Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно создания единой системы государственной регистрации юридических лиц

Проект закона Украины от 01.04.2010 № 6263
Дата рассмотрения: 17.09.2010 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення єдиної системи державної реєстрації юридичних осіб

З метою приведення законодавчих актів України у відповідність з вимогами Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" Верховна Рада України постановляє:

І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. Перше речення частини п'ятої статті 89 Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 40-44, ст. 356) викласти в такій редакції: "5. Зміни до установчих документів юридичної особи, які стосуються відомостей, включених до Єдиного державного реєстру, набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації".

2. У Законі України "Про господарські товариства" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 49, ст. 682; 2007 р., N 33, ст. 440):

1) частину першу статті 2 викласти в такій редакції:

"Найменування товариства повинно містити відомості про його організаційно-правову форму (вид товариства), назву, а також інші відомості, передбачені законом";

2) частину другу статті 6 викласти в такій редакції:

"Державна реєстрація товариств проводиться у порядку, встановленому законом для державної реєстрації юридичних осіб";

3) у частині першій статті 7 слова "державного реєстру" замінити словами "Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців";

4) частину четверту статті 16 викласти в такій редакції:

"Рішення про зміну розміру статутного (складеного) капіталу товариства набирає чинності з дня внесення таких змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців";

5) частину другу статті 83 викласти в такій редакції:

"Командитне товариство ліквідовується у разі вибуття усіх вкладників. Повні учасники у разі вибуття всіх вкладників мають право перетворити командитне товариство у повне товариство. Командитне товариство ліквідовується також на підставах, установлених законом".

3. У Законі України "Про товарну біржу" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 10, ст. 139; 2003 р., N 30, ст. 247):

1) у статті 7 слова "для підприємств" замінити словами "законом для державної реєстрації юридичних осіб";

2) статтю 21 доповнити частиною другою такого змісту:

"Державна реєстрація припинення товарної біржі проводиться у порядку, встановленому законом".

4. У Законі України "Про колективне сільськогосподарське підприємство" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 20, ст. 272; 1994 р., N 5, ст. 14):

1) абзац другий пункту 2 статті 3 викласти в такій редакції:

"Державна реєстрація підприємства проводиться у порядку, встановленому законом для державної реєстрації юридичних осіб";

2) пункт 3 статті 31 викласти в такій редакції:

"3. Підприємство вважається таким, що припинилося, з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців запису про державну реєстрацію його припинення. Державна реєстрація припинення підприємства проводиться у порядку, встановленому законом".

5. У статті 14 Закону України "Про об'єднання громадян" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 34, ст. 504; 1993 р., N 46, ст. 427):

частину другу доповнити реченням такого змісту: "Дані реєстрації включаються до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців шляхом внесення відповідного запису в порядку, встановленому законом для державної реєстрації юридичних осіб";

частину шосту виключити.

6. У статті 4 Закону України "Про адвокатуру" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 9, ст. 62; 2002 р., N 16, ст. 114):

частину третю викласти в такій редакції: "Адвокатські об'єднання діють на засадах добровільності, самоврядування, колегіальності та гласності. Реєстрація адвокатських об'єднань проводиться у порядку, визначеному законом. Адвокатські об'єднання набувають статусу юридичної особи з моменту їх державної реєстрації відповідно до закону. Дані державної реєстрації включаються до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців шляхом внесення відповідного запису в порядку, встановленому законом для державної реєстрації юридичних осіб";

перше речення частини п'ятої виключити.

7. У Законі України "Про інформаційні агентства" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 13, ст. 83):

1) частину третю статті 12 викласти в такій редакції:

"Державна реєстрація інформаційних агентств в Україні як суб'єктів господарювання проводиться в порядку, встановленому законом для державної реєстрації юридичних осіб";

2) перше речення частини другої статті 13 викласти в такій редакції:

"До заяви про державну реєстрацію інформаційного агентства додається виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про таку юридичну особу".

8. Частину першу статті 18 Закону України "Про освіту" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 21, ст. 84) доповнити реченням такого змісту: "Навчальний заклад набуває статусу юридичної особи з дня його державної реєстрації у порядку, встановленому законом для державної реєстрації юридичних осіб".

9. У статті 38 Закону України "Про сільськогосподарську кооперацію" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 39, ст. 261; 2003 р., N 30, ст. 247):

друге речення абзацу другого частини другої виключити;

частину шосту викласти в такій редакції:

"6. Кооператив (об'єднання) вважається таким, що припинився, з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців запису про державну реєстрацію його припинення. Державна реєстрація припинення кооперативу (об'єднання) проводиться у порядку, встановленому законом".

10. Частину сьому статті 9 Закону України "Про аварійно-рятувальні служби" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 4, ст. 25) викласти в такій редакції:

"Державні, комунальні та аварійно-рятувальні служби громадських організацій набувають статусу юридичної особи з дня їх державної реєстрації у порядку, встановленому законом для державної реєстрації юридичних осіб. Статути державних, комунальних та аварійно-рятувальних служб громадських організацій, які подаються державному реєстратору, мають бути погоджені з центральним органом виконавчої влади, до компетенції якого належать питання захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру".

11. Абзац перший частини першої статті 13 Закону України "Про позашкільну освіту" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 46, ст. 393) викласти в такій редакції:

"1. Позашкільний навчальний заклад є юридичною особою і діє на підставі статуту".

12. Абзац перший частини першої статті 13 Закону України "Про дошкільну освіту" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 49, ст. 259) викласти в такій редакції:

"1. Дошкільний навчальний заклад є юридичною особою і діє на підставі статуту".

13. У Законі України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 1, ст. 1):

1) частину першу статті 7 викласти в такій редакції:

"1. Юридична особа, яка має намір надавати фінансові послуги, зобов'язана звернутися до відповідного органу державного регулювання ринків фінансових послуг протягом тридцяти календарних днів з дати державної реєстрації для включення її до державного реєстру фінансових установ";

2) статтю 13 доповнити частиною другою такого змісту:

"2. Внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи, яка є фінансовою установою, здійснюється на підставі витягу про її виключення з державного реєстру фінансових установ за формою, встановленою відповідним органом державного регулювання ринків фінансових послуг, та інших документів, перелік яких встановлений законом для державної реєстрації юридичних осіб";

3) частину першу статті 16 доповнити абзацом другим такого змісту:

"Об'єднання фінансових установ набуває статусу юридичної особи з дня його державної реєстрації у порядку, встановленому законом для державної реєстрації юридичних осіб".

14. У Законі України "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 10, ст. 78; 2006 р., N 4, ст. 60):

1) у статті 6:

частину чотирнадцяту викласти в такій редакції:

"Державна реєстрація об'єднання (асоціації) проводиться у порядку, встановленому законом для державної реєстрації юридичних осіб. Об'єднання (асоціація) вважається утвореним з дня його державної реєстрації";

доповнити частиною п'ятнадцятою такого змісту:

"Державна реєстрація змін до статуту об'єднання проводиться у порядку, встановленому законом для державної реєстрації юридичних осіб";

2) частину першу статті 28 замінити двома частинами такого змісту:

"Об'єднання (асоціація) вважається припиненим з дня внесення про це відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

Об'єднання ліквідується у разі:

фізичного знищення або руйнування житлового комплексу, яке унеможливлює його відновлення або ремонт;

відчуження житлового комплексу за рішенням суду;

придбання однією особою всіх приміщень у житловому комплексі;

прийняття членами об'єднання рішення про його ліквідацію;

прийняття судом рішення про ліквідацію об'єднання".

У зв'язку з цим частини другу і третю вважати відповідно частинами третьою і четвертою.

15. У статті 8 Закону України "Про фермерське господарство" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 45, ст. 363):

частину першу після слова "одержання" доповнити словом "засновником", а після слів "підлягає державній реєстрації" доповнити словами "у порядку, встановленому законом для державної реєстрації юридичних осіб";

частини другу - п'яту виключити.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування.

2. Органам, що здійснювали державну реєстрацію фермерських господарств до прийняття цього Закону, передати матеріали щодо їх державної реєстрації до органів державної реєстрації юридичних осіб.

____________

Опрос