Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно использования земель обороны

Проект закона Украины от 02.07.2010 № 6644
Дата рассмотрения: 02.07.2010 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання земель оборони

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 3 - 4, ст. 27; N 12 - 13, ст. 92; 2003 р., N 28, ст.213, N 30, ст. 247, N 38, ст. 313; 2004 р., N 7, ст. 48, ст. 57, N 8, ст. 67, N 26, ст. 361, N 35, ст. 416; 2005 р., N 2, ст. 25, N 4 ст. 83, ст. 103; 2006 р., NN 9 - 11, ст. 96, N 21, ст. 170, N 26, ст. 209; 2007 р., N 7 - 8, ст. 66, N 9, ст.78, N 33, ст. 440; 2008 р., N 5 - 6, N 7 - 8, ст. 78, N 27 - 28, ст. 253, N 48, ст. 358; 2009 р. N 19, ст. 257, N 23, ст. 282, N 29, ст. 396, N 42, ст. 633, N 44, ст. 656, N 51, ст. 755, 2010 р. N 1, ст. 2, N 5, ст. 40, ст.41, ст. 44, N 9, ст. 86):

1) абзац третій частини п'ятої статті 20 викласти в такій редакції:

"Зміна цільового призначення земель оборони здійснюється Кабінетом Міністрів України в установленому ним порядку.";

2) частину другу статті 77 викласти в такій редакції:

"Землі оборони перебувають у державній власності.";

3) у статті 84:

у частині другій після слів "державних органів приватизації" словами "центральних органів виконавчої влади, що здійснюють керівництво військовими формуваннями, утвореними відповідно до законів України,".

пункт "б" частини третьої після слів "крім земельних ділянок" доповнити словами "на яких розташовані об'єкти нерухомого військового майна, які підлягають продажу, а також":

пункт "в" частини четвертої після слів "землі оборони" доповнити словами "крім земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти нерухомого військового майна, що підлягають продажу";

4) абзац другий частини першої статті 116 доповнити після слів "які підлягають приватизації" словами "а також на земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти нерухомого військового майна, що підлягають продажу";

5) у статті 128 доповнити:

частину першу абзацу першого після слів "(крім земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації" словами "та земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти нерухомого військового майна, що підлягають продажу)";

у частині першій абзацом третім такого змісту:

"Продаж громадянам і юридичним особам земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти нерухомого військового майна, що підлягають продажу, здійснюється центральними органами виконавчої влади, що здійснюють керівництво військовими формуваннями, утвореними відповідно до законів України, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України";

в абзаці першому частини другої після слів "селищної, міської ради" словами "або центральних органів виконавчої влади, що здійснюють керівництво військовими формуваннями, утвореними відповідно до законів України";

в абзаці другому частини шостої після слів "які підлягають приватизації," словами "та земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти нерухомого військового майна, що підлягають продажу";

абзац другий частини шостої реченням такого змісту:

"Рішення Кабінету Міністрів України про продаж земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти нерухомого військового майна, що підлягають продажу, є підставою для укладення договору купівлі-продажу зазначених земельних ділянок.";

в абзаці першому частини восьмої слово "організаціями" замінити на словосполучення "суб'єктами господарювання";

частину одинадцяту доповнити абзацом другим такого змісту:

"Кошти, отримані від продажу земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти нерухомого військового майна, що підлягають продажу, зараховуються до спеціального рахунку Державного бюджету України та використовуються виключно на потреби оборони відповідно до кошторисів центральних органів виконавчої влади, що здійснюють керівництво військовими формуваннями, утвореними відповідно до законів України.";

6) у статті 129 доповнити:

у частині першій після слів "які підлягають приватизації" словами "а також земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти нерухомого військового майна, що підлягають продажу";

у частині п'ятій після слів "селищної, міської ради," словами "центральних органів виконавчої влади, що здійснюють керівництво військовими формуваннями, утвореними відповідно до законів України,";

у частині шостій абзацом третім такого змісту:

"Розгляд клопотання і продаж земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти нерухомого військового майна, що підлягають продажу, здійснюються центральними органами виконавчої влади, що здійснюють керівництво військовими формуваннями, утвореними відповідно до законів України, після отримання погодження Кабінету Міністрів України.";

7) у пункті 12 розділу X "ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ" доповнити:

в абзаці першому після слів "та земель, зазначених в" словами "абзацах другому та третьому";

в абзаці другому після слів "що не підлягають приватизації," словами "а також земель, зазначених в абзаці третьому цього пункту)";

абзацом третім такого змісту:

"Центральні органи виконавчої влади, що здійснюють керівництво військовими формуваннями, утвореними відповідно до законів України, здійснюють розпорядження землями, закріпленими за військовими частинами, установами, військовими навчальними закладами та організаціями Збройних Сил України та інших військових формувань, а також продаж земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти нерухомого військового майна, що підлягають продажу, у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку.".

2. У Законі України "Про використання земель оборони" від 27 листопада 2003 року N 1345-IV (Відомості Верховної Ради України, 2004, N 14, ст. 209, 2009, N 19, ст. 257) доповнити:

1) у назві статті 4 виключити слова "в господарських цілях";

2) частину 2 статті 4 викласти в такій редакції:

"Землі оборони можуть використовуватися для будівництва житла в тому числі соціального та доступного, а також об'єктів соціально-культурного призначення.";

3) статтею 51 такого змісту:

"Стаття 51. Інвентаризація земель оборони

Матеріали інвентаризації земель оборони є підставою для прийняття рішення щодо надання земельних ділянок які закріплені за військовими частинами, установами, військовими навчальними закладами та організаціями Збройних Сил України та інших військових формувань".

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 

Голова
Верховної Ради України 

 
В. Литвин
 

Опрос