Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О сельскохозяйственной совещательной деятельности" (относительно ограничений для государственных служащих)

Проект закона Украины от 02.04.2010 № 6275
Дата рассмотрения: 30.11.2010 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про сільськогосподарську дорадчу діяльність"

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести до Закону України "Про сільськогосподарську дорадчу діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 38, ст. 470) такі зміни:

1. Абзац сьомий статті 1 викласти в такій редакції:

"сільськогосподарська дорадча служба (далі - дорадча служба) - юридична особа незалежно від її організаційно-правової форми та форми власності, структурний підрозділ аграрного навчального закладу, науково-дослідної установи, які внесені до Реєстру дорадчих служб, здійснюють дорадчу діяльність, у складі яких працює не менше трьох дорадників, які пройшли реєстрацію відповідно до законодавства і внесені до Реєстру дорадників.

2. Частину четверту статті 7 після абзацу п'ятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"створення, ведення реєстрів дорадників і дорадчих служб та видача сертифіката на право надання дорадчих послуг".

У зв'язку з цим абзац шостий вважати абзацом сьомим.

3. Частину другу статті 8 виключити.

4. Текст статті 9 викласти в такій редакції:

"Центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики створює і веде реєстри дорадників і дорадчих служб, визначає порядок надання інформації з них та забезпечує безоплатний доступ до даних цих реєстрів через свій офіційний сайт.

Інформація з реєстрів дорадників і дорадчих служб є відкритою та доступною для юридичних і фізичних осіб.

Положення про реєстри дорадників і дорадчих служб, форма сертифіката, порядок його видачі, призупинення та/або анулювання затверджується Кабінетом Міністрів України.

Рішення про внесення заявника до Реєстру дорадчих служб та видачу йому сертифіката або про відмову у внесенні до цього реєстру та видачі сертифіката приймається центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики протягом п'яти робочих днів з дня надходження заяви та відповідних документів.

Підставами для відмови у внесенні до Реєстру дорадчих служб та видачі сертифіката є:

невідповідність поданих документів вимогам законодавства;

виявлення у поданих документах недостовірної інформації.

Рішення про призупинення дії сертифіката приймається центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики у разі порушення дорадчою службою вимог щодо обов'язкової мінімальної кількості дорадників у складі дорадчої служби.

Центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики приймає рішення про поновлення дії сертифіката після усунення дорадчою службою порушень, що зумовили зупинення його дії.

Рішення про виключення дорадчої служби з Реєстру дорадчих служб та анулювання сертифіката приймається центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики у разі:

подання дорадчою службою заяви про виключення з Реєстру дорадчих служб та анулювання сертифіката;

наявності відомостей про припинення юридичної особи як дорадчої служби;

неподання у встановлений строк інформації про зміни, внесені до документів, які додаються до заяви про внесення до Реєстру дорадчих служб та одержання сертифіката.

Сертифікат припиняє свою дію з дати прийняття центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики рішення про його анулювання.

Сертифікат видається строком на п'ять років.

Вартість сертифіката не може перевищувати витрати центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики на розгляд заяви про включення до Реєстру дорадчих служб, друк і його видачу.

Рішення про відмову у внесенні до Реєстру дорадчих служб та видачі сертифіката, призупинення дії сертифіката, виключення з Реєстру дорадчих служб та анулювання сертифіката може бути оскаржено до суду".

5. У статті 10:

частину третю викласти у такій редакції:

"Підвищення кваліфікації дорадників та експертів-дорадників здійснюється не менше одного разу на п'ять років і є необхідною умовою для здійснення професійної діяльності у сфері сільськогосподарського дорадництва";

у частині четвертій слова "у межах фінансування державної цільової програми сільськогосподарської дорадчої діяльності" замінити словами "відповідно до обсягів державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою на відповідний рік у межах асигнувань, затверджених у державному бюджеті на зазначені цілі".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

____________

Опрос