова обирається шляхом прямих виборів відповідно до Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів".

2. Повноваження Євпаторійського міського голови визнаються Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" та цим Законом.

Стаття 17.Секретар Євпаторійської міської ради

1. Секретар Євпаторійської міської ради обирається радою з числа її депутатів і здійснює функції та повноваження, передбачені статтею 50 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

2. За рішенням Євпаторійської міської ради на секретаря ради може покладатися здійснення і інших повноважень з питань, пов'язаних з діяльністю Євпаторійської міської ради та її органів.

Стаття 18. Відповідальність органів і посадових осіб місцевого самоврядування

1. Органи і посадові особи місцевого самоврядування несуть відповідальність за наслідки своєї діяльності (бездіяльності) в порядку, встановленому Законами України "Про місцеве самоврядування", "Про службу в органах місцевого самоврядування" та іншими законами України.

Розділ V
МАТЕРІАЛЬНА І ФІНАНСОВА ОСНОВА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Стаття 19. Основні принципи формування матеріальної і фінансової бази місцевого самоврядування

1. Матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування у місті Євпаторія є рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, що є у власності громади міста і селищ або знаходяться в їх управлінні.

2. Порядок формування та використання матеріальної і фінансової бази місцевого самоврядування, повноваження відповідних органів у цій сфері в місті Євпаторія визначаються Конституцією України, цим Законом та іншими законами України.

Стаття 20. Особливості бюджету міста Євпаторія

1. Держава фінансує у повному обсязі здійснення органами місцевого самоврядування міста Євпаторія повноважень, делегованих державою Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні". Кошти, необхідні для здійснення цих функцій, щороку передбачаються в Законі про Державний бюджет України.

2. Рішення органів державної влади, які тягнуть за собою додаткові видатки органів місцевого самоврядування міста Євпаторія, обов'язково супроводжуються передачею їм необхідних для цього матеріальних та фінансових ресурсів. Зазначені рішення виконуються органами місцевого самоврядування міста Євпаторія в межах переданих матеріальних та фінансових ресурсів.

3. Видатки бюджету міста Євпаторія на виконання функцій Всеукраїнської дитячої оздоровниці здійснюються за відповідною програмою, затвердженою Кабінетом Міністрів України, і щорічно передбачаються у Державному бюджеті України у вигляді цільових субвенцій при визначенні міжбюджетних трансфертів між державним бюджетом та бюджетом міста Євпаторія на відповідний бюджетний період.

4. Доходи міського та селищних бюджетів формуються за рахунок власних та закріплених доходів, 100-відсоткового відрахування податку на доходи фізичних осіб, плати за землю, податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, 90 відсотків від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності, до розмежування земель державної і комунальної власності, і 100 відсотків після розмежування.

5. До бюджету міста Євпаторія зараховується 50 відсотків:

1) податку на прибуток підприємств, організацій, установ, їх філій, відділень та відокремлених підрозділів, що не мають статусу юридичної особи і розташовані на території міста Євпаторія;

2) плати за ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності, що видаються Радою міністрів Автономної Республіки Крим суб'єктам підприємницької діяльності, які розташовані на території міста Євпаторія;

3) плати за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, видані суб'єктам підприємництва, які здійснюють діяльність на території міста Євпаторія;

4) збору за забруднення навколишнього природного середовища;

5) грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності.

6. Пільги щодо плати за землю, передбачені для санаторно-курортних і оздоровчих закладів Законом України "Про плату за землю", надаються за погодженням із міською та селищними радами.

8. Всі підприємства, організації і установи, що розташовані на території міста Євпаторія, але зареєстровані за місцезнаходженням органів керівництва, повинні створити в місті Євпаторія дочірні підприємства з правом юридичної особи.

Розділ VI
ГАРАНТІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗДІЙСНЕННЯ МІСТОМ ЄВПАТОРІЯ ВЛАСНИХ (САМОВРЯДНИХ) І ДЕЛЕГОВАНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ

Стаття 21. Гарантії місцевого самоврядування, його органів і посадових осіб

1. Гарантії місцевого самоврядування, його органів і посадових осіб міста Євпаторія визначаються Конституцією України та Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні".

Стаття 22. Державні гарантії виконання містом Євпаторія власних і делегованих повноважень

1. Держава забезпечує здійснення містом Євпаторія власних і делегованих повноважень шляхом:

1) виділення окремим рядком у Державному бюджеті України фінансування витрат на здійснення делегованих повноважень і заходів з розвитку міста Євпаторія;

2) затвердження стабільних, не менш ніж на два роки, бюджетних показників взаємовідносин Державного бюджету України і бюджету міста Євпаторія;

3) надання субвенцій, виділення необхідних ресурсів для виконання програм, проектів та інші витрати, пов'язані з розвитком міста Євпаторія;

4) передачі в комунальну власність територіальної громади міста Євпаторія майна підприємств, установ, організацій та інших об'єктів державної власності, які розташовані у місті Євпаторія;

5) надання державних гарантій на інвестиції, що залучаються на розвиток інфраструктури міста;

2. Територіальній громаді міста Євпаторія в установленому законом порядку за поданням Євпаторійської міської ради компенсуються витрати, а також збитки, завдані їй під час проведення заходів республіканського, загальнодержавного та міжнародного характеру, а так само шкода, заподіяна підприємствами, організаціями і установами державного підпорядкування, а також у разі виникнення надзвичайних ситуацій.

Стаття 23. Взаємовідносини органів місцевого самоврядування з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями

1. Взаємовідносини органів місцевого самоврядування міста Євпаторія з центральними і територіальними органами державної влади, підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян регулюються цим Законом, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" та іншими законами України.

Розділ VII
РОЗВИТОК І ЗАБУДОВА МІСТА ЄВПАТОРІЯ

Стаття 24. Розвиток і забудова державного курорту - Всеукраїнської дитячої оздоровниці міста Євпаторія

1. Місто Євпаторія розвивається на основі генерального плану, стратегічного плану економічного і соціального розвитку, нормативно-правових актів України та Автономної Республіки Крим.

2. Забудова міста Євпаторія ведеться відповідно до затверджених в установленому законодавством порядку генерального плану, іншої містобудівної документації.

3. Містобудівна документація, що регламентує всі види будівництва на території міста і розробляється відповідно до Закону України "Про основи містобудування" та інших актів законодавства, підлягає обов'язковій державній екологічній та санітарно-гігієнічній експертизі.

4. Для складання містобудівної документації визначається місткість курорту з урахуванням запасів природних лікувальних факторів та нормативів їх використання, а також можливостей природної території, придатної для організації лікування та оздоровлення на курорті, перспектив розвитку в його межах тих галузей господарства, які дадуть змогу мінімізувати антропогенне навантаження на природний ландшафт.

5. Будівництво в місті Євпаторія нових і розширення діючих промислових підприємств та інших об'єктів, не пов'язаних безпосередньо із задоволенням потреб відпочиваючих і місцевого населення, потреб курортного та житлового будівництва, або таких, що можуть негативно впливати на природні лікувальні фактори курорту, забороняється.

6. Проектна документація на будівництво об'єктів курорту незалежно від форми власності розробляється відповідно до законодавства України на основі вихідних даних.

Стаття 25. Порядок надання та використання земельних ділянок під забудову

1. Земельні ділянки надаються у порядку, встановленому Земельним Кодексом України, на підставі техніко-економічних обґрунтувань щодо використання землі та проектів відведення земельних ділянок з урахуванням затверджених меж округу, режиму і зон санітарної охорони міста Євпаторія.

2. Земельні ділянки використовуються у порядку, визначеному проектом організації використання території та генеральним планом забудови міста і відповідно до режиму і зон санітарної охорони.

Розділ VIII
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набуває чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у трьохмісячний строк з дня опублікування Закону:

привести у відповідність із цим Законом свої нормативно-правові акти;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їхніх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради України

 

Опрос