Идет загрузка документа (50 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по вопросам общеобязательного государственного социального страхования (относительно стабилизации деятельности фондов общеобязательного государственного социального страхования)

Проект закона Украины от 15.11.2010 № 7365
Дата рассмотрения: 15.11.2010 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань загальнообов'язкового державного соціального страхування (щодо стабілізації діяльності фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У частинах третій, четвертій статті 1651 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) після слів "несвоєчасна сплата" доповнити словами "єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування".

2. У частині першій статті 501 Закону України "Про прокуратуру" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 53, ст. 793; 1993 р., N 50, ст. 474; 2001 р., N 44, ст. 233; 2006 р., N 1, ст. 18) після слів "на які нараховуються страхові внески" доповнити словами "а з 1 січня 2011 - єдиний внесок".

3. У статті 24 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" (Відомості Верховної Ради України 1999 р., N 2-3, ст. 20; 2004 р., N 14, ст. 198, NN 17-18, ст. 250; 2005 р., N 2, ст. 26; 2006 р., N 1, ст. 18, NN 9-11, ст. 96; N 47, ст. 463):

1) у частині четвертій слова "нараховується збір на обов'язкове державне пенсійне страхування (внески)" замінити словами "нараховуються страхові внески, а з 1 січня 2011 - єдиний внесок";

2) у частині дванадцятій слова "з якої справляється збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" замінити словами "на яку нараховуються страхові внески, а з 1 січня 2011 - єдиний внесок".

4. У Законі України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р. N 42-43, ст. 378; 2002 р., N 33, ст. 235; 2003 р., N 28, ст. 210; 2006, N 1, ст.18; 2007 р., N 9, ст. 71)

1) у абзацах другому та третьому статті 1, у частині четвертій статті 12, у частині другій статті 15, у частині третій статті 19, у частині третій статті 23, у частині сьомій статті 42, у частині сьомій статті 43, у частинах першій та п'ятій статті 50, у частині першій статті 51:

після слів "щодо сплати" доповнити словами "страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та інші види загальнообов'язкового державного соціального страхування, нарахованих згідно із законодавством, що діяло до набрання чинності Законом України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування", та/або";

2) у абзаці шостому статті 1: після слів "справляння єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" доповнити словами " та/або страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та інші види загальнообов'язкового державного соціального страхування відповідно до законів, що діяли до набрання чинності Законом України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування";

3) у частині другій статті 7, у частині третій статті 11:

після слів "заборгованості із" доповнити словами "страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та інші види загальнообов'язкового державного соціального страхування, нарахованих згідно із законодавством, що діяло до набрання чинності Законом України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування", та/або";

4) у частині десятій статті 7, у частині четвертій статті 16,:

після слів "справляння єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" доповнити словами "та/або страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та інші види загальнообов'язкового державного соціального страхування відповідно до законів, що діяли до набрання чинності Законом України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування";

5) у пункт другому частини першої статті 31, у абзаці третьому частини першої статті 49: після слів "зобов'язань зі сплати" доповнити словами "страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та інші види загальнообов'язкового державного соціального страхування, нарахованих згідно із законодавством, що діяло до набрання чинності Законом України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування", та/або":

6) у частині першій статті 35 після слів "заборгованість із сплати" доповнити словами "страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та інші види загальнообов'язкового державного соціального страхування, нарахованих згідно із законодавством, що діяло до набрання чинності Законом України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування", та/або".

5. У Законі України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 20, ст. 102; 2002 р., N 35, ст. 261, N 50, ст. 367; 2003 р., N 45, ст.362; 2005 р., N 17, N 18-19, ст. 267; 2006 р., N 9, N 10-11, ст.96; N 26, ст.217; 2007 р., N 7-8, ст.66; 2008 р., N 5-6, N 7-8, ст.78; 2009 р., N 7, ст. 70):

1) у пункті 2 частини першої статті 3, назві розділу III, назві та тексті статті 11 слово "одноразова" в усіх відмінках виключити;

2) частину другу статті 8 виключити.

3) статтю 10 викласти в такій редакції:

"Стаття 10. Право на допомогу при народженні дитини

Допомога при народженні дитини за цим Законом надається одному з батьків дитини (усиновлювачу чи опікуну).

Допомога при народженні дитини, призначена опікуну, вважається власністю дитини";

4) у статті 11:

у частині третій слово "шести" замінити словом "дванадцяти";

5) абзац перший статті 13 викласти в такій редакції:

"Право на допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку за цим Законом має особа (один з батьків дитини, усиновлювач, опікун, баба, дід або інший родич), яка фактично здійснює догляд за дитиною.";

6) у статті 14:

після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:

"Особам, які працюють на умовах трудового договору (контракту) на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності та господарювання, або у фізичних осіб, допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку призначається на підставі витягу з наказу (розпорядження) роботодавця про надання особі, яка фактично здійснює догляд за дитиною, відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.".

У зв'язку з цим частини третю - сьому вважати частинами четвертою - восьмою;

частину п'яту після слова "працевлаштування" доповнити словами "або виходу на роботу", а після слів "строку догляду" доповнити словами "у режимі повного робочого часу";

частину сьому викласти в такій редакції:

"Матерям, які мають дітей віком до трьох років і вийшли на роботу та працюють у режимі неповного робочого часу або вдома, що підтверджується довідкою з місця роботи, або одночасно продовжують навчання з відривом від виробництва, допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трьох років призначається (виплачується) в повному розмірі.";

частину восьму виключити.

6. У статтях 37, 371 Закону України "Про державну службу" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 52, ст. 490; 1995 р., N 34, ст. 268; 2003 р., N 14, ст. 97; 2005 р., N 2, ст. 32; N 25, ст. 1395; 2007 р., N 9, ст. 69) слова "страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" замінити словами "страхові внески, а з 1 січня 2011 - єдиний внесок".

7. У Законі України "Про відпустки" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 2, ст. 4; 2000 р., N 51-52, ст.449; 2004 р., N 6, ст.38; 2009 р., N 7, ст. 70):

1) у статті 20:

частину четверту після слів "вийшла на роботу" доповнити словами "(навчання, службу)";

після слів "(із зазначенням дати)" доповнити словами "або така допомога матері дитини не призначалася (на підставі довідки з місця роботи або органу праці та соціального захисту населення).";

2) частину четверту статті 23 викласти у такій редакції:

"Фінансування допомоги по вагітності та пологах провадиться за рахунок коштів загальнообов'язкового державного соціального страхування, а по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку - за рахунок коштів державного бюджету".

8. В Основах законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 23, ст. 121):

1) у частині третій статті 2 слова "народження дитини" та "малолітньою дитиною або" виключити;

2) в абзаці третьому частини першої статті 4 слова "народженням та" виключити;

3) в абзаці четвертому частини п'ятої статті 6 слова "народженням та" виключити;

4) статтю 16 виключити;

5) у частині першій статті 25:

в абзаці першому пункту 3 слова "народженням та" виключити;

абзац четвертий виключити;

6) в абзаці третьому частини першої статті 26 слова "догляд за малолітньою дитиною" виключити.

9. У пункті шістнадцятому частини першої статті 34 Закону України "Про виконавче провадження" (Відомості Верховної Ради України, 1999, N 24, ст. 207): після слів "стягнення аліментів" доповнити словами "задоволення вимог органів фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування та Пенсійного фонду України".

10. У Законі України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" (Відомості Верховної Ради України, 1999, N 46-47, ст. 403):

1) у пункті 3 статті 8 слова: "лікувально-трудових" виключити.

2) доповнити пункт 7 частини сьомої статті 17 абзацами тринадцятим та чотирнадцятим такого змісту:

"Порядок віднесення страхувальників до класу професійного ризику виробництва з урахуванням виду їх економічної діяльності та проведення перевірок достовірності поданих страхувальниками відомостей про види економічної діяльності (у тому числі основний);

Інші нормативно-правові акти з питань соціального страхування від нещасного випадку на виробництві";

3) у статті 18:

у частині третій слова "наглядової ради та" виключити;

частину шосту викласти у такій редакції "Керівників управлінь виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків призначає директор виконавчої дирекції Фонду за погодженням з правлінням Фонду, а керівників відділень виконавчої дирекції Фонду призначає керівник відповідного управління за погодженням з директором виконавчої дирекції Фонду";

4) назву розділу IV викласти у такій редакції:

"Державний нагляд у сфері страхування від нещасного випадку";

5) статтю 26 виключити;

6) статтю 30 викласти у такій редакції:

"Стаття 30. Визначення ступеня втрати працездатності потерпілим

Ступінь втрати працездатності потерпілим установлюється МСЕК, до складу якої включається представник Фонду соціального страхування від нещасних випадків, і визначається у відсотках професійної працездатності, яку мав потерпілий до ушкодження здоров'я. МСЕК установлює обмеження рівня життєдіяльності потерпілого, визначає основну професію (посаду), з якою пов'язане ушкодження здоров'я, причину, час настання та групу інвалідності у зв'язку з ушкодженням здоров'я, а також визначає необхідні види медичної та соціальної допомоги, складає або корегує індивідуальну програму реабілітації інваліда, яка визначає конкретні види, форми і обсяги соціального захисту, медичної, соціально-трудової реабілітації і адаптації.

Основною професією слід вважати ту, яка безпосередньо передувала трудовому каліцтву чи професійному захворюванню чи та, в якій досягнута найбільш висока кваліфікація(найбільш висока заробітна платня), а для осіб некваліфікованої праці та, що виконувалась найбільш тривалий час

Огляд потерпілого проводиться МСЕК за умови подання акта про нещасний випадок на виробництві, акта розслідування професійного захворювання за встановленими формами, висновку спеціалізованого медичного закладу (науково-дослідного інституту профпатології чи його відділення) про професійний характер захворювання, направлення лікувально-профілактичного закладу або роботодавця чи профспілкового органу підприємства, установи, організації, де потерпілий одержав травму чи професійне захворювання, або робочого органу виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків, суду чи прокуратури.

Позачергова експертиза проводиться МСЕК за заявою потерпілого, робочого органу виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків, інших заінтересованих осіб, суду чи прокуратури";

7) статтю 461 викласти у такій редакції:

"Закупівля товарів, робіт і послуг за кошти соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності крім тих, що спрямовуються на надання соціальних послуг, медичної та соціальної допомоги (придбання протезно-ортопедичних виробів та колясок, що виготовляються за індивідуальним замовленням, путівок для санаторно-курортного лікування), здійснюється відповідно до вимог та процедур, визначених Законом України "Про здійснення державних закупівель";

11. У Законі України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 22, ст. 171; 2009 р., N 18, ст. 247, N 45, ст. 690) такі зміни:

1) у пункті 3:

слова "військ цивільної оборони," виключити;

після слів "органів внутрішніх справ" доповнити словами "органів і підрозділів цивільного захисту Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Державного департаменту з питань виконання покарань";

2) в абзаці третьому пункту 10:

слова "військ цивільної оборони," виключити;

після слів "Державна спеціальна служба транспорту," доповнити словами "органи і підрозділи цивільного захисту Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Державний департамент з питань виконання покарань".

3) назву розділу III викласти у такій редакції "Державний нагляд у сфері страхування на випадок безробіття";

4) статтю 13 виключити;

5) частину третю статті 15 виключити.

6) частину шосту статті 16 викласти у такій редакції:

"6. Закупівля товарів, робіт і послуг за кошти страхування на випадок безробіття (крім послуг з професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації безробітних та забезпечення їх проживання на період проходження навчання) здійснюється відповідно до вимог та процедур, визначених Законом України "Про здійснення державних закупівель";

12. У Законі України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 11, ст. 71; 2002, N 17, ст.124; 2004, N 32, ст.385; 2005 р., N 2, ст. 41, N 5, ст. 120; N 17, N 18-19, ст. 267; N 31, ст. 420; 2006, N 9, N 10-11, ст. 96; 2007 р., N 1, ст. 4, N 32, ст. 410, N 33, ст. 441; 2008 р., N 5-6, N 7-8, ст. 78):

1) в абзаці першому преамбули слова "народженням дитини та необхідністю догляду за нею" виключити;

2) у тексті Закону слова "народженням та" виключити;

3) у статті 1 слова "догляду за малолітньою дитиною" та "народженням дитини" виключити;

4) у частині другій статті 3 слова "народження дитини необхідності догляду за малолітньою дитиною" виключити;

5) доповнити статтю 4 частиною третьою такого змісту:

"3. Особи, які сплачували (за яких сплачувалися) страхові внески та/або єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування менше 180 календарних днів протягом останніх 12 календарних місяців перед настанням страхового випадку (крім осіб, які не сплачували в цей період страхові внески (єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування) у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю або перебували у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами, по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку), мають право на матеріальне забезпечення відповідно до цього Закону у таких розмірах:

допомога по тимчасовій непрацездатності - виходячи з фактичної заробітної плати (доходу), з якої сплачені страхові внески, але не більше розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на час настання страхового випадку;

допомога по вагітності та пологах - у розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на час настання страхового випадку у разі роботи в режимі повного робочого дня (тижня). Якщо особа працювала в режимі неповного робочого дня (тижня), допомога надається виходячи з розміру мінімальної заробітної плати пропорційно відпрацьованому часу.

Особи, які беруть участь у страхуванні у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, на добровільних засадах, набувають право на отримання матеріального забезпечення за умови сплати ними єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (страхових внесків на страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, протягом року перед настанням страхового випадку.";

6) абзац другий частини першої статті 7 після слів "(за винятком пенсії по інвалідності)" доповнити словами "відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку";

7) у частині першій статті 11:

у пункті дванадцятому слова "за погодженням із спеціально уповноваженими центральними органами виконавчої влади у сфері фінансів" замінити словами "за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері";

доповнити частину пунктом п'ятнадцятим такого змісту:

"15) визначає порядок надання матеріального забезпечення застрахованим особам";

8) розділ III викласти у такій редакції:

"Державний нагляд у сфері загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням";

9) статті 14 - 16 виключити;

10) у статті 20:

у пункті 1 частини першої слова "при народженні дитини та по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку" виключити;

частину другу викласти у такій редакції:

"Закупівля товарів, робіт і послуг за кошти загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, здійснюється відповідно до вимог та процедур, визначених Законом України "Про здійснення державних закупівель", крім придбання путівок на санаторно-курортне лікування та оздоровлення в спеціальних оздоровчих закладах (у тому числі дитячих), позашкільного обслуговування, у тому числі придбання дитячих новорічних подарунків за рахунок коштів загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатністю";

11) у статті 34:

пункти 3 і 4 статті 34 виключити;

12) у статті 35:

пункт 1 частини першої, абзаци другий-п'ятий частини другої після слів "нещасним випадком на виробництві" доповнити словами "та професійним захворюванням";

частину третю доповнити новими абзацами такого змісту:

"Якщо в сім'ї є двоє або більше дітей віком до трьох років, у разі виникнення потреби у стаціонарному лікуванні однієї дитини допомога по тимчасовій непрацездатності надається застрахованій особі, яка не перебуває у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, з першого дня за весь період перебування з хворою дитиною в стаціонарі або вдома з іншою здоровою (хворою) дитиною, якщо в стаціонарі з хворою дитиною перебуває мати чи інша особа, яка перебуває у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, або мати чи така особа хворіє (знаходиться у стаціонарі) особисто.

Порядок надання допомоги по тимчасовій непрацездатності встановлюється правлінням Фонду";

13) у статті 36:

пункт 6 частини першої доповнити словами "відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та шестирічного віку (крім випадків захворювання застрахованої особи, коли під час такої відпустки вона працює);"

доповнити частину пунктом 7 такого змісту:

"7) за період вимушеного прогулу у разі поновлення на роботі за рішенням суду із виплатою середнього заробітку.";

14) статтю 37 доповнити частиною третьою такого змісту:

"Сума допомоги по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною або хворим членом сім'ї) в розрахунку на місяць не може перевищувати розміру максимальної величини бази нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

У разі настання (продовження) тимчасової втрати працездатності в період простою підприємства (підрозділу), установи, організації, допомога по тимчасовій непрацездатності за період простою надається на загальних підставах, але не більше розміру заробітної плати, яка зберігається за працівниками у період простою згідно з чинним законодавством.";

15) у статті 38:

частину другу виключити;

доповнити статтю частиною такого змісту:

"3. Порядок надання допомоги по вагітності та пологах встановлюється правлінням Фонду.";

16) статтю 39 доповнити частинами другою та третьою такого змісту:

"Сума допомоги по вагітності та пологах в розрахунку на місяць не може перевищувати розміру максимальної величини бази нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування."

Сума допомоги по вагітності та пологах в розрахунку на місяць для застрахованої особи не може бути меншою розміру мінімальної заробітної плати, встановленої у місяці настання страхового випадку, у разі роботи в режимі повного робочого дня (тижня); якщо особа працювала в режимі неповного робочого дня (тижня) - розміру мінімальної заробітної плати, розрахованому пропорційно відпрацьованому часу";

17) статті 40-44 виключити;

18) статтю 45 доповнити новою частиною такого змісту:

"4. Порядок надання допомоги на поховання встановлюється правлінням Фонду";

19) у статті 51:

частини другу та третю виключити;

частину четверту вважати частиною другою;

20) у статті 52:

в абзаці першому частини першої слова "по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку" виключити;

частину третю виключити;

доповнити статтю частиною шостою такого змісту:

"6. Матеріальне забезпечення, передбачене цим Законом, виплачується у разі, якщо звернення за його призначенням надійшло не пізніше дванадцяти календарних місяців з дня відновлення працездатності, встановлення інвалідності, закінчення відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами, смерті застрахованої особи або члена сім'ї, який перебував на її утриманні";

21) пункт 5 розділу IX "Прикінцеві положення" виключити.

13. У Законі України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців" (Відомості Верховної Ради України, 2003, N 31-32, ст.263):

1) доповнити статтю першу абзацом такого змісту:

"фонди соціального страхування - Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України";

2) абзац сьомий частини першої статті 36 викласти у такій редакції: "довідку відповідного органу Пенсійного фонду України про відсутність заборгованості зі сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та страхових коштів до Пенсійного фонду та фондів соціального страхування (на підставі відповідних довідок цих фондів)";

3) абзац дев'ятий частини першої статті 37 викласти у такій редакції:

"довідку відповідного органу Пенсійного фонду України про відсутність заборгованості зі сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та страхових коштів до Пенсійного фонду та фондів соціального страхування (на підставі відповідних довідок цих фондів)";

4) абзац п'ятий частини дев'ятої статті 47 викласти у такій редакції:

"довідку відповідного органу Пенсійного фонду України про відсутність заборгованості зі сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та страхових коштів до Пенсійного фонду та фондів соціального страхування (на підставі відповідних довідок цих фондів)".

14. У Законі України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2003, NN 49-51, ст. 376):

1) у статті 60:

слова "Наглядової ради Пенсійного фонду" та "та члени Наглядової ради Пенсійного фонду" виключити;

у частині тринадцятій слово "беруть" замінити словом "бере";

2) у статті 61 слова "подає Наглядовій раді Пенсійного фонду та" та "Наглядової ради Пенсійного фонду" виключити;

3) абзац дванадцятий частини четвертої статті 63 виключити;

4) у статті 64 слова "і Наглядовій раді Пенсійного фонду" виключити;

5) статті 65 - 68 виключити;

6) у статті 69:

у назві слова "та Наглядової ради" виключити;

слова "та Наглядової ради" та "і Наглядової ради" виключити;

частину другу та п'яту виключити.

7) у частині першій статті 72:

пункт перший викласти у такій редакції:

"1) частина єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, що спрямовується на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, крім частини внесків, що спрямовується до Накопичувального фонду";

у пункті четвертому після слів "обчислення і сплати" доповнити словами "єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування";

8) у абзаці другому частини третьої статті 77 слова "Наглядовій раді" виключити;

9) пункт перший частини другої статті 82 виключити;

10) у частині п'ятій статті 83 слова "для ознайомлення Наглядовій раді та" виключити;

11) у частині шостій статті 99 слова "Наглядова рада" замінити словами "правління Пенсійного фонду";

12) частину п'ятнадцяту статті 106 виключити;

13) у пункті 10 розділ XV Прикінцеві положення:

слова "та Наглядової ради" виключити;

останній абзац виключити.

15. у пункті 3.7 статті 3 Закону України "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу" (Відомості Верховної Ради України, 2005, N 33, ст. 430) останній абзац замінити двома абзацами такого змісту:

"На строк участі підприємства паливно-енергетичного комплексу у процедурі погашення заборгованості підлягають зупиненню виконавчі провадження та заходи примусового виконання рішень щодо цього підприємства, що підлягають виконанню в порядку, встановленому Законом України "Про виконавче провадження", крім виконавчих проваджень щодо задоволення вимог органів фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування та Пенсійного фонду України.

Під час примусового виконання рішень щодо задоволення вимог органів фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування та Пенсійного фонду України звернення стягнення на виробничі основні фонди не провадиться".

16. У Законі України "Про здійснення державних закупівель" (Відомості Верховної Ради України, 2010, N 33, ст. 471):

1) у статті 2:

частину третю викласти у такій редакції:

"3. Дія цього Закону не поширюється на випадки, якщо предметом закупівлі є:

товари і послуги, пов'язані з розробленням дизайну, виготовленням захищеного паперу, банкнот і монет, їх зберіганням, транспортуванням та обліком,

товари і послуги, пов'язані з призначенням та виплатою пенсій та інших соціальних виплат, збиранням (акумуляцією) коштів, призначених на цю мету;

послуги з підготовки фахівців, підвищення кваліфікації, перепідготовки кадрів (післядипломна освіта);

протезно-ортопедичні вироби та коляски, що виготовляються за індивідуальним замовленням;

послуги з професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації безробітних та забезпечення їх проживання на період проходження навчання.;

путівки на санаторно-курортне лікування та оздоровлення в спеціальних оздоровчих закладах, у тому числі дитячих;

позашкільне обслуговування, у тому числі придбання дитячих новорічних подарунків за рахунок коштів загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, та витратами зумовленими похованням;

послуги, закупівля яких здійснюється державними банками та банками, в капіталізації яких взяла участь держава, виключно для проведення ними банківських операцій відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність";

товари, роботи і послуги, закупівля яких здійснюється замовниками, розташованими за межами України;

товари, роботи і послуги, закупівля яких становить державну таємницю відповідно до Закону України "Про державну таємницю";

послуги, необхідні для здійснення державних запозичень, обслуговування і погашення державного боргу";

17. У Законі України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування":

1) у статті 4:

у частині першій:

у абзаці другому пункту 1 слова "зазначеним у свідоцтві про державну реєстрацію" замінити словами "за якими здійснено державну реєстрацію"

абзац четвертий пункту 1 доповнити словами "або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими договорами (крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою - підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, за якими здійснено державну реєстрацію її як підприємця)";

у пункті 5:

слова "за умови, що такі особи не є найманими працівниками чи підприємцями" виключити;

доповнити пункт реченням такого змісту: "При цьому такі особи (за виключенням осіб, які займаються адвокатською, нотаріальною діяльністю) не є платниками єдиного внеску, якщо вони є найманими працівниками чи підприємцями";

частину третю викласти у такій редакції:

"3. Платники єдиного внеску, зазначені в пунктах 1, 4, 5 частини першої цієї статті, є страхувальниками.

При цьому, платники єдиного внеску, зазначені в пункті 1 частини першої цієї статті є страхувальниками для платників єдиного внеску, зазначених у пунктах 2, 3, 6 - 14 частини першої цієї статті.";

2) в останньому абзаці частини першої статті 5:

слова "після проведення передбачених законодавством перевірок платників, звірення розрахунків та проведення остаточного розрахунку" виключити;

доповнити абзац новим реченням такого змісту: "При цьому зняття з обліку платників здійснюється після проведення перевірки, звірення розрахунків та проведення остаточного розрахунку";

3) у статті 7:

в останньому абзаці пункту першого частини першої після слів "статті 4 цього Закону" доповнити словами "якщо вони не працюють";

частину другу викласти у такій редакції:

"2. Для осіб, які працюють у сільському господарстві, зайняті на сезонних роботах, виконують роботи (надають послуги) за цивільно-правовими договорами, творчих працівників (архітекторів, художників, артистів, музикантів, композиторів, критиків, мистецтвознавців, письменників, кінематографістів), які отримують заробітну плату (дохід) за виконану роботу (надані послуги), строк виконання яких перевищує календарний місяць, єдиний внесок нараховується на суму заробітної плати, що визначається пропорційно відпрацьованим календарним дням у відповідних місяцях.

Зазначений порядок нарахування єдиного внеску поширюється також на осіб, яким згідно з рішенням суду нараховано середню заробітну плату за вимушений прогул";

4) у статті 8:

частину сьому викласти у такій редакції:

"7. Єдиний внесок для платників, зазначених у пунктах 2, 6 - 8 частини першої статті 4 цього Закону (крім осіб, зазначених у частині дев'ятій цієї статті), встановлюється у розмірі 3,6 відсотка визначеної абзацом першим пункту 1 частини першої статті 7 цього Закону бази нарахування єдиного внеску (за винятком винагороди за цивільно-правовими договорами).

Для найманих працівників - інвалідів, які працюють на підприємствах УТОГ, УТОС, єдиний внесок встановлюється у розмірі 2,85 відсотка визначеної абзацом першим пункту 1 частини першої статті 7 цього Закону бази нарахування єдиного внеску (за винятком винагороди за цивільно-правовими договорами).";

частину дев'яту викласти у такій редакції:

"9. Для платників, які працюють на посадах, робота на яких зараховується до стажу, що дає право на одержання пенсії відповідно до законів України "Про державну службу", "Про прокуратуру", "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів", "Про наукову і науково-технічну діяльність", "Про статус народного депутата України", "Про Національний банк України", "Про службу в органах місцевого самоврядування", Митного кодексу України, Положення про помічника-консультанта народного депутата України, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 13 жовтня 1995 року, а також для льотних екіпажів повітряних суден цивільної авіації (пілотів, штурманів, бортінженерів, бортмеханіків, бортрадистів, льотчиків-наглядачів) і бортоператорів, які виконують спеціальні роботи в польотах, встановлюється єдиний внесок у розмірі 6,1 відсотка визначеної абзацом першим пункту 1 частини першої статті 7 цього Закону бази нарахування єдиного внеску (за винятком винагороди за цивільно-правовими договорами).";

частину одинадцяту викласти у такій редакції:

"11. Єдиний внесок для платників, зазначених у пунктах 4 та 5 частини першої статті 4 цього Закону, встановлюється у розмірі 34,7 відсотка визначеної пунктами 2 та 3 частини першої статті 7 цього Закону бази нарахування єдиного внеску.

У разі бажання осіб, зазначених в абзаці першому цієї частини, брати участь на добровільних засадах:

у загальнообов'язковому державному соціальному страхуванні у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, такі особи додатково сплачують внесок на цей вид страхування у розмірі 1,9 відсотка визначеної для цієї категорії осіб бази нарахування єдиного внеску;

у загальнообов'язковому державному соціальному страхуванні від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, такі особи додатково сплачують внесок на цей вид страхування у розмірі 1,51 відсотка визначеної для цієї категорії осіб бази нарахування єдиного внеску;

у загальнообов'язковому державному соціальному страхуванні у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням та у загальнообов'язковому державному соціальному страхуванні від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, такі особи додатково сплачують внесок на ці вид страхування у розмірі 3,41 відсотка визначеної для цієї категорії осіб бази нарахування єдиного внеску".

частини тринадцяту, чотирнадцяту викласти у такій редакції:

"13. Єдиний внесок для підприємств, установ і організацій, в яких працюють інваліди, встановлюється у розмірі 8,41 відсотка визначеної абзацом першим пункту 1 частини першої статті 7 цього Закону бази нарахування єдиного внеску для працюючих інвалідів (за винятком винагороди за цивільно-правовими договорами).

14. Єдиний внесок для підприємств та організацій всеукраїнських громадських організацій інвалідів, зокрема товариств УТОГ та УТОС, в яких кількість інвалідів становить не менш як 50 відсотків загальної чисельності працюючих, і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить не менш як 25 відсотків суми витрат на оплату праці, встановлюється у розмірі 5,3 відсотка визначеної абзацом першим пункту 1 частини першої статті 7 цього Закону бази нарахування єдиного внеску (за винятком винагороди за цивільно-правовими договорами).

Єдиний внесок для підприємств та організацій громадських організацій інвалідів, в яких кількість інвалідів становить не менш як 50 відсотків загальної чисельності працюючих, і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить не менш як 25 відсотків суми витрат на оплату праці, встановлюється у розмірі 5,5 відсотка визначеної абзацом першим пункту 1 частини першої статті 7 цього Закону бази нарахування єдиного внеску для працюючих інвалідів (за винятком винагороди за цивільно-правовими договорами).";

у абзаці сьомому частини шістнадцятої цифри "3,2673" замінити цифрами "3,2637";

абзаци четвертий - шістнадцятий частини двадцять третьої викласти у такій редакції:

"Сума єдиного внеску, зазначеного в абзаці третьому частини одинадцятої цієї статті, спрямовується на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням.

Сума єдиного внеску, зазначеного в абзаці четвертому частини одинадцятої цієї статті, спрямовується на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності.

Сума єдиного внеску, зазначеного в абзаці п'ятому частини одинадцятої цієї статті, розподіляється:

на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, - 55.7185 відсотка;

на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, - 44.2815 відсотка.";

частину двадцять сьому викласти у такій редакції:

"27. Суми фінансових санкцій розподіляються відповідно до пропорцій, визначених для розподілу єдиного внеску, крім випадків, зазначених у абзаці другому цієї частини.

Сума фінансових санкцій, застосованих органами Пенсійного фонду відповідно до пунктів 1, 4, 5 частини одинадцятої та частини дванадцятої статті 25 цього Закону, спрямовується на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування (до солідарної системи)";

5) у статті 9:

у абзаці другому частини сьомої слова "зазначені в абзацах третьому та четвертому пункту 1 частини першої статті 4 цього Закону" виключити;

6) у частині першій статті 13 доповнити пункт другий абзацом другим такого змісту:

"Перевірка здійснюється за місцезнаходженням платника, а для платників єдиного внеску, у яких відсутні приміщення для проведення перевірки, перевірка проводиться у приміщенні органу Пенсійного фонду";

7) у пункті 6 розділу VIII. Прикінцеві та перехідні положення:

слово "заборгованості" замінити словом "недоїмки ";

слова та цифри "що виникла до 1 липня 2010 року" виключити;

після слів "(пені та штрафів)" доповнити словами "нарахованих за період до 1 січня 2011 року".

II. Прикінцеві положення

Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 

Голова
Верховної Ради України

 
В. Литвин

Опрос