Идет загрузка документа (4 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Украины относительно обеспечения права подозреваемого, обвиняемого, подсудимого на защиту

Проект закона Украины от 05.07.2010 № 6654
Дата рассмотрения: 13.05.2011 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України щодо забезпечення права підозрюваного, обвинуваченого, підсудного на захист

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Кримінально-процесуального кодексу України такі зміни:

1. Частину п'яту статті 44 доповнити реченнями такого змісту: "Постанова (ухвала) про допуск захисника до участі у справі виноситься негайно після надання захисником документів, що підтверджують його повноваження, але в будь-якому випадку не пізніше як за 24 години з моменту надходження заяви захисника про такий допуск, з обов'язковим зазначенням дати і часу її винесення. Копія постанови (ухвали) вручається підозрюваному, обвинуваченому, підсудному, засудженому, виправданому та їх захиснику. До винесення постанови (ухвали) про допуск захисника будь-які невідкладні слідчі чи інші процесуальні дії, передбачені цим Кодексом, за участю підозрюваного, обвинуваченого, підсудного не проводяться".

2. У статті 106:

частину третю після слова "зобов'язаний" доповнити словами "протягом трьох годин з моменту доставки підозрюваного в орган дізнання";

у частині шостій:

в абзаці першому слова "Протягом сімдесяти двох годин після" замінити словом "Після";

пункт 3 доповнити реченням такого змісту: "Подання органу дізнання про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту вноситься до суду протягом тридцяти шести годин з моменту затримання особи";

після частини шостої доповнити новою частиною такого змісту:

"Після закінчення сімдесяти двох годин з моменту затримання особа, підозрювана у вчиненні злочину, підлягає звільненню, якщо відносно неї не було обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту".

У зв'язку з цим частини сьому - одинадцяту вважати відповідно частинами восьмою - дванадцятою;

друге речення частини восьмої викласти в такій редакції: "Якщо скарга надійшла до внесення подання органу дізнання про обрання запобіжного заходу, вона розглядається суддею до розгляду такого подання, а якщо після внесення подання, але не розглянутого суддею, то вони розглядаються одночасно";

третє речення частини дев'ятої після слова "затриманому" доповнити словами "його захиснику, чи законному представнику".

3. У статті 1652:

частину другу доповнити реченням такого змісту: "Якщо подання вноситься стосовно особи, затриманої в порядку, передбаченому статтею 106 цього Кодексу, то воно має бути внесено до суду не пізніше, ніж за тридцять шість годин до закінчення строку затримання";

після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:

"Орган дізнання, слідчий, прокурор одночасно з внесенням до суду подання про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту зобов'язані направити або надати на вимогу підозрюваному (обвинуваченому) та його захиснику чи законному представнику копію такого подання до його розгляду судом".

У зв'язку з цим частини третю - дев'яту вважати відповідно частинами четвертою - десятою;

після частини сьомої доповнити новою частиною такого змісту:

"Копія постанови судді про обрання запобіжного заходу вручається підозрюваному (обвинуваченому), його захиснику чи законному представнику, слідчому, прокурору та направляється начальнику місця попереднього ув'язнення".

У зв'язку з цим частини восьму - десяту вважати відповідно частинами дев'ятою - одинадцятою.

4. Статтю 1653 після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:

"Слідчий, прокурор одночасно з внесенням до суду подання про продовження строку тримання особи під вартою вручає його копію обвинуваченому та його захиснику чи законному представнику".

У зв'язку з цим частини третю та четверту вважати відповідно частинами четвертою та п'ятою.

II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

____________

Опрос