Идет загрузка документа (18 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений и дополнений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Украины (относительно допроса несовершеннолетних пострадавших и свидетелей)

Проект закона Украины от 05.11.2010 № 7340
Дата рассмотрения: 06.12.2011 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін та доповнень до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України (щодо допиту неповнолітніх потерпілих і свідків)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Кримінально-процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1961, N 2 ст. 15; із наступними змінами) такі зміни:

1) Доповнити статтю 85-1 частиною п'ятою наступного змісту:

"Відеозапис показань неповнолітнього свідка та потерпілого, щодо яких застосовані заходи безпеки, не демонструється при проведенні слідчих дій та при пред'явленні матеріалів справи для ознайомлення. Відеозаписи показань свідка чи потерпілого щодо яких застосовані заходи безпеки до матеріалів справи не приєднуються, а зберігаються окремо в органі, у провадженні якого перебуває кримінальна справа. До матеріалів справи додається копія відеозапису показань неповнолітнього свідка та потерпілого на якій вжиті заходи для унеможливлення розпізнавання зображення свідка чи потерпілого та ідентифікації їх голосу, яка і відтворюється під час слідчих дій та пред'явленні матеріалів справи для ознайомлення."

2) У статті 85-2 частину другу вважати частиною третьою, частину другу цієї статті викласти в наступній редакції:

"Застосування відеозапису слідчої дії обов'язкове при проведенні органами дізнання та досудового слідства першого та наступних допитів неповнолітніх свідків та потерпілих."

3) У статті 167:

а) частину другу доповнити другим реченням наступного змісту:

"Місце проведення допиту неповнолітніх свідків визначається з урахуванням вимог ст. 168 цього Кодексу"

б) частину третю викласти в наступній редакції:

"Свідок допитується окремо і у відсутності інших свідків, підозрюваних, обвинувачених. При цьому слідчий зобов'язаний вжити заходів для того, щоб свідки, викликані в одній справі, не могли зноситися між собою до закінчення допиту, а також вжити заходів для забезпечення уникнення контакту між свідком та підозрюваним, обвинуваченим в приміщеннях правоохоронних органів, крім випадків, коли, на думку слідчого, інше не зашкодить інтересам свідка, а такий контакт може посприяти розслідуванню справи.".

4) Доповнити статтею 167-1 наступного змісту:

"Стаття 167-1. Кількість та тривалість допитів свідка

Слідчий зобов'язаний обмежитись в процесі досудового слідства проведенням якомога меншої кількості допитів свідка необхідних для розслідування справи.

Допит свідка може здійснюватись лише вдень з 9:00 до 20:00, однак у виняткових випадках, коли того вимагають інтереси слідства, такий допит може бути проведений і в інший, в тому числі, нічний час. Тривалість одного допиту не повинна перевищувати чотирьох годин, допит проводиться з перервою на двадцять хвилин після перших двох годин його тривалості.".

5) Статтю 168 викласти в наступній редакції:

"Допит неповнолітнього свідка віком до вісімнадцяти років, проводиться за правилами статті 167 цього Кодексу з урахуванням особливостей, передбачених цією статтею слідчим однієї статі зі свідком, що має спеціальну підготовку для роботи з неповнолітніми, з обов'язковою участю психолога, при необхідності в присутності лікаря, а за бажанням неповнолітнього, в присутності його батьків чи інших законних представників або іншої повнолітньої особи, яку обирає сам неповнолітній для супроводу під час допиту. Про таке право неповнолітнього має бути зазначено в повістці, якою він викликаний на допит. Перед початком допиту має бути з'ясовано, чи неповнолітній має бажання запросити повнолітню особу не з числа законних представників для супроводу під час допиту.

Бажання бути присутніми під час допиту можуть висловити батьки чи інші законні представники неповнолітнього, в такому випадку слідчий зобов'язаний допустити їх до участі в допиті. Постанова про допуск зазначених в цій частині статті осіб до участі в допиті не виноситься.

Законний представник чи всі законні представники, а також інша повнолітня особа, яку неповнолітній сам обрав для супроводу під час допиту не можуть бути допущені до участі в допиті, якщо вони є підозрюваними чи обвинуваченими по цій же справі. В разі наявності, зазначених в цій частині статті перешкод, слідчий виносить постанову про недопуск до участі в допиті законного представника або іншої повнолітньої особи обраної неповнолітнім для супроводу під час допиту.

Якщо щодо законного представника та іншої повнолітньої особи, яку неповнолітній бажає обрати для супроводу під час допиту, відсутні встановлені частиною другою цієї статті обмеження для участі в допиті, можлива одночасна присутність як законного представника, так і іншої повнолітньої особи, обраної неповнолітнім.

Психолог повинен сприяти неповнолітньому у кращому розумінні змісту питань, які задаються під час допиту, та мінімізації травматичного впливу допиту на психіку неповнолітнього. Психолог зобов'язаний сприяти слідчому в отриманні показань від неповнолітнього свідка шляхом надання рекомендацій щодо методи та способів постановки запитань свідку, які ставитиме слідчий. Слідчий зобов'язаний враховувати рекомендації зроблені психологом, однак в разі суперечності зроблених рекомендацій інтересам розслідування справи, слідчий може їх відвести, зазначивши відповідні причини в протоколі допиту.

До початку допиту особам, зазначеним в частині першій цієї статті, роз'яснюється їх обов'язок бути присутніми при допиті, а також право викладати свої зауваження і з дозволу слідчого задавати свідкові запитання. Запитання, поставлені свідкові законними представниками, іншими повнолітніми особами, присутніми при допиті, психологом або лікарем, і їх зауваження заносяться до протоколу. Слідчий вправі відвести поставлене запитання, але відведене запитання повинно бути занесене до протоколу.

Допит неповнолітніх свідків віком до вісімнадцяти років проводиться у спеціально обладнаному та прилаштованому для цих цілей приміщенні, в тому числі за межами місця проведення досудового слідства. Вимоги до приміщення визначаються Кабінетом Міністрів України.

В разі необхідності допит неповнолітнього свідка може бути проведений за його фактичним місцезнаходженням.

Органи дізнання та досудового слідства зобов'язані обмежитись проведенням лише одного допиту неповнолітнього свідка. Повторний та наступні допити неповнолітнього свідка можуть бути проведені лише у випадку необхідності і призначаються мотивованою постановою слідчого за згодою прокурора.

При проведенні органами дізнання та досудового слідства першого та наступних допитів неповнолітнього свідка обов'язкове застосування відеозапису.

Допит неповнолітнього свідка проводиться вдень з 9:00 до 18:00, однак у виняткових випадках, коли того вимагають інтереси слідства, такий допит може бути проведений і в інший, в тому числі, нічний час. Допит неповнолітнього свідка віком до 14 років не повинен тривати довше ніж дві години, допит проводиться з перервами на п'ятнадцять хвилин через кожні тридцять хвилин. Допит неповнолітнього свідка віком від 14 до 18 років не повинен тривати довше ніж три години, допит проводиться з перервами на десять хвилин після першої та другої годин допиту.

Свідкові, який не досяг шістнадцятирічного віку, роз'яснюється його обов'язок говорити тільки правду, але про кримінальну відповідальність за відмову від дачі показань та за завідомо неправдиві показання він не попереджається.".

6) В частині другій статті 171 після речення "Допит потерпілого проводиться з додержанням вимог, зазначених у частинах 1, 2 і 3 статті 167 цього Кодексу" додати речення: "Допит неповнолітнього потерпілого проводиться з додержанням вимог, зазначених в статтях 167 та 168 цього Кодексу, для допиту неповнолітнього свідка".

7) Статтю 172 Доповнити частиною другою наступного змісту:

"Очна ставка не проводиться за участі неповнолітнього потерпілого від злочинів, передбачених статтями 152, 153, 155, 156, 301, 302, 303 Кримінального кодексу України.".

8) У статті 206:

а) Доповнити частину першу пунктом п'ятим наступного змісту:

"5) коли неповнолітній потерпілий від злочинів, передбачених статтями 152, 153, 155, 156, 301, 302, 303 Кримінального кодексу, в силу тяжкого психологічного стану чи недостатнього розумового розвитку, обумовленого малолітством, не може дати показання в справі, а без таких показань об'єктивно неможливо всебічно розслідувати справу. У цих випадках перебіг давності відновлюється з моменту досягнення потерпілим повноліття.";

б) частину четверту вважати частиною п'ятою, частину четверту викласти в наступній редакції:

"У випадках, зазначених в пункті 5 цієї статті, досудове слідство може бути зупинене лише після проведення всіх необхідних і можливих слідчих дій для розслідування справи.".

9) Викласти статтю 307 в наступній редакції:

"Неповнолітній свідок може бути допитаний один раз, кожен наступний допит неповнолітнього свідка може бути проведений лише у випадку необхідності і призначається мотивованою постановою судді або ухвалою суду.

В якості доказу суд використовує наявні в справі показання неповнолітнього свідка зафіксовані на відеозапис. При цьому в судовому засіданні відтворюються відеозапис раніше проведеного допиту, а підсудному надається можливість переглянути відеозапис та надати свої пояснення. Відеозапис показань неповнолітнього свідка, щодо якого застосовані заходи безпеки, не демонструється в судовому засіданні. Натомість демонструється копія відеозапису показань неповнолітнього свідка на якій вжиті заходи для унеможливлення розпізнавання зображення свідка та ідентифікації його голосу.

Неповнолітній свідок віком до вісімнадцяти років, який раніше не був допитаний органами дізнання чи досудового слідства, за винятком випадків передбачених частиною четвертою цієї статті, допитується безпосередньо в суді.

Для забезпечення безпеки неповнолітнього свідка, який підлягає допиту, або, коли того вимагає специфіка психологічного стану свідка, обумовлена його віком чи психологічною травмою, спричиненою протиправним діянням, суд (суддя) за власною ініціативою або за клопотанням прокурора, самого свідка, його захисника, законного представника чи іншої повнолітньої особи, яку свідок обрав для супроводу під час допиту, виносить мотивовану ухвалу (постанову) про проведення допиту свідка з використанням технічних засобів без відео зображення свідка з іншого, спеціально пристосованого приміщення, у тому числі за межами приміщення суду.

При цьому суд забезпечує можливість учасникам процесу слухати показання свідка, ставити йому запитання та слухати відповіді на них.

У разі, коли існує загроза ідентифікації голосу свідка, допит може супроводжуватися створенням акустичних перешкод.

Якщо допитати свідка з використанням технічних засобів неможливо, суд (суддя) допитує його у відсутності підсудного.

Допитаний свідок видаляється із залу судового засідання.

Після повернення підсудного до залу суду головуючий знайомить його з показаннями свідка і надає йому можливість дати пояснення з цього приводу.

Підсудний і учасники судового розгляду мають право ставити запитання свідкові.

Свідок відповідає на запитання у відсутності підсудного.

Доцільність перебування допитаного свідка в залі судового засідання вирішує головуючий.

Допит неповнолітнього свідка, проводиться з обов'язковою участю психолога, а при необхідності в присутності лікаря, батьків, інших законних представників неповнолітнього або іншої повнолітньої особи, яку обрав сам неповнолітній для супроводу під час допиту.

Законний представник, а також інша повнолітня особа, яку неповнолітній сам обрав для супроводу під час допиту, не можуть бути допущені до участі в допиті, якщо вони є підозрюваними, обвинуваченими чи підсудними по цій же справі.

В разі наявності, зазначених в частині чотирнадцятій цієї статті перешкод, суддя виносять постанову, а суд - ухвалу про недопуск до участі в допиті законного представника або іншої повнолітньої особи обраної неповнолітнім для супроводу під час допиту.

Якщо щодо законного представника та іншої повнолітньої особи відсутні встановлені цією статтею обмеження для участі в допиті, можлива одночасна присутність як законного представника, так і іншої повнолітньої особи, обраної неповнолітнім для участі в допиті.

Психолог зобов'язаний сприяти суду та учасникам судового процесу в отриманні показань від неповнолітнього свідка шляхом надання рекомендацій щодо методи та способів постановки запитань свідку та, в разі необхідності, за допомогою професійних навичок, шляхом вжиття заходів для покращення психологічного стану неповнолітнього.

Суд та інші учасники судового засідання зобов'язані враховувати рекомендації зроблені психологом. Разом з тим, якщо рекомендації психолога суперечать інтересам розслідування справи, суд може їх відвести безпосередньо в процесі допиту неповнолітнього свідка, навівши відповідні причини, що повинно бути відображено в протоколі судового засідання.

До початку допиту особам, зазначеним в частині тринадцятій цієї статті, роз'яснюється їх обов'язок бути присутніми при допиті, а також право викладати свої зауваження і з дозволу суду задавати свідкові запитання. Запитання, поставлені свідкові законними представниками, повнолітньою особою, обраною неповнолітнім свідком для супроводу під час допиту, психологом або лікарем, і їх зауваження заносяться до протоколу. Суд вправі відвести поставлене запитання, але відведене запитання повинно бути занесене до протоколу.

Свідкові, який не досяг шістнадцятирічного віку, роз'яснюється його обов'язок говорити тільки правду, але про кримінальну відповідальність за відмову від дачі показань та за завідомо неправдиві показання він не попереджається.".

10) Доповнити статтю 308 частиною другою наступного змісту:

"Допит неповнолітнього потерпілого проводиться за правилами допиту неповнолітнього свідка"

II. Внести до Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001, N 25-26, ст. 131; із наступними змінами) таку зміну:

1) В статті 49 частини третю, четверту та п'яту вважати відповідно частинами четвертою, п'ятою та шостою, частину третю викласти в наступній редакції:

"3. Перебіг давності зупиняється у випадку, коли неповнолітній потерпілий від злочинів, передбачених статтями 152, 153, 155, 156, 301, 302, 303 цього Кодексу, в силу тяжкого психологічного стану чи недостатнього розумового розвитку, обумовленого малолітством, не може дати показання в справі, а без таких показань об'єктивно неможливо всебічно розслідувати справу. У цих випадках перебіг давності відновлюється з моменту досягнення потерпілим повноліття.".

III. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, за винятком положень встановлених пунктами другим та третім цього розділу.

2. Положення частини першої статті 168, де передбачена вимога щодо можливості здійснення допиту неповнолітнього свідка виключно слідчим, який має спеціальну підготовку для роботи з неповнолітніми, набирає чинності з 1 вересня 2012 року.

3. Частина сьома статті 168, набирає чинності з 1 січня 2013 року.

4. Кабінету міністрів України протягом трьох місяців з дня опублікування цього Закону:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом та забезпечити видання нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради України

В. М. Литвин

Опрос