Идет загрузка документа (4 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О винограде и виноградном вине" (относительно Государственной инспекции по виноделию и виноградарству)

Проект закона Украины от 20.04.2010 № 6325
Дата рассмотрения: 20.04.2010 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про виноград та виноградне вино" (щодо Державної інспекції з виноробства та виноградарства)

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Закону України "Про виноград та виноградне вино" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 31, ст. 419; 2006 р., N 26, ст. 214; із змінами, внесеними Законом України від 5 березня 2009 року N 1103-VI) такі зміни:

1) включити статтю 14 такого змісту:

"Стаття 14. Державна інспекція з виноробства та виноградарства

Діяльність у галузі виноробства і виноградарства регулює центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики.

Контроль за дотриманням вимог цього Закону здійснює Державна інспекція з виноробства та виноградарства (далі - Держвинінспекція), що функціонує при центральному органі виконавчої влади з питань аграрної політики.

Головними завданнями Держвинінспекції є контроль за станом та якісним складом сировинної бази виноробства, дотриманням технологічних правил переробки винограду, обробки виноматеріалів з метою запобігання фальсифікації вин, вермутів, коньяків України і бренді.

Держвинінспекція у своїй діяльності керується цим Законом, положенням про неї, затвердженим Кабінетом Міністрів України, іншими нормативними актами.

Посадові особи Держвинінспекції в межах їх компетенції мають право:

безперешкодного доступу на підприємства, в установи та організації, які вирощують виноград, виробляють, зберігають і реалізують виноробну продукцію, незалежно від форми власності, господарювання і відомчої належності, а також на підприємства з іноземними інвестиціями;

проводити перевірку наявності спеціальних дозволів (ліцензій) на виробництво та реалізацію виноробної продукції, її якості, дотримання вимог технологічної дисципліни, санітарно-гігієнічних норм і правил, якості сировини і матеріалів при вирощуванні винограду та виробництві виноробної продукції;

одержувати необхідну для здійснення контролю інформацію, документацію, зразки сировини та готової продукції для проведення лабораторних досліджень у кількості, передбаченій нормативно-правовими актами.

Посадові особи Держвинінспекції несуть відповідальність згідно із законодавством за приховування фактів виявлених порушень цього Закону або невжиття належних заходів, а також за розголошення одержаних під час перевірок технічних або економічних відомостей, що становлять комерційну таємницю перевіреного підприємства і не містять порушень законодавства.

На фахівців Держвинінспекції, яким в установленому порядку надані повноваження державних інспекторів, поширюється дія Закону України "Про державну службу", а також гарантії щодо захисту життя, здоров'я, честі, гідності та майна, передбачені Законом України "Про державну податкову службу в Україні".

Дії посадових осіб, які мають право здійснювати контроль за реалізацією норм цього Закону, можуть бути оскаржені в місячний термін у судовому порядку.

Випадки фальсифікації вин, вермутів, коньяків України і бренді можуть висвітлюватись у засобах масової інформації (преса, радіо, телебачення) за поданням контролюючих органів за рахунок винних осіб.";

2) у тексті Закону слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з сільського господарства" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики" у відповідному відмінку.

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос