Идет загрузка документа (2 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в статью 43 Закона Украины "О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом" (относительно предприятий, в своей деятельности использующих ядерную энергию)

Проект закона Украины от 20.05.2010 № 6413
Дата рассмотрения: 20.10.2010 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до статті 43 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до статті 43 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (Відомості Верховної Ради України, 1999 p., N 42-43, ст. 378; 2006 р., N 1, ст. 18) такі зміни:

1) у частині першій:

слово "атомної" виключити;

доповнити абзацом другим такого змісту:

"Особливо небезпечними підприємствами визнаються також підприємства, діяльність яких пов'язана з використанням ядерної енергії";

2) у частині другій:

в абзаці першому:

слова "та ядерної безпеки" виключити;

доповнити словами "а щодо підприємств, діяльність яких пов'язана з використанням ядерної енергії, - орган державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки або його регіональні інспекції";

після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Підприємство, діяльність якого пов'язана з використанням ядерної енергії, та щодо якого порушено справу про банкрутство, невідкладно повідомляє про це орган державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки або його регіональні інспекції".

У зв'язку з цим абзаци другий і третій вважати відповідно абзацами третім і четвертим;

3) частину дев'яту після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

"для підприємств, діяльність яких пов'язана з використанням ядерної енергії, - збереження умов щодо підтримання ядерної та радіаційної безпеки, а також фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, інших джерел іонізуючого випромінювання".

У зв'язку з цим абзаци третій - шостий вважати абзацами четвертим - сьомим;

4) частину одинадцяту після слів "навколишньому природному середовищу " доповнити словами "а також відшкодування витрат на передбачені законодавством заходи з безпечного завершення діяльності, пов'язаної з використанням ядерної енергії".

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

____________

Опрос