Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упорядочения оплаты услуг, предоставляемых субъектами естественных монополий

Проект закона Украины от 02.12.2010 № 7420
Дата рассмотрения: 02.12.2010 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування оплати послуг, які надаються суб'єктами природних монополій

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. Абзаци другий і третій частини шостої статті 179 Господарського кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 18-22, ст. 144) виключити.

2. У Законі України "Про трубопровідний транспорт" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 29, ст. 139; 2007 р., N 13, ст. 135; 2009 р., N 19, ст. 257, N 28, ст. 354):

1) частини другу і третю статті 7 виключити;

2) в абзаці четвертому частини другої статті 16 слова ", з подальшим відшкодуванням витрат на капітальні вкладення у визначеному Кабінетом Міністрів України порядку" виключити.

3. У Законі України "Про електроенергетику" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 1, ст. 1; 2000 р., N 38, ст. 321; 2003 р., N 52, ст. 378; 2004 р., N 13, ст. 181, N 15, ст. 210; 2005 р., N 33, ст. 428; 2007 р., N 33, ст. 440; 2009 р., N 13, ст. 155, N 19, ст. 257, N 31, ст. 457, N 32-33, ст. 496):

1) статтю 1 після абзацу шістнадцятого доповнити новими абзацами такого змісту:

"електропередавальна організація - суб'єкт господарювання, який отримав ліцензію Національної комісії регулювання електроенергетики України на право здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії;

приєднання електроустановки - надання електропередавальною організацією послуги замовнику із створення технічної можливості здійснення передачі в точку приєднання до електроустановки замовника відповідної потужності електричної енергії необхідного обсягу з дотриманням показників її якості та надійності (далі - приєднання);

поточні рахунки із спеціальним режимом використання для розвитку електричних мереж - рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, що здійснюють передачу електричної енергії на закріпленій території, відкриті в уповноваженому банку і призначені виключно для накопичення коштів, отриманих як плата за приєднання та з інших джерел, передбачених законодавством України;".

У зв'язку з цим абзаци сімнадцятий - тридцять другий вважати відповідно абзацами двадцятим - тридцять п'ятим;

2) у статті 12:

у частині першій:

абзац десятий викласти в такій редакції:

"розроблення та затвердження правил приєднання електроустановок до електричних мереж, типової форми договору про приєднання та типових форм технічних умов;";

після абзацу десятого доповнити частину новим абзацом такого змісту:

"розроблення та затвердження Методики обрахування плати за приєднання електроустановок до електричних мереж;".

У зв'язку з цим абзаци одинадцятий і дванадцятий вважати відповідно абзацами дванадцятим і тринадцятим;

у частині третій слово "підключення" замінити словом "приєднання", а після слів "об'єктів електроенергетики" доповнити словами і цифрою "потужністю до 10 МВт";

у частині четвертій слово "підключення" замінити словом "приєднання";

3) доповнити Закон статтею 172 такого змісту:

"Стаття 172. Плата за приєднання електроустановок до електричних мереж

Вартість плати за приєднання формується електропередавальною організацією згідно з умовами і правилами здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії відповідно до Методики обрахування плати за приєднання електроустановок до електричних мереж.

У разі приєднання до електричних мереж електропередавальних організацій електроустановок закладів соціального захисту населення, закладів охорони здоров'я, навчальних і дошкільних закладів, фінансування будівництва яких передбачається виключно з державного та/або місцевого бюджету, а також будинків індивідуальної забудови населення з приєднаною потужністю до 15 кВт для будинків, обладнаних згідно з проектом електроопалювальними установками та/або електроплитами, та до 5 кВт для всіх інших будинків плата за приєднання не стягується.

Плата за приєднання об'єктів архітектури, в яких передбачається розміщення житлового фонду соціального призначення та іншого житла, спорудження якого фінансується за рахунок коштів державного та/або місцевого бюджету, а також доступного житла, зменшується пропорційно обсягу житлового фонду соціального призначення та доступного житла до загального житлового фонду відповідного об'єкта архітектури.

Фінансування робіт з приєднання зазначених об'єктів в обсязі витрат понад плату за приєднання, об'єктів електроенергетики з потужністю більш як 10 МВт, які виробляють електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії, та фінансування витрат, пов'язаних з підготовкою об'єктів електроенергетики до проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, здійснюється за рахунок інвестиційної надбавки до оптової ринкової ціни на електричну енергію.

Порядок встановлення та розмір інвестиційної надбавки до оптової ринкової ціни на електричну енергію затверджується Кабінетом Міністрів України. Порядок розподілу коштів інвестиційної надбавки до оптової ринкової ціни на електричну енергію між електропередавальними організаціями встановлюється Національною комісією регулювання електроенергетики України.

Витрати електропередавальної організації, пов'язані з наданням пільг з оплати послуг з приєднання окремим категоріям замовників, відшкодовуються за рахунок джерел, визначених законодавчими актами, які передбачають відповідні пільги.";

4) у статті 18:

частину другу виключити;

частини третю і четверту викласти в такій редакції:

"Нове будівництво, реконструкція та технічне переоснащення об'єктів електроенергетики (розвиток електричних мереж), пов'язані з приєднанням електроустановок замовників від електричних мереж електропередавальної організації до точки (місця) приєднання електроустановки відповідного замовника, забезпечується електропередавальною організацією за рахунок коштів, отриманих як плата за приєднання. Для фінансування розвитку електричних мереж, який не пов'язаний з приєднанням електроустановок замовників, можуть бути залучені кошти з інших джерел, передбачених законодавством України. Електропередавальні організації відкривають в установах уповноваженого банку поточні рахунки із спеціальним режимом використання для розвитку електричних мереж. Порядок відкриття поточних рахунків із спеціальним режимом використання та надходження коштів для розвитку електричних мереж встановлюється Кабінетом Міністрів України. Кошти, отримані як плата за приєднання та з інших джерел, передбачених законодавством України, надходять на поточний рахунок із спеціальним режимом використання для розвитку електричних мереж та використовуються електропередавальною організацією виключно для розвитку електричних мереж.

У разі спорудження або реконструкції будівель, доріг, мостів, інших об'єктів архітектури роботи з упорядкування і перенесення повітряних і підземних електричних мереж, теплових мереж та інших об'єктів електроенергетики виконуються власником споруд або мереж електроенергетики за рахунок замовників будівництва і реконструкції будівель, доріг, мостів, інших об'єктів архітектури відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації з урахуванням залишкової вартості об'єктів.";

5) у статті 24:

частину шосту викласти в такій редакції:

"Електропередавальна організація, що здійснює передачу електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами на закріпленій території, не має права відмовити замовнику, який має намір приєднати електроустановки на цій території, в наданні послуг з приєднання до електричних мереж. Виконання робіт з метою розвитку електричних мереж, пов'язаних з приєднанням електроустановок замовників, забезпечується електропередавальною організацією за рахунок плати за приєднання. Енергопостачальники, що здійснюють постачання електричної енергії на закріпленій території, не мають права відмовити споживачу, електроустановки якого розташовані на такій території, в укладенні договору про постачання електричної енергії (договору про користування електричною енергією), крім випадків, коли відсутня технічна можливість. У разі надання обґрунтованої відмови енергопостачальник зобов'язаний повідомити про це органу ліцензування (ліцензіару).";

у третьому реченні частини сьомої слово "підключення" замінити словом "приєднання";

6) у частині першій статті 25:

абзац другий викласти в такій редакції:

"приєднання та підключення до електричної мережі у разі виконання правил приєднання електроустановок до електричних мереж;";

абзац сьомий виключити.

4. Абзац восьмий частини першої статті 10 Закону України "Про природні монополії" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 30, ст. 238; 2007 р., N 9, ст. 67; 2009 р., N 19, ст. 257; 2010 р., N 33, ст. 471) виключити.

5. У Законі України "Про планування і забудову територій" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 31, ст. 250; 2008 р., N 48, ст. 358):

1) статтю 19 після частини п'ятої доповнити новою частиною такого змісту:

"У генеральних планах населених пунктів, або місцевих правилах забудови, або за рішеннями відповідних рад (у разі використання земель, визначених для містобудівних потреб за межами населених пунктів) передбачаються траси та земельні ділянки для будівництва об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури з визначенням технічних параметрів, які повинні бути забезпечені відповідною інженерно-транспортною інфраструктурою.".

У зв'язку з цим частину шосту вважати частиною сьомою;

2) друге і третє речення частини восьмої статті 27 виключити.

6. У Законі України "Про засади функціонування ринку природного газу" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 55, ст. 1842):

1) частину першу статті 1 доповнити пунктами 181 і 182 такого змісту:

"181) поточні рахунки із спеціальним режимом використання для розвитку газорозподільних мереж - рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, що здійснюють розподіл газу на закріпленій території, відкриті в уповноваженому банку і призначені виключно для накопичення коштів, отриманих як плата за приєднання та з інших джерел, передбачених законодавством України;

182) приєднання об'єктів газопостачання - надання власником мереж послуги замовнику із створення технічної можливості здійснення передачі в точку приєднання об'єкта газопостачання замовника природного газу необхідного обсягу з дотриманням показників якості та надійності (далі -приєднання);";

2) частину третю статті 4 доповнити пунктами 201 і 202 такого змісту:

"201) затвердження правил приєднання об'єктів газопостачання до газових мереж, типової форми договору про приєднання до газових мереж та типових форм технічних умов;

202) затвердження Методики обрахування плати за приєднання об'єктів газопостачання до газових мереж;";

3) доповнити Закон статтею 141 такого змісту:

"Стаття 141. Плата за приєднання об'єктів газопостачання до газових мереж

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоснащення газорозподільних мереж, пов'язані з приєднанням об'єктів замовників від існуючих мереж власника до точки (місця) приєднання об'єкта відповідного замовника, забезпечується газорозподільним підприємством (власником мереж) за рахунок коштів, отриманих як плата за приєднання.

Вартість плати за приєднання формується газорозподільним підприємством згідно з ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з розподілу природного та нафтового газу, виходячи із структури та характеристики газових мереж відповідно до Методики обрахування плати за приєднання об'єктів газопостачання до газових мереж.

Газорозподільні підприємства відкривають в установах уповноваженого банку поточні рахунки із спеціальним режимом використання для розвитку газових мереж. Порядок відкриття поточних рахунків із спеціальним режимом використання та надходження коштів для розвитку газорозподільних мереж встановлюється Кабінетом Міністрів України. Кошти, отримані як плата за приєднання та з інших джерел, передбачених законодавством України, надходять на поточний рахунок із спеціальним режимом використання для розвитку газорозподільних мереж та використовуються газорозподільним підприємством (власником мереж) виключно для розвитку газорозподільних мереж.".

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос