Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования управления землями на территории Автономной Республики Крым

Проект закона Украины от 13.08.2010 № 7035
Дата рассмотрения: 13.08.2010 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення управління землями на території Автономної Республіки Крим

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 p., N 3-4, ст. 27):

1) частину першу статті 20 викласти у такій редакції:

"1. Віднесення земель до тієї чи іншої категорії здійснюється на підставі рішень органів державної влади, органів місцевого самоврядування, органів влади Автономної Республіки Крим відповідно до їх повноважень.";

2) пункт "а" статті 21 викласти у такій редакції:

"а) визнання недійсними рішень органів державної влади, органів місцевого самоврядування, органів влади Автономної Республіки Крим про надання (передачу) земельних ділянок громадянам та юридичним особам;";

3) у статті 118:

частину першу після слів "подає заяву до" доповнити словами "Ради міністрів Автономної Республіки Крим,";

частину третю після слів "сільської, селищної, міської ради або" доповнити словами "Ради міністрів Автономної Республіки Крим,";

перше речення частини шостої після слів "подають клопотання до" доповнити словами "Ради міністрів Автономної Республіки Крим,";

у першому реченні частини сьомої слово "Районна" замінити словами "Рада міністрів Автономної Республіки Крим, районна";

у частині дев'ятій слово "Районна" замінити словами "Рада міністрів Автономної Республіки Крим, районна";

4) частину першу статті 119 після слів "органу державної влади" доповнити словами ", органу влади Автономної Республіки Крим";

5) у статті 122:

у пункті "в" частини третьої слово "частиною" замінити словами "частинами шостою та";

у частині шостій слова "частинами третьою" замінити словами "пунктами "а" і "б" частини третьої, частиною";

6) у статті 123:

абзац перший частини першої після слів "на підставі рішень" доповнити словами "Ради міністрів Автономної Республіки Крим,";

перше речення абзацу першого частини третьої та частину шосту після слова "Відповідний" доповнити словами "орган влади Автономної Республіки Крим,";

частину одинадцяту після слова "Відмова" доповнити словами "органу влади Автономної Республіки Крим,";

7) частину першу статті 124 після слів "на підставі рішення" доповнити словами "органу влади Автономної Республіки Крим,";

8) частину першу статті 127 після слів "державної влади" доповнити словами ", Рада міністрів Автономної Республіки Крим";

9) у частинах третій, восьмій та одинадцятій статті 128, абзаці шістнадцятому частини другої статті 134, частинах першій, п'ятій та сьомій статті 136, частині третій статті 137, статті 146, в частині першій та абзаці першому частини восьмої, частинах дев'ятій та одинадцятій статті 151 слова "орган державної влади" в усіх відмінках і формах числа замінити словами "орган виконавчої влади, орган влади Автономної Республіки Крим" у відповідному відмінку і числі;

10) у статті 149:

частину першу після слів "органів державної влади" доповнити словами ", органів влади Автономної Республіки Крим";

у пункті "в" частини п'ятої слова "частиною дев'ятою" замінити словами "частинами восьмою та дев'ятою";

у частині восьмій слова "частинами п'ятою," замінити словами "пунктами "а" та "б" частини п'ятої, частиною";

11) у пункті 12 розділу X "Перехідні положення":

в абзаці першому слова "зазначених в абзаці" замінити словами "зазначених в абзацах другому та";

доповнити пункт абзацом такого змісту:

"На території Автономної Республіки Крим до розмежування земель державної та комунальної власності повноваження щодо розпорядження землями (крім земель, переданих у приватну власність, та земель, зазначених в абзаці другому цього пункту) за межами населених пунктів здійснюють відповідні органи виконавчої влади, а в межах населених пунктів - відповідні сільські, селищні, міські ради. Землями лісогосподарського, оздоровчого, рекреаційного, природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення зазначені органи розпоряджаються за погодженням з Радою міністрів Автономної Республіки Крим.".

2. У Законі України "Про землеустрій" (Відомості Верховної Ради України, 2003 p., N 36, ст. 282):

1) абзац другий статті 4 після слів "органи державної влади" доповнити словами ", органи влади Автономної Республіки Крим";

2) частину першу статті 26 після слів "органи державної влади," доповнити словами "органи влади Автономної Республіки Крим,";

3) статтю 35 після слів "забруднених земель," доповнити словами "віднесення земель до тієї чи іншої категорії,".

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос