Идет загрузка документа (25 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О радиочастотном ресурсе Украины" (относительно упрощения условий пользования радиочастотным ресурсом Украины)

Проект закона Украины от 23.11.2010 № 7397
Дата рассмотрения: 23.11.2010 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про радіочастотний ресурс України" (щодо спрощення умов користування радіочастотним ресурсом України)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до Закону України "Про радіочастотний ресурс України" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 36, ст. 298, N 48, ст. 526; 2006 р., N 18, ст. 155, N 22, ст. 188; 2007 р., N 7-8, ст. 66; 2008, N 27-28, ст. 253; 2009 р., N 24, ст. 299; 2010 р., N 1, ст. 1; N 34, ст. 482; N 38, ст. 503) такі зміни:

1) у статті першій:

вилучити визначення термінів "висновок щодо електромагнітної сумісності" та "дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою";

визначення терміну "присвоєння смуг, номіналів радіочастот" викласти у такій редакції: "присвоєння радіочастоти (радіочастотне присвоєння) - визначення відповідно до законодавства умов використання номіналів (смуг) радіочастот для конкретних радіоелектронних засобів із занесенням характеристик радіочастотних присвоєнь до відповідного реєстру";

2) у частині 2 статті 14:

пункт 6 вилучити;

пункт 10) викласти у такій редакції:

"10) встановлення порядку здійснення присвоєння радіочастот радіоелектронним засобам;";

доповнити частину пунктами 101) та 102) такого змісту:

"101) встановлення порядку ввезення на територію України радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв;

102) визначення можливості застосування конкретних типів радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв на території України та ведення відповідного реєстру;";

3) у статті 16:

назву частини третьої викласти у такій редакції

"3. УДЦР здійснює такі види господарської діяльності у сфері користування радіочастотним ресурсом";

у пункті першому частини третьої вилучити слова "видача дозволів на експлуатацію";

пункт 8) частини третьої викласти у такій редакції "надання заключень щодо можливості ввезення на територію України радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, ведення відповідної бази даних";

доповнити частину третю пунктами 9) та 10) такого змісту:

"9) надання технічних обґрунтувань щодо можливості або неможливості застосовування конкретного типу радіоелектронних засобів або випромінювальних пристроїв на території України в смугах радіочастот загального користування;

10) призначення позивних сигналів розпізнавання;";

пункт 9) частини третьої вважати пунктом 11) цієї статті;

частину 5 викласти у наступній редакції:

"5. Докладна інформація про перелік робіт та послуг, що виконуються УДЦР відповідно до цього Закону, а також тарифи на ці роботи та послуги публікуються в офіційному бюлетені НКРЗ та розміщуються на веб-сайтах НКРЗ та УДЦР.";

4) у статті 18:

пункт 5) частини 4 викласти у такій редакції

"5) у разі експлуатації радіоелектронного засобу, радіочастотне присвоєння якого відсутнє у відповідному реєстрі, припиняти в установленому порядку експлуатацію незаконно діючого радіоелектронного засобу;";

частину 4 доповнити пунктом 51) такого змісту:

"51) у разі виявлення порушень умов та/або характеристик існуючого радіочастотного присвоєння при експлуатації радіоелектронного засобу вживати відповідних заходів щодо усунення зазначених порушень;";

5) статтю 23 викласти у такій редакції:

"1. Присвоєння радіочастот (смуг радіочастот) радіоелектронним засобам здійснюється відповідно до цього Закону та інших законодавчих актів.

2. УДЦР здійснює присвоєння радіочастот (смуг радіочастот) радіоелектронним засобам у смугах радіочастот загального користування. Генеральний штаб Збройних Сил України здійснює присвоєння радіочастот радіоелектронним засобам у смугах радіочастот спеціального користування.

3. Присвоєння радіочастот (смуг радіочастот) здійснюється за умови забезпечення електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів, які заявляються, з діючими та вже заявленими радіоелектронними засобами різних категорій користувачів.

4. Порядок присвоєння радіочастот (смуг радіочастот) повинен включати:

1) здійснення перевірки відповідності заявленої радіотехнології Плану використання радіочастотного ресурсу України;

2) проведення розрахунків електромагнітної сумісності заявлених радіоелектронних засобів з наявними у реєстрі та запланованими до внесення до нього радіоелектронними засобами;

3) погодження заявленого радіочастотного присвоєння з Генеральним штабом Збройних Сил України (за потреби);

4) проведення міжнародної координації заявленого радіочастотного присвоєння (за потреби);

5) внесення радіочастотного присвоєння до реєстру радіочастотних присвоєнь у смугах радіочастот загального користування. Форма зазначеного реєстру встановлюється НКРЗ. Реєстр повинен містити відомості щодо заявлених, нотифікованих та задіяних присвоєнь радіочастот;

6) надання заявнику виписки з реєстру радіочастотних присвоєнь у смугах радіочастот загального користування щодо заявленого радіочастотного присвоєння.

5. Суб'єкт господарювання (далі - заявник), який має право на користування радіочастотним ресурсом відповідно до цього Закону, та бажає отримати присвоєння радіочастот для радіоелектронного засобу, власником (володільцем) якого він є, особисто або через уповноважений ним орган чи особу, або рекомендованим листом з описом вкладення звертається до УДЦР із відповідною заявою. Форма заяви встановлюється НКРЗ.

6. До заяви додаються:

1) картка технічних характеристик на кожний радіоелектронний засіб, що заявляється. Форма картки встановлюється НКРЗ;

2) схема організації радіозв'язку із застосуванням заявлених радіоелектронних засобів;

3) копія карти місцевості в масштабі 1:200000 або 1:100000 із зазначенням запланованих місць розташування радіоелектронних засобів.

7. Заява та документи, що до неї додаються, можуть надсилатися в електронному вигляді з дотриманням законодавства про електронний документообіг.

8. Для здійснення присвоєнь радіочастот радіоелектронним засобам мовлення, крім даних, передбачених частиною сьомою цієї статті, додаються:

копія ліцензії на мовлення, якщо розповсюдження програм телерадіомовлення здійснюватиме власник цієї ліцензії;

копія угоди з власником ліцензії на мовлення та копія цієї ліцензії, якщо розповсюдження програм телерадіомовлення здійснюватиме заявник на підставі угоди з власником зазначеної ліцензії на мовлення;

подання Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення, якщо радіочастотні присвоєння замовляються для багатоканальних телемереж.

9. УДЦР не має права вимагати від заявника інші документи, не визначені цим Законом.

10. Заява про здійснення присвоєння радіочастоти залишається без подальшого опрацювання, якщо:

1) подано не всі документи, передбачені цією статтею, або вони оформлені з порушенням вимог цієї статті;

2) радіоелектронні засоби, які планує використовувати заявник, не внесені до реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, які можуть застосовуватися на території України у смугах радіочастот загального користування;

3) на радіоелектронні засоби, які планує використовувати заявник, немає встановленого законодавством документа про підтвердження відповідності;

4) у Плані використання радіочастотного ресурсу України у зазначеній смузі радіочастот не визначена заявлена радіотехнологія.

11. Про залишення заяви без подальшого розгляду УДЦР надає (надсилає) заявнику вмотивовану відповідь протягом 5 робочих днів від дня реєстрації заяви.

12. УДЦР визначає можливість здійснення присвоєння радіочастоти заявленому радіоелектронному засобу на підставі:

1) результатів розрахунків електромагнітної сумісності;

2) результатів погоджень та міжнародної координації.

13. УДЦР повідомляє заявника про завершення розрахунків електромагнітної сумісності та виставляє рахунок на оплату із зазначенням всіх послуг у терміни:

у разі необхідності погодження з Генеральним штабом Збройних Сил України - протягом 80 днів з дня реєстрації заяви;

у разі необхідності міжнародної координації - у терміни, визначені Регламентом радіозв'язку Міжнародного союзу електрозв'язку або відповідними міжнародними угодами;

в інших випадках - протягом 30 днів з дня реєстрації заяви.

Після надходження коштів згідно з рахунком за оплату послуг, УДЦР протягом трьох робочих днів надає (направляє) заявнику інформацію щодо здійснення присвоєння радіочастоти і внесення його до відповідного реєстру, або щодо неможливості здійснення такого присвоєння із наведенням обґрунтувань.

14. У випадках, коли присвоєння радіочастоти не потребує проведення розрахунків електромагнітної сумісності, додаткових погоджень та міжнародної координації, УДЦР:

протягом 10 днів від дати реєстрації заяви направляє заявнику інформацію про можливість присвоєння радіочастоти та рахунок на оплату послуг зі здійснення присвоєння радіочастоти заявленому радіоелектронному засобу;

протягом трьох робочих днів з дати надходження оплати згідно з рахунком надає (направляє) заявнику повідомлення щодо здійснення присвоєння радіочастоти і внесення його до відповідного реєстру.

15. Присвоєння радіочастоти здійснюється для кожного окремо заявленого радіоелектронного засобу.

16. Термін дії присвоєння радіочастоти повинен відповідати терміну дії відповідної ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України або відповідної ліцензії на мовлення.

Для технологічних користувачів та радіоаматорів, яким не потрібна ліцензія на користування радіочастотним ресурсом України, присвоєння радіочастоти є безстроковим, якщо інше не передбачено Планом використання радіочастотного ресурсу України або не заявлено суб'єктом господарювання.

17. Присвоєння радіочастот (смуг радіочастот) у смугах частот загального користування вносяться УДЦР до реєстру присвоєнь радіочастот і протягом трьох робочих днів публікуються на веб-сайті УДЦР.

18. Присвоєння радіочастот (смуг радіочастот) у смугах радіочастот спеціального користування реєструються Генеральним штабом Збройних Сил України.

19. Генеральний штаб Збройних Сил України і УДЦР щоквартально обмінюються реєстрами присвоєнь радіочастот (смуг радіочастот).";

6) доповнити частиною 231 такого змісту:

"Стаття 231. Внесення змін до реєстру радіочастотних присвоєнь у смугах радіочастот загального користування

1. Внесення змін до реєстру радіочастотних присвоєнь у смугах радіочастот загального користування здійснюється у наступних випадках:

1) продовження терміну дії радіочастотного присвоєння;

2) анулювання радіочастотного присвоєння;

3) зміни найменування юридичної особи або прізвища, імені, по батькові фізичної особи - власника (володільця) радіоелектронного засобу (далі - власника), для якого здійснене присвоєння радіочастоти;

4) зміни місцезнаходження юридичної особи або місця проживання фізичної особи - власника радіоелектронного засобу;

5) реорганізації юридичної особи - власника радіоелектронного засобу шляхом зміни організаційно-правової форми - перетворення, злиття, приєднання, поділу, виділу. При цьому присвоєння радіочастоти переоформляється на правонаступника попереднього власника або на одного з суб'єктів господарювання, що утворюються внаслідок поділу чи виділу (за умови незмінності технічних параметрів і характеристик радіочастотних присвоєнь);

6) зміни технічних характеристик радіочастотного присвоєння.

2. У випадку продовження терміну дії ліцензії на користування радіочастотним ресурсом або ліцензії на мовлення відповідні присвоєння радіочастоти (смуг радіочастот) автоматично продовжуються на термін дії зазначених ліцензій, про що до реєстру вносяться відповідні зміни.

3. Порядок продовження терміну дії присвоєння радіочастоти у смугах радіочастот спеціального користування встановлюється Генеральним штабом Збройних Сил України.

4. Анулювання присвоєння радіочастоти здійснюється за наступних підстав:

1) анулювання відповідної ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України та/або ліцензії на мовлення;

2) подання Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення щодо анулювання радіочастотного присвоєння для радіоелектронного засобу мовлення;

3) акт ДІЗ про невиконання користувачем радіочастотного ресурсу України приписів та розпоряджень посадових осіб ДІЗ;

4) акт ДІЗ про повторну відмову користувача радіочастотного ресурсу в допуску посадових осіб ДІЗ для проведення перевірки, а також про вчинення інших перешкод, які не дозволяють здійснювати перевірку в повному обсязі;

5) акт ДІЗ про те, що користувач з власної вини не розпочав експлуатацію радіоелектронного засобу протягом шести місяців з дня присвоєння радіочастоти зазначеному засобу;

6) акт ДІЗ про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих користувачем радіочастотного ресурсу України для здійснення присвоєння радіочастоти для радіоелектронного засобу;

7) акт ДІЗ про те, що власник радіоелектронного засобу не звернувся до УДЦР щодо внесення змін до реєстру радіочастотних присвоєнь у смугах радіочастот загального користування у випадках, передбачених цим Законом;

8) заява користувача радіочастотного ресурсу України про анулювання присвоєння радіочастоти;

9) скасування державної реєстрації суб'єкта господарювання - користувача радіочастотного ресурсу України;

10) нотаріально засвідчена копія свідоцтва про смерть фізичної особи - користувача радіочастотного ресурсу України.

Пункти 3, 4, 5 цієї частини не розповсюджуються на власників ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України.

5. УДЦР анулює присвоєння радіочастоти та вилучає його з відповідного реєстру і протягом 5 робочих днів від дати анулювання присвоєння радіочастоти направляє користувачу радіочастотного ресурсу повідомлення із зазначенням підстав для анулювання.

6. У разі виникнення підстав для анулювання присвоєння радіочастоти для радіоелектронного засобу мовлення відповідно до пунктів 3, 4, 5 та 6 частини четвертої цієї статті, УДЦР звертається до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення за погодженням анулювання відповідного присвоєння радіочастоти. Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення повинна прийняти відповідне рішення протягом місяця. У разі відмови в погодженні або недотримання зазначеного терміну дозвіл може бути анульований за рішенням суду.

7. Анулювання присвоєння радіочастоти може бути оскаржено в судовому порядку.

8. Анулювання присвоєння радіочастоти набирає чинності через десять днів від дня його здійснення. Якщо користувач радіочастотного ресурсу України протягом цього часу оскаржує дане рішення в судовому порядку, дія цього анулювання призупиняється до завершення судового розгляду.

9. Порядок анулювання присвоєння радіочастоти у смугах радіочастот спеціального користування встановлюється Генеральним штабом Збройних Сил України.

10. У разі виникнення підстав для внесення змін до реєстру радіочастотних присвоєнь у смугах радіочастот загального користування, передбачених пунктами 3, 4, 5 частини першої цієї статті, власник радіоелектронного засобу зобов'язаний протягом 30 робочих днів подати до УДЦР відповідну заяву разом з нотаріально засвідченими копіями документів, які підтверджують зазначені підстави.

УДЦР протягом 10 робочих днів від дати реєстрації заяви зобов'язаний внести відповідні зміни до реєстру присвоєнь радіочастот у смугах радіочастот загального користування та направити заявнику повідомлення про внесені зміни.

11. Внесення змін до реєстру у випадках, передбачених пунктами 3, 4, 5 частини першої цієї статті, здійснюється після оплати послуг за рахунком УДЦР.

9) статтю 29 викласти у такій редакції:

"Стаття 29. Ввезення на територію України радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв

1. Ввезення на територію України радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв здійснюються за наявності відповідного заключення УДЦР щодо можливості ввезення на територію України зазначених засобів та пристроїв.

2. Перелік видів радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, для ввезення на територію України яких не потрібне заключення УДЦР, визначає НКРЗ.

3. Радіоелектронні засоби та випромінювальні пристрої, які ввозяться з-за кордону, реалізуються та експлуатуються в Україні, повинні мати виданий у встановленому порядку документ про підтвердження їх відповідності стандартам.

4. Суб'єкт господарювання, який має намір ввезти на територію України радіоелектронні засоби та випромінювальні пристрої, подає до УДЦР заяву за встановленою НКРЗ формою та копію сертифіката відповідності на радіоелектронні засоби, засвідчену власником зазначеного сертифікату.

У випадку ввезення зразків радіоелектронних засобів для проведення сертифікації до заяви додається подання відповідного органу сертифікації.

Заява та відповідні документи подаються в одному примірнику особисто суб'єктом господарювання чи уповноваженим ним органом, або надсилаються рекомендованим листом.

5. УДЦР протягом 5 робочих днів надсилає (надає) заявнику рахунок за підготовку заключення щодо можливості ввезення на територію України радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв та внесення відповідних відомостей до бази даних.

6. Заключення щодо можливості ввезення на територію України зазначених засобів та пристроїв видається заявнику протягом двох робочих днів від дати надходження відповідних коштів до УДЦР.

7. Заключення щодо можливості ввезення на територію України радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв є чинним в межах терміну дії сертифікату відповідності конкретного радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою, але не більше ніж шість місяців.

8. Підставами для негативного заключення щодо можливості ввезення на територію України радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв є:

1) заява подана без додатку, або не відповідає встановленій формі, або оформлена неналежним чином;

2) заявлені для ввезення радіоелектронні засоби та/або випромінювальні пристрої не відповідають умовам їх застосування на території України та/або не внесені до реєстру дозволених в Україні радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв.

9. Заключення щодо можливості ввезення на територію України радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв не підлягає продовженню, переоформленню та анулюванню.

10. Порядок ввезення з-за кордону, розробки, модернізації, виробництва, реалізації, придбання, встановлення та експлуатації радіоелектронних засобів і випромінювальних пристроїв спеціального призначення визначає Генеральний штаб Збройних Сил України.";

10) у статті 30:

у тексті статті слова "дозволів на експлуатацію" замінити словами "присвоєнь радіочастот";

у частині 8 слова "на бездозвільній та безоплатній основі" замінити словами "без присвоєнь радіочастот";

11) вилучити статті: 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 та 48;

12) у статті 50:

у частині 4 знак "кома" та слова після нього ", та видача відповідних дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів" вилучити;

частину 6 викласти у такій редакції:

"6. Припинення використання радіоелектронних засобів мовлення здійснюється виключно на підставі анулювання відповідної ліцензії на мовлення або анулювання присвоєння радіочастоти радіоелектронному засобу мовлення. Анулювання присвоєння радіочастоти радіоелектронному засобу мовлення здійснюється у випадках та в порядку, визначених цим Законом.";

13) у статті 57:

частину 6 викласти у такій редакції:

"6. Інші користувачі сплачують щомісячний збір за користування радіочастотним ресурсом України від дати здійснення першого присвоєння радіочастоти для радіоелектронного засобу в певній смузі радіочастот у відповідному регіоні, незалежно від загальної кількості присвоєнь радіочастот, отриманих користувачем у певному регіоні.";

у частині 7 слова "дозволі на експлуатацію" замінити словами "в радіочастотному присвоєнні";

14) у статті 58:

частину 3 викласти у такій редакції:

"3. У разі несплати щомісячного збору протягом шести місяців відповідна ліцензія на користування радіочастотним ресурсом України та/або присвоєння радіочастот анулюються без компенсації збитків користувачу радіочастотного ресурсу України зі стягненням суми заборгованості в судовому порядку.";

частину 4 викласти у такій редакції:

"4. Дохід (за винятком сплачених податків, зборів (обов'язкових платежів), отриманий користувачем радіочастотного ресурсу внаслідок користування радіочастотним ресурсом України без передбачених цим Законом ліцензій, вилучається на підставі рішення суду за позовом НКРЗ і спрямовується до Державного бюджету України.".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у шестимісячний термін:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність до цього Закону;

забезпечити приведення центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність до цього Закону.

 

Голова Верховної Ради України

В. ЛИТВИН

Опрос