Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в статью 17-1 Закона Украины "Об электроэнергетике" относительно совершенствования системы тарифообразования на электроэнергию, производимую из биогаза

Проект закона Украины от 28.01.2011 № 8028
Дата рассмотрения: 15.06.2011 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до статті 171 Закону України "Про електроенергетику" щодо вдосконалення системи тарифоутворення на електроенергію, яка виробляється з біогазу

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до статті 171 Закону України "Про електроенергетику" (Відомості Верховної Ради України, 1998р., N 1, ст. 1; 2009р., N 32-33, ст. 496; із змінами, внесеними Законом України від 17 грудня 2010 року N 2799-VI) такі зміни:

1. Назву доповнити словами "та вторинних енергетичних ресурсів".

2. Частину четверту викласти в такій редакції:

"Величина "зеленого" тарифу для суб'єктів господарювання, які виробляють електричну енергію з біомаси (не викопної біологічно відновлюваної речовини органічного походження, що зазнає біологічного розкладу) у вигляді продуктів, залишків та відходів сільського господарства (рослинництва і тваринництва), харчової промисловості, лісового господарства і технологічно пов'язаних з ним галузей промисловості, що можуть бути використані як паливо з метою перетворення енергії, що міститься в них, встановлюється на рівні роздрібного тарифу для споживачів другого класу напруги на січень 2009 року, помноженого на коефіцієнт "зеленого" тарифу для електроенергії, виробленої з біомаси".

3. Після частини четвертої доповнити двома новими частинами такого змісту:

"Величина "зеленого" тарифу для суб'єктів господарювання, які виробляють електричну енергію з біогазу, отриманого з біомаси рослинного та/або тваринного походження, а також з органічної частини відходів, встановлюється на рівні роздрібного тарифу для споживачів другого класу напруги на січень 2009 року, помноженого на коефіцієнт "зеленого" тарифу для електроенергії, виробленої з біогазу, отриманого з біомаси рослинного та/або тваринного походження, а також з органічної частини відходів.

Величина "зеленого" тарифу для суб'єктів господарювання, які виробляють електричну енергію зі звалищного біогазу або біогазу, отриманого зі шламів каналізаційних стоків, встановлюється на рівні роздрібного тарифу для споживачів другого класу напруги на січень 2009 року, помноженого на коефіцієнт "зеленого" тарифу для електроенергії, виробленої зі звалищного біогазу або біогазу, отриманого зі шламів каналізаційних стоків".

У зв'язку з цим частини п'яту - п'ятнадцяту вважати відповідно частинами сьомою - сімнадцятою.

4. У частині дев'ятій:

1) абзаци другий - четвертий викласти в такій редакції:

"1,2 - для електроенергії, виробленої з енергії вітру об'єктами електроенергетики, величина встановленої одиничної потужності вітроустановки яких не перевищує 600 кВт;

1,4 - для електроенергії, виробленої з енергії вітру об'єктами електроенергетики, величина встановленої одиничної потужності вітроустановки яких становить або більша за 600 кВт, але не перевищує 2000 кВт;

2,1 - для електроенергії, виробленої з енергії вітру об'єктами електроенергетики, величина встановленої одиничної потужності вітроустановки яких становить або перевищує 2000 кВт";

2) доповнити абзацами десятим - чотирнадцятим такого змісту:

"3,0 - для електроенергії, виробленої з біогазу, отриманого з біомаси рослинного та/або тваринного походження, а також з органічної частини відходів;

2,6 - для електроенергії, виробленої зі звалищного біогазу або біогазу, отриманого зі шламів каналізаційних стоків, об'єктами електроенергетики, максимальна сумарна проектна величина встановленої потужності яких протягом всього експлуатаційного періоду не перевищує 500 кВт;

2,4 - для електроенергії, виробленої зі звалищного біогазу або біогазу, отриманого зі шламів каналізаційних стоків, об'єктами електроенергетики, максимальна сумарна проектна величина встановленої потужності яких протягом всього експлуатаційного періоду становить або більша за 500 кВт, але не перевищує 2000 кВт;

2,0 - для електроенергії, виробленої зі звалищного біогазу або біогазу, отриманого зі шламів каналізаційних стоків, об'єктами електроенергетики, максимальна сумарна проектна величина встановленої потужності яких протягом всього експлуатаційного періоду становить або перевищує 2000 кВт;

у разі зміни протягом експлуатаційного періоду сумарної встановленої потужності об'єкта електроенергетики, що виробляє електроенергію зі звалищного біогазу або біогазу, отриманого зі шламів каналізаційних стоків, величина "зеленого" тарифу залишається незмінною".

5. Після частини дванадцятої доповнити двома новими частинами такого змісту:

"У разі виробництва електричної енергії суб'єктами господарювання на об'єктах електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії з частковим використанням традиційних джерел енергії, "зелений" тариф встановлюється на обсяг електричної енергії, вироблений з використанням лише альтернативних джерел енергії. При цьому частка використання альтернативних джерел має становити не менш як 50 відсотків усіх задіяних на об'єкті джерел енергії.

Контроль за використанням коштів, отриманих суб'єктом господарювання від реалізації електричної енергії за "зеленим" тарифом, здійснює Національна комісія регулювання електроенергетики України".

У зв'язку з цим частини тринадцяту - сімнадцяту вважати відповідно частинами п'ятнадцятою - дев'ятнадцятою.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

____________

Опрос