Идет загрузка документа (23 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно дополнительных гарантий реализации прав территориальной общины в представительских органах местного самоуправления)

Проект закона Украины от 15.10.2010 № 7256
Дата рассмотрения: 15.10.2010 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо додаткових гарантій реалізації прав територіальної громади у представницьких органах місцевого самоврядування)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Законі України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1997, N 24, ст. 170, 2009, N 6, ст. 19, N 19, ст. 260):

1) статтю 1 доповнити наступними положеннями:

"опозиційна діяльність - цілеспрямована поведінка депутатів місцевих рад, що передбачає здійснення контролю за діяльністю органів державної влади, органів місцевого самоврядування, створення альтернативних програм розвитку регіону (адміністративно-територіальної одиниці), відстоювання інтересів всіх громадян регіону, викриття фактів корупції, нецільового використання коштів державного і місцевого бюджетів, а також формування якісного кадрового потенціалу;

опозиція у представницьких органах місцевого самоврядування - депутати сільських, селищних рад, депутатські фракції, які не увійшли до складу більшості та які на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради оголосили заяву про опозиційну діяльність.";

2) пункт 48 частини першої статті 26 викласти у такій редакції:

"48) затвердження двома третинами голосів депутатів від загального складу ради статуту територіальної громади протягом двох місяців з моменту відкриття першої сесії;";

3) у статті 47:

а) частину третю викласти у такій редакції:

"3. До складу постійних комісій входять на паритетній основі представники більшості та опозиції. До їх складу не можуть бути обрані сільський, селищний, міський голова, секретар сільської, селищної, міської ради, голова районної у місті (у разі її створення), районної, обласної ради, їх заступники.";

б) після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:

"4. Призначення голови та членів постійної комісії здійснюється за єдиним списком у цілому без обговорення на пленарному засіданні сесії ради.";

У зв'язку з цим, частини четверту - п'ятнадцяту відповідно вважати частинами п'ятою - шістнадцятою;

4) у статті 48:

а) у частині другій слова "однієї третини" замінити словами "однієї десятої";

б) після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:

"3. До складу тимчасової контрольної комісії ради входять на паритетній основі представники більшості та опозиції";

У зв'язку з цим, частини третю - четверту відповідно вважати частинами четвертою - п'ятою;

5) частину першу статті 50 викласти у такій редакції:

"1. Секретар сільської, селищної, міської ради працює в раді на постійній основі. Секретар ради обирається радою з числа її депутатів на строк повноважень ради за пропозицією опозиції. Пропозиція щодо кандидатури секретаря ради може вноситися на розгляд ради не менш як половиною депутатів від загального складу відповідної ради у разі, якщо:

1) на день проведення першої сесії сільської, селищної, міської ради, обраної на чергових виборах, не завершені вибори відповідно сільського, селищного, міського голови;

2) протягом тридцяти днів з дня відкриття першої сесії сільської, селищної, міської ради опозиція не внесла кандидатуру на посаду секретаря ради;

3) на наступній черговій сесії після виникнення вакансії секретаря ради у зв'язку з достроковим припиненням його повноважень опозиція не внесла на розгляд ради кандидатуру на посаду секретаря ради.";

6) частину першу статті 78 доповнити новим пунктом такого змісту:

"3) якщо на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради протягом двох місяців з моменту відкриття першої сесії не затверджено статут територіальної громади.";

7) частину третю статті 79 доповнити новим реченням наступного змісту:

"Питання про дострокове припинення повноважень сільського, селищного, міського голови вноситься на розгляд відповідної ради за ініціативою не менш як третини депутатів від загального складу ради".

2. У Законі України "Про всеукраїнський та місцеві референдуми" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991, N 33, ст. 443):

1) у частині першій статті 11 після слів "місцевих бюджетів" доповнити словами ", резервного фонду державного бюджету або з інших джерел";

2) статтю 14 викласти у новій редакції:

"1. Вимога народних депутатів, які становлять не менш як половину від загальної кількості народних депутатів України, про проведення всеукраїнського референдуму реалізується шляхом поіменного голосування на пленарному засіданні Верховної Ради України або шляхом збирання підписів народних депутатів. Підписи народних депутатів України засвідчує Апарат Верховної Ради України.

2. Вимога депутатів місцевої Ради, які становлять не менш як третину від загальної кількості депутатів Ради, про проведення місцевого референдуму реалізується шляхом поіменного голосування на пленарному засіданні відповідної Ради депутатів або шляхом збирання підписів депутатів. Підписи депутатів місцевих Рад засвідчує голова відповідної місцевої Ради.".

3. Перше речення частини п'ятої статті 24 Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001, N 37-38, ст. 189) доповнити наступними словами "і може використовуватись, зокрема, на фінансування місцевого референдуму".

4. У Законі України "Про столицю України - місто-герой Київ" (Відомості Верховної Ради України, 1999, N 11, ст. 79):

1) у статті 5 після слів "Київська міська рада" доповнити словами "протягом двох місяців з моменту відкриття першої сесії двома третинами голосів депутатів від загального складу ради";

2) у частині третій статті 14 після слів "з числа її депутатів" доповнити словами "на строк повноважень ради за пропозицією опозиції";

3) у частині третій статті 23 слова "не менш як половини" замінити словами "не менш як третини".

5. У Закон України "Про статус депутатів місцевих рад" (Відомості Верховної Ради України, 2002, N 40, ст. 290):

1) у статті 5:

а) пункт другий частини першої викласти у наступній редакції:

"2) відкликання його політичною партією (виборчим блоком політичних партій), за виборчим списком відповідної місцевої організації якої його було обрано депутатом місцевої ради, у разі невходження депутата місцевої ради (крім депутата сільської, селищної ради), обраного за виборчим списком відповідної місцевої організації політичної партії (виборчих блоків політичних партій) у багатомандатному виборчому окрузі, межі якого збігаються з межами відповідної ради, до складу депутатської фракції відповідної місцевої організації політичної партії (виборчого блоку політичних партій), яка оголосила про свою опозиційність або його виходу зі складу такої депутатської фракції внаслідок подання депутатом особистої заяви про вихід з депутатської фракції, або переходу депутата в іншу депутатську фракцію, що представляє більшість;";

б) доповнити частинами четвертою - шостою наступного змісту:

"4. У разі невходження депутата місцевої ради (крім депутата сільської, селищної ради), обраного за виборчим списком відповідної місцевої організації політичної партії (виборчих блоків політичних партій) у багатомандатному виборчому окрузі, межі якого збігаються з межами відповідної ради, до складу депутатської фракції відповідної місцевої організації політичної партії (виборчого блоку політичних партій), яка оголосила про свою опозиційність або його виходу зі складу такої депутатської фракції внаслідок подання депутатом особистої заяви про вихід з депутатської фракції, або переходу депутата в іншу депутатську фракцію, що представляє більшість, його повноваження припиняють достроково за рішенням вищого керівного органу політичної партії (виборчого блоку політичних партій), за виборчим списком відповідної місцевої організації якої він був обраний депутатом місцевої ради.

5. Вищий керівний орган політичної партії (виборчого блоку політичних партій), яка оголосила про свою опозиційність приймає рішення про відкликання та дострокове припинення повноважень депутата місцевої ради (крім депутата сільської, селищної ради), якщо такий депутат не подав заяву до місцевої ради про входження його до складу депутатської фракції відповідної місцевої організації політичної партії (виборчого блоку політичних партій), за виборчими списками відповідної місцевої організації якої його було обрано депутатом місцевої ради, або вийшов зі складу депутатської фракції (подав особисту заяву про вихід зі складу депутатської фракції або перейшов в іншу депутатську фракцію, що представляє більшість).

Повноваження депутата місцевої ради (крім депутата сільської, селищної ради) вважаються припиненими достроково з моменту прийняття відповідного рішення вищим керівним органом політичної партії (виборчого блоку політичних партій), яка оголосила про свою опозиційність, за виборчими списками відповідної місцевої організації якої його було обрано депутатом місцевої ради.

6. Вищий керівний орган політичної партії (виборчого блоку політичних партій), яка оголосила про свою опозиційність, та за рішенням якого у порядку, визначеному цим Законом, достроково припинено повноваження депутата місцевої ради (крім депутата сільської, селищної ради), обраного за виборчим списком відповідної місцевої організації політичної партії (виборчого блоку політичних партій), зобов'язаний негайно оприлюднити зазначене рішення шляхом його публікації в друкованих засобах масової інформації та повідомити територіальну виборчу комісію про дострокове припинення повноважень депутата місцевої ради та направити їй рішення вищого керівного органу політичної партії (виборчого блоку політичних партій) про дострокове припинення повноважень депутата місцевої ради.";

2) у пункті 4 частини першої статті 11 слово "доступу" замінити словами "рівного доступу";

3) у статті 27:

а) після частини четвертої доповнити новими частинами наступного змісту:

"5. Депутатська фракція, чисельний склад якої налічує більш ніж половину депутатів, які не увійшли до складу більшості, та голова чи заступник голови якої на пленарному засіданні ради оголосив заяву про опозиційну діяльність, є опозиційною депутатською фракцією.

6. Невходження депутата місцевої ради (крім депутата сільської, селищної ради), обраного за виборчим списком відповідної місцевої організації політичної партії (виборчих блоків політичних партій) у багатомандатному виборчому окрузі, межі якого збігаються з межами відповідної ради, до складу депутатської фракції відповідної місцевої організації політичної партії (виборчого блоку політичних партій), яка оголосила про свою опозиційність, або його виходу зі складу такої депутатської фракції внаслідок подання депутатом особистої заяви про вихід з депутатської фракції, або переходу депутата в іншу депутатську фракцію, що представляє більшість, є підставою для дострокового припинення повноважень депутата місцевої ради у порядку, визначеному цим Законом.";

У зв'язку з цим, частину шосту відповідно вважати частиною сьомою;

б) у частині п'ятій після слів "(виборчого блоку політичних партій)" доповнити словами ", яка оголосила про свою опозиційність,", а також після слів "в іншу депутатську фракцію" доповнити словами ", що представляє більшість,";

4) пункт 1 статті 28 викласти у наступній редакції:

"1) на висунення кандидатів до складу постійних та тимчасових комісій ради з урахуванням того, що до їх складу на паритетній основі входять представники більшості та опозиції;";

5) доповнити статтею 301 наступного змісту:

"Стаття 301. Право на доступ до засобів масової інформації

1. Депутат сільської, селищної ради, який оголосив про свою опозиційність, опозиційна депутатська фракція має право у порядку, встановленому цією статтею, поширювати інформацію про свою діяльність через засоби масової інформації, в тому числі друковані, всіх форм власності, а також у інший не заборонений законодавством спосіб.

2. Сільська, селищна, міська рада на весь період своєї діяльності передбачає порядок і форми обов'язкового висвітлення діяльності депутата сільської, селищної ради, який оголосив про свою опозиційність, опозиційної депутатської фракції у засобах масової інформації комунальної форми власності в обсягах, пропорційних чисельності представників опозиції.

3. Забороняється переривати теле- і радіопрограми про діяльність представників опозиції, передбачені частиною другою цієї статті, рекламою товарів, робіт, послуг та іншими повідомленнями. Впродовж 20 хвилин до і після трансляції таких теле- і радіопрограм забороняється на тому ж каналі мовлення у будь-якій формі коментувати чи оцінювати зміст теле- і радіопрограми про діяльність представників опозиції.

4. Депутат сільської, селищної ради, який оголосив про свою опозиційність, опозиційна депутатська фракція має право використовувати засоби масової інформації будь-якої форми власності на договірній основі у встановленому законом порядку.".

6. У Законі України "Про Верховну Раду Автономної Республіки Крим" (Відомості Верховної Ради України, 1998, N 29, ст. 191):

1) статтю 6 доповнити частиною сьомою наступного змісту:

"Повноваження депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим припиняються достроково без рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим у разі відкликання його політичною партією (виборчим блоком політичних партій), яка оголосила про свою опозиційність, за виборчими списками відповідної організації якої його обрано депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим.";

2) статтю 7 доповнити новими частинами третьою - сьомою у наступній редакції:

"Підставою для відкликання відповідною політичною партією (виборчим блоком політичних партій), за виборчими списками відповідної організації якої було обрано депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим, є невходження депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обраного за виборчим списком відповідної організації політичної партії (виборчого блоку політичних партій) у багатомандатному виборчому окрузі, межі якого збігаються з межами Автономної Республіки Крим, до складу депутатської фракції місцевої організації відповідної політичної партії (виборчого блоку політичних партій), яка оголосила про свою опозиційність, або виходу депутата зі складу такої депутатської фракції внаслідок подання ним особистої заяви про вихід з депутатської фракції, або переходу депутата в іншу депутатську фракцію, що представляє більшість.

У разі невходження депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обраного за виборчим списком відповідної організації політичної партії (виборчого блоку політичних партій) у багатомандатному виборчому окрузі, межі якого збігаються з межами Автономної Республіки Крим, до складу депутатської фракції місцевої організації відповідної політичної партії (виборчого блоку політичних партій), яка оголосила про свою опозиційність, або виходу депутата зі складу такої депутатської фракції внаслідок подання ним особистої заяви про вихід з депутатської фракції, або переходу депутата в іншу депутатську фракцію, що представляє більшість, його повноваження припиняють достроково за рішенням вищого керівного органу політичної партії (виборчого блоку політичних партій), за виборчим списком якої він був обраний депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим.

Вищий керівний орган політичної партії (виборчого блоку політичних партій), яка оголосила про свою опозиційність, приймає рішення про відкликання та дострокове припинення повноважень депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим, якщо такий депутат не подав заяву до Верховної Ради Автономної Республіки Крим про входження його до складу депутатської фракції відповідної місцевої організації політичної партії (виборчого блоку політичних партій), за виборчими списками якої його було обрано депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим, або вийшов зі складу депутатської фракції (подав особисту заяву про вихід зі складу депутатської фракції, яка оголосила про свою опозиційність, або перейшов в іншу депутатську фракцію, що представляє більшість).

Повноваження депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим вважаються припиненими достроково з моменту прийняття відповідного рішення вищим керівним органом політичної партії (виборчого блоку політичних партій), яка оголосила про свою опозиційність, за виборчими списками відповідної організації якої його було обрано депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим.

Вищий керівний орган політичної партії (виборчого блоку політичних партій), яка оголосила про свою опозиційність, за рішенням якого у порядку, визначеному цим Законом, достроково припинено повноваження депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обраного за виборчим списком відповідної місцевої організації політичної партії (виборчого блоку політичних партій), зобов'язаний негайно оприлюднити зазначене рішення шляхом його публікації в друкованих засобах масової інформації, повідомити територіальну виборчу комісію про дострокове припинення повноважень депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим та направити їй рішення вищого керівного органу політичної партії (виборчого блоку політичних партій) про дострокове припинення повноважень депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим. ";

3) у пункті 2 частини четвертої статті 11 слова "першого заступника і" виключити;

4) частину першу статті 12 доповнити новим реченням наступного змісту:

"Кандидатуру на посаду першого заступника Голови Верховної Ради України вносить опозиція.";

5) частину третю статті 15 викласти у наступній редакції:

"До складу постійних і тимчасових комісій ради входять на паритетній основі представники більшості та опозиції. До їх складу не можуть бути обрані Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим та його заступники";

6) статтю 151:

а) доповнити частинами четвертою - п'ятою наступного змісту:

"4. Депутатська фракція, чисельний склад якої налічує більш ніж половину депутатів, які не увійшли до складу більшості, та голова чи заступник голови якої на пленарному засіданні Верховної Ради Автономної Республіки Крим оголосив заяву про опозиційну діяльність, є опозиційною депутатською фракцією.

5. Невходження депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обраного за виборчим списком відповідної організації політичної партії (виборчих блоків політичних партій) у багатомандатному виборчому окрузі, межі якого збігаються з межами Автономної Республіки Крим, до складу депутатської фракції відповідної організації політичної партії (виборчого блоку політичних партій), яка оголосила про свою опозиційність, або його виходу зі складу такої депутатської фракції внаслідок подання депутатом особистої заяви про вихід з депутатської фракції, або переходу депутата в іншу депутатську фракцію, що представляє більшість, є підставою для дострокового припинення повноважень депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим у порядку, визначеному цим Законом.";

У зв'язку з цим, частину п'яту відповідно вважати частиною шостою;

7. У пункті 2 частини третьої статті 29 Конституції Автономної Республіки Крим, затвердженої Законом України від 23 грудня 1998 року N 350 (Відомості Верховної Ради України, N 5-6, ст. 43), слова "першого заступника і" виключити.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня опублікування цього Закону:

1) підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до законів України у зв'язку з прийняттям цього Закону;

2) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

3. До приведення у відповідність із цим Законом закони України, інші нормативно-правові акти діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос