Идет загрузка документа (16 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно приведения их в соответствие с Законом Украины "О судоустройстве и статусе судей"

Проект закона Украины от 05.08.2010 № 7028
Дата рассмотрения: 05.08.2010 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення їх у відповідність із Законом України "Про судоустрій і статус суддів"

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Регламенті Верховної Ради України, затвердженому Законом України "Про Регламент Верховної Ради України" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., NN 14-15, ст.133; 2010р., N21, ст.223):

1) частину п'яту статті 157 доповнити словами "Голові Державної судової адміністрації України - з питань фінансування судів та інших органів і установ судової системи";

2) статтю 215 викласти в такій редакції:

"Стаття 215. Порядок розгляду питань про обрання суддів Верховною Радою України безстроково

1. Відповідно до пункту 27 частини першої статті 85 та статті 128 Конституції України, Закону України "Про судоустрій і статус суддів" Верховна Рада обирає суддів безстроково.

2. Подання про обрання суддів безстроково вноситься до Верховної Ради України Вищою кваліфікаційною комісією суддів України. У поданні зазначаються прізвище, ім'я, по батькові кандидата, найменування та місцезнаходження суду, до якого пропонується обрати кандидата. До подання додається рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про рекомендування кандидата для обрання на посаду судді безстроково.

3. Копії подання про обрання суддів безстроково та доданих до нього документів за дорученням Голови Верховної Ради України надаються народним депутатам не пізніше п'яти днів з дня їх надходження.

4. Питання про обрання кандидата на посаду судді безстроково включається до порядку денного сесії Верховної Ради України позачергово без голосування та розглядається на найближчому пленарному засіданні Верховної Ради України без висновку комітетів Верховної Ради України.

5. Розгляд питання про обрання кандидата на посаду судді безстроково на пленарному засіданні Верховної Ради починається з доповіді голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів України або іншого члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України за дорученням Голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів України".

6. Рішення про обрання кандидата на посаду судді безстроково приймається відкритим поіменним голосуванням більшістю від конституційного складу Верховної Ради України і оформляється постановою Верховної Ради України. Голосування щодо обрання кандидатів на посаду судді безстроково може проводитись як по кожній кандидатурі на посаду окремо, так і за списком кандидатів на посаду. Рішення Верховної Ради України про обрання судді безстроково приймається відповідно до рекомендації Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

7. У разі неодержання необхідної більшості голосів народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради України з питання обрання судді безстроково знову проводиться голосування.

3) статтю 216 викласти в такій редакції:

"Стаття 216. Звільнення з посад суддів Конституційного Суду України та суддів, обраних безстроково

1. Верховна Рада України звільняє з посад суддів Конституційного Суду України та суддів, обраних безстроково, у випадках та порядку, передбачених частинами п'ятою, шостою статті 126 Конституції України, статтею 23 Закону України "Про Конституційний Суд України", Законом України "Про судоустрій і статус суддів".

2. Звернення до Верховної Ради України про звільнення з посади судді Конституційного Суду України подається Конституційним Судом України.

3. Для звільнення з посади судді Конституційного Суду України комітет, до предмета відання якого належить це питання, за дорученням Голови Верховної Ради України подає до Верховної Ради України вмотивований висновок.

4. Подання про звільнення з посади суддів, обраних безстроково, вноситься Вищою радою юстиції.

5. У поданні про звільнення судді, обраного безстроково, зазначаються дата внесення подання, прізвище, ім'я та по батькові, рік народження, відомості про перебування на посаді судді, назва суду, підстава внесення подання про звільнення, визначена частиною п'ятою статті 126 Конституції України, фактичні обставини (у разі внесення подання про звільнення судді за особливих обставин, визначених Законом України "Про Вищу раду юстиції"), а також інші відомості, визначені законом. До подання Вищої ради юстиції про звільнення з посади судді, обраного безстроково, додаються особова справа з матеріалами, що свідчать про наявність підстав для звільнення.

6. Копії подання про звільнення судді, обраного безстроково, та доданих до нього документів за дорученням Голови Верховної Ради України надаються народним депутатам не пізніше наступного дня після їх надходження.

7. Питання про звільнення судді, обраного безстроково, включається до порядку денного сесії Верховної Ради України позачергово без голосування та розглядається на найближчому пленарному засіданні Верховної Ради України без висновку комітетів Верховної Ради України.

8. Присутність судді на пленарному засіданні Верховної Ради України при розгляді питання про його звільнення з підстав, зазначених у пунктах 1, 4 і 5 частини п'ятої статті 126 Конституції України, є обов'язковою. Неявка на пленарне засідання Верховної Ради не є перешкодою для прийняття рішення Верховною Радою України.

9. Кожна кандидатура на звільнення з посади судді, обраного безстроково, персонально представляється на пленарному засіданні Верховної Ради України Головою Вищої ради юстиції або іншим членом Вищої ради юстиції за дорученням Голови Вищої ради юстиції, а щодо судді Конституційного Суду України - представником комітету, до відання якого належить це питання.

10. Верховна Рада України приймає рішення про звільнення з посади судді Конституційного Суду України чи судді, обраного безстроково, шляхом відкритого поіменного голосування більшістю голосів народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради України. У разі неодержання необхідної більшості голосів народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради України з питання звільнення з посади судді, обраного безстроково, знову проводиться голосування. Рішення про звільнення судді оформляється постановою Верховної Ради" України;

4) у назві Глави 35, у частинах першій - третій статті 218, у частинах першій, другій, пункті 2 частини третьої, пунктах 2, 3 частини сьомої статті 221 слова "судді суду загальної юрисдикції" виключити;

5) доповнити Главою 351 такого змісту:

"Глава 351. Розгляд питань про згоду на затримання чи арешт судді суду загальної юрисдикції

Стаття 2211. Внесення подання про надання згоди на затримання чи арешт судді суду загальної юрисдикції

1. Відповідно до частини третьої статті 126 Конституції України Верховна Рада України надає згоду на затримання чи арешт судді суду загальної юрисдикції.

2. Подання про надання згоди на затримання чи арешт судді суду загальної юрисдикції ініціюється відповідно органами досудового слідства, судовими органами. При цьому щодо кожного виду запобіжного заходу подається окреме подання. Подання щодо судді суду загальної юрисдикції повинно бути підтримано і внесено до Верховної Ради України Генеральним прокурором України.

3. Подання про надання згоди на затримання чи арешт судді суду загальної юрисдикції, повинно бути вмотивованим і достатнім, містити конкретні факти і докази, що підтверджують факт вчинення зазначеною в поданні особою суспільно небезпечного діяння, визначеного Кримінальним кодексом України. У поданні про затримання чи арешт судді суду загальної юрисдикції має міститися чітке обґрунтування необхідності затримання чи арешту.

Стаття 2212. Підготовка подання про надання згоди на затримання чи арешт судді суду загальної юрисдикції до розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України

1. Копії подання про надання згоди на затримання чи арешт судді суду загальної юрисдикції та доданих до нього документів за дорученням Голови Верховної Ради України надаються народним депутатам не пізніше наступного дня після надходження такого подання. Одна копія надсилається рекомендованим листом на офіційну адресу суду, в якому працює особа, щодо якої внесене подання про затримання чи арешт.

2. Особа, щодо якої внесено подання про затримання чи арешт, може надати Верховній Раді України письмові пояснення по суті питань, порушених у такому поданні. Копії письмових пояснень та доданих до них документів за дорученням Голови Верховної Ради України надаються народним депутатам у день надходження таких письмових пояснень.

3. Питання щодо розгляду подання про надання згоди на затримання чи арешт судді суду загальної юрисдикції включається до порядку денного сесії Верховної Ради України позачергово без голосування.

Стаття 2213. Розгляд Верховною Радою України питання про надання згоди на затримання чи арешт судді суду загальної юрисдикції

1. Верховна Рада України розглядає питання про надання згоди на затримання чи арешт судді суду загальної юрисдикції на найближчому пленарному засіданні але не раніше ніж через чотирнадцять днів з дня одержання відповідного подання Генерального прокурора України. Генеральний прокурор України та особа, щодо якої внесено подання, повідомляються про дату розгляду зазначеного питання на засіданні Верховної Ради України завчасно.

2. Розгляд питання про надання згоди на затримання чи арешт судді суду загальної юрисдикції починається з інформації головуючого на пленарному засіданні Верховної Ради України про подання, що надійшло, проведену роботу щодо підготовки до розгляду цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради України, а також про наявність або відсутність письмових пояснень особи, щодо якої внесено подання.

3. Після оголошення подання головуючий на пленарному засіданні Верховної Ради України надає слово до 30 хвилин:

1) Генеральному прокурору України або його заступнику для відповідей на запитання представників депутатських фракцій, народних депутатів;

2) особі, щодо якої внесено подання про надання згоди на затримання чи арешт, або представнику такої особи для надання пояснень по суті порушених питань.

4. Відсутність особи, щодо якої внесено подання, або ненадання нею пояснень не є перешкодою для розгляду питання про надання згоди на затримання чи арешт такої особи на засіданні Верховної Ради України.

5. Обговорення питання здійснюється за процедурою повного обговорення (стаття 30 цього Регламенту).

6. Головуючий на пленарному засіданні Верховної Ради України відповідно до подання ставить на голосування питання про надання згоди на:

1) затримання судді суду загальної юрисдикції;

2) арешт судді суду загальної юрисдикції.

7. Рішення про надання згоди на затримання чи арешт судді суду загальної юрисдикції Верховна Рада України приймає відкритим поіменним голосуванням більшістю голосів народних депутатів від її конституційного складу, яке оформляється постановою Верховної Ради України. Рішення Верховної Ради про надання згоди на затримання чи арешт судді суду загальної юрисдикції не переглядаються, крім випадку виявлення обставин, що не були відомі Верховній Раді України під час розгляду відповідного подання.

8. Постанова Верховної Ради України про надання згоди на затримання чи арешт судді суду загальної юрисдикції підписується Головою Верховної Ради України та направляється Генеральному прокурору України в день прийняття такої постанови".

6) у статті 223:

частину першу доповнити реченням такого змісту:

"За дорученням Голови Верховної Ради України до суду з питання дострокового припинення повноважень народного депутата також може звернутися Перший заступник чи заступник Голови Верховної Ради України";

частину третю після першого речення доповнити реченням такого змісту:

"Верховна Рада України своїм рішенням також може зобов'язати звернутися до суду з питання про дострокове припинення повноважень народного депутата Першого заступника чи заступника Голови Верховної Ради України".

2. Частину дев'яту статті 18 Закону України "Про комітети Верховної Ради України" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 19, ст. 134) виключити.

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, окрім пункту 2 статті 1 розділу І, який вводиться в дію після початку діяльності Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, сформованої у порядку, встановленому Законом України "Про судоустрій і статус суддів".

 

Голова Верховної Ради України

В. ЛИТВИН

Опрос