Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О Кабинете Министров Украины" (относительно полномочий)

Проект закона Украины от 02.02.2011 № 8056
Дата рассмотрения: 02.02.2011 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про Кабінет Міністрів України"

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про Кабінет Міністрів України" від 7 жовтня 2010 року такі зміни:

1. Пункт 2 частини першої статті 18, частину шосту статті 25, пункт 3 частини першої статті 42, статтю 47 виключити.

2. У статті 21:

1) у частині другій після слова "підзвітні" доповнити совами "та підконтрольні";

2) частини п'яту та шосту виключити.

3. У пункті 6 частини першої статті 20:

1) абзац перший викласти в такій редакції:

"6) у сфері вдосконалення державного управління";

2) абзаци другий і п'ятий виключити.

4. У статті 23:

1) у пункті 2 частини другої слова "урядового органу в системі міністерства" виключити;

2) частину третю викласти в такій редакції:

"3. На засідання Кабінету Міністрів України, на якому розглядається питання щодо призначення керівника територіального органу міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, призначення керівника підприємства, установи, організації, запрошується відповідний голова обласної державної адміністрації, йому надається можливість вносити пропозиції з обговорюваного питання, робити застереження, давати пояснення".

5. У статті 26:

1) у частині другій слова "Міністр Кабінету Міністрів України" замінити словами "Керівник Секретаріату Кабінету Міністрів України";

2) у частині третій слова "за погодженням із Прем'єр-міністром України" виключити.

6. У пункті першому частини першої статті 42 після слів "покладених на Кабінет Міністрів України", доповнити словами "надає з цією метою доручення членам Кабінету Міністрів України.".

7. У статті 43:

1) абзац перший викласти в такій редакції:

"1. Перший віце-прем'єр-міністр України, віце-прем'єр-міністр України згідно з розподілом повноважень";

2) пункт 2 виключити;

3) доповнити статтю частиною такого змісту:

"2. Перший віце-прем'єр-міністр України, віце-прем'єр-міністр України за рішенням Президента України очолює міністерство".

8. У статті 44:

1) у частині першій:

а) пункт 2 викласти в такій редакції:

"2) спрямовує та координує діяльність відповідних центральних органів виконавчої влади";

б) у пункті 3:

абзац третій виключити;

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"пропозиції - у разі вмотивованої відмови голови обласної державної адміністрації (підтримки головою обласної державної адміністрації вмотивованої відмови голови районної державної адміністрації) погодити призначення керівника територіального органу міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується міністром, керівника підприємства, установи, організації, що належить до сфери управління міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується міністром, - про надання Кабінетом Міністрів України згоди на призначення такого керівника";

в) пункти 10, 14 і 15 виключити;

2) частину другу викласти в такій редакції:

"2. Патронатна служба міністра України утворюється у складі центрального апарату міністерства".

9. У статті 48:

1) у частині другій слова "урядових комітетів", "Першого віце-прем'єр-міністра України, віце-прем'єр-міністрів України та міністрів України, які не очолюють міністерство", "урядовими комітетами" виключити;

2) частини третю і четверту викласти в такій редакції:

"3. Секретаріат Кабінету Міністрів України очолює Керівник Секретаріату Кабінету Міністрів України, який призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем'єр-міністра України.

4. Керівник Секретаріату Кабінету Міністрів України має трьох заступників, у тому числі одного першого, які призначаються на посади та звільняються з посад Кабінетом Міністрів України за поданням Прем'єр-міністра України.

Пропозиції Прем'єр-міністру України щодо кандидатур на посади першого заступника та заступників Керівника Секретаріату Кабінету Міністрів України вносить Керівник Секретаріату Кабінету Міністрів України";

3) у частині п'ятій слова "Міністром Кабінету Міністрів України" замінити словами "Керівником Секретаріату Кабінету Міністрів України";

4) у частині сьомій слова "крім державних службовців апарату Прем'єр-міністра України, патронатних служб Першого віце-прем'єр-міністра України, віце-прем'єр-міністрів України та міністрів, які не очолюють міністерство" замінити словами "крім працівників апарату Прем'єр-міністра України";

5) частину восьму виключити;

6) частину дев'яту викласти в такій редакції:

"9. Структура Секретаріату Кабінету Міністрів України та гранична чисельність його працівників затверджуються Кабінетом Міністрів України за поданням Керівника Секретаріату Кабінету Міністрів України";

7) у частині одинадцятій слова "Міністр Кабінету Міністрів України" замінити словами "Керівник Секретаріату Кабінету Міністрів України".

10. У частині четвертій статті 53 після слів "в Офіційному віснику України" доповнити словами "газеті "Урядовий кур'єр".

II. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк з дня опублікування цього Закону привести свої нормативно-правові акти і забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос