Идет загрузка документа (205 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О реформировании пенсионной системы, обеспечении ее финансовой стабильности и внедрении обязательной накопительной системы пенсионного страхования

Проект закона Украины от 14.06.2011 № 7455-2
Дата рассмотрения: 14.06.2011 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про реформування пенсійної системи, забезпечення її фінансової стабільності та запровадження обов'язкової накопичувальної системи пенсійного страхування

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Запровадження обов'язкової накопичувальної системи пенсійного страхування

1. Перерахування страхових внесків до Накопичувального пенсійного фонду запроваджується починаючи з 2013 року.

2. Учасниками накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування є особи, визначені Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

3. Страхові внески до Накопичувального пенсійного фонду є складовою частиною єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, сплаченого учасниками накопичувальної системи пенсійного страхування, і підлягають спрямуванню до Накопичувального пенсійного фонду в таких розмірах: у 2013 році - 2 відсотки, 2014 році - 3, 2015 році - 4, 2016 році - 5, 2017 році - 6 відсотків бази нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, встановленого для таких учасників. Починаючи з 2018 року цей внесок сплачується у розмірі 7 відсотків зазначеної бази.

Стаття 2. Оподаткування пенсій та щомісячного довічного грошового утримання, розміри яких перевищують десять прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність

1. Пенсії або щомісячне довічне грошове утримання (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною), розміри яких перевищують десять прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність, підлягають оподаткуванню відповідно до Податкового кодексу України.

Розділ II
ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2012 року.

2. Встановити, що пенсії, обчислені згідно із Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" із застосуванням показників середньої заробітної плати працівників, зайнятих у галузях економіки України за 2006 -  2008 роки підлягають перерахунку з 1 січня 2012 року із застосуванням показника середньої заробітної плати в середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" враховується для обчислення пенсії за 2009 рік.

3. Кабінету Міністрів України внести на розгляд Верховної Ради України законопроект щодо скасування положень законів України "Про державну службу", "Про прокуратуру", "Про службу в органах місцевого самоврядування", що встановлюють особливі умови пенсійного забезпечення, після проведення реформи оплати праці в органах державної влади та місцевого самоврядування з метою забезпечення належного рівня оплати праці працівників цих органів відповідно до покладених завдань та особистого внеску у їх виконанні.

До прийняття відповідного закону установити, що з 1 січня 2012 року обчислення пенсій відповідно до законів України "Про державну службу", "Про прокуратуру", "Про службу в органах місцевого самоврядування" здійснюється із заробітної плати, що не перевищує п'яти мінімальних заробітних плат, встановлених законом.

4. З метою недопущення зменшення заробітної плати найманих працівників у зв'язку з перерахуванням страхових внесків до Накопичувального пенсійного фонду підприємства, установи і організації незалежно від форми власності та фізичні особи, які використовують найману працю, провадять:

збільшення суми фактичних витрат на оплату праці, визначених Законом України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування", за рахунок зменшення нарахувань на зазначені суми для роботодавців;

підвищення протягом поетапного збільшення розміру страхових внесків до Накопичувального пенсійного фонду заробітної плати усіх працівників таким чином і в таких розмірах, щоб після відрахування страхових внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та податку з доходів фізичних осіб заробітна плата, що підлягає виплаті, не була нижчою, ніж фактично виплачена заробітна плата за рік, що передує року збільшення розміру страхового внеску до Накопичувального пенсійного фонду.

5. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1) у частині дванадцятій статті 20 Закону України "Про статус народного депутата України" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 42, ст. 212; 2005 р., N 4, ст. 100; 2009 р., N 36-37, ст. 511):

абзац перший викласти у такій редакції:

"12. Пенсійне забезпечення народних депутатів України здійснюється на умовах і в порядку, визначених Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

абзаци третій та шостий виключити;

2) у частині першій статті 58 Закону України "Про Кабінет Міністрів України" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 9, ст. 58) слова "визначених Законом України "Про державну службу" замінити словами "визначених Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування";

3) у Законі України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 49-51, ст. 376):

абзац перший частини четвертої статті 42 викласти у такій редакції:

"4. У разі якщо застрахована особа після призначення пенсії продовжувала працювати, провадиться перерахунок пенсії з урахуванням не менше ніж 24 місяців страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку) пенсії незалежно від перерв у роботі. Перерахунок пенсії здійснюється із заробітної плати (доходу), з якої була обчислена пенсія. За бажанням пенсіонера перерахунок пенсії провадиться із заробітної плати за періоди страхового стажу, зазначені в частині першій статті 40 цього Закону, із застосуванням показника середньої заробітної плати працівників в середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до цього Закону враховується для обчислення пенсії, за календарний рік, що передує року перерахунку пенсії.";

у пункті 9 розділу XV "Прикінцеві положення" абзаци перший - четвертий викласти у такій редакції:

"9. Страхові внески до Накопичувального фонду сплачуються застрахованими особами, яким на дату запровадження перерахування таких внесків виповнилося не більш як 35 років.

Зазначені у частині першій статті 12 цього Закону особи, які на день перерахування страхових внесків до Накопичувального фонду не досягли 35-річного віку, можуть за власним бажанням сплачувати такі внески за договором про добровільну участь у накопичувальній системі пенсійного страхування.

Особи, які досягли пенсійного віку, передбаченого статтею 26 цього Закону, крім випадків відстрочення часу призначення пенсії за віком відповідно до цього Закону, не можуть бути платниками страхових внесків до Накопичувального фонду.

Максимальний розмір страхових внесків, що спрямовуються до накопичувальної системи пенсійного страхування, не може перевищувати 7 відсотків суми заробітної плати (доходу), визначеної частиною першою статті 7 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування".";

абзаци п'ятий та шостий виключити;

абзац восьмий після слів "Конституції України" доповнити словами і цифрами ", з урахуванням коштів державного бюджету, спрямованих на забезпечення потреб, визначених частиною третьою статті 113 цього Закону";

4) у Бюджетному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., N 50-51, ст. 572):

абзац другий частини першої статті 28 доповнити новим пунктом 6) такого змісту:

"6) інформації про надання Державним казначейством з єдиного казначейського рахунка коштів Пенсійному фонду України на покриття тимчасових касових розривів, пов'язаних з виплатою пенсій, та повернення таких коштів за підсумками місяця.";

пункт 9 частини першої статті 87 доповнити підпунктом "ж" такого змісту:

"ж) компенсацію дефіциту коштів Пенсійного фонду України для фінансування виплати пенсій у солідарній системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування у зв'язку з перерахуванням страхових внесків до накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування;";

5) у Законі України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 2-3, ст. 11):

частину першу статті 1 доповнити пунктом 11 такого змісту:

"11) учасники накопичувальної системи пенсійного страхування - фізичні особи, які сплачують страхові внески до накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування.";

у статті 8:

абзаци перший - четвертий частини п'ятої викласти у такій редакції:

"5. Єдиний внесок для платників, зазначених у пункті 1 (крім абзацу сьомого) частини першої статті 4 цього Закону, встановлюється у відсотках до визначеної абзацом першим пункту 1 частини першої статті 7 цього Закону бази нарахування єдиного внеску (за винятком винагороди за цивільно-правовими договорами) відповідно до класів професійного ризику виробництва, до яких віднесено платників єдиного внеску, з урахуванням видів їх економічної діяльності, у такому розмірі:

Розмір єдиного внеску

Клас професійного ризику виробництва

до 31 грудня 2013 року

у 2014 р.

у 2015 р.

у 2016 р.

у 2017 р.

з 01.01.2018 р.

1

36,76

35,76

34,76

33,76

32,76

31,76

2

36,77

35,77

34,77

33,77

32,77

31,77

3

36,78

35,78

34,78

33,78

32,78

31,78

4

36,79

35,79

34,79

33,79

32,79

31,79

5

36,8

35,8

34,8

33,8

32,8

31,8

6

36,82

35,82

34,82

33,82

32,82

31,82

7

36,83

35,83

34,83

33,83

32,83,

31,83

8

36,85

35,85

34,85

33,85

32,85

31,85

9

36,86

35,86

34,86

33,86

32,86

31,86

10

36,88

35,88

34,88

33,88

32,88

31,88

11

36,9

35,9

34,9

33,9

32,9

31,9

12

36,92

35,92

34,92

33,92

32,92

31,92

13

36,93

35,93

34,93

33,93

32,93

31,93

14

36,95

35,95

34,95

33,95

32,95

31,95

15

37

36

35

34

33

32

16

37,04

36,04

35,04

34,04

33,04

32,04

17

37,06

36,06

35,06

34,06

33,06

32,06

18

37,13

36,13

35,13

34,13

33,13

32,13

19

37,16

36,16

35,16

34,16

33,16

32,16

20

37,17

36,17

35,17

34,17

33,17

32,17

21

37,18

36,18

35,18

34,18

33,18

32,18

22

37,19

36,19

35,19

34,19

33,19

32,19

23

37,26

36,26

35,26

34,26

33,26

32,26

24

37,3

36,3

35,3

34,3

33,3

32,3

25

37,33

36,33

35,33

34,33

33,33

32,33

26

37,39

36,39

35,39

34,39

33,39

32,39

27

37,45

36,45

35,45

34,45

33,45

32,45

28

37,51

36,51

35,51

34,51

33,51

32,51

29

37,58

36,58

35,58

34,58

33,58

32,58

30

37,6

36,6

35,6

34,6

33,6

32,6

31

37,61

36,61

35,61

34,61

33,61

32,61

32

37, 65

36, 65

35, 65

34, 65

33, 65

32, 65

33

37,66

36,66

35,66

34,66

33,66

32,66

34

37,77

36,77

35,77

34,77

33,77

32,77

35

37,78

36,78

35,78

34,78

33,78

32,78

36

37,86

36,86

35,86

34,86

33,86

32,86

37

37,87

36,87

35,87

34,87

33,87

32,87

38

37,96

36,96

35,96

34,96

33,96

32,96

39

37,97

36,97

35,97

34,97

33,97

32,97

40

37,99

36,99

35,99

34,99

33,99

32,99

41

38

37

36

35

34

33

42

38,03

37,03

36,03

35,03

34,03

33,03

43

38,05

37,05

36,05

35,05

34,05

33,05

44

38,1

37,1

36,1

35,1

34,1

33,1

45

38,11

37,11

36,11

35,11

34,11

33,11

46

38,19

37,19

36,19

35,19

34,19

33,19

47

38,24

37,24

36,24

35,24

34,24

33,24

48

38,26

37,26

36,26

35,26

34,26

33,26

49

38,28

37,28

36,28

35,28

34,28

33,28

50

38,45

37,45

36,45

35,45

34,45

33,45

51

38,47

37,47

36,47

35,47

34,47

33,47

52

38,52

37,52

36,52

35,52

34,52

33,52

53

38,54

37,54

36,54

35,54

34,54

33,54

54

38,57

37,57

36,57

35,57

34,57

33,57

55

38,66

37,66

36,66

35,66

34,66

33,66

56

38,74

37,74

36,74

35,74

34,74

33,74

57

39,01

38,01

37,01

36,01

35,01

34,01

58

39,02

38,02

37,02

36,02

35,02

34,02

59

39,1

38,1

37,1

36,1

35,1

34,1

60

39,48

38,48

37,48

36,48

35,48

34,48

61

39,76

38,76

37,76

36,76

35,76

34,76

62

39,9

38,9

37,9

36,9

35,9

34,9

63

40,19

39,19

38,19

37,19

36,19

35,19

64

40,4

39,4

38,4

37,4

36,4

35,4

65

42,61

41,61

40,61

39,61

38,61

37,61

66

42,72

41,72

40,72

39,72

38,72

37,72

67

49,7

48,7

47,7

46,7

45,7

44,7

Для бюджетних установ єдиний внесок, встановлюється у відсотках до визначеної бази нарахування єдиного внеску у такому розмірі: до 31 грудня 2013 року - 36,3, у 2014 році - 35,3, у 2015 році - 34,3, у 2016 році - 33,3, у 2017 році - 32,2, з 1 січня 2018 року - 31,3.

Для платників, зазначених у пункті 1 (крім абзацу сьомого) частини першої статті 4 цього Закону, які використовують працю найманих працівників із числа осіб льотних екіпажів повітряних суден цивільної авіації (пілоти, штурмани, бортінженери, бортмеханіки, бортрадисти, льотчики-наглядачі) і бортоператорів, які виконують спеціальні роботи в польотах, єдиний внесок встановлюється у відсотках до визначеної бази нарахування єдиного внеску для цих осіб у такому розмірі: до 31 грудня 2013 року - 45,96, у 2014 році - 44,96, у 2015 році - 43,96, у 2016 році - 42,96, у 2017 році - 41,96 з 1 січня 2018 року - 40,96.

Для платників, зазначених у пункті 1 (крім абзацу сьомого) частини першої статті 4 цього Закону, єдиний внесок встановлюється у відсотках від винагороди за цивільно-правовими договорами у такому розмірі: до 31 грудня 2013 року - 34,7, у 2014 році - 33,7, у 2015 році - 32,7, у 2016 році - 31,7, у 2017 році - 30,7, з 1 січня 2018 року - 29,7.";

частини шосту - десяту викласти у такій редакції:

"6. Єдиний внесок для платників, зазначених в абзаці сьомому пункту 1 частини першої статті 4 цього Закону (військових частин та органів, які виплачують грошове забезпечення особам, зазначеним у пункті 9 частини першої статті 4 цього Закону), встановлюється у відсотках від суми грошового забезпечення у такому розмірі: до 31 грудня 2013 року - 34,7, у 2014 році - 33,7, у 2015 році - 32,7, у 2016 році - 31,7, у 2017 році - 30,7, з 1 січня 2018 року - 29,7.

Єдиний внесок для платників, зазначених в абзаці сьомому пункту 1 частини першої статті 4 цього Закону (крім військових частин та органів, які виплачують грошове забезпечення особам, зазначеним у пункті 9 частини першої статті 4 цього Закону), встановлюється у відсотках визначеної абзацом другим пункту 1 частини першої статті 7 цього Закону бази нарахування єдиного внеску, у такому розмірі: до 31 грудня 2013 року - 33,2, у 2014 році - 32,2, у 2015 році - 31,2, у 2016 році - 30,2, у 2017 році - 29,2, з 1 січня 2018 року - 28,2.

7. Єдиний внесок для платників, зазначених у пунктах 2, 6-8 частини першої статті 4 цього Закону (крім осіб, зазначених у частині дев'ятій цієї статті), встановлюється у відсотках від визначеної абзацом першим пункту 1 частини першої статті 7 цього Закону бази нарахування єдиного внеску (за винятком винагороди за цивільно-правовими договорами) у такому розмірі: до 31 грудня 2013 року - 3,6, у 2014 році - 4,6, у 2015 році - 5,6, у 2016 році - 6,6, у 2017 році - 7,6, з 1 січня 2018 року - 8,6.

Для найманих працівників - інвалідів, які працюють на підприємствах УТОГ, УТОС, єдиний внесок встановлюється у відсотках від визначеної абзацом першим пункту 1 частини першої статті 7 цього закону бази нарахування єдиного внеску (за винятком винагороди за цивільно-правовими договорами) у такому розмірі: до 31 грудня 2013 року - 2,85, у 2014 році - 3,85, у 2015 році - 4,85, у 2016 році - 5,85, у 2017 році - 6,85, з 1 січня 2018 року - 7,85.

8. Єдиний внесок для платників, зазначених у пункті 3 частини першої статті 4 цього Закону, встановлюється у відсотках від суми винагороди за цивільно-правовими договорами у такому розмірі: до 31 грудня 2013 року - 2,6, у 2014 році - 3,6, у 2015 році - 4,6, у 2016 році - 5,6, у 2017 році - 6,6, з 1 січня 2018 року - 7,6.

9. Для платників, які працюють на посадах, робота на яких зараховується до стажу, що дає право на одержання пенсії відповідно до законів України "Про державну службу", "Про прокуратуру", "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів", "Про наукову і науково-технічну діяльність", "Про статус народного депутата України", "Про Національний банк України", "Про службу в органах місцевого самоврядування", Митного кодексу України, Положення про помічника-консультанта народного депутата України, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 13 жовтня 1995 року, а також для льотних екіпажів повітряних суден цивільної авіації (пілотів, штурманів, бортінженерів, бортмеханіків, бортрадистів, льотчиків-наглядачів) і бортоператорів, які виконують спеціальні роботи в польотах, єдиний внесок встановлюється у відсотках від визначеної абзацом першим пункту 1 частини першої статті 7 цього закону бази нарахування єдиного внеску (за винятком винагороди за цивільно-правовими договорами) у такому розмірі: до 31 грудня 2012 року - 6,1, у 2013 році - 7,1, у 2014 році - 8,1, у 2015 році - 9,1, у 2016 році - 10,1, з 1 січня 2017 року - 11,1.

10. Єдиний внесок для платників, зазначених у пункті 9 частини першої статті 4 цього Закону, встановлюється у відсотках від суми грошового забезпечення у такому розмірі: до 31 грудня 2013 року - 2,6, у 2014 році - 3,6, у 2015 році - 4,6, у 2016 році - 5,6, у 2017 році - 6,6, з 1 січня 2018 року - 7,6;";

частину одинадцяту доповнити новим абзацом третім такого змісту:

"у накопичувальній системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, єдиний внесок до 1 січня 2013 року встановлюється у розмірі 34,7 відсотка визначеної для цієї категорії осіб бази нарахування єдиного внеску. Починаючи з 1 січня 2013 року розмір єдиного внеску збільшується кожного року на один відсоток та становить з 1 січня 2017 року 39,7 відсотка.".

У зв'язку з цим абзаци третій - п'ятий вважати абзацами четвертим - шостим;

частини дванадцяту - чотирнадцяту викласти у такій редакції:

"12. Єдиний внесок для платників, зазначених у пункті 11 частини першої статті 4 цього Закону встановлюється у відсотках від суми допомоги по тимчасовій непрацездатності у такому розмірі: до 31 грудня 2013 року - 2, у 2014 році - 3, у 2015 році - 4, у 2016 році - 5, у 2017 році - 6, з 1 січня 2018 року - 7.

13. Єдиний внесок для підприємств, установ і організацій, в яких працюють інваліди, встановлюється у відсотках визначеної абзацом першим пункту 1 частини першої статті 7 цього Закону бази нарахування єдиного внеску для працюючих інвалідів (за винятком винагороди за цивільно-правовими договорами) у такому розмірі: до 31 грудня 2013 року - 8,41, у 2014 році - 9,41, у 2015 році - 10,41, у 2016 році - 11,41, у 2017 році - 12,41, з 1 січня 2018 року - 13,41.

14. Єдиний внесок для підприємств та організацій всеукраїнських громадських організацій інвалідів та їх спілок, в яких кількість інвалідів становить не менш як 50 відсотків загальної чисельності працюючих, і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить не менш як 25 відсотків суми витрат на оплату праці, встановлюється у відсотках від визначеної абзацом першим пункту 1 частини першої статті 7 цього Закону бази нарахування єдиного внеску (за винятком винагороди за цивільно-правовими договорами) у такому розмірі: до 31 грудня 2013 року - 5,3, у 2014 році - 6,3, у 2015 році - 7,3, у 2016 році - 8,3, у 2017 році - 9,3, з 1 січня 2018 року - 10,3.

Єдиний внесок для підприємств, установ та організацій громадських організацій інвалідів, в яких кількість інвалідів становить не менш як 50 відсотків загальної чисельності працюючих і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить не менш як 25 відсотків суми витрат на оплату праці, встановлюється у відсотках від визначеної абзацом першим пункту 1 частини першої статті 7 цього закону бази нарахування єдиного внеску для працюючих інвалідів (за винятком винагороди за цивільно-правовими договорами)у такому розмірі: до 31 грудня 2013 року - 5,5, у 2014 році - 6,5, у 2015 році - 7,5, у 2016 році - 8,5, у 2017 році - 9,5, з 1 січня 2018 року - 10,5.";

пункт 1) частини п'ятнадцятої викласти у такій редакції:

"1) сума єдиного внеску, зазначеного у частині п'ятій цієї статті:

Рік

Клас професійного ризику виробництва ризику

Загальнообов'язкове державне пенсійне страхування (до солідарної системи)

Загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням

Загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття

Загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності

до 31.12.2013

1

90,3156

3,8085

4,0805

1,7954

2014

90,0447

3,9150

4,1946

1,8456

2015

89,7583

4,0276

4,3153

1,8987

2016

89,4550

4,1469

4,4431

1,9550

2017

89,1331

4,2735

4,5788

2,0147

2018 і подальші роки

88,7909

4,4081

4,7229

2,0781

до 31.12.2013

2

90,2910

3,8075

4,0794

1,8221

2014

90,0196

3,9139

4,1935

1,8731

2015

89,7325

4,0265

4,3141

1,9269

2016

89,4285

4,1457

4,4418

1,9840

2017

89,1059

4,2722

4,5774

2,0446

2018 і подальші роки

88,7630

4,4067

4,7214

2,1089

до 31.12.2013

3

90,2664

3,8064

4,0783

1,8488

2014

89,9944

3,9128

4,1923

1,9005

2015

89,7067

4,0253

4,3128

1,9551

2016

89,4020

4,1445

4,4405

2,0130

2017

89,0787

4,2709

4,5760

2,0744

2018 і подальші роки

88,7351

4,4053

4,7199

2,1397

до 31.12.2013

4

90,2419

3,8054

4,0772

1,8755

2014

89,9693

3,9117

4,1911

1,9279

2015

89,6809

4,0241

4,3116

1,9833

2016

89,3756

4,1432

4,4392

2,0420

2017

89,0515

4,2696

4,5746

2,1043

2018 і подальші роки

88,7071

4,4039

4,7185

2,1705

до 31.12.2013

5

90,2174

3,8043

4,0761

1,9022

2014

89,9441

3,9106

4,1899

1,9553

2015

89,6552

4,0230

4,3103

2,0115

2016

89,3491

4,1420

4,4379

2,0710

2017

89,0244

4,2683

4,5732

2,1341

2018 і подальші роки

88,6792

4,4025

4,7170

2,2013

до 31.12.2013

6

90,1684

3,8023

4,0739

1,9555

2014

89,8939

3,9084

4,1876

2,0101

2015

89,6037

4,0207

4,3079

2,0678

2016

89,2963

4,1396

4,4352

2,1289

2017

88,9701

4,2657

4,5704

2,1938

2018 і подальші роки

88,6235

4,3997

4,7140

2,2627

до 31.12.2013

7

90,1439

3,8012

4,0728

1,9821

2014

89,8688

3,9073

4,1864

2,0374

2015

89,5780

4,0195

4,3066

2,0959

2016

89,2699

4,1383

4,4339

2,1578

2017

88,9430

4,2644

4,5690

2,2236

2018 і подальші роки

88,5957

4,3984

4,7125

2,2934

до 31.12.2013

8

90,0950

3,7992

4,0706

2,0353

2014

89,8187

3,9052

4,1841

2,0921

2015

89,5265

4,0172

4,3042

2,1521

2016

89,2171

4,1359

4,4313

2,2157

2017

88,8889

4,2618

4,5662

2,2831

2018 і подальші роки

88,5400

4,3956

4,7096

2,3548

до 31.12.2013

9

90,0705

3,7982

4,0695

2,0619

2014

89,7936

3,9041

4,1829

2,1194

2015

89,5009

4,0161

4,3029

2,1801

2016

89,1908

4,1347

4,4300

2,2445

2017

88,8618

4,2605

4,5648

2,3128

2018 і подальші роки

88,5122

4,3942

4,7081

2,3854

до 31.12.2013

10

90,0217

3,7961

4,0672

2,1150

2014

89,7436

3,9019

4,1806

2,1739

2015

89,4495

4,0138

4,3005

2,2362

2016

89,1381

4,1322

4,4274

2,3022

2017

88,8078

4,2579

4,5620

2,3723

2018 і подальші роки

88,4567

4,3915

4,7051

2,4467

до 31.12.2013

11

89,9729

3,7940

4,0650

2,1680

2014

89,6936

3,8997

4,1783

2,2284

2015

89,3983

4,0115

4,2980

2,2923

2016

89,0855

4,1298

4,4248

2,3599

2017

88,7538

4,2553

4,5593

2,4316

2018 і подальші роки

88,4013

4,3887

4,7022

2,5078

до 31.12.2013

12

89,9242

3,7920

4,0628

2,2210

2014

89,6437

3,8976

4,1759

2,2829

2015

89,3471

4,0092

4,2955

2,3482

2016

89,0330

4,1274

4,4222

2,4175

2017

88,6999

4,2527

4,5565

2,4909

2018 і подальші роки

88,3459

4,3860

4,6992

2,5689

до 31.12.2013

13

89,8998

3,7910

4,0617

2,2475

2014

89,6187

3,8965

4,1748

2,3100

2015

89,3215

4,0080

4,2943

2,3762

2016

89,0068

4,1261

4,4209

2,4462

2017

88,6729

4,2514

4,5551

2,5205

2018 і подальші роки

88,3182

4,3846

4,6978

2,5994

до 31.12.2013

14

89,8512

3,7889

4,0595

2,3004

2014

89,5688

3,8943

4,1725

2,3644

2015

89,2704

4,0057

4,2918

2,4320

2016

88,9543

4,1237

4,4183

2,5037

2017

88,6191

4,2489

4,5524

2,5797

2018 і подальші роки

88,2629

4,3818

4,6948

2,6604

до 31.12.2013

15

89,7297

3,7838

4,0541

2,4324

2014

89,4444

3,8889

4,1667

2,5000

2015

89,1429

4,0000

4,2857

2,5714

2016

88,8235

4,1176

4,4118

2,6471

2017

88,4848

4,2424

4,5455

2,7273

2018 і подальші роки

88,1250

4,3750

4,6875

2,8125

до 31.12.2013

16

89,6328

3,7797

4,0497

2,5378

2014

89,3452

3,8846

4,1620

2,6082

2015

89,0411

3,9954

4,2808

2,6826

2016

88,7192

4,1128

4,4066

2,7615

2017

88,3777

4,2373

4,5400

2,8450

2018 і подальші роки

88,0150

4,3695

4,6816

2,9338

до 31.12.2013

17

89,5845

3,7777

4,0475

2,5904

2014

89,2956

3,8824

4,1597

2,6622

2015

88,9903

3,9932

4,2784

2,7382

2016

88,6671

4,1104

4,4040

2,8186

2017

88,3243

4,2347

4,5372

2,9038

2018 і подальші роки

87,9601

4,3668

4,6787

2,9944

до 31.12.2013

18

89,4156

3,7705

4,0399

2,7740

2014

89,1226

3,8749

4,1517

2,8508

2015

88,8130

3,9852

4,2699

2,9320

2016

88,4852

4,1020

4,3950

3,0179

2017

88,1376

4,2258

4,5276

3,1090

2018 і подальші роки

87,7684

4,3573

4,6685

3,2057

до 31.12.2013

19

89,3434

3,7675

4,0366

2,8525

2014

89,0487

3,8717

4,1482

2,9314

2015

88,7372

3,9818

4,2662

3,0148

2016

88,4075

4,0984

4,3911

3,1030

2017

88,0579

4,2220

4,5235

3,1966

2018 і подальші роки

87,6866

4,3532

4,6642

3,2960

до 31.12.2013

20

89,3193

3,7665

4,0355

2,8787

2014

89,0241

3,8706

4,1471

2,9583

2015

88,7120

3,9807

4,2650

3,0424

2016

88,3816

4,0972

4,3898

3,1314

2017

88,0314

4,2207

4,5222

3,2258

2018 і подальші роки

87,6593

4,3519

4,6627

3,3261

до 31.12.2013

21

89,2953

3,7655

4,0344

2,9048

2014

88,9994

3,8695

4,1459

2,9851

2015

88,6868

3,9795

4,2638

3,0699

2016

88,3558

4,0960

4,3885

3,1597

2017

88,0048

4,2194

4,5208

3,2550

2018 і подальші роки

87,6321

4,3505

4,6613

3,3561

до 31.12.2013

22

89,2713

3,7645

4,0333

2,9309

2014

88,9749

3,8685

4,1448

3,0119

2015

88,6616

3,9784

4,2626

3,0975

2016

88,3299

4,0948

4,3872

3,1881

2017

87,9783

4,2181

4,5194

3,2841

2018 і подальші роки

87,6048

4,3492

4,6598

3,3861

до 31.12.2013

23

89,1036

3,7574

4,0258

3,1133

2014

88,8031

3,8610

4,1368

3,1991

2015

88,4855

3,9705

4,2541

3,2898

2016

88,1494

4,0864

4,3783

3,3859

2017

87,7931

4,2093

4,5099

3,4877

2018 і подальші роки

87,4148

4,3397

4,6497

3,5958

до 31.12.2013

24

89,0080

3,7534

4,0214

3,2172

2014

88,7052

3,8567

4,1322

3,3058

2015

88,3853

3,9660

4,2493

3,3994

2016

88,0466

4,0816

4,3732

3,4985

2017

87,6877

4,2042

4,5045

3,6036

2018 і подальші роки

87,3065

4,3344

4,6440

3,7152

до 31.12.2013

25

88,9365

3,7503

4,0182

3,2949

2014

88,6320

3,8536

4,1288

3,3856

2015

88,3102

3,9626

4,2457

3,4815

2016

87,9697

4,0781

4,3694

3,5829

2017

87,6088

4,2004

4,5005

3,6904

2018 і подальші роки

87,2255

4,3303

4,6397

3,8045

до 31.12.2013

26

88,7938

3,7443

4,0118

3,4501

2014

88,4858

3,8472

4,1220

3,5449

2015

88,1605

3,9559

4,2385

3,6451

2016

87,8162

4,0710

4,3617

3,7511

2017

87,4513

4,1929

4,4924

3,8634

2018 і подальші роки

87,0639

4,3223

4,6311

3,9827

до 31.12.2013

27

88,6515

3,7383

4,0053

3,6048

2014

88,3402

3,8409

4,1152

3,7037

2015

88,0113

3,9492

4,2313

3,8082

2016

87,6633

4,0639

4,3541

3,9187

2017

87,2945

4,1854

4,4843

4,0359

2018 і подальші роки

86,9029

4,3143

4,6225

4,1602

до 31.12.2013

28

88,5097

3,7323

3,9989

3,7590

2014

88,1950

3,8346

4,1085

3,8620

2015

87,8626

3,9426

4,2242

3,9707

2016

87,5109

4,0568

4,3466

4,0858

2017

87,1382

4,1779

4,4763

4,2077

2018 і подальші роки

86,7425

4,3064

4,6140

4,3371

до 31.12.2013

29

88,3449

3,7254

3,9915

3,9383

2014

88,0262

3,8272

4,1006

4,0459

2015

87,6897

3,9348

4,2159

4,1596

2016

87,3337

4,0486

4,3378

4,2799

2017

86,9565

4,1691

4,4669

4,4074

2018 і подальші роки

86,5562

4,2971

4,6041

4,5427

до 31.12.2013

30

88,2979

3,7234

3,9894

3,9894

2014

87,9781

3,8251

4,0984

4,0984

2015

87,6404

3,9326

4,2135

4,2135

2016

87,2832

4,0462

4,3353

4,3353

2017

86,9048

4,1667

4,4643

4,4643

2018 і подальші роки

86,5031

4,2945

4,6012

4,6012

до 31.12.2013

31

88,2744

3,7224

3,9883

4,0149

2014

87,9541

3,8241

4,0972

4,1246

2015

87,6158

3,9315

4,2123

4,2404

2016

87,2580

4,0451

4,3340

4,3629

2017

86,8789

4,1654

4,4630

4,4927

2018 і подальші роки

86,4765

4,2932

4,5998

4,6305

до 31.12.2013

32

88,1806

3,7185

3,9841

4,1169

2014

87,8581

3,8199

4,0928

4,2292

2015

87,5175

3,9271

4,2076

4,3478

2016

87,1573

4,0404

4,3290

4,4733

2017

86,7756

4,1605

4,4577

4,6062

2018 і подальші роки

86,3706

4,2879

4,5942

4,7473

до 31.12.2013

33

88,1572

3,7175

3,9830

4,1423

2014

87,8342

3,8189

4,0917

4,2553

2015

87,4930

3,9260

4,2064

4,3746

2016

87,1321

4,0392

4,3278

4,5009

2017

86,7499

4,1592

4,4563

4,6346

2018 і подальші роки

86,3442

4,2866

4,5928

4,7765

до 31.12.2013

34

87,9005

3,7066

3,9714

4,4215

2014

87,5714

3,8075

4,0794

4,5417

2015

87,2239

3,9139

4,1935

4,6687

2016

86,8565

4,0265

4,3141

4,8030

2017

86,4673

4,1457

4,4418

4,9452

2018 і подальші роки

86,0543

4,2722

4,5774

5,0961

до 31.12.2013

35

87,8772

3,7057

3,9704

4,4468

2014

87,5476

3,8064

4,0783

4,5677

2015

87,1996

3,9128

4,1923

4,6954

2016

86,8315

4,0253

4,3128

4,8304

2017

86,4417

4,1445

4,4405

4,9734

2018 і подальші роки

86,0281

4,2709

4,5760

5,1251

до 31.12.2013

36

87,6915

3,6978

3,9620

4,6487

2014

87,3576

3,7982

4,0695

4,7748

2015

87,0050

3,9041

4,1829

4,9080

2016

86,6322

4,0161

4,3029

5,0488

2017

86,2374

4,1347

4,4300

5,1979

2018 і подальші роки

85,8186

4,2605

4,5648

5,3561

до 31.12.2013

37

87,6683

3,6969

3,9609

4,6739

2014

87,3339

3,7971

4,0683

4,8007

2015

86,9808

3,9030

4,1818

4,9345

2016

86,6074

4,0149

4,3017

5,0760

2017

86,2120

4,1335

4,4287

5,2259

2018 і подальші роки

85,7925

4,2592

4,5634

5,3848

до 31.12.2013

38

87,4605

3,6881

3,9515

4,8999

2014

87,1212

3,7879

4,0584

5,0325

2015

86,7631

3,8932

4,1713

5,1724

2016

86,3844

4,0046

4,2906

5,3204

2017

85,9835

4,1225

4,4170

5,4770

2018 і подальші роки

85,5583

4,2476

4,5510

5,6432

до 31.12.2013

39

87,4375

3,6871

3,9505

4,9249

2014

87,0976

3,7869

4,0573

5,0582

2015

86,7389

3,8921

4,1701

5,1988

2016

86,3597

4,0034

4,2894

5,3474

2017

85,9582

4,1213

4,4157

5,5049

2018 і подальші роки

85,5323

4,2463

4,5496

5,6718

до 31.12.2013

40

87,3914

3,6852

3,9484

4,9750

2014

87,0506

3,7848

4,0552

5,1095

2015

86,6907

3,8900

4,1678

5,2515

2016

86,3104

4,0011

4,2869

5,4015

2017

85,9076

4,1189

4,4131

5,5605

2018 і подальші роки

85,4804

4,2437

4,5468

5,7290

до 31.12.2013

41

87,3684

3,6842

3,9474

5,0000

2014

87,0270

3,7838

4,0541

5,1351

2015

86,6667

3,8889

4,1667

5,2778

2016

86,2857

4,0000

4,2857

5,4286

2017

85,8824

4,1176

4,4118

5,5882

2018 і подальші роки

85,4545

4,2424

4,5455

5,7576

до 31.12.2013

42

87,2995

3,6813

3,9443

5,0749

2014

86,9565

3,7807

4,0508

5,2120

2015

86,5945

3,8857

4,1632

5,3566

2016

86,2118

3,9966

4,2820

5,5096

2017

85,8066

4,1140

4,4079

5,6715

2018 і подальші роки

85,3769

4,2386

4,5413

5,8432

до 31.12.2013

43

87,2536

3,6794

3,9422

5,1248

2014

86,9096

3,7787

4,0486

5,2632

2015

86,5465

3,8835

4,1609

5,4092

2016

86,1626

3,9943

4,2796

5,5635

2017

85,7562

4,1116

4,4053

5,7269

2018 і подальші роки

85,3253

4,2360

4,5386

5,9002

до 31.12.2013

44

87,1391

3,6745

3,9370

5,2493

2014

86,7925

3,7736

4,0431

5,3908

2015

86,4266

3,8781

4,1551

5,5402

2016

86,0399

3,9886

4,2735

5,6980

2017

85,6305

4,1056

4,3988

5,8651

2018 і подальші роки

85,1964

4,2296

4,5317

6,0423

до 31.12.2013

45

87,1162

3,6736

3,9360

5,2742

2014

86,7691

3,7726

4,0420

5,4163

2015

86,4027

3,8770

4,1540

5,5663

2016

86,0154

3,9875

4,2723

5,7249

2017

85,6054

4,1044

4,3975

5,8927

2018 і подальші роки

85,1706

4,2283

4,5304

6,0707

до 31.12.2013

46

86,9338

3,6659

3,9277

5,4726

2014

86,5824

3,7645

4,0333

5,6198

2015

86,2117

3,8685

4,1448

5,7751

2016

85,8198

3,9784

4,2626

5,9392

2017

85,4051

4,0948

4,3872

6,1129

2018 і подальші роки

84,9654

4,2181

4,5194

6,2971

до 31.12.2013

47

86,8201

3,6611

3,9226

5,5962

2014

86,4662

3,7594

4,0279

5,7465

2015

86,0927

3,8631

4,1391

5,9051

2016

85,6981

3,9728

4,2565

6,0726

2017

85,2804

4,0888

4,3808

6,2500

2018 і подальші роки

84,8375

4,2118

4,5126

6,4380

до 31.12.2013

48

86,7747

3,6592

3,9205

5,6456

2014

86,4198

3,7574

4,0258

5,7971

2015

86,0452

3,8610

4,1368

5,9570

2016

85,6495

3,9705

4,2541

6,1259

2017

85,2306

4,0864

4,3783

6,3047

2018 і подальші роки

84,7865

4,2093

4,5099

6,4943

до 31.12.2013

49

86,7294

3,6573

3,9185

5,6949

2014

86,3734

3,7554

4,0236

5,8476

2015

85,9978

3,8589

4,1345

6,0088

2016

85,6009

3,9683

4,2517

6,1791

2017

85,1809

4,0840

4,3757

6,3594

2018 і подальші роки

84,7356

4,2067

4,5072

6,5505

до 31.12.2013

50

86,3459

3,6411

3,9012

6,1118

2014

85,9813

3,7383

4,0053

6,2750

2015

85,5967

3,8409

4,1152

6,4472

2016

85,1904

3,9492

4,2313

6,6291

2017

84,7605

4,0639

4,3541

6,8215

2018 і подальші роки

84,3049

4,1854

4,4843

7,0254

до 31.12.2013

51

86,3010

3,6392

3,8991

6,1606

2014

85,9354

3,7363

4,0032

6,3251

2015

85,5498

3,8388

4,1130

6,4985

2016

85,1424

3,9470

4,2289

6,6817

2017

84,7113

4,0615

4,3516

6,8755

2018 і подальші роки

84,2546

4,1829

4,4816

7,0810

до 31.12.2013

52

86,1890

3,6345

3,8941

6,2825

2014

85,8209

3,7313

3,9979

6,4499

2015

85,4326

3,8335

4,1073

6,6265

2016

85,0225

3,9414

4,2230

6,8131

2017

84,5886

4,0556

4,3453

7,0104

2018 і подальші роки

84,1289

4,1766

4,4749

7,2196

до 31.12.2013

53

86,1443

3,6326

3,8921

6,3311

2014

85,7752

3,7294

3,9957

6,4997

2015

85,3859

3,8314

4,1051

6,6776

2016

84,9747

3,9392

4,2206

6,8655

2017

84,5397

4,0533

4,3428

7,0643

2018 і подальші роки

84,0787

4,1741

4,4723

7,2749

до 31.12.2013

54

86,0773

3,6298

3,8890

6,4039

2014

85,7067

3,7264

3,9925

6,5744

2015

85,3158

3,8283

4,1017

6,7542

2016

84,9030

3,9359

4,2170

6,9441

2017

84,4663

4,0498

4,3390

7,1449

2018 і подальші роки

84,0036

4,1704

4,4683

7,3578

до 31.12.2013

55

85,8769

3,6213

3,8800

6,6218

2014

85,5019

3,7175

3,9830

6,7977

2015

85,1064

3,8189

4,0917

6,9831

2016

84,6887

3,9260

4,2064

7,1789

2017

84,2470

4,0392

4,3278

7,3860

2018 і подальші роки

83,7790

4,1592

4,4563

7,6055

до 31.12.2013

56

85,6995

3,6138

3,8720

6,8147

2014

85,3206

3,7096

3,9746

6,9952

2015

84,9211

3,8106

4,0827

7,1856

2016

84,4992

3,9172

4,1970

7,3867

2017

84,0530

4,0299

4,3178

7,5993

2018 і подальші роки

83,5803

4,1494

4,4458

7,8245

до 31.12.2013

57

85,1064

3,5888

3,8452

7,4596

2014

84,7145

3,6832

3,9463

7,6559

2015

84,3015

3,7828

4,0530

7,8627

2016

83,8656

3,8878

4,1655

8,0811

2017

83,4047

3,9989

4,2845

8,3119

2018 і подальші роки

82,9168

4,1164

4,4105

8,5563

до 31.12.2013

58

85,0846

3,5879

3,8442

7,4833

2014

84,6923

3,6823

3,9453

7,6802

2015

84,2788

3,7817

4,0519

7,8876

2016

83,8423

3,8867

4,1644

8,1066

2017

83,3809

3,9977

4,2833

8,3381

2018 і подальші роки

82,8924

4,1152

4,4092

8,5832

до 31.12.2013

59

84,9105

3,5806

3,8363

7,6726

2014

84,5144

3,6745

3,9370

7,8740

2015

84,0970

3,7736

4,0431

8,0863

2016

83,6565

3,8781

4,1551

8,3102

2017

83,1909

3,9886

4,2735

8,5470

2018 і подальші роки

82,6979

4,1056

4,3988

8,7977

до 31.12.2013

60

84,0932

3,5461

3,7994

8,5613

2014

83,6798

3,6383

3,8981

8,7838

2015

83,2444

3,7353

4,0021

9,0181

2016

82,7851

3,8377

4,1118

9,2654

2017

82,2999

3,9459

4,2277

9,5265

2018 і подальші роки

81,7865

4,0603

4,3503

9,8028

до 31.12.2013

61

83,5010

3,5211

3,7726

9,2052

2014

83,0753

3,6120

3,8700

9,4427

2015

82,6271

3,7076

3,9725

9,6928

2016

82,1545

3,8085

4,0805

9,9565

2017

81,6555

3,9150

4,1946

10,2349

2018 і подальші роки

81,1277

4,0276

4,3153

10,5293

до 31.12.2013

62

83,2080

3,5088

3,7594

9,5238

2014

82,7763

3,5990

3,8560

9,7686

2015

82,3219

3,6939

3,9578

10,0264

2016

81,8428

3,7940

4,0650

10,2981

2017

81,3370

3,8997

4,1783

10,5850

2018 і подальші роки

80,8023

4,0115

4,2980

10,8883

до 31.12.2013

63

82,6076

3,4835

3,7323

10,1767

2014

82,1638

3,5723

3,8275

10,4363

2015

81,6968

3,6659

3,9277

10,7096

2016

81,2046

3,7645

4,0333

10,9976

2017

80,6853

3,8685

4,1448

11,3015

2018 і подальші роки

80,1364

3,9784

4,2626

11,6226

до 31.12.2013

64

82,1782

3,4653

3,7129

10,6436

2014

81,7259

3,5533

3,8071

10,9137

2015

81,2500

3,6458

3,9063

11,1979

2016

80,7487

3,7433

4,0107

11,4973

2017

80,2198

3,8462

4,1209

11,8132

2018 і подальші роки

79,6610

3,9548

4,2373

12,1469

до 31.12.2013

65

77,9160

3,2856

3,5203

15,2781

2014

77,3852

3,3646

3,6049

15,6453

2015

76,8284

3,4474

3,6937

16,0305

2016

76,2434

3,5345

3,7869

16,4352

2017

75,6281

3,6260

3,8850

16,8609

2018 і подальші роки

74,9801

3,7224

3,9883

17,3092

до 31.12.2013

66

77,7154

3,2772

3,5112

15,4963

2014

77,1812

3,3557

3,5954

15,8677

2015

76,6208

3,4381

3,6837

16,2574

2016

76,0322

3,5247

3,7764

16,6667

2017

75,4132

3,6157

3,8740

17,0971

2018 і подальші роки

74,7614

3,7116

3,9767

17,5504

до 31.12.2013

67

66,8008

2,8169

3,0181

27,3642

2014

66,1191

2,8747

3,0801

27,9261

2015

65,4088

2,9350

3,1447

28,5115

2016

64,6681

2,9979

3,2120

29,1221

2017

63,8950

3,0635

3,2823

29,7593

2018 і подальші роки

63,0872

3,1320

3,3557

30,4251";

частину шістнадцяту викласти у такій редакції:

"16. Для бюджетних установ сума єдиного внеску розподіляється:

рік

На загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття

на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням,

на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності,

на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування (до солідарної системи)

до 31.12.2013

4,1322

3,8567

0,551

91,4601

2014

4,2493

3,9660

0,5666

91,2181

2015

4,3732

4,0816

0,5831

90,9621

2016

4,5045

4,2042

0,6006

90,6907

2017

4,6440

4,3344

0,6192

90,4025

2018 і подальші роки

4,7923

4,4728

0,6390

90,0958

Сума єдиного внеску, зазначеного в абзаці четвертому частини 5 цієї статті, розподіляється:

рік

На загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття

на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням,

на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності,

на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування (до солідарної системи)

до 31.12.2013

3,2637

3,0461

2,3064

91,3838

2014

3,3363

3,1139

2,3577

91,1922

2015

3,4122

3,1847

2,4113

90,9918

2016

3,4916

3,2588

2,4674

90,7821

2017

3,5748

3,3365

2,5262

90,5624

2018 і подальші роки

3,6621

3,4180

2,5879

90,3320.";

частину сімнадцяту викласти у такій редакції:

"17. Сума єдиного внеску з винагород фізичним особам за цивільно-правовими договорами розподіляється:

рік

на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття

на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування (до солідарної системи)

до 31.12.2013

4,3228

95,6772

2014

4,4510

95,5490

2015

4,5872

95,4128

2016

4,7319

95,2681

2017

4,8860

95,1140

2018 і подальші роки

5,0505

94,9495.";

абзаци перший - третій частини вісімнадцятої викласти у такій редакції:

"18. Сума єдиного внеску, зазначеного в абзаці першому частини шостої цієї статті, розподіляється:

рік

на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття

на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування (до солідарної системи)

до 31.12.2013

4,3228

95,6772

2014

4,4510

95,5490

2015

4,5872

95,4128

2016

4,7319

95,2681

2017

4,8860

95,1140

2018 і подальші роки

5,0505

94,9495";

частини дев'ятнадцяту - двадцять другу викласти у такій редакції:

"19. Сума єдиного внеску, зазначеного в абзаці першому частини сьомої цієї статті, розподіляється:

рік

на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття

на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням

на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування

до 31.12.2013

16,6667

27,7778

55,5555

2014

13,0435

21,7391

65,2174

2015

10,7143

17,8571

71,4286

2016

9,0909

15,1515

75,7576

2017

7,8947

13,1579

78,9474

2018 і подальші роки

6,9767

11,6279

81,3953

Сума єдиного внеску, зазначеного в абзаці другому частини сьомої цієї статті, розподіляється:

рік

На загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття

на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням

на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування

до 31.12.2013

21,0526

8,7719

70,1755

2014

15,5844

6,4935

77,92208

2015

12,3711

5,1546

82,4742

2016

10,2564

4,2735

85,4701

2017

8,7591

3,6496

87,5912

2018 і подальші роки

7,6433

3,1847

89,1720

20. Сума єдиного внеску, зазначеного в частині восьмій цієї статті, розподіляється:

рік

на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття

на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування

до 31.12.2013

23,0769

76,9231

2014

16,6667

83,3333

2015

13,0435

86,9565

2016

10,7143

89,2857

2017

9,0909

90,9091

2018 і подальші роки

7,8947

92,1053

21. Сума єдиного внеску, зазначеного в частині дев'ятій цієї статті, розподіляється:

рік

на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття

на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням,

на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування

до 31.12.2013

9,8361

16,3934

73,7705

2014

8,4507

14,0845

77,4648

2015

7,4074

12,3457

80,2469

2016

6,5934

10,9890

82,4176

2017

5,9406

9,9010

84,1584

2018 і подальші роки

5,4054

9,0090

85,5856

22. Сума єдиного внеску, зазначеного в частині десятій цієї статті, розподіляється:

рік

на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття

на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування

до 31.12.2013

23,0769

76,9231

2014

16,6667

83,3333

2015

13,0435

86,9565

2016

10,7143

89,2857

2017

9,0909

90,9091

2018 і подальші роки

7,8947

92,1053.";

у частині двадцять третій:

доповнити частину новими абзацами четвертим - п'ятим такого змісту:

"сума єдиного внеску, зазначеного в абзаці третьому частини одинадцятої цієї статті, розподіляється:

рік

На загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття

на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування (до солідарної системи)

на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування (до накопичувальної системи пенсійного страхування)

до 31.12.2013

4,322767

89,91354

5,763689

2014

4,201681

87,39496

8,403361

2015

4,087193

85,01362

10,89918

2016

3,97878

82,75862

13,2626

2017

3,875969

80,62016

15,50388

2018 і подальші роки

3,778338

78,58942

17,63224".

У зв'язку з цим абзаци четвертий - шістнадцятий вважати абзацами шостим - вісімнадцятим.

в абзаці шостому слово "третьому" замінити словом "четвертому".

в абзаці десятому слово "четвертому" замінити словом "п'ятому".

в абзаці чотирнадцятому слово "п'ятому" замінити словом "шостому";

доповнити статтею 81 такого змісту:

"Стаття 81. Особливості нарахування та сплати єдиного внеску окремими категоріями платників

1. Платники єдиного внеску, визначені абзацами другим та третім пункту 1) частини першої статті 4 цього Закону (крім державних підприємств, установ, організацій, а також підприємств, частка державної власності в яких перевищує 25 відсотків) з чисельністю працівників станом на день набрання чинності цим Законом від 3 до 300 і у яких чисельність працівників не зменшувалась протягом 6 місяців до дня набрання чинності цим Законом, мають право, за бажанням, проводити нарахування та сплату єдиного внеску з урахуванням особливостей, визначених цією статтею.

2. У разі збільшення кількості працюючих після дня набрання чинності цим Законом, для платників, визначених частиною першою цієї статті, база нарахування єдиного внеску зменшується на 70 відсотків сум нарахованої заробітної плати (оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності, що здійснюється за рахунок коштів роботодавця) кожного нового працівника, прийнятого на роботу після дня набрання чинності цим Законом - протягом перших двох років роботи працівника, рахуючи з місяця прийняття на роботу.

3. У разі зменшення кількості працюючих (в тому числі не прийняття на роботу працівників на вільні вакансії - протягом одного місяця з дня відкриття вакансії) або зменшення сум нарахованої заробітної плати працівникам (крім випадків відсутності працівників у зв'язку з хворобою або перебування у черговій оплачуваній відпустці) порівняно з місяцем, у якому прийнято нового працівника, єдиний внесок нараховується на щомісячні суми зменшення бази нарахування, визначені частиною другою цієї статті і підлягає сплаті у місяці, що слідує за місяцем, у якому настали такі обставини.

4. Для платників єдиного внеску, визначених частиною першою цієї статті, що створені після набрання чинності цим Законом, положення цієї статті застосовуються через 6 місяців рахуючи з місяця, за який було вперше нараховано і сплачено єдиний внесок та за умови, що середній розмір заробітної плати працівників у кожному місяці становив не менше двох розмірів мінімальної заробітної плати, визначеної законом.

5. Порядок застосування цієї статті встановлюється правлінням Пенсійного фонду України за погодженням з центральним органом виконавчої влади у сфері соціальної політики.

6. Для цілей загальнообов'язкового державного соціального страхування суми заробітної плати працівників, на які зменшено базу нарахування єдиного внеску враховуються при обчисленні пенсій та інших соціальних виплат, як суми, з яких сплачено єдиний внесок.";

у статті 11:

абзац перший частини першої після слів "соціального страхування" доповнити словами ", на рахунки Накопичувального пенсійного фонду (далі - Накопичувальний фонд), а у випадках, передбачених законом, -недержавних пенсійних фондів";

пункт 1 частини другої після слів "соціального страхування" доповнити словами ", Накопичувального фонду, а у випадках, передбачених законом, - недержавних пенсійних фондів";

у частині двадцять п'ятій слова в дужках "(до солідарної системи)" виключити.

6. Кабінету Міністрів України з метою забезпечення покриття видатків, пов'язаних з запропонованими перерахунками пенсій внести на розгляд Верховної Ради України до 1 серпня 2011 року законопроект щодо внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік" стосовно:

1) скорочення безпідставно збільшених видатків Державного бюджету України на 2011 рік, зокрема:

а) зменшити на 30 % економічно не обґрунтовані видатки на утримання державного апарату (Державне управління справами, Адміністрація Президента України, апарати центральних органів виконавчої влади);

б) зменшити на 50 % економічно не обґрунтовані видатки на:

- утримання Кабінету Міністрів України;

- підготовку та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу;

2) вилучення норми щодо видатків на забезпечення перевезень вищих посадових осіб держави авіаційним транспортом;

3) доповнення нормами щодо:

а) здійснення приватизації (шляхом проведення аукціонів) об'єктів права державної власності, які знаходяться в розпорядженні Державного управлінням справами, окрім будівель, в яких розташована Адміністрація Президента України, резиденція Президента України та резиденція для забезпечення розміщення глав іноземних делегацій та проведення заходів протокольного характеру; зобов'язання Державного управління справами здійснити передачу відповідних об'єктів права державної власності в управління Фонду державного майна України для їх подальшої приватизації;

б) заборони за рахунок державних коштів вищим посадовим особам держави користуватися чартерними авіаперельотами;

в) скорочення на 50 % кількості легкових автомобілів, що обслуговують органи державної влади шляхом їх продажу з аукціонів; направлення коштів, одержаних від реалізації такого майна, до державного бюджету;

г) скасування депутатських пільг, які не пов'язані з виконанням ними своїх обов'язків або невиправдано ставлять зазначених осіб у привілейоване становище порівняно з іншими громадянами, зокрема на:

- обов'язкове державне страхування життя і здоров'я народного депутата України за рахунок бюджетних призначень;

- безкоштовне отримання санаторно-курортних путівок;

- отримання матеріальної допомоги на оздоровлення у розмірі подвійної місячної заробітної плати депутата;

- отримання грошової допомоги в розмірі 12 місячних посадових окладів у разі виходу на пенсію;

- безоплатний проїзд на всіх залізничних, автомобільних, повітряних, водних внутрішніх шляхах сполучення, а також на всіх видах міського пасажирського транспорту;

- безкоштовний провіз ручного багажу в межах норм провозу ручного багажу, що діють на кожному виді транспорту;

- безкоштовне паркування автомобіля, яким він користується, на всій території України;

- безкоштовне місце для стоянки одного автомобіля на стоянках Верховної Ради України;

- безкоштовне користування залами офіційних делегацій аеропортів;

підвищення кваліфікації, навчання у навчальних закладах, у тому числі магістратурах та аспірантурах, вивчення іноземних мов у вільний від виконання депутатських обов'язків час за рахунок бюджетних призначень на забезпечення діяльності Верховної Ради України;

- отримання одноразової грошової компенсації витрат для створення належних житлових умов (грошова компенсація), або на строк його повноважень службового жилого приміщення, або жилого приміщення для постійного проживання;

- отримання одноразової грошової допомоги у трикратному розмірі місячної заробітної плати на день припинення депутатських повноважень у разі дострокового припинення повноважень Верховної Ради України;

- збереження за колишніми народними депутатами виплати, у разі неможливості працевлаштування, матеріальної допомоги у розмірі 50 відсотків заробітної плати з урахуванням всіх доплат та надбавок, яку отримують працюючі народні депутати, забезпечення їх путівками для лікування, а після виходу на пенсію - транспортом для поїздки в лікарню, поліклініку та інших потреб у зв'язку із оздоровленням та лікуванням.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос