Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О нормативно-правовых актах

Проект закона Украины от 15.12.2010 № 7409-1
Дата рассмотрения: 15.12.2010 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про нормативно-правові акти

Стаття 1. Набрання чинності нормативно-правовими актами

1. Нормативно-правові акти набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо законом або цими актами не встановлено пізнішого терміну набрання ними чинності.

2. Порядок набрання чинності законами України визначається Конституцією України та Регламентом Верховної Ради України.

3. У випадках, передбачених законом, нормативно-правові акти або їх окремі положення, що містять інформацію з обмеженим доступом, не підлягають офіційному оприлюдненню і набирають чинності з моменту їх доведення в установленому порядку до виконавців, якщо цими актами не встановлено пізніший термін набрання ними чинності.

Стаття 2. Офіційне оприлюднення нормативно-правових актів

1. Офіційне оприлюднення нормативно-правових актів здійснюється органами чи посадовими особами, що їх видали, шляхом розміщення інформації про нормативно-правовий акт на своєму офіційному веб-сайті із зазначенням дати і часу розміщення.

2. Інформація про нормативно-правовий акт включає його текст, повну назву органу чи посадової особи, що видав акт, вид нормативно-правового акта, дату його прийняття (видання) та дату і час оприлюднення.

3. Особливості офіційного оприлюднення законів України визначаються Регламентом Верховної Ради України відповідно до Конституції України.

4. Особливості офіційного оприлюднення указів Президента України визначаються Президентом України.

5. Нормативно-правові акти виконавчих органів місцевих рад розміщуються на офіційних веб-сайтах місцевих рад із одночасним розміщенням тексту прийнятого акта для огляду при вході до приміщень, де проводяться засідання місцевих рад.

Стаття 3. Збереження текстів нормативно-правового актів на офіційних веб-сайтах

1. Тексти нормативно-правових актів повинні зберігатися на офіційних веб-сайтах, на яких вони були офіційно оприлюднені, до здійснення реєстрації нормативно-правових актів. Після реєстрації нормативно-правового акта його текст на офіційному веб-сайті, на якому він був офіційно оприлюднений, може бути замінений посиланням на текст у Єдиному державному реєстрі нормативно-правових актів.

Стаття 4. Реєстрація нормативно-правових актів

1. Нормативно-правові акти підлягають реєстрації.

2. Реєстрація нормативно-правових актів здійснюється уповноваженим органом виконавчої влади.

3. Порядок одержання уповноваженим органом виконавчої влади інформації про нормативно-правові акти визначається Кабінетом Міністрів України.

4. Уповноважений орган виконавчої влади зобов'язаний зареєструвати нормативно-правовий акт протягом 3 робочих днів з дня одержання інформації про нормативно-правовий акт.

5. Підставою для відмови у реєстрації нормативно-правового акта є відсутність його офіційного оприлюднення, якщо таке вимагається законом.

6. Відсутність офіційного оприлюднення нормативно-правового акта, виявлена після його реєстрації, є підставою для скасування реєстрації.

7. Реєстрація нормативно-правового акту здійснюється шляхом його включення до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів.

Стаття 5. Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів

1. Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів (далі - Реєстр) ведеться в електронній формі і оприлюднюється на сайті уповноваженого органу виконавчої влади.

2. До Реєстру включається інформація про нормативно-правовий акт, зазначена у частині другій статті 2 цього Закону, реєстраційний номер, дата включення до Реєстру, посилання на сайт, на якому було офіційно оприлюднено нормативно-правовий акт.

3. Якщо до нормативно-правового акта вносилися зміни, до Реєстру також включається остання редакція такого акта з урахуванням внесених змін та всі попередні редакції.

4. Уповноважений орган зобов'язаний забезпечувати фіксацію та збереження інформації про час внесення всіх змін до Реєстру, надійне збереження інформації у Реєстрі, уникнення несанкціонованих змін до Реєстру, а також можливість повного відновлення інформації, вміщеної до Реєстру.

5. Зацікавлені особи мають право отримувати витяги із Реєстру, засвідчені уповноваженим органом виконавчої влади, за умови відшкодування вартості надання витягу у розмірі, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Стаття 6. Офіційне оприлюднення актів, що впливають на дію або чинність нормативно-правових актів або їх зміст

1. Органи та посадові особи, які видали акти, що згідно із законом зупиняють дію чи іншим чином впливають на дію або чинність нормативно-правових актів або їх зміст (судові рішення, протести прокурора тощо), зобов'язані невідкладно подати такі акти уповноваженому органу виконавчої влади для включення до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів.

2. Уповноважений орган виконавчої влади зобов'язаний невідкладно включити до реєстру дані про акти, що згідно із законом зупиняють дію чи іншим чином впливають на дію або чинність нормативно-правових актів або їх зміст.

Стаття 7. Вимоги до сайтів

1. Доступ до текстів нормативно-правових актів та інформації про них у Реєстрі та на офіційних веб-сайтах є вільним, цілодобовим та безоплатним. Технологічні та програмні засоби повинні забезпечувати всім бажаючим можливість пошуку нормативно-правових актів за реквізитами, територією дії, словами у назві та тексті, можливість анонімного перегляду, копіювання та роздруковування інформації на основі поширених веб-оглядачів та редакторів, без необхідності застосування спеціально створених для цього програмних засобів.

Стаття 8. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набуває чинності через шість місяців з дня його офіційного опублікування.

2. Офіційне оприлюднення нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування, які не мають офіційних веб-сайтів, до їх створення здійснюється шляхом опублікування тексту акта у друкованих засобах масової інформації із одночасним вивішуванням біля входу до приміщень, де відбуваються засідання місцевих рад..

3. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1) частину першу статті 53 Закону України "Про Кабінет Міністрів України" (Голос України, 2010, N 191 від 13 жовтня 2010) викласти у такій редакції:

"1. Постанови Кабінету Міністрів набирають чинності у порядку, встановленому законом".

2) у статті 56 Закону України "Про Національний банк України" (Відомості Верховної Ради України, 1999, N 29, ст. 238):

у частині третій слова ", приймаються та оприлюднюються" замінити словами "та приймаються";

у частині четвертій слова "обов'язковій державній реєстрації в Міністерстві юстиції України та набирають чинності відповідно до законодавства України" замінити словами "оприлюдненню та реєстрації в порядку, встановленому законом".

3) у Законі України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2004, N 9, ст. 79):

статтю 12 виключити;

у статті 39 слова "за винятком вимог статті 12 цього Закону" виключити;

пункт 3 розділу IX "Прикінцеві положення" виключити.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос