Идет загрузка документа (4 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно унификации положений бюджетного законодательства

Проект закона Украины от 25.11.2010 № 7401
Дата рассмотрения: 25.11.2010 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уніфікації положень бюджетного законодавства

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Бюджетному кодексі України (Голос України, 04.08.2010 N 143):

1) частину 2 статті 15 після слів "емісійні кошти" доповнити словами "або кредити".

2) частину 2 статті 33 викласти в такій редакції:

"2. Національний банк України до 15 березня року, що передує плановому, подає до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України прогнозні монетарні показники на наступний рік, до 1 квітня року, що передує плановому, відомості про частину прогнозованого прибутку до розподілу поточного року, яка підлягатиме перерахуванню до Державного бюджету України, для включення до проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік та до 15 вересня відомості про частину прогнозованого на наступний рік прибутку до розподілу, яка підлягатиме перерахуванню до Державного бюджету України, відповідно до затвердженого кошторису доходів та витрат Національного банку України".

2. З пункту 20 статті 1 Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Бюджетного кодексу України" (Голос України, 04.08.2010, N143) підпункти "а" та "б" виключити.

3. У Законі України "Про Національний банк України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 29, ст. 238; 2006 р., N 12, ст. 100; 2009 р., N 52, ст. 763 із наступними змінами):

1) доповнити статтею 50 такого змісту:

"Стаття 50. Позареалізаційні валютні доходи та збитки

Доходи та збитки Національного банку, пов'язані із зміною оцінки активів і пасивів, представлених у вигляді банківського золота та іноземної валюти, спеціальних прав запозичення, у зв'язку із змінами курсу іноземних валют та ціни золота враховуються і компенсуються у такому порядку:

1) чисті валютні доходи та збитки збалансовуються відповідною сумою на спеціальному резервному рахунку переоцінки валютних резервів в балансі Національного банку;

2) зазначені чисті доходи та збитки не враховуються при розрахунку річного доходу Національного банку";

2) статтю 51 після частини третьої доповнити новою частиною четвертою такого змісту:

"Національний банк України до 15 березня року, що передує плановому, подає до Верховної Ради України прогнозні монетарні показники на наступний рік".

3) статтю 52 після частини другої доповнити новою частиною третьою такого змісту:

"Національний банк України до 15 березня року, що передує плановому, подає до Кабінету Міністрів України прогнозні монетарні показники на наступний рік".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім статей 1 та 2 розділу І цього Закону, які набирають чинності 1 січня 2011 року.

2. Встановити, що пункт 1 статті 3 розділу I цього Закону діє до 1 січня 2012 року.

 

Голова Верховної Ради України 

В. Литвин 

Опрос