Идет загрузка документа (5 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно расчетов за природный газ и электрическую энергию

Проект закона Украины от 09.09.2010 № 7115
Дата рассмотрения: 02.12.2010 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо розрахунків за природний газ та електричну енергію

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України "Про питну воду та питне водопостачання" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 16, ст. 112; 2005 р., N 4, ст. 95):

1) у статті 1:

після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

"алгоритм розподілу коштів - порядок розподілу уповноваженим банком коштів з поточних рахунків із спеціальним режимом використання без платіжних доручень підприємств питного водопостачання, що встановлюється Національною комісією регулювання ринку комунальних послуг України".

У зв'язку з цим абзаци другий - двадцятий вважати відповідно абзацами третім - двадцять першим;

після абзацу тринадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"поточний рахунок із спеціальним режимом використання - поточний рахунок підприємства питного водопостачання, яке здійснює діяльність в обсягах, що перевищують рівень, встановлений умовами та правилами господарської діяльності, на який зараховуються кошти, що надходять як плата за надання послуг з питного водопостачання від усіх категорій споживачів".

У зв'язку з цим абзаци чотирнадцятий - двадцять перший вважати відповідно абзацами п'ятнадцятим - двадцять другим;

доповнити абзацом двадцять третім такого змісту:

"уповноважений банк - визначений Кабінетом Міністрів України банк, що обслуговує поточні рахунки із спеціальним режимом використання підприємств питного водопостачання";

2) статтю 32 після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:

"Кошти, що надходять як плата за надання послуг з питного водопостачання від усіх категорій споживачів, зараховуються виключно на поточні рахунки із спеціальним режимом використання підприємств питного водопостачання. Кошти з поточних рахунків із спеціальним режимом використання підприємств питного водопостачання перераховуються згідно з алгоритмом розподілу коштів. Порядок відкриття і закриття поточних рахунків із спеціальним режимом використання та порядок проведення розрахунків за електричну енергію, спожиту для надання таких послуг, затверджуються Кабінетом Міністрів України".

У зв'язку з цим частину третю вважати частиною четвертою.

2. У Законі України "Про теплопостачання" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 28, ст. 373; 2010 р., N 49, ст. 571):

1) у статті 1:

після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

"алгоритм розподілу коштів - порядок розподілу уповноваженим банком коштів з поточних рахунків із спеціальним режимом використання без платіжних доручень теплопостачальних організацій, що встановлюється Національною комісією регулювання ринку комунальних послуг України".

У зв'язку з цим абзаци другий - двадцять сьомий вважати відповідно абзацами третім - двадцять восьмим;

після абзацу чотирнадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"поточний рахунок із спеціальним режимом використання - поточний рахунок теплопостачальної організації, яка здійснює діяльність в обсягах, що перевищують рівень, встановлений умовами та правилами господарської діяльності, на який зараховуються кошти, що надходять як плата за поставлену теплову енергію від усіх категорій споживачів".

У зв'язку з цим абзаци п'ятнадцятий - двадцять восьмий вважати відповідно абзацами шістнадцятим - двадцять дев'ятим;

доповнити абзацом тридцятим такого змісту:

"уповноважений банк - визначений Кабінетом Міністрів України банк, що обслуговує поточні рахунки із спеціальним режимом використання теплопостачальних організацій";

2) статтю 19 після частини четвертої доповнити новою частиною такого змісту:

"Кошти, що надходять як плата за поставлену теплову енергію від усіх категорій споживачів, зараховуються виключно на поточні рахунки із спеціальним режимом використання теплопостачальних організацій. Кошти з поточних рахунків із спеціальним режимом використання теплопостачальних організацій перераховуються згідно з алгоритмом розподілу коштів. Порядок відкриття і закриття поточних рахунків із спеціальним режимом використання та порядок проведення розрахунків за природний газ, спожитий для виробництва теплової енергії, затверджуються Кабінетом Міністрів України".

У зв'язку з цим частини п'яту і шосту вважати відповідно частинами шостою і сьомою.

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

____________

Опрос