Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования порядка расчетов за жилищно-коммунальные услуги и повышения качества их предоставления

Проект закона Украины от 07.09.2010 № 7099
Дата рассмотрения: 07.09.2010 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення порядку розрахунків за житлово-комунальні послуги та підвищення якості їх надання

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. Частину сьому статті 276 Господарського кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 18, ст. 144; 2006 р., N 14, ст. 118) викласти у такій редакції:

"7. Оплата енергії, що відпускається, здійснюється відповідно до умов договору. Договір може передбачати попередню оплату, планові платежі з наступним перерахунком або оплату, що провадиться за фактично відпущену енергію".

2. У Законі України "Про житлово-комунальні послуги" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 47, ст. 514; 2009 р., N 24, ст. 297; згідно із Законом України від 09.07.2010 N 2479-VI):

1) пункт 11 частини першої статті 5 викласти у такій редакції:

"11) проведення моніторингу дотримання порядку розрахунків за житлово-комунальні послуги та стану їх здійснення";

2) частини третю та четверту статті 16 викласти у такій редакції:

"3. Комунальні послуги надаються споживачам безперебійно, за винятком часу перерв на:

1) проведення ремонтних і профілактичних робіт виконавцем/виробником за графіком, погодженим з виконавчими органами місцевих рад або місцевими державними адміністраціями згідно з діючими нормативними документами. Допустима тривалість перерв у наданні послуг, їх повторюваність встановлюються центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства на підставі діючих стандартів, нормативів, норм, порядків та правил експлуатації, проведення поточного і капітального ремонтів, реконструкції об'єктів житлового фонду;

2) міжопалювальний період для систем опалення, рішення про початок та закінчення якого приймається виконавчими органами відповідних місцевих рад або місцевими державними адміністраціями виходячи з кліматичних умов, згідно з діючими будівельними нормами і правилами, правилами технічної експлуатації та іншими нормативними документами. Міжопалювальний період повинен починатися і закінчуватися одночасно для всіх категорій споживачів;

3) ліквідацію наслідків аварій або дії непереборної сили. Перерва у наданні комунальних послуг, яка виникла внаслідок аварії або дії непереборної сили, має бути ліквідована у найкоротші терміни, що визначаються нормативними документами. Якщо ліквідація наслідків аварії або дії непереборної сили потребує більше однієї добі, виконавець/виробник спільно з органами місцевого самоврядування здійснює заходи щодо зменшення її негативного впливу на споживачів.

4. У разі застосування перерви в наданні послуг виконавець/виробник зобов'язаний повідомити через засоби масової інформації про таку перерву споживача не пізніше ніж за 10 днів (за винятком перерви, що виникла внаслідок аварії або дії непереборної сили). У повідомленні необхідно зазначити причину та строк перерви в наданні відповідних послуг.

Виконавець/виробник зобов'язаний провести перерахунок вартості комунальної послуги у разі перерви у її наданні для кожного із споживачів протягом місяця з часу її настання. Перерахунок повинен бути відображений у платіжних документах, надісланих споживачам за поточний або наступний розрахунковий період";

3) частину другу статті 26 доповнити реченням такого змісту:

"Договір не може містити умов, які вводять додаткові види оплати послуг, не передбачені типовими договорами на надання житлово-комунальних послуг, затвердженими Кабінетом Міністрів України";

4) у статті 32:

частину першу викласти у такій редакції:

"1. Плата за надані житлово-комунальні послуги нараховується щомісячно відповідно до умов договору в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України";

доповнити статтю частиною п'ятою такого змісту:

"5. Платіжний документ може містити графи, у яких зазначаються суми до сплати за надані послуги, не проплачені повністю споживачем у попередній розрахунковий період. Платіжний документ не може містити граф, у яких вказуються суми за оплату послуг, не передбачених договором, або суми доплат за надані послуги понад ті, які передбачені діючими тарифами.".

3. Абзац сьомий частини першої статті 25 Закону України "Про теплопостачання" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 28, ст. 373) викласти у такій редакції:

"отримувати від споживачів авансовий платіж, якщо це обумовлено договором".

II. Цей Закон набирає чинності через тридцять днів з дня його опублікування.

Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос