Идет загрузка документа (4 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно усовершенствования регулирования в сфере защиты экономической конкуренции)

Проект закона Украины от 02.12.2010 № 7419
Дата рассмотрения: 02.12.2010 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У пункті 2 частини п'ятої статті 14 та пункті 2 частини першої статті 16 Закону України "Про Антимонопольний комітет України" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 50, ст. 472; 2004 р., N 13, ст. 181; 2007 р., N 9, ст. 67; 2010 р., N 33, ст. 471) слова "висновки щодо кваліфікації дій відповідно до законодавства про захист економічної конкуренції," виключити.

2. У Законі України "Про захист економічної конкуренції" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 12, ст. 64; 2003 р., N 30, ст. 247; 2005 р., N 26, ст. 348):

1) у статті 14 слова "органи Антимонопольного комітету України" замінити словами "Антимонопольний комітет України чи адміністративна колегія Антимонопольного комітету України", а після слів "цього Закону" доповнити словами і цифрами "та статті 151 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції";

2) у статті 32:

частину першу доповнити абзацами такого змісту:

"наявності рішення органу Антимонопольного комітету України про визнання заявлених узгоджених дій, концентрації такими, що здійснені з порушенням законодавства про захист економічної конкуренції;

ліквідації заявника - юридичної особи.";

частину другу після слова "справи" доповнити словами "з підстав, передбачених абзацами другим або третім частини першої цієї статті,";

3) статтю 34 після частини другої доповнити новою частиною третьою такого змісту:

"3. Плата вноситься у гривнях. Суб'єкти господарювання з місцезнаходженням за межами України можуть вносити плату у євро чи доларах США за офіційним курсом Національного банку України на день внесення такої плати.".

У зв'язку з цим частини третю - п'яту вважати відповідно частинами четвертою - шостою;

4) абзац дев'ятий частини першої статті 48 викласти у такій редакції:

"усунення наслідків порушень законодавства про захист економічної конкуренції, зокрема усунення чи пом'якшення негативного впливу узгоджених дій, концентрації суб'єктів господарювання на конкуренцію;";

5) у статті 52:

в абзаці четвертому частини другої слова і цифри "13 - 16 та 18" замінити цифрами "13 - 18";

у частині шостій слова "одну тисячу" замінити словами "чотири тисячі";

6) доповнити частину третю статті 62 реченням такого змісту: "У разі неотримання документів Антимонопольним комітетом України чи його територіальним відділенням відповідна особа надає належні докази на підтвердження факту здачі таких документів на пошту.".

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос