Идет загрузка документа (37 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О единых принципах пенсионного обеспечения граждан и стипендиях работникам культуры, образования, здравоохранения, социального обеспечения и некоторым другим категориям лиц

Проект закона Украины от 03.06.2011 № 7455-1
Дата рассмотрения: 03.06.2011 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про єдині принципи пенсійного забезпечення громадян та стипендії працівникам культури, освіти, охорони здоров'я, соціального забезпечення та деяким іншим категоріям осіб

Цей Закон встановлює єдині принципи пенсійного забезпечення громадян, та визначає умови і порядок встановлення стипендій окремим категоріям осіб, трудова діяльність яких пов'язана з виконанням функцій держави, підтримкою її соціально-економічного, науково-технічного та культурного потенціалу, крім осіб, яким встановлено умови пенсійного забезпечення відмінні від загальнообов'язкового державного пенсійного страхування.

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Правові засади пенсійного забезпечення громадян

Пенсії призначаються відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", міжнародних договорів з пенсійного забезпечення, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Призначення пенсій відповідно до інших законів та нормативно-правових актів, що регулюють відносини у сфері пенсійного забезпечення в Україні здійснюється з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.

Стаття 2. Стипендія окремим категоріям громадян

1. У цьому Законі термін стипендія вживається в такому значенні:

стипендія - це щомісячна довічна грошова неоподатковувана виплата, яка здійснюється додатково до пенсії, призначеної відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", за рахунок коштів Державного бюджету України, і встановлюється з метою підвищення рівня матеріального забезпечення працівників, визначених цим Законом.

2. Виплата стипендії здійснюється особам, які постійно проживають на території України.

Стаття 3. Право на стипендію

1. Право на встановлення стипендії відповідно до цього Закону мають особи, які досягли пенсійного віку, передбаченого статтею 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", яким призначено пенсію за віком, по інвалідності чи у зв'язку з втратою годувальника відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" із числа:

а) працівників закладів освіти, охорони здоров'я та соціального забезпечення, незалежно від форм власності та підпорядкування, при наявності не менше 25 років роботи на посадах, визначених Кабінетом Міністрів України, за умови припинення роботи на зазначених посадах та обчислення пенсії із заробітної плати за ці періоди, у разі, якщо після набрання чинності цим Законом їм не призначається пенсія за вислугу років;

б) працівників національних, державних та інших закладів культури, незалежно від форм власності та підпорядкування, при наявності не менше 25 років роботи на посадах, визначених Кабінетом Міністрів України, за умови припинення роботи на зазначених посадах та обчислення пенсії із заробітної плати за ці періоди, у разі, якщо після набрання чинності цим Законом їм не призначається пенсія за вислугу років;

в) наукових та науково-педагогічних працівників за переліком, що затверджується Кабінетом Міністрів України, за наявності визначеного відповідно до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" стажу, в тому числі стажу наукової роботи, за умов звільнення з посади наукового (науково-педагогічного) працівника;

г) державних службовців, посадових осіб митної служби, працівників дипломатичної служби, посадових осіб органів державної податкової служби, службовців Національного банку України, працівників державних спеціалізованих установ судових експертиз та відомчих експертних служб, та інших категорій державних службовців, статус, та умови проходження державної служби яких регулюються окремими законодавчими актами (крім працівників, зазначених у пункті "є" цієї частини) за умови звільнення з посад, які дають право на призначення пенсії відповідно до чинного законодавства, та за наявності стажу державної служби не менше 10 років, для осіб, які вийшли на пенсію з посад державних службовців, або за наявності визначеного відповідно до Закону України "Про державну службу" стажу роботи на посадах, віднесених до категорій посад державних службовців, не менш як 20 років, незалежно від місця роботи, з якого особа вийшла на пенсію;

ґ) працівників органів прокуратури, які мають право на пенсію за вислугу років відповідно до статті 501 Закону України "Про прокуратуру" за умови звільнення з посад, які дають право на призначення цієї пенсії;

д) посадових осіб органів місцевого самоврядування за наявності стажу служби в органах місцевого самоврядування та/або державної служби не менше 10 років для осіб, які вийшли на пенсію з посад в органах місцевого самоврядування, або за наявності стажу служби в органах місцевого самоврядування та/або на посадах, віднесених до категорій посад державних службовців та/або посадових осіб місцевого самоврядування, не менш як 20 років, незалежно від місця роботи, з якого особа вийшла на пенсію, за умови звільнення із зазначених посад, а також за наявності стажу, визначеного відповідно до частини десятої статті 21 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування", а також посадові особи місцевого самоврядування, які працювали на виборних посадах в органах місцевого самоврядування 8 років і більше, або протягом повних двох і більше скликань, починаючи зі скликання 1990 року, за винятком припинення повноважень з причин, визначених статтею 78, пунктами 2, 3, 4 частини першої, частиною другою статті 79 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", пунктами 1, 2, 6 частини першої і пунктом 1 частини другої статті 5 Закону України "Про статус депутатів місцевих рад", за наявності загального страхового стажу для чоловіків - не менше 25 років, для жінок - не менше 20 років;

е) помічників-консультантів народних депутатів України, на яких поширюється дія Закону України "Про державну службу", за наявності визначеного відповідно до Закону стажу державної служби не менше 10 років для осіб, які вийшли на пенсію з посади помічника-консультанта народного депутата, або за наявності стажу роботи на посадах, віднесених до категорій посад державних службовців, не менш як 20 років - незалежно від місця роботи, з якого особа вийшла на пенсію;

є) журналістів державних або комунальних засобів масової інформації за наявності стажу роботи на цих посадах та/або посадах державних службовців, та/або на посадах в органах місцевого самоврядування не менше 10 років для осіб, за умови звільнення із зазначених посад, та які вийшли на пенсію з посади журналіста.

2. Стипендія призначається працівникам, передбаченим у пунктах "а" - "в", які працювали на державних (комунальних) підприємствах, в установах, організаціях та закладах, що фінансуються за рахунок бюджетних коштів.

3. У разі смерті особи, яка мала право на встановлення стипендії відповідно до частини першої цієї статті, непрацездатні члени сім'ї померлого, зазначені у статті 36 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", які були на його утриманні, мають право на встановлення стипендії до пенсії відповідно до цього Закону - за наявності одного непрацездатного члена сім'ї - 70 відсотків, двох і більше непрацездатних членів сім'ї - 90 відсотків розміру стипендії померлої особи, встановленої за цим Законом.

Зазначені особи зберігають право на отримання стипендії на весь період, за який би вони мали право на отримання пенсії у зв'язку з втратою годувальника, призначеної згідно із Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Виділення частки стипендії, встановленої згідно із цим Законом, що належить кожному члену сім'ї померлої особи, здійснюється в порядку, встановленому статтею 39 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Стаття 4. Розміри стипендії

1. Стипендія відповідно до цього Закону встановлюється та виплачується кожній категорії осіб, визначеній статтею 3 цього Закону, у відсотках від прожиткового мінімуму, встановленого законом для осіб, які втратили працездатність, незалежно від розміру одержуваної особою пенсії, а також незалежно від розміру одержуваного нею заробітку (доходу) після припинення роботи, на посадах, які дають право на одержання стипендії.

2. Згідно із цим Законом встановлюються такі розміри стипендії:

для осіб, зазначених у пунктах "а" - "в" частини першої статті 3 цього Закону - від 30 до 100 відсотків залежно від займаної посади згідно з переліком, що затверджується Кабінетом Міністрів України. Особам, які мають 25 і більше років стажу роботи на відповідних посадах, розмір державної стипендії, встановлений відповідно до цієї статті, збільшується на 2 відсотки прожиткового мінімуму, встановленого законом для осіб, які втратили працездатність, за кожний повний рік такої роботи понад 10 років, і не може перевищувати 150 відсотків;

для осіб, зазначених у пунктах "г" - "є" частини першої статті 3 цього Закону - від 30 до 100 відсотків залежно від категорії, рангу державного службовця та займаної посади згідно з переліком, що затверджується Кабінетом Міністрів України. Особам, які мають 10 і більше років стажу роботи на відповідних посадах, або перебували на виборних посадах впродовж чотирьох і більше скликань, розмір стипендії, встановлений відповідно до цієї статті, збільшується на 2 відсотки прожиткового мінімуму, встановленого законом для осіб, які втратили працездатність, за кожний повний рік такої роботи понад 10 років, і не може перевищувати 150 відсотків.

3. До розмірів стипендії, передбачених цим Законом, не можуть встановлюватися надбавки та доплати. Розміри стипендії, визначені цим Законом, не враховуються при визначенні розмірів пенсійних виплат, надбавок та доплат до них.

4. Стаж роботи для обчислення розмірів стипендії враховується в одинарному розмірі.

Стаття 5. Перерахунок стипендії

У разі збільшення розміру прожиткового мінімуму встановленого законом для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом, підвищується розмір стипендії, визначений відповідно до статті 4 цього Закону. Перерахунок стипендії провадиться з дня встановлення нового розміру прожиткового мінімуму встановленого законом для осіб, які втратили працездатність.

Стаття 6. Встановлення та виплата стипендії

1. Встановлення та виплата стипендії згідно із цим Законом здійснюється органами, що призначають пенсії.

2. Виплата стипендії за минулий час, за час перебування особи на повному державному утриманні, утримання надміру виплачених сум та відрахувань зі щомісячної державної стипендії здійснюється в порядку, передбаченому Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Стаття 7. Розмір допомоги на поховання одержувача стипендії

У разі смерті одержувача стипендії особам, які здійснили його поховання, виплачується допомога на поховання одержувача стипендії в розмірі двомісячної стипендії, яку отримував її одержувач на момент смерті.

Стаття 8. Припинення виплати стипендії

Виплата стипендії припиняється з наступного місяця при настанні таких обставин:

1) смерті особи, якій було встановлено стипендію;

2) виїзду особи, якій було встановлено стипендію, на постійне місце проживання за кордон;

3) припинення особою, якій було встановлено стипендію, отримання пенсії, призначеної згідно із Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування";

4) добровільної відмови особи, якій було встановлено державну стипендію, від її отримання;

5) звільнення особи з роботи в порядку дисциплінарного стягнення з позбавленням класного чину або позбавлення класного чину за вироком суду, скоєння кримінального злочину, а також звільнення з посади у зв'язку з засудженням за умисний злочин, вчинений з використанням свого посадового становища, або вчиненням корупційного діяння.

Стаття 9. Джерела фінансування стипендії

Стипендія, встановлена згідно із цим Законом, виплачується за рахунок коштів Державного бюджету України.

Розділ II
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2012 року.

2. Право на одержання стипендії на умовах і в розмірах, передбачених абзацом третім частини другої статті 4 цього Закону, мають особи, які вперше, починаючи з 1 січня 2012 року, приймаються (призначаються, обираються) на посади, передбачені пунктами "г" - "є" частини першої статті 3 цього Закону, та яким призначається пенсія відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

3. Особи, зазначені у пунктах "а" - "б" частини першої статті 3 цього Закону, яким до набрання чинності цим Законом призначено пенсію за вислугу років і які досягли пенсійного віку, передбаченого статтею 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", мають право на одержання стипендії у розмірах, передбачених абзацом другим частини другої статті 4 цього Закону.

4. Право на одержання стипендії на умовах і в розмірах, передбачених абзацом третім частини другої статті 4 цього Закону, мають також особи, за наявності не менше 20 років стажу роботи на посадах, віднесених до категорій посад державних службовців, працівників органів прокуратури, посадових осіб органів місцевого самоврядування, помічників-консультантів народних депутатів України, журналістів державних або комунальних засобів масової інформації, передбачених у пунктах "г" - "є" частини першої статті 3 цього Закону, та які не набули права на призначення пенсії відповідно до Законів України "Про державну службу", "Про дипломатичну службу", "Про Національний банк України", "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів", "Про прокуратуру", "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про судову експертизу", Митного кодексу України, Положення про помічника-консультанта народного депутата України, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 13 жовтня 1995 року N 379/95-ВР.

5. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1) У Законі України "Про державну службу" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 52, ст. 490, 1995 р., N 29, ст. 216, 1995 р., N 34, ст. 268, 1996 р., N 16, ст. 7, 1997 р., N 24, ст. 170, 1999 р., N 24, ст. 208, 2001 р., N 33, ст. 175, 2001 р., N 33, ст. 175, 2003 р., N 14, ст. 97, 2003 р., N 30, ст. 247, 2005 р., N 2, ст. 32, 2005 р., N 10, ст. 193, 2005 р., N 26, ст. 346, 2006 р., N 1, ст. 18, 2006 р., N 9, N 10-11, ст. 96, 2007 р., N 9, ст. 69, 2007 р., N 7-8, ст. 66, 2008 р., N 5-6, N 7-8, ст. 78):

у статті 37:

доповнити новими частинами першою - другою такого змісту:

"Особам, які вперше, починаючи з 1 січня 2012 року, прийняті (призначені, обрані) на посади державних службовців, пенсія призначається на загальних підставах відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Державним службовцям, які до 1 січня 2012 року працювали на посадах державних службовців, пенсія призначається відповідно до частин третьої - п'ятнадцятої цієї статті.";

у першому реченні частини другої слова "встановленого законодавством пенсійного віку" замінити словами та цифрами "пенсійного віку, передбаченого статтею 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування";

У зв'язку з цим частини другу - чотирнадцяту вважати відповідно частинами третьою - п'ятнадцятою.;

частину першу статті 371 викласти у такій редакції:

"У разі підвищення розміру заробітної плати працюючим державним службовцям відповідно до рішень Кабінету Міністрів України, перерахунок пенсії здійснюється у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України";

2) У статті 24 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 12, ст. 165; 1999 р., N 2-3, ст. 20; 2000 р., N 28, ст. 223; 2002 р., N 12-13, ст. 92; N 30, ст. 205; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2003 р., N 24, ст. 158; 2003 р., N 37, ст. 300; 2004 р., N 6, ст. 38; 2004 р., N 14, ст. 198; 2004 р., N 17-18, ст. 250; 2004 р., N 15, ст. 228; 2004 р., N 16, ст. 238; 2005 р., N 2, ст. 26; 2005 р., N 5, ст. 121; 2006 р., N 1, ст. 18; 2006 р., N 9, N 10-11, ст. 96; 2006 р., N 47, ст. 463; 2007 р., N 7-8, ст. 66; 2008 р., N 5-6, N 7-8, ст. 78; 2010 р., N 8, ст. 59; 2010 р., N 41-42, N 43, N 44-45, ст. 529):

доповнити новими частинами другою - третьою такого змісту:

"Особам, які вперше, починаючи з 1 січня 2012 року, прийняті (призначені) на посади наукових (науково-педагогічних) працівників, пенсія призначається на загальних підставах відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Науковим (науково-педагогічним) працівникам, які до 1 січня 2012 року працювали на посадах наукових (науково-педагогічних) працівників, пенсія призначається відповідно до частин четвертої - тридцять третьої цієї статті.";

абзац перший частини другої викласти у такій редакції:

"Пенсія науковому (науково-педагогічному) працівнику призначається при досягненні віку, передбаченого статтею 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування";

У зв'язку з цим частини другу - тридцять першу вважати відповідно частинами четвертою - тридцять третьою;

3) У частині дванадцятій статті 20 Закону України "Про статус народного депутата України" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 3, ст. 17; 2001 р., N 42, ст. 212; 2002 р., N 35, ст. 264; 2002 р., 43, ст. 314; 2004 р., N22, ст.315; 2005 р., N9, ст.173; 2005 р., N4, ст.100; 2005 р., N 34, ст. 445; 2006 р., N 22, ст. 180; 2006 р., N 9, N 10-11, ст. 96; 2007 р., N 7-8, ст. 66; 2008 р., N 5 - 6, N 7 - 8, ст. 78, 2009 р., N 26, ст. 318; 2009 р., N 36-37, ст. 511, 2009 р., N 38, ст. 535; 2010 р., N 41-42, N 43, N 44-45, ст. 529):

доповнити новими абзацами першим - другим такого змісту:

"Народним депутатам, які вперше обрані народними депутатами, починаючи з наступного скликання Верховної Ради України після набрання чинності Закону України "Про єдині принципи пенсійного забезпечення громадян та стипендії працівникам культури, освіти, охорони здоров'я, соціального забезпечення та деяким іншим категоріям осіб", пенсія призначається на загальних підставах відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Особам, які обрані народними депутатами до набрання чинності Закону України "Про єдині принципи пенсійного забезпечення громадян та стипендії працівникам культури, освіти, охорони здоров'я, соціального забезпечення та деяким іншим категоріям осіб", пенсія призначається відповідно до абзаців третього - восьмого цієї частини.";

у першому реченні абзацу першого слова "встановленого законом пенсійного віку" замінити словами та цифрами "пенсійного віку, передбаченого статтею 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування";

перше речення абзацу шостого викласти у такій редакції:

"У разі зміни розміру заробітної плати працюючим народним депутатам України перерахунок раніше призначених пенсій здійснюється у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України";

У зв'язку з цим абзаци перший - шостий вважати відповідно абзацами третім - восьмим.;

4) У статті 501 Закону України "Про прокуратуру" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 53, ст. 793; 1993 р., N 22, ст. 229; 1993 р., N 50, ст. 474; 1995 р., N 11, ст. 71; 1995 р., N 34, ст. 268; 2001 р., N 9, ст. 38; 2001 р., N 44, ст. 233; 2002 р., N 17, ст. 117; 2002 р., N 17, ст. 125; 2003 р., N 29, ст. 233; 2003 р., N 30, ст. 247; 2004 р. N 8, ст. 66; 2005 р., N 2, ст. 32; 2005 р., N 6, ст. 132; 2005 р., N 11, ст. 198; 2006 р., N 1, ст. 18; 2006 р., N 9, N 10-11, ст. 96; 2006 р., N 19-20, ст. 156; 2007 р., N 7-8, ст. 66; 2007 р., N 33, ст. 442; 2008 р., N 5-6, N 7-8, ст. 78; 2008 р., N 48, ст. 357; 2010 р., N 37, ст. 497; 2010 р., N 41-42, N 43, N 44-45, ст. 259):

доповнити новими частинами першою - другою такого змісту:

"Особам, які вперше, починаючи з 1 січня 2012 року, прийняті (призначені) на посади прокурорів (слідчих), пенсія призначається на загальних підставах відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Прокурорам (слідчим), які до 1 січня 2012 року працювали на посадах прокурорів (слідчих), пенсія призначається відповідно до частин третьої - двадцять першої цієї статті.";

у частині сімнадцятій після слів "прокурорсько-слідчих працівників" доповнити словами "у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України";

У зв'язку з цим частини першу - дев'ятнадцяту вважати відповідно частинами третьою - двадцять першою.;

5) Частину другу статті 18 Закону України "Про судову експертизу" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 28, ст. 232; 2003 р., N 27, ст.209; 2005 р., N 1, ст. 14; 2006 р., N 9, N 10-11, ст. 96; 2007 р., N 7-8, ст. 66) викласти в такій редакції:

"Особам, які вперше, починаючи з 1 січня 2012 року, прийняті (призначені, обрані) на посади судовий експертів, пенсія призначається на загальних підставах відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Судовим експертам, які до 1 січня 2012 року працювали на посадах судових експертів, пенсія призначається відповідно до Закону України "Про державну службу".

6) Частину першу статті 430 Митного кодексу України (Відомості Верховної Ради, 2002 р., N 38-39, ст. 288; 2003 р., N 4, ст. 32; 2003 р., N 6 ст. 51; 2004 р., N 17-18, ст. 250; 2004 р., N 19, ст. 276; 2005 р., N 3, ст. 77; 2005 р., N 1, ст. 9; 2005 р., N 7-8, ст. 162; 2005 р., N 17, N 18-19, ст. 267; 2005 р., N 26, ст. 348; 2006 р., N 8, ст. 93; 2006 р., N 9, N 10-11, ст. 96; 2006 р., N 15, ст. 103; 2006 р., N 22, ст. 195; 2007 р., N 3, ст.2 8; 2007 р., N 7-8, ст. 66; 2007 р., N 12, ст. 105; 2008 р., N 5-6, N 7-8, ст. 78; 2009 р., N 39, ст. 551; 2009 р., N 43, ст. 641; 2010 р., N 30, ст. 400) викласти в такій редакції:

"Особам, які вперше, починаючи з 1 січня 2012 року, прийняті (призначені, обрані) на посади працівників митних органів, пенсія призначається на загальних підставах відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Працівникам митних органів, які до 1 січня 2012 року працювали на посадах працівників митних органів, пенсія призначається відповідно до Закону України "Про державну службу".

7) Частину першу статті 40 Закону України "Про дипломатичну службу" (Відомості Верховної Ради, 2002 р., N 5, ст. 29; 2003 р., N 4, ст. 30; 2005 р., N 2, ст. 32; 2006 р., N 9, N 10-11, ст. 96; 2006 р., N 35, ст. 301; 2007 р., N 7-8, ст. 66) викласти в такій редакції:

"Особам, які вперше, починаючи з 1 січня 2012 року, прийняті (призначені, обрані) на посади працівників дипломатичної служби, пенсія призначається на загальних підставах відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Працівникам дипломатичної служби, які до 1 січня 2012 року працювали на посадах працівників дипломатичної служби, пенсія призначається відповідно до Закону України "Про державну службу".

8) У статті 64 Закону України "Про Національний банк України" (Відомості Верховної Ради, 1999 р., N 29, ст. 238; 2000 р., N 14-15-16, ст. 121; 2000 р., N 29, ст. 230; 2000 р., N 42, ст. 351; 2001 р., N 5-6, ст. 30; 2002 р., N 5, ст. 30; 2002 р., N 17, ст. 117; 2004 р., N 19, ст. 256; 2006 р., N 12, ст. 100; 2006 р., N 9, N 10-11, ст. 96; 2007 р., N 7-8, ст. 66; 2009 р., N 14, ст. 181; 2009 р., N 20, N 21-22, ст. 269; 2009 р., N 19, ст. 257; 2009 р., N 31, ст. 454; 2009 р., N 52, ст. 763; 2010 р., N 4, ст. 15; 2010 р., N 37, ст. 496; 2010 р., N 48, ст. 564; 2010 р., N 49, ст. 570):

доповнити новою частиною другою такого змісту:

"Особам, які вперше, починаючи з 1 січня 2012 року, прийняті (призначені, обрані) на посади працівників Національного банку, пенсія призначається на загальних підставах відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Працівникам Національного банку, які до 1 січня 2012 року працювали на посадах працівників Національного банку, пенсія призначається відповідно до Закону України "Про державну службу".

У зв'язку з цим частини другу - дев'яту вважати відповідно частинами третьою-десятою;

9) Частину шосту статті 21 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" (Відомості Верховної Ради, 2001 р., N 33, ст. 175; 2003 р., N 46, ст. 367; 2004 р., N 10, ст. 104; 2005 р., N 2, ст. 32; 2005 р., N 4, ст. 90; 2005 р., N 9, ст. 177; 2006 р., N 1, ст. 18; 2006 р., N 9, N 10-11, ст.96; 2006 р., N 14, ст. 121; 2007 р., N 7-8, ст. 66; 2008 р., N 5-6, N7-8, ст. 78; 2010 р., N 4, ст. 18) викласти в такій редакції:

"Особам, які вперше, починаючи з 1 січня 2012 року, прийняті (призначені, обрані) на посади органів місцевого самоврядування, пенсія призначається на загальних підставах відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Працівникам органів місцевого самоврядування, які до 1 січня 2012 року працювали на посадах органів місцевого самоврядування, пенсія призначається відповідно до Закону України "Про державну службу".

10) Частину першу - другу статті 16 Закону України "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів" (Відомості Верховної Ради, 1997 р., N 50, ст. 302; 2002 р., N 2, ст. 5; 2002 р., N 29, ст. 200; 2002 р., N 50, ст. 368; 2003 р., N 28, ст. 214; 2005 р., N 17, N 18-19, ст. 267; 2006 р., N 1, ст. 18; 2006 р., N 9, N 10-11, ст. 96; 2007 р., N 7-8, ст. 66; 2007 р., N 33, ст. 441) викласти в такій редакції:

"Особам, які вперше, починаючи з 1 січня 2012 року, прийняті (призначені, обрані) на посади працівників засобів масової інформації, пенсія призначається на загальних підставах відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Працівникам засобів масової інформації, які до 1 січня 2012 року працювали на посадах працівників засобів масової інформації, пенсія призначається відповідно до Закону України "Про державну службу".

6. Кабінету Міністрів України:

протягом трьох місяців з дня опублікування цього Закону:

розробити та прийняти нормативно-правові акти, спрямовані на реалізацію цього Закону;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос