Идет загрузка документа (34 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О маркировке подакцизных нефтепродуктов маркерами акцизного налога

Проект закона Украины от 17.12.2010 № 7484
Дата рассмотрения: 04.07.2011 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про маркування підакцизних нафтопродуктів маркерами акцизного податку

Цей Закон регулює питання маркування підакцизних нафтопродуктів маркерами акцизного податку з метою контролю за сплатою акцизного податку, посилення боротьби з незаконним виробництвом та обігом підакцизних нафтопродуктів на території України.

Стаття 1. Визначення основних понять і термінів

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

1) виробники підакцизних нафтопродуктів - суб'єкти господарювання, які виробляють підакцизні нафтопродукти;

2) імпортери підакцизних нафтопродуктів - суб'єкти господарювання, які імпортують підакцизні нафтопродукти, призначені для використання, в тому числі продажу, на митній території України;

3) підакцизні нафтопродукти - визначені частиною першою статті 6 цього Закону нафтопродукти, на які Податковим кодексом України встановлено ставки акцизного податку, та які підлягають обов'язковому маркуванню маркерами акцизного податку відповідно до вимог цього Закону;

4) Єдиний державний реєстр виробників та імпортерів підакцизних нафтопродуктів - перелік відомостей про виробників та/або імпортерів підакцизних нафтопродуктів, що ведеться центральним органом виконавчої влади, уповноваженим здійснювати державну політику в сфері паливно-енергетичного комплексу;

5) маркер акцизного податку - спеціальна хімічна сполука унікального хімічного складу, захищена від підробок, що додається в підакцизні нафтопродукти, повністю в них розчиняється та не виводиться. Рівень концентрації маркера у нафтопродуктах залежить від виду нафтопродукту та розміру ставки акцизного податку;

6) маркування підакцизних нафтопродуктів - додавання маркерів акцизного податку до підакцизних нафтопродуктів. Наявність і точна концентрація маркерів у нафтопродуктах визначається тільки за допомогою спеціальних реагентів та приладів, що дає змогу ідентифікувати будь-який вид підакцизного нафтопродукту для здійснення контролю сплати акцизного податку;

7) постачальник маркерів акцизного податку (далі - постачальник) - підприємство, визначене за результатами проведеного центральним органом державної податкової служби відповідно до закону тендера, що виробляє та/або імпортує (далі - постачає) для використання виключно на території України маркери акцизного податку, які додаються в підакцизні нафтопродукти;

8) місце маркування нафтопродуктів - місце зберігання або відвантаження нафтопродуктів, що використовується для маркування підакцизних нафтопродуктів;

9) Державний реєстр місць маркування підакцизних нафтопродуктів - перелік відомостей про місця зберігання та/або відвантаження нафтопродуктів, в яких здійснюється маркування підакцизних нафтопродуктів, що ведеться центральним органом державної податкової служби;

10) обіг підакцизних нафтопродуктів - імпорт, транспортування, зберігання, оптова та роздрібна торгівля підакцизними нафтопродуктами на митній території України;

11) незаконний обіг підакцизних нафтопродуктів - імпорт, транспортування, зберігання, оптова та роздрібна торгівля підакцизними нафтопродуктами з порушенням встановлених цим Законом вимог щодо маркування маркерами акцизного податку;

12) продавець маркерів акцизного податку - орган державної податкової служби, що здійснює продаж маркерів акцизного податку виробникам та імпортерам підакцизних нафтопродуктів;

13) покупець маркерів акцизного податку - платник акцизного податку - виробник та/або імпортер підакцизних нафтопродуктів, який зобов'язаний маркувати такі нафтопродукти.

Стаття 2. Обов'язковість маркування підакцизних нафтопродуктів маркерами акцизного податку

1. Підакцизні нафтопродукти, що виробляються та/або ввозяться на митну територію України підлягають обов'язковому маркуванню маркерами акцизного податку, концентрація яких залежить від виду таких нафтопродуктів та розміру ставок акцизного податку (далі - маркування).

Види маркерів та рівень їх концентрації встановлюється Кабінетом Міністрів України залежно від виду підакцизного нафтопродукту та ставки акцизного податку.

2. Продаж виробникам та/або імпортерам маркерів акцизного податку здійснюється виключно органами державної податкової служби.

3. Зберігання, відвантаження, транспортування, оптова та роздрібна торгівля, імпорт на митну територію України немаркованих підакцизних нафтопродуктів забороняється, за винятком випадків, зазначених у статті 6 цього Закону.

4. Порядок ведення Єдиного державного реєстру виробників та імпортерів підакцизних нафтопродуктів встановлюється центральним органом виконавчої влади, уповноваженим здійснювати державну політику в сфері паливно-енергетичного комплексу.

Порядок ведення Державного реєстру місць маркування підакцизних нафтопродуктів встановлюється Міністерством фінансів України.

Стаття 3. Реєстрація суб'єктів господарювання, що виробляють та імпортують підакцизні нафтопродукти

1. Виробники та/або імпортери підакцизних нафтопродуктів як платники акцизного податку підлягають обов'язковій реєстрації в органах державної податкової служби за місцезнаходженням (місцем проживання) цих суб'єктів господарювання на основі відомостей Єдиного державного реєстру виробників та імпортерів підакцизних нафтопродуктів.

2.. Центральний орган виконавчої влади, уповноважений здійснювати державну політику в сфері паливно-енергетичного комплексу, зобов'язаний надати органу державний податкової служби за місцезнаходженням суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність з виробництва та /або імпорту підакцизних нафтопродуктів про включення відомостей про такого суб'єкта до Єдиного державного реєстру виробників та імпортерів підакцизних нафтопродуктів у п'ятиденний строк з дня такого включення.

Стаття 4. Замовлення, виробництво та зберігання маркерів акцизного податку

1. Маркери акцизного податку виробляються та/або імпортуються постачальником на замовлення центрального органу державної податкової служби.

2. Центральний орган державної податкової служби щомісяця подає постачальнику зведену заявку-розрахунок на постачання та доставку необхідної кількості маркерів та оплачує витрати, пов'язані з їх постачанням та доставкою.

3. Маркери акцизного податку, виготовлені за зведеною заявкою-розрахунком центрального органу державної податкової служби, поставляються постачальником маркерів акцизного податку продавцю маркерів у спеціальних ємкостях виробника.

.

4. Доставка маркерів акцизного податку продавцю здійснюється постачальником за рознарядкою центрального органу державної податкової служби в обсягах, визначених заявкою-розрахунком на виготовлення маркерів, що підтверджені документом про сплату їх вартості.

5. Зберігання маркерів акцизного податку продавець та покупець здійснюють у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

.

Стаття 5. Продаж маркерів акцизного податку

1. Маркери акцизного податку продаються виробникам та/або імпортерам, які відповідно до Податкового кодексу України є платниками акцизного податку з підакцизних нафтопродуктів.

Розмір плати за маркери акцизного податку встановлюється Кабінетом Міністрів України.

2. Плата за маркери акцизного податку зараховується на окремий спеціальний рахунок центрального органу державної податкової служби і використовується для фінансування витрат, пов'язаних з виробництвом (постачанням), зберіганням та реалізацією маркерів акцизного податку.

Центральний орган державної податкової служби подає в установлений строк Державному казначейству звіт про надходження зазначених коштів на спеціальний рахунок та їх використання.

3. Продаж маркерів акцизного податку покупцям маркерів акцизного податку здійснюється відповідно до порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів України, на підставі:

1) заявки-розрахунку на придбання кількості маркерів акцизного податку, яку мають отримати виробники нафтопродуктів відповідно до розрахункової суми акцизного податку на обсяг підакцизних нафтопродуктів, які заплановані до виробництва;

або заявки-розрахунку на придбання кількості маркерів акцизного податку на ввезені імпортерами нафтопродукти відповідно до суми сплаченого акцизного податку на обсяг підакцизних нафтопродуктів, які ввезені на митну територію України;

2) платіжного документа про перерахування плати за маркери з відміткою банку про дату виконання платіжного доручення;

3) копії митної декларації про ввезення підакцизних нафтопродуктів в якій зазначено види та кількість ввезених підакцизних нафтопродуктів, а також сума сплаченого акцизного податку (для імпортерів); документ звіряється з копією і повертається власникові;

4) звіту про використання маркерів акцизного податку, придбаних за попередньою заявкою, у двох примірниках, один з яких залишається у продавця, другий (з відміткою продавця) - у покупця маркерів акцизного податку.

Форми заявки-розрахунку та звіту про використання маркерів акцизного податку затверджуються Міністерством фінансів України.

4. У разі відмови виробників та імпортерів підакцизних нафтопродуктів від одержання замовлених ними маркерів акцизного податку, які вже виготовлено згідно з поданою попередньою заявкою-розрахунком, вартість таких маркерів не відшкодовується.

5. У разі потреби продавець маркерів акцизного податку має право на проведення перевірки достовірності документів, поданих покупцем для придбання маркерів.

Уповноважена особа покупця маркерів акцизного податку ставить особистий підпис у журналі обліку видачі маркерів, форма ведення якого затверджується Міністерством фінансів України..

Покупець маркерів акцизного податку веде їх облік окремо за видами і забезпечує їх схоронність.

У разі виявлення порушень обліку і зберігання придбаних покупцем маркерів акцизного податку продавець маркерів має право тимчасово зупинити подальший їх продаж такому покупцю.

5. У разі ліквідації покупця, він повинен повернути невикористані маркери акцизного податку продавцю без відшкодування їх вартості.

Стаття 6. Маркування підакцизних нафтопродуктів

1. Підлягають маркуванню кожен окремим видом маркера акцизного податку з концентрацією залежно від виду підакцизних нафтопродуктів та ставок акцизного податку, які визначені підпунктом 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 Податкового кодексу України, такі підакцизні нафтопродукти:

1) легкі дистиляти, бензини спеціальні, бензини моторні, середні дистиляти та гас;

2) важкі дистиляти.(газойлі), паливо пічне побутове.

Суб'єкти господарювання, що здійснюють діяльність у сфері виробництва та обігу підакцизних нафтопродуктів, у документах первинного обліку та супровідних документах про транспортування таких нафтопродуктів зазначають дані про наявність та концентрацію маркера акцизного податку (% мас.).

. .

2. Не підлягають маркуванню маркерами акцизного податку підакцизні нафтопродукти:

1) ввезені на митну територію України у митних режимах транзиту, митного складу, тимчасового ввезення без сплати акцизного податку. У разі порушення таких митних режимів платник податку зобов'язаний разом зі сплатою суми акцизного податку забезпечити проведення маркування маркерами акцизного податку таких підакцизних нафтопродуктів;

2) виготовлені на давальницьких умовах на митній території України за умови обов'язкового вивезення виробленої продукції за межі митної території України;

3) призначені для вивезення за межі митної території України за умови гарантування доставки до митного органу призначення та наявності митної декларації, оформленої під час відвантаження продукції від виробника на експорт;

4) отримані від виробника підакцизних нафтопродуктів або ввезені на митну територію України у якості сировини відповідно до статті 229 Податкового кодексу України;

5) не визначені частиною першою цієї статті.

3. Вважаються такими, що немарковані:

1) підакцизні нафтопродукти, марковані з відхиленням від вимог цього Закону;

2) підакцизні нафтопродукти, що не містять або містять підроблені маркери акцизного податку;

3) підакцизні нафтопродукти, в яких маркери не відповідають виду або рівню концентрації, встановленим для цих нафтопродуктів.

4. Маркування здійснюється за рахунок виробників або імпортерів підакцизних нафтопродуктів у місцях маркування підакцизних нафтопродуктів, внесених до Державного реєстру місць маркування нафтопродуктів.

У разі, коли місце маркування не співпадає з місцем митного оформлення, імпортери здійснюють транспортування підакцизних нафтопродуктів до місця проведення маркування із обов'язковим застосуванням заходів гарантування таких нафтопродуктів.

5. Маркування підакцизних нафтопродуктів здійснюється шляхом додавання маркерів акцизного податку в підакцизні нафтопродукти в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Стаття 7. Контроль та відповідальність за порушення цього Закону

1.Органи державної податкової служби здійснюють контроль за дотриманням виробниками та/або імпортерами, а також постачальником маркерів акцизного податку порядку маркування підакцизних нафтопродуктів, використання та зберігання маркерів акцизного податку; веденням Єдиного державного реєстру виробників та імпортерів нафтопродуктів та Державного реєстру місць маркування нафтопродуктів.

2. Контроль за наявністю маркерів акцизного податку в підакцизних нафтопродуктах під час їх обігу, відвантаження, отримання здійснюють органи державної податкової служби із залученням спеціалізованих організацій постачальника маркерів акцизного податку шляхом проведення фактичних перевірок відповідно до Податкового кодексу України.

Суб'єкти господарювання, які здійснюють діяльність у сфері виробництва та обігу підакцизних нафтопродуктів, забезпечують допуск органів державної податкової служби та представників спеціалізованих організацій постачальника маркерів акцизного податку до перевірки наявності маркерів акцизного податку в підакцизних нафтопродуктах.

У разі необхідності проведення під час здійснення податкового контролю експертизи відповідно до Податкового кодексу України органи державної податкової служби із залученням спеціалізованої організації постачальника маркерів акцизного податку здійснюють відбір зразків підакцизних нафтопродуктів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

3. Особи, винні у відвантаженні, імпорту, транспортуванні, зберіганні, оптової та роздрібної торгівлі на митній території України підакцизних нафтопродуктів, які не марковані маркерами акцизного податку, або маркованими підробленими чи фальсифікованими маркерами акцизного податку, а також за незаконне виготовлення, підроблення або збут незаконного виготовлених, одержаних чи підроблених маркерів акцизного податку несуть відповідальність відповідно до закону.

4 У разі порушення норм цього Закону до суб'єктів господарювання застосовуються фінансові санкції у вигляді таких штрафів:

виробництво або імпорт нафтопродуктів суб'єктами господарювання не внесеними до Єдиного державного реєстру виробників та імпортерів нафтопродуктів, - 500 000 гривень;

відвантаження, отримання, зберігання, транспортування, оптова та роздрібна торгівля підакцизними нафтопродуктами на митній території України немаркованих маркерами акцизного податку, - у розмірі, який обчислюється виходячи з обсягів отриманих (відвантажених) підакцизних нафтопродуктів та ставки акцизного податку, встановленої пунктом 215.3 статті 215 Податкового кодексу України, збільшеної в 2 раза, і за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком України, що діє на перший день кварталу, в якому виявлено таке порушення, але не менше 15 000 гривень.

5. У разі відвантаження, отримання, зберігання, транспортування, оптової та роздрібної торгівлі немаркованих підакцизних нафтопродуктів на митній території України органи державної податкової служби в установленому Податковим кодексом України порядку накладають адміністративний арешт на такі нафтопродукти та звертаються до суду щодо їх вилучення в дохід держави.

6. Вилучені в дохід держави конфісковані та безхазяйні підакцизні нафтопродукти у разі їх подальшої реалізації маркуються маркерами акцизного податку в установленому цим Законом порядку.

Стаття 8. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня наступного за днем його опублікування та вводиться у дію в частині маркування підакцизних нафтопродуктів маркерами акцизного податку з 1 січня 2012 року, крім статті 7 цього Закону в частині встановлення відповідальності, та підпунктів 1,2 пункту 3 цієї статті, які набирають чинності з 1 березня 2012 року.

2. Підакцизні нафтопродукти, що були придбані для реалізації до введення в дію цього Закону підлягають маркуванню маркерами акцизного податку до 1 березня 2012 року. Для одержання маркерів акцизного податку для маркування залишків немаркованих підакцизних нафтопродуктів суб'єкти господарювання подають продавцю маркерів акцизного податку заявку-розрахунок на придбання маркерів, оригінал та копію акта інвентаризації залишків таких нафтопродуктів. Продавець маркерів забезпечує замовників визначених у цьому пункті маркерами до 15 лютого 2012 року.

3. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

"3) у Податковому кодексі України (Офіційний вісник України, 2010 р., N 92, ст. 3248):

у статті 20:

доповнити новим підпунктом такого змісту:

"20.1.41. під час проведення перевірок дотримання вимог закону щодо маркування підакцизних нафтопродуктів здійснювати відбір зразків для проведення експертизи із залученням представників спеціалізованих організацій постачальника маркерів акцизного податку";.

частину другу після цифр "20.1.29 - 20.1.31" доповнити цифри "20.1.41";

пункт 2 статті 80 доповнити новим підпунктом такого змісту:

"80.2.8. у разі отримання в установленому законодавством порядку інформації про порушення вимог законодавства щодо маркування підакцизних нафтопродуктів, а також при здійснення контрольних функцій, визначених законом у сфері маркування підакцизних нафтопродуктів";

пункт 94.2 статті 94 доповнити новим підпунктом 94.2.8 такого змісту:

"94.2.8 наявні немарковані або такі, що відповідно до закону вважаються немаркованими, підакцизні нафтопродукти. При цьому арешт накладається лише на обсяг таких нафтопродуктів";

пункт 197.1 статі 197 доповнити новим підпунктом такого змісту:

"197.1.29 постачання маркерів акцизного податку";

у підпункті 212.3.1 пункту 212.3 статті 212:

абзац перший після слів "товарів (продукції)" доповнити словами "(крім підакцизних нафтопродуктів)";

доповнити двома новими абзацами такого змісту:

"Виробники та/або імпортери підакцизних нафтопродуктів як платники акцизного податку підлягають обов'язковій реєстрації в органах державної податкової служби за місцезнаходженням (місцем проживання) цих суб'єктів господарювання на основі відомостей Єдиного державного реєстру виробників та імпортерів підакцизних нафтопродуктів.

Центральний орган виконавчої влади, уповноважений здійснювати державну політику в сфері паливно-енергетичного комплексу,зобов'язаний надати органу державний податкової служби за місцезнаходженням суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність з виробництва та /або імпорту підакцизних нафтопродуктів про включення відомостей про такого суб'єкта до Єдиного державного реєстру виробників та імпортерів підакцизних нафтопродуктів у п'ятиденний строк з дня такого включення";

статтю 229 доповнити новим пунктом такого змісту:

"229.4. Маркування підакцизних нафтопродуктів маркерами акцизного податку

229.4.1. Підакцизні нафтопродукти, що виробляються або ввозяться на митну територію України, підлягають обов'язковому маркуванню маркерами акцизного податку відповідно до Закону України "Про маркування підакцизних нафтопродуктів маркерами акцизного податку".

Зберігання, відвантаження, транспортування, оптова та роздрібна торгівля, імпорт на митну територію України немаркованих підакцизних нафтопродуктів забороняється, за винятком випадків, встановлених законом.

229.4.2 Підлягають маркуванню кожен окремим видом маркера акцизного податку з концентрацією залежно від виду підакцизних нафтопродуктів та ставок акцизного податку, які визначені підпунктом 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 Податкового кодексу України, такі підакцизні нафтопродукти:

1) легкі дистиляти, бензини спеціальні, бензини моторні, середні дистиляти та гас;

2) важкі дистиляти.(газойлі), паливо пічне побутове.

Суб'єкти господарювання, що здійснюють діяльність у сфері виробництва та обігу підакцизних нафтопродуктів, у документах первинного обліку та супровідних документах про транспортування таких нафтопродуктів зазначають дані про наявність та концентрацію маркера акцизного податку (% мас.).

229.4.3 Не підлягають маркуванню маркерами акцизного податку підакцизні нафтопродукти:

1) ввезені на митну територію України у митних режимах транзиту, митного складу, тимчасового ввезення без сплати акцизного податку. У разі порушення таких митних режимів платник податку зобов'язаний разом зі сплатою суми акцизного податку забезпечити проведення маркування маркерами акцизного податку таких підакцизних нафтопродуктів;

2) виготовлені на давальницьких умовах на митній території України за умови обов'язкового вивезення виробленої продукції за межі митної території України;

3) призначені для вивезення за межі митної території України за умови гарантування доставки до митного органу призначення та наявності митної декларації, оформленої під час відвантаження продукції від виробника на експорт;

4) отримані від виробника підакцизних нафтопродуктів або ввезені на митну територію України у якості сировини відповідно до статті 229 Податкового кодексу України;

5) не визначені підпунктом 229.4.2 цього пункту.

229.4.4. Вважаються такими, що немарковані:

1) підакцизні нафтопродукти, марковані з відхиленням від вимог цього Закону;

2) підакцизні нафтопродукти, що не містять або містять підроблені маркери акцизного податку;

3) підакцизні нафтопродукти, в яких маркери не відповідають виду або рівню концентрації, встановленим для цих нафтопродуктів.

229.4.5. Маркери акцизного податку продаються виробникам та імпортерам, які відповідно до закону є платниками акцизного податку з підакцизних нафтопродуктів.

Маркери акцизного податку виготовляються або імпортуються постачальником маркерів акцизного податку на замовлення центрального органу державної податкової служби.

Порядки маркування підакцизних нафтопродуктів та продажу маркерів акцизного податку, а також розмір плати за маркери, встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Контроль за проведенням маркування, зберіганням та обігом маркерів акцизного податку здійснюється органами державної податкової служби із залученням спеціалізованих організацій постачальника маркерів акцизного податку;

229.4.6. Суб'єкти господарювання, що здійснюють господарську діяльність у сфері виробництва та/або імпорту підакцизних нафтопродуктів, підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру виробників та імпортерів підакцизних нафтопродуктів, який ведеться центральним органом виконавчої влади, уповноваженим здійснювати державну політику в сфері паливно-енергетичного комплексу;

229.4.7. Ведення Державного реєстру місць маркування підакцизних нафтопродуктів здійснюється центральним органом державної податкової служби.

229.4.8. Вилучені в дохід держави (конфісковані) та безхазяйні підакцизні нафтопродукти у разі їх реалізації (продажу) в установленому законодавством порядку підлягають маркуванню маркерами акцизного податку.

229.4.9. Особи, винні у відвантаженні, імпорту, транспортуванні, зберіганні, оптової та роздрібної торгівлі на митній території України підакцизних нафтопродуктів, які не марковані маркерами акцизного податку, або маркованими підробленими чи фальсифікованими маркерами акцизного податку, а також за незаконне виготовлення, підроблення або збут незаконного виготовлених, одержаних чи підроблених маркерів акцизного податку несуть відповідальність відповідно до закону";

2) у статті 216 Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 25-26, ст. 131):

у назві та абзаці першому частини першої слова "марок акцизного збору" замінити словами "марок акцизного податку, маркерів акцизного податку";

у абзаці другому частини другої слова "підробленими марками" замінити словами "підробленими марками, маркерами акцизного податку";

4) у Законі України "Про державну податкову службу в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 15, ст. 84 з наступними змінами):

у статті 8:

пункту 1 доповнити абзацом сьомим такого змісту:

"веденням Державного реєстру місць маркування нафтопродуктів, здійсненням контролю за дотриманням виробниками та імпортерами, підакцизних нафтопродуктів порядку маркування підакцизних нафтопродуктів, використання та зберігання маркерів акцизного податку, а також контролю за наявністю маркерів акцизного податку в підакцизних нафтопродуктах під час їх транспортування, зберігання та реалізації";

у пункті 15:

слова "марок акцизного збору" замінити словами "марок акцизного податку, маркерів акцизного податку";

після слів "тютюнових виробів" доповнити словами "та маркерів акцизного податку у підакцизних нафтопродуктах";

пункт 16 статті 10 викласти в такій редакції:

"здійснюють контроль за наявністю марок акцизного податку на пляшках (упаковках) алкогольних напоїв і на пачках (упаковках) тютюнових виробів, а також маркерів акцизного податку в підакцизних нафтопродуктах, під час їх транспортування, зберігання і реалізації";

1) у Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984, додаток до N 51, ст. 1122):

назву та абзац перший частини першої статті 156 викласти в такій редакції:

"Стаття 156. Порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоями, тютюновими виробами та підакцизними нафтопродуктами

Роздрібна або оптова, включаючи імпорт або експорт, торгівля спиртом етиловим, коньячним або плодовим або роздрібна торгівля алкогольними напоями чи тютюновими виробами без наявності ліцензії або без марок акцизного податку чи з підробленими марками цього податку, роздрібна або оптова, включаючи імпорт, торгівля підакцизними нафтопродуктами, немаркованими маркерами акцизного податку чи маркованими підробленими маркерами цього податку";

статтю 1645 викласти в такій редакції:

"Стаття 1645. Зберігання або транспортування алкогольних напоїв чи тютюнових виробів, на яких немає марок акцизного податку встановленого зразка, зберігання або транспортування немаркованих маркерами акцизного податку підакцизних нафтопродуктів

Зберігання або транспортування алкогольних напоїв чи тютюнових виробів, на яких немає належним чином розміщених марок акцизного податку, або з підробленими чи фальсифікованими марками акцизного податку, зберігання або транспортування підакцизних нафтопродуктів, немаркованих маркерами акцизного податку або маркованих підробленими чи фальсифікованими маркерами акцизного податку посадовими особами підприємств - виробників, імпортерів і продавців цих товарів, -

тягне за собою накладення штрафу від п'ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією таких алкогольних напоїв або тютюнових виробів або підакцизних нафтопродуктів.

Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано стягненню за будь-яке з правопорушень, зазначених у частині першій цієї статті, або вчинені у великих розмірах, -

тягнуть за собою накладення штрафу від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією таких алкогольних напоїв чи тютюнових виробів чи підакцизних нафтопродуктів.

Незаконне зберігання марок акцизного збору чи маркерів акцизного податку -

тягне за собою накладення штрафу від п'ятнадцяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією марок акцизного податку чи маркерів акцизного податку.

Примітка. Під великим розміром слід розуміти вартість алкогольних напоїв або тютюнових виробів або нафтопродуктів, які у сто чи більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян".

4. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цього Закону:

затвердити нормативно-правові акти, що випливають з цього Закону;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

____________

Опрос