Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О порядке продажи на аукционе объектов коммунальной собственности территориальных общин городов, поселков, сел

Проект закона Украины от 13.05.2010 № 6394
Дата рассмотрения: 13.05.2010 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про порядок продажу на аукціоні об'єктів комунальної власності територіальних громад міст, селищ, сіл

Цей Закон спрямований визначити порядок підготовки та проведення аукціону щодо продажу об'єктів комунальної власності територіальних громад міст, селищ, сіл, права і обов'язки учасників аукціонів.

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

аукціон - це відкритий продаж об'єктів комунальної власності територіальних громад міст, селищ, сіл, призначений заздалегідь уповноваженим органом відповідної ради міста, селища, села, у певний час і у визначеному місці, який полягає у передачі права власності покупцю, який запропонував найвищу ціну у ході публічних торгів.

учасники аукціону - громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства, юридичні особи зареєстровані на території України, крім обмежень встановлених чинним законодавством, що подали заявку на участь у аукціоні, та документи зазначені у статтях 4, 5 даного Закону.

об'єкти аукціону - управління відповідної ради, яке регулює питання, пов'язані з майном комунальної власності, згідно затверджених цією радою переліків об'єктів, які підлягають приватизації шляхом продажу на аукціоні, розпочинає процедуру приватизації об'єктів в порядку, встановленому чинним законодавством.

початкова вартість об'єктів аукціону - початкова вартість продажу об'єктів на аукціоні визначається відповідно до методики, затвердженої Кабінетом Міністрів України.

Стаття 2. Строки повідомлення про перелік об'єктів на аукціоні

Інформаційне повідомлення про продаж об'єктів на аукціоні публікується управлінням відповідної ради, яке регулює питання, пов'язані з майном комунальної власності в місцевих засобах масової інформації не пізніше, як за 30 календарних днів до визначеної дати проведення аукціону.

Інформація про об'єкти аукціону - інформація про об'єкти, що підлягають продажу на аукціоні повинна містити такі відомості:

- назву об'єкта, його місцезнаходження;

- обсяг та основну номенклатуру продукції (робіт, послуг), у тому числі експортної;

- кількість та склад робочих місць;

- баланс активів і пасивів, рентабельність за останні три роки;

- відомості про будівлі (споруди, приміщення) та земельну ділянку, на якій розташований об'єкт, умови користування ними;

- обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє середовище, утворення і розміщення відходів, стан земельної ділянки, стан природоохоронного обладнання та споруд, сплату екологічних зборів та платежів (у разі їх наявності), інші екологічні відомості;

- початкову вартість продажу, умови продажу та подальшої експлуатації об'єкта;

- суму внеску за реєстрацію заяви на участь в аукціоні та грошових коштів, що мають вноситися покупцями у розмірі 10 відсотків початкової вартості продажу об'єкта;

- назву банку, адресу та номер рахунку, відкритого для розрахунків за придбаний об'єкт приватизації;

- назву банку, адресу та номер рахунку, відкритого управлінням відповідної ради, яке регулює питання, пов'язані з майном комунальної власності для перерахування 10 відсотків початкової вартості продажу об'єкта;

- кінцевий термін прийняття заяви на участь в аукціоні;

- час та місце особистого ознайомлення з об'єктом;

- час та місце проведення аукціону;

- адресу, номер телефону, час роботи служби по організації аукціону;

- іншу інформацію.

Стаття 3. Організатор аукціону

Організатором аукціону може бути управління відповідної ради, яке регулює питання, пов'язані з майном комунальної власності або уповноважена ним юридична особа, яка діє на підставі укладеної між ними угоди.

Аукціон проводиться управлінням відповідної ради, яке регулює питання, пов'язані з майном комунальної власності або уповноваженою ним особою.

Уповноважена особа діє відповідно до угоди, яка повинна передбачати:

- строки проведення аукціону;

- початкову вартість продажу об'єкта і порядок її зниження;

- розмір і порядок виплати винагороди;

- взаємні зобов'язання, умови розірвання угоди та майнову відповідальність сторін;

- інші умови на розсуд сторін договору.

Стаття 4. Порядок участі в аукціоні

Для участі в аукціоні з продажу об'єктів приватизації юридичні та фізичні особи подають до управління відповідної ради, яке регулює питання, пов'язані з майном комунальної власності заяву встановленої форми та визначені нею документи, відповідно до Порядку подання та розгляду заяв на приватизацію об'єктів груп А, Д, а також групи Ж (які підлягають приватизації способами, встановленими для об'єктів малої приватизації, затвердженого наказом Фонду державного майна України. Разом із заявою покупці - фізичні особи подають декларацію про доходи.

Прийом заяв на участь в аукціоні припиняється за три дні до початку аукціону.

Стаття 5. Реєстрація учасників аукціону

Покупці, як учасники аукціону сплачують встановлений реєстраційний внесок, розмір якого не може перевищувати розміру одного неоподаткованого мінімуму доходів громадян, а також вносять грошові кошти в розмірі 10 відсотків початкової вартості продажу об'єкта.

Зазначені грошові кошти вносяться шляхом безготівкового перерахування на відповідний рахунок відкритий управлінням відповідної ради, яке регулює питання, пов'язані з майном комунальної власності.

Якщо покупець висловлює бажання брати участь у придбанні кількох об'єктів, то розмір зазначених коштів визначається на основі суми початкової вартості цих об'єктів.

Продаж об'єктів на аукціоні здійснюється за наявності не менш як двох покупців.

Стаття 6. Ведення книги реєстрації учасників аукціону

Відомості про учасників аукціону заносяться до книги реєстрації окремо щодо кожного об'єкта, який підлягає приватизації, і повинні містити:

- порядковий номер (відповідно до реєстрації);

- прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або представника юридичної особи (назву юридичної особи);

- номер рахунку, назву та адресу банківської установи, до якої зроблено грошові внески, передбачені статтею 2 цього Закону.

Відомості про учасників аукціону, їх кількість не підлягають розголошенню до визначення остаточного переможця.

Стаття 7. Ознайомлення з об'єктом аукціону

До початку проведення аукціону кожний учасник повинен бути ознайомлений з правилами проведення аукціону.

Після опублікування інформаційного повідомлення управління відповідної ради, яке регулює питання, пов'язані з майном комунальної власності дає можливість попередньо ознайомитись з об'єктом приватизації всім юридичним і фізичним особам, які бажають взяти участь в аукціоні.

Стаття 8. Квитки учасників аукціону

Для участі в аукціоні покупці одержують квитки учасників аукціону, які повинні містити такі відомості:

- номер, під яким покупець бере участь у торгах;

- назву об'єкта (об'єктів), у торгах якого бере участь покупець;

- умови проведення аукціону.

II. ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ

Стаття 9. Початок торгів

Аукціон проводиться безпосередньо ведучим (ліцитатором). До початку торгів ліцитатор описує об'єкт та умови його продажу.

Початком торгів вважається момент оголошення початкової вартості продажу об'єкта.

Якщо протягом трьох хвилин після оголошення не буде запропоновано вищу ціну, ліцитатор одночасно з ударом молотка робить оголошення про придбання об'єкта тією особою, яка запропонувала найвищу ціну. При цьому кожна наступна ціна, запропонована покупцями на аукціоні, повинна перевищувати попередню не менш як на 10 відсотків початкової вартості продажу об'єкта.

Якщо протягом трьох хвилин після оголошення початкової вартості продажу покупці не висловлюють бажання придбати об'єкт за оголошеною початковою вартістю, ліцитатор відповідно до умов угоди з управлінням відповідної ради, яке регулює питання, пов'язані з майном комунальної власності, має право знизити ціну об'єкта, але не більш як на 10 відсотків. Якщо після такого зниження об'єкт не вдається продати, торги припиняються.

Стаття 10. Протокол аукціону

Під час аукціону ведеться протокол, до якого заноситься початкова ціна продажу об'єкта, пропозиції учасників аукціону, відомості про учасників аукціону, результат торгів (ціна продажу, відомості про фізичну або юридичну особу, яка одержала право на придбання об'єкта).

Протокол підписується ліцитатором та покупцем (його представником), який одержав право на придбання об'єкта.

Протокол у триденний термін надсилається управлінню відповідної ради, яке регулює питання, пов'язані з майном комунальної власності та затверджується ним.

Стаття 11. Відмова від підписання протоколу

Учасник, який відмовився від підписання протоколу, якщо це підтверджується актом, підписаним трьома незацікавленими особами, позбавляється права на подальшу участь в аукціоні.

Стаття 12. Оприлюднення результатів аукціону

Інформація про остаточну ціну та переможця аукціону публікується управлінням відповідної ради, яке регулює питання, пов'язані з майном комунальної власності в місцевих засобах масової інформації протягом 15 календарних днів після укладення договору купівлі-продажу.

Стаття 13. Припинення аукціону

Аукціон може бути припинено і об'єкт знімається з торгів на вимогу будь-якого з його учасників або управлінням відповідної ради, яке регулює питання, пов'язані з майном комунальної власності у випадках, коли:

- не виконано вимог щодо змісту інформації, передбаченої статтею 15 Закону України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)", та терміну її опублікування;

- об'єкт включено до відповідного переліку об'єктів, що підлягають приватизації, з порушенням чинного законодавства;

- покупець не визначається як такий згідно з законодавством про приватизацію;

- істотно порушувались інші правила оголошення та проведення аукціону, передбачені чинним законодавством.

Стаття 14. Завершення аукціону

У десятиденний строк після закінчення аукціону управління відповідної ради, яке регулює питання, пов'язані з майном комунальної власності повертає грошові кошти у розмірі 10 відсотків початкової вартості продажу об'єкта учасникам аукціону, які не стали переможцями. Покупцеві, який придбав об'єкт, зазначені кошти зараховуються у встановленому порядку при остаточному розрахунку за придбаний об'єкт приватизації. Реєстраційні внески поверненню не підлягають.

Стаття 15. Проведення повторного аукціону

Управління відповідної ради, яке регулює питання, пов'язані з майном комунальної власності складає переліки об'єктів не проданих або знятих з аукціонів та приймає рішення про повторний їх продаж на аукціоні, або про їх приватизацію шляхом викупу іншими покупцями в порядку, встановленому чинним законодавством.

У разі повторного проведення аукціону можлива зміна умов продажу, включаючи початкову вартість. В цьому разі початкову вартість може бути зменшено до початку торгів не більш як на 30 відсотків.

Об'єкт може бути запропонований для продажу на аукціоні, не більше двох разів, якщо радою не буде прийнято інше рішення.

III. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності через 30 днів з дня його офіційного оприлюднення.

2. Кабінету Міністрів України у місячний термін з дня опублікування цього Закону привести свої нормативно-правові акти у відповідність до нього.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос