Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно надзора за соблюдением законов органами, осуществляющими контрразведывательную деятельность)

Проект закона Украины от 18.10.2010 № 7261
Дата рассмотрения: 18.10.2010 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України (щодо нагляду за додержанням законів органами, що здійснюють контррозвідувальну діяльність)

Верховна Рада України постановляє:

I. У Законі України "Про контррозвідувальну діяльність" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 12, ст. 89):

1. Пункт шість статті 7 викласти у такій редакції:

"6) виключно з метою попередження, своєчасного виявлення і припинення розвідувальних, терористичних та інших посягань на державну безпеку України, отримання інформації в інтересах контррозвідки здійснювати на підставі відповідної контррозвідувальної справи заходи, визначені частиною другою статті 8 Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність", - лише за рішенням суду, а у випадках, передбачених частиною третьою статті 8 зазначеного Закону, - у порядку, погодженому з Генеральним прокурором України та Головою Верховного Суду України;".

2. Статтю 12 доповнити частиною другою у такій редакції:

"Нагляд за додержанням законів органами та підрозділами, що проводять контррозвідувальну діяльність, здійснюється Генеральним прокурором України, його заступниками, прокурорами Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя і прирівняними до них прокурорами та їх заступниками, а також уповноваженими наказом Генерального прокурора України начальниками та прокурорами управлінь, відділів Генеральної прокуратури України та прокуратур Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя.

Прокурор в межах своєї компетенції:

1) за погодженням з керівництвом Центрального управління, регіональних органів та органів військової контррозвідки Служби безпеки України входить в усі приміщення органів (підрозділів), які проводять контррозвідувальну діяльність;

2) вимагає для перевірки контррозвідувальні справи, розпорядження, інструкції, накази та інші акти щодо контррозвідувальної діяльності;

3) доручає керівникам відповідних органів проведення у підвідомчих їм підрозділах перевірок з метою усунення порушень закону;

4) дає письмові вказівки про проведення контррозвідувальних заходів в інтересах кримінального судочинства, про розшук осіб, які безвісно відсутні;

5) дає згоду на продовження строку проведення контррозвідувальної діяльності;

6) отримує пояснення щодо порушень вимог закону від посадових осіб органів, які проводять контррозвідувальну діяльність;

7) перевіряє скарги на порушення законів органами, які проводять контррозвідувальну діяльність, з ознайомленням у необхідних випадках з матеріалами такої діяльності;

8) скасовує незаконні постанови про заведення або закриття контррозвідувальної справи, зупинення або поновлення контррозвідувальної діяльності чи про інші рішення, що суперечать закону;

9) вживає заходів щодо усунення порушень законності під час проведення контррозвідувальної діяльності і щодо притягнення винних до встановленої законом відповідальності;

10) опротестовує незаконну постанову суду про дозвіл або відмову на проведення контррозвідувальних заходів. Принесення протесту зупиняє проведення контррозвідувальних заходів, дозвіл на які дано судом.".

II. У Законі України "Про прокуратуру" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1991, N 53, ст. 793):

1. Пункт третій статті 5 викласти у такій редакції:

"3) нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову та контррозвідувальну діяльність, дізнання, досудове слідство;".

2. Назву другої глави викласти у такій редакції:

"Глава 2
Нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову та контррозвідувальну діяльність, дізнання, досудове слідство
"

3. Частину першу статті 29 викласти у такій редакції:

"Предметом нагляду є додержання законів органами, які проводять оперативно-розшукову та контррозвідувальну діяльність, дізнання, досудове слідство.".

4. Назву статті 30 викласти у такій редакції:

"Стаття 30. Нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову та контррозвідувальну діяльність, дізнання і досудове слідство".

5. Пункт перший статті 30 викласти у такій редакції:

"1) додержували передбаченого законом порядку порушення кримінальних справ, розслідування діянь, що містять ознаки злочину, проведення оперативно-розшукових і контррозвідувальних заходів, застосування технічних засобів, припинення та закриття справ, а також додержували строків провадження слідства та тримання під вартою;".

6. Статтю 32 викласти у такій редакції:

"Вказівки прокурора, його заступника органам, які проводять оперативно-розшукову та контррозвідувальну діяльність, дізнання і досудове слідство щодо порушення кримінальних справ і провадження розслідування, які даються відповідно до кримінально-процесуального законодавства, є обов'язковими для цих органів.".

III. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 

Голова
Верховної Ради України

 
В. Литвин

Опрос