Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно реализации полномочий Высшего совета юстиции

Проект закона Украины от 19.04.2010 № 6322
Дата рассмотрения: 19.04.2010 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації повноважень Вищої ради юстиції

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про Вищу раду юстиції" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, N 25, ст. 146) такі зміни:

1. Статтю 25 викласти в такій редакції:

"Стаття 25. Повноваження Вищої ради юстиції при розгляді справ

Вища рада юстиції, член Вищої ради юстиції для здійснення своїх повноважень може одержувати необхідну інформацію від органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, керівників підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності та підпорядкування, громадян та їх об'єднань. Така інформація надається на письмовий запит Вищої ради юстиції, члена Вищої ради юстиції, який діє за дорученням Голови або заступника Голови Вищої ради юстиції з перевірки конкретних справ.

Орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадові особи, керівники підприємств, установ і організацій, об'єднань громадян, яким направлено запит Вищої ради юстиції, члена Вищої ради юстиції, зобов'язані протягом десяти днів з дня його одержання надати відповідну інформацію. У разі необхідності зазначений строк може бути подовжений до тридцяти днів, про що Вища рада юстиції, член Вищої ради юстиції повідомляє безпосередньо у запиті.

Вища рада юстиції, член Вищої ради юстиції, який діє за дорученням Голови або заступника Голови Вищої ради юстиції з перевірки конкретних справ, для здійснення своїх повноважень може витребувати від судів копії судових справ, розгляд яких не закінчено. Копії судових справ надаються Вищій раді юстиції, члену Вищої ради юстиції в порядку, встановленому частинами першою та другою цієї статті. Витребування копії судової справи не перешкоджає розгляду такої справи в суді.

Ненадання Вищій раді юстиції, члену Вищої ради юстиції інформації, копій судових справ, а також надання завідомо недостовірної інформації має наслідком відповідальність, встановлену законом.

Член Вищої ради юстиції має право знайомитися з матеріалами, поданими на розгляд ради, брати участь у їх з'ясуванні та перевірці, заявляти клопотання, наводити свої мотиви, подавати відповідні документи.".

2. Статтю 32 викласти в такій редакції:

"Стаття 32. Подання про звільнення судді за особливих обставин

Питання про звільнення судді з підстав, передбачених пунктами 4 - 6 частини п'ятої статті 126 Конституції України (порушення суддею вимог щодо несумісності; порушення суддею присяги; набрання законної сили обвинувального вироку щодо нього), Вища рада юстиції розглядає після надання кваліфікаційною комісією відповідного висновку або за власною ініціативою.

Порушенням суддею присяги є: вчинення ним дій, що порочать звання судді і можуть викликати сумнів у його об'єктивності, неупередженості та незалежності, у чесності та непідкупності судових органів; отримання суддею матеріальних благ або здійснення витрат, що перевищують доходи такого судді та членів його сім'ї; порушення суддею строків розгляду судової справи, а також порушення морально-етичних принципів поведінки судді. Порушенням присяги судді, що обіймає адміністративну посаду в суді, також є невиконання ним посадових обов'язків, встановлених для відповідної адміністративної посади.

Запрошення судді, справа якого розглядається, є обов'язковим. У випадку неможливості взяти участь у засіданні Вищої ради юстиції з поважних причин, суддя, справа якого розглядається, може надати по суті порушених питань письмові пояснення, які долучаються до матеріалів справи. Письмові пояснення судді висвітлюються на засіданні Вищої ради юстиції в обов'язковому порядку. Повторне нез'явлення такого судді є підставою для розгляду справи за його відсутністю.

Рішення щодо внесення Вищою радою юстиції подання про звільнення судді відповідно до пунктів 4 і 5 частини п'ятої статті 126 Конституції України приймається не менш як двома третинами голосів членів Вищої ради юстиції, які взяли участь у засіданні, а у випадках, передбачених у пункті 6 частини п'ятої статті 126 Конституції України, - більшістю голосів членів від конституційного складу Вищої ради юстиції.".

3. Частину четверту статті 42 викласти в такій редакції:

"Вирішуючи питання про дисциплінарну відповідальність судді, Вища рада юстиції повинна вислухати його пояснення. У випадку неможливості взяти участь у засіданні Вищої ради юстиції з поважних причин суддя може надати по суті порушених питань письмові пояснення, які долучаються до матеріалів справи. Письмові пояснення судді висвітлюються на засіданні Вищої ради юстиції в обов'язковому порядку. Повторне нез'явлення такого судді є підставою для розгляду справи за його відсутністю.".

4. Частину шосту статті 46 викласти в такій редакції:

"Вирішуючи питання про дисциплінарну відповідальність судді, Вища рада юстиції повинна вислухати його пояснення. У випадку неможливості взяти участь у засіданні Вищої ради юстиції з поважних причин суддя може надати по суті порушених питань письмові пояснення, які долучаються до матеріалів справи. Письмові пояснення судді висвітлюються на засіданні Вищої ради юстиції в обов'язковому порядку. Повторне нез'явлення такого судді є підставою для розгляду справи за його відсутністю.".

5. Частину четверту статті 47 викласти в такій редакції:

"Вирішуючи питання про дисциплінарну відповідальність прокурора, Вища рада юстиції повинна вислухати його пояснення. У випадку неможливості взяти участь у засіданні Вищої ради юстиції з поважних причин прокурор може надати по суті порушених питань письмові пояснення, які долучаються до матеріалів справи. Письмові пояснення прокурора висвітлюються на засіданні Вищої ради юстиції в обов'язковому порядку. Повторне нез'явлення такого прокурора є підставою для розгляду справи за його відсутністю.".

II. Доповнити Кримінальний кодекс України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 25-26, ст. 131) статтею 3511 такого змісту:

"Стаття 3511. Невиконання вимог Вищої ради юстиції щодо надання інформації

1. Ненадання інформації, копії судової справи на письмовий запит Вищої ради юстиції, члена Вищої ради юстиції у зв'язку з виконанням ним доручень Голови або заступника Голови Вищої ради юстиції з перевірки конкретних справ, надання завідомо недостовірної інформації, -

караються штрафом від ста до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.

2. Ті самі діяння, вчинені повторно, -

караються штрафом від п'ятисот до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до п'яти років.".

III. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос