Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности должностных лиц органов государственной власти и органов местного самоуправления

Проект закона Украины от 21.12.2010 № 7497
Дата рассмотрения: 12.05.2011 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності посадових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У статті 41 Кодексу законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до N 50, ст. 375):

після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:

"Власник або уповноважений ним орган з власної ініціативи зобов'язаний розірвати трудовий договір у разі повторного порушення посадовою особою вимог законодавства у сфері ліцензування, державної регуляторної політики та з питань видачі документів дозвільного характеру, передбачених статтями 16610, 16612, 16614 Кодексу України про адміністративні правопорушення".

У зв'язку з цим частину другу вважати частиною третьою;

у частині третій слова "цією статтею" замінити словами "частинами першою і другою цієї статті", а після слів і цифр "пунктами 2 і 3" доповнити словами "частини першої цієї статті".

2. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

1) в абзаці другому статті 1663 слова "до п'ятнадцяти" замінити словами "до п'ятдесяти";

2) у статті 16612:

абзац другий викласти в такій редакції:

"тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від тридцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";

доповнити частинами другою та третьою такого змісту:

"Видача органом ліцензування ліцензії за відсутності рішення органу ліцензування про її видачу

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від тридцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Вчинення дій, передбачених цією статтею, посадовою особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення,

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від п'ятдесяти до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";

3) доповнити статтею 16614 такого змісту:

"Стаття 16614. Порушення законодавства у сфері державної регуляторної політики

Прийняття регуляторних актів за наявності хоча б однієї з таких обставин:

відсутній аналіз регуляторного впливу;

проект регуляторного акта не був оприлюднений;

проект регуляторного акта не був поданий на погодження із спеціально уповноваженим органом з питань державної регуляторної політики або його відповідним територіальним органом;

щодо проекту регуляторного акта спеціально уповноваженим органом або його територіальним органом було прийнято рішення про відмову в його погодженні;

апеляційною регуляторною комісією не прийнято рішення стосовно поданої регуляторним органом скарги щодо відмови в погодженні проекту регуляторного акта спеціально уповноваженим органом чи його територіальним органом;

регуляторним органом не виконано рішення апеляційної регуляторної комісії стосовно скарги щодо відмови в погодженні проекту регуляторного акта спеціально уповноваженим органом чи його територіальним органом;

проект регуляторного акта не внесений до затвердженого регуляторним органом плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів

тягне за собою накладення штрафу у розмірі від тридцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Порушення встановленого Законом України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" порядку офіційного оприлюднення прийнятого регуляторного акта та відстеження його результативності

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від тридцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Вчинення дій, передбачених цією статтею, посадовою особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення,

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від п'ятдесяти до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Примітка. Терміни "регуляторний акт", "регуляторний орган", "апеляційні регуляторні комісії" вживаються у значенні, наведеному у Законі України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності";

4) доповнити Кодекс статтею 18839 такого змісту:

"Стаття 18839. Порушення законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів

Неподання, несвоєчасне подання для державної реєстрації нормативно-правових актів, які відповідно до закону підлягають державній реєстрації, направлення на виконання нормативно-правових актів, що не пройшли державної реєстрації та не опубліковані в установленому законом порядку, а також надіслання для виконання вказівок, роз'яснень у будь-якій формі, що встановлюють правові норми,

тягне за собою накладення штрафу на керівників органів, нормативно-правові акти яких відповідно до закону підлягають державній реєстрації, від тридцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";

5) статтю 221 після цифр "1667 - 16612" доповнити цифрами "16614", а після цифр "18838" цифрами "18839";

6) пункт 1 частини першої статті 255 доповнити абзацом такого змісту:

"центрального органу виконавчої влади із забезпечення реалізації державної правової політики та його територіальних органів (18839)";

7) статтю 285 доповнити частиною восьмою такого змісту:

"Постанова суду про накладення адміністративного стягнення за повторне вчинення порушення вимог законодавства у сфері ліцензування, державної регуляторної політики та з питань видачі документів дозвільного характеру, передбачених статтями 16610, 16612, 16614 цього Кодексу, у триденний строк з дня набрання нею законної сили направляється відповідному органу державної влади, органу місцевого самоврядування для прийняття рішення згідно із законом".

3. У Законі України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 9, ст. 79):

1) в абзаці восьмому частини другої статті 30 слова "регуляторних органів з" замінити словами "регуляторних органів із запитами та";

2) статтю 41 викласти в такій редакції:

"Стаття 41. Відповідальність за порушення вимог законодавства у сфері державної регуляторної політики

Керівники регуляторних органів, посадові особи регуляторних органів, а також керівники структурних підрозділів регуляторних органів чи посадові особи регуляторних органів, на які покладено реалізацію окремих повноважень щодо здійснення регуляторної діяльності, несуть відповідальність за порушення вимог законодавства у сфері державної регуляторної політики у порядку, встановленому законом".

4. Частину першу статті 10 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 48, ст. 483) викласти в такій редакції:

"1. Керівники дозвільних органів, посадові особи цих органів, які відповідно до законодавства мають повноваження приймати рішення з питань видачі документів дозвільного характеру, міські голови міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим значення, голови районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, що забезпечують організаційне та матеріально-технічне забезпечення дозвільних центрів та державного адміністратора, державні адміністратори, несуть відповідальність за порушення вимог законодавства про дозвільну систему у сфері господарської діяльності у порядку, встановленому законом".

II. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування.

 

Голова Верховної Ради
України
 

В. ЛИТВИН  

м. Київ
12 травня 2011 року
N 3333-VI
 

  

Опрос