Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О некоторых вопросах оптимизации системы налогообложения в Украине

Проект закона Украины от 18.10.2010 № 7257
Дата рассмотрения: 18.10.2010 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про деякі питання оптимізації системи оподаткування в Україні

Стаття 1. Особливості оподаткування малого бізнесу (податкові канікули)

На період з моменту набрання чинності цим Законом до 1 січня 2016 року фізичні особи-підприємці, які проводять господарську діяльність на самостійній основі без залучення найманих працівників, при наданні побутових послуг населенню, під час виробництва товарів (крім підакцизних) та сільськогосподарської продукції, звільняються від сплати:

1) податку на додану вартість;

2) податку з доходів фізичних осіб;

3) фіксованого податку;

4) плати (податку) за землю;

5) плати за патенти згідно із Законом України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності".

Стаття 2. Особливості оподаткування податку на додану вартість та податку на прибуток до 2016 року

Запровадити поетапне зниження ставки податку на додану вартість з 20 до 17 відсотків (2011 рік - 19 відсотків, 2012 рік - 18 відсотків, 2013 рік - 17 відсотків).

Запровадити поетапне зниження ставки податку на прибуток з 25 до 16 відсотків (2011 та 2012 роки - 19 відсотки, 2013 та 2014 роки - 18 відсотків, 2015 рік - 17 відсотків, з 2016 року - 16 відсотків).

Стаття 3. Стимулювання створення нових робочих місць

Держава забезпечує бюджетне фінансування у розмірі не менше 1 % від запланованого обсягу валового внутрішнього продукту України підприємствам усіх форм власності, на яких працює не менше 50 працівників, у разі збільшення протягом року нових робочих місць на 10 % порівняно з їх кількістю станом на 1 січня 2011 року.

Порядок надання бюджетного фінансування зазначених підприємств затверджується Кабінетом Міністрів України.

Стаття 4. Особливості оподаткування об'єктів житлової нерухомості

Обчислення суми податку з об'єктів житлової нерухомості для фізичних осіб, в тому числі для фізичних осіб-підприємців, проводиться органом державної податкової служби за місцезнаходженням об'єкту житлової нерухомості.

За ставкою 0 гривень за 1 кв. метр оподатковується об'єкт житлової нерухомості, що належить платнику податку на правах власності, загальна площа якого не перевищує 40 кв. метрів (у місті) або 80 кв. метрів (у сільській місцевості) на 1 зареєстровану особу.

За ставкою 10 гривень за 1 кв. метр оподатковується загальна площа об'єкту житлової нерухомості, що становить від 40 до 100 кв. метрів (у місті) або від 80 до 200 кв. метрів (у сільській місцевості) на 1 зареєстровану особу.

За ставкою 100 гривень за 1 кв. метр оподатковується загальна площа об'єкту житлової нерухомості, що перевищує 100 кв. метрів (у місті) або 200 кв. метрів (у сільській місцевості) на 1 зареєстровану особу.

З урахуванням місця розташування об'єкта житлової нерухомості та його технічного стану сільські, селищні та міські ради можуть встановлювати до ставки податку, яка визначена цією статтею, коефіцієнти від 0,5 до 1,5. Рішення щодо встановлення такого коефіцієнту приймаються не пізніше, ніж за три місяці до початку звітного року.

Стаття 5. Порядок автоматичного відшкодування податку на додану вартість

Бюджетне відшкодування платникам податку на додану вартість здійснюється за результатами камеральної перевірки, яка проводиться протягом 20 календарних днів, що настають за граничним терміном отримання податкової декларації.

Орган державної податкової служби зобов'язаний протягом трьох робочих днів після закінчення перевірки надати органу Державного казначейства висновок із зазначенням суми, що підлягає автоматичному відшкодуванню з бюджету.

Орган Державного казначейства надає платнику податку суму автоматичного бюджетного відшкодування шляхом перерахування коштів з бюджетного рахунка на поточний банківський рахунок платника податку в обслуговуючому банку протягом трьох операційних днів після отримання висновку органу державної податкової служби.

Прикінцеві положення

1. Закон набирає чинності з 1 січня 2011 року.

2. Всі закони України застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.

3. Заборонити протягом 5 років з дня опублікування цього Закону:

змінювати законодавство щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності для суб'єктів малого бізнесу;

приймати нові закони (кодекси) України з питань оподаткування, в т.ч. Податковий кодекс України, за винятком внесення змін до діючих законів (кодексів);

запроваджувати на законодавчому рівні оподаткування депозитів фізичних осіб.

4. Припинити повноваження спеціальних підрозділів по боротьбі з податковими правопорушеннями (податкової міліції) та покласти їх повноваження, передбачені законами України, на Міністерство внутрішніх справ України.

5. Внести зміни до Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001, N 25-26, ст. 131):

абзац 2 частини другої статті 212 викласти в новій редакції такого змісту: "караються штрафом від тисячі до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років";

доповнити статтею 2122 такого змісту:

"Стаття 2122. Ухилення від автоматичного відшкодування податку на додану вартість

"Ухилення від автоматичного відшкодування податку на додану вартість та/або недотримання посадовими особами органів державної податкової служби та органів державного казначейства порядку надання автоматичного відшкодування, -

караються штрафом від тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до двох років або позбавленням волі на строк від одного до двох років з конфіскацією майна.".

6. Внести зміни до Закону України "Про систему оподаткування" (Відомості Верховної Ради України, 1997, N 16, ст. 119):

частину першу статті 14 викласти в новій редакції такого змісту:

"1. До загальнодержавних належать такі податки і збори (обов'язкові платежі):

1) податок на прибуток підприємств;

2) податок на доходи фізичних осіб;

3) податок на додану вартість;

4) акцизний податок;

5) податок на транспортні засоби;

6) екологічний податок;

7) рентна плата за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктоводами, транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України;

8) рентна плата за нафту, природний газ і газовий конденсат, що видобуваються в Україні;

9) плата за користування надрами;

10) плата за землю;

11) збір за користування радіочастотним ресурсом України;

12) збір за спеціальне використання води;

13) збір за спеціальне використання лісових ресурсів;

14) єдиний податок;

15) фіксований сільськогосподарський податок;

16) збір на розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства (застосовується до 31 грудня 2014 року);

17) мито;

18) збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію, крім електроенергії, виробленої кваліфікованими когенераційними установками;

19) збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності";

частини першу та другу статті 15 викласти в новій редакції такого змісту:

"1. До місцевих податків належить:

1) податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

2. До місцевих зборів (обов'язкових платежів) належать:

1) збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності (торговельна діяльність у пунктах продажу товарів; діяльність з надання платних послуг за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України; торгівля готівковими валютними цінностями у пунктах продажу іноземної валюти; діяльність у сфері розваг (крім проведення державних грошових лотерей);

2) збір за місця для паркування транспортних засобів;

3) туристичний збір".

7. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

розробити та затвердити Порядок надання бюджетного фінансування підприємств усіх форм власності, на яких працює не менше 50 працівників, у разі збільшення протягом року нових робочих місць на 10 % порівняно з їх кількістю станом на 1 січня 2011 року;

при розробці проектів законів про державний бюджет на 2011 та наступні роки передбачати видатки у розмірі не менше 1 % від запланованого обсягу валового внутрішнього продукту України підприємствам усіх форм власності, на яких працює не менше 50 працівників, у разі збільшення протягом року нових робочих місць на 10 % порівняно з їх кількістю станом на 1 січня 2011 року;

підготувати та внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність із цим Законом;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос