Идет загрузка документа (4 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О разрешительной системе в сфере хозяйственной деятельности" относительно осуществления хозяйственной деятельности на основании предоставления декларации

Проект закона Украины от 01.04.2010 № 6265
Дата рассмотрения: 07.07.2010 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" щодо здійснення господарської діяльності на підставі подання декларації

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2005 p., N 48, ст. 483; 2010 р., N 9, ст. 76; із змінами, внесеними Законом України від 11 лютого 2010 року N 1869-VI): такі зміни:

1) у статті 1:

в абзаці восьмому слова "Форма повідомлення" замінити словами "Форма та порядок повідомлення";

доповнити абзацом такого змісту:

"спеціально уповноважений орган з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності (далі - уповноважений орган) - центральний орган виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері підприємництва";

2) у статті 4:

абзац восьмий частини першої виключити;

доповнити частиною четвертою такого змісту:

"4. Суб'єкт господарювання має право на провадження господарської діяльності або видів господарської діяльності на підставі подання декларації без отримання документа дозвільного характеру, за винятком тих видів господарської діяльності, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України";

3) частину третю статті 4 виключити;

3) по тексту Закону слова "Севастопольська міська державна адміністрація" в усіх відмінках і числах замінити відповідно словами "Київська та Севастопольська міські державні адміністрації" у відповідному відмінку та числі.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Закони та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

3. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня опублікування цього Закону:

1) у місячний строк з дня опублікування цього Закону:

затвердити перелік певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності, які не можуть здійснюватися на підставі подання декларації з урахуванням таких критеріїв:

запровадження господарської діяльності або видів господарської діяльності на підставі подання декларації відбувається у разі, якщо такий вид господарської діяльності не становить підвищеної безпеки для життя і здоров'я населення та навколишньому природному середовищу;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

4. У разі не затвердження Кабінетом Міністрів України протягом місяця з дня опублікування цього Закону переліку певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності, які не можуть здійснюватися на підставі подання декларації, суб'єкт господарювання має право на запровадження господарської діяльності або видів господарської діяльності за поданням декларації.

____________

Опрос