Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины

Проект закона Украины от 01.04.2010 № 6263
Дата рассмотрения: 01.04.2010 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України

З метою приведення законодавчих актів України у відповідність з вимогами Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. Перше речення частини п'ятої статті 89 Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 40-44, ст. 356) викласти в такій редакції: "5. Зміни до установчих документів юридичної особи набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації.".

2. У Законі України "Про господарські товариства" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 49, ст. 682; 2007 р., N 33, ст. 440):

1) частину першу статті 2 викласти в такій редакції:

"Найменування товариства повинно містити відомості про його організаційно-правову форму (вид товариства), назву, а також інші відомості, передбачені законом.";

2) частину другу статті 6 викласти в такій редакції:

"Державна реєстрація товариств проводиться у порядку, встановленому законом для державної реєстрації юридичних осіб.";

3) у частині першій статті 7 слова "державного реєстру" замінити словами "Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців";

4) частину четверту статті 16 викласти в такій редакції:

"Рішення про зміну розміру статутного (складеного) капіталу товариства набирає чинності з дня внесення таких змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.";

5) частину другу статті 83 викласти в такій редакції:

"Командитне товариство ліквідовується у разі вибуття усіх вкладників. Повні учасники мають право у разі вибуття всіх вкладників перетворити командитне товариство у повне товариство. Командитне товариство ліквідовується також на підставах, установлених статтею 132 Цивільного кодексу України.".

3. У Законі України "Про товарну біржу" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 10, ст. 139):

1) у статті 7 слова "для підприємств" замінити словами "законом для державної реєстрації юридичних осіб";

2) доповнити статтю 21 частиною такого змісту:

"Державна реєстрація припинення товарної біржі проводиться у порядку, встановленому законом.".

4. У Законі України "Про колективне сільськогосподарське підприємство" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 20, ст. 272, N 48, ст. 658; 1993 р., N 24, ст. 254; 1994 р., N 3, ст. 14; 2003 р., N 23, ст. 146):

1) абзац другий пункту 2 статті 3 викласти в такій редакції:

"Державна реєстрація підприємства проводиться у порядку, встановленому законом для державної реєстрації юридичних осіб.";

2) пункт 3 статті 31 викласти в такій редакції:

"3. Підприємство вважається таким, що припинилося, з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців запису про державну реєстрацію його припинення. Державна реєстрація припинення підприємства проводиться у порядку, встановленому законом.".

5. У статті 14 Закону України "Про об'єднання громадян" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 34, ст. 504; 1993 р., N 46, ст. 427):

доповнити частину другу реченням такого змісту: "Дані реєстрації включаються до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців шляхом внесення відповідного запису в порядку, встановленому законом для державної реєстрації юридичних осіб.";

частину шосту виключити.

6. Частину третю статті 4 Закону України "Про адвокатуру" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 9, ст. 62; 2002 р., N 16, ст. 114) викласти в такій редакції:

"Адвокатські об'єднання діють на засадах добровільності, самоврядування, колегіальності та гласності. Реєстрація адвокатських об'єднань проводиться у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Адвокатські об'єднання набувають статусу юридичної особи з моменту їх державної реєстрації у Міністерстві юстиції України. Дані державної реєстрації включаються до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців шляхом внесення відповідного запису в порядку, встановленому законом для державної реєстрації юридичних осіб.".

7. Перше речення частини другої статті 13 Закону України "Про інформаційні агентства" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 13, ст. 83; 2004 р., N 15, ст. 230) викласти в такій редакції: "До заяви про державну реєстрацію інформаційного агентства додається виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про таку юридичну особу.".

8. Доповнити частину першу статті 18 Закону України "Про освіту" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 21, ст. 84) реченням такого змісту: "Навчальний заклад набуває статусу юридичної особи з дня його державної реєстрації у порядку, встановленому законом для державної реєстрації юридичних осіб.".

9. У статті 38 Закону України "Про сільськогосподарську кооперацію" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 39, ст. 261; 2003 р., N 30, ст. 247):

друге речення абзацу другого частини другої виключити;

частину шосту викласти в такій редакції:

"6. Кооператив (об'єднання) вважається таким, що припинився, з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців запису про державну реєстрацію його припинення. Державна реєстрація припинення кооперативу (об'єднання) проводиться у порядку, встановленому законом.".

10. Частину сьому статті 9 Закону України "Про аварійно-рятувальні служби" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 4, ст. 25) викласти в такій редакції:

"Державні, комунальні та аварійно-рятувальні служби громадських організацій набувають статусу юридичної особи з дня їх державної реєстрації у порядку, встановленому законом для державної реєстрації юридичних осіб. Статути державних, комунальних та аварійно-рятувальних служб громадських організацій, які подаються державному реєстратору, повинні бути погоджені з центральним органом виконавчої влади, до компетенції якого належать питання захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.".

11. Абзац перший частини першої статті 13 Закону України "Про позашкільну освіту" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 46, ст. 393) викласти в такій редакції:

"1. Позашкільний навчальний заклад є юридичною особою і діє на підставі статуту.".

12. Абзац перший частини першої статті 13 Закону України "Про дошкільну освіту" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 49, ст. 259) викласти в такій редакції:

"1. Дошкільний навчальний заклад є юридичною особою і діє на підставі статуту.".

13. У Законі України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 1, ст. 1; 2003 р., N 14, ст. 104):

1) частину першу статті 7 викласти в такій редакції:

"1. Юридична особа набуває статусу фінансової установи після внесення про неї запису до відповідного державного реєстру фінансових установ. Юридичні особи, які мають намір надавати фінансові послуги, зобов'язані звернутися до Уповноваженого органу протягом тридцяти календарних днів з дати державної реєстрації для включення їх до державного реєстру фінансових установ.";

2) доповнити статтю 13 частиною другою такого змісту:

"2. Внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців запису про державну реєстрацію припинення фінансової установи здійснюється на підставі витягу про їх припинення з державного реєстру фінансових установ за формою, встановленою Уповноваженим органом, та інших документів, перелік яких встановлений законом для державної реєстрації юридичних осіб.";

3) доповнити частину першу статті 16 абзацом такого змісту:

"Об'єднання фінансових установ набуває статусу юридичної особи з дня його державної реєстрації у порядку, встановленому законом для державної реєстрації юридичних осіб.";

4) у першому реченні частини одинадцятої статті 18 слова "За наявності рішення відповідного органу державної влади про скасування державної реєстрації юридичної особи або державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи, визнання в установленому законом порядку юридичної особи фіктивною або оголошення судом фізичної особи померлою чи визнання безвісно відсутньою" замінити словами "За наявності відомостей про державну реєстрацію припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичною особою-підприємцем, визнання в установленому порядку юридичної особи фіктивним підприємством".

14. У Законі України "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 10, ст. 78; 2006 р., N 4, ст. 60):

1) у статті 6:

частину чотирнадцяту викласти в такій редакції:

"Державна реєстрація об'єднання (асоціації) проводиться безоплатно у порядку, встановленому законом для державної реєстрації юридичних осіб. Об'єднання (асоціація) вважається утвореним з дня його державної реєстрації.";

доповнити статтю частинами такого змісту:

"До документів, що подаються для проведення державної реєстрації об'єднання, крім документів, подання яких передбачено законом для державної реєстрації юридичних осіб, додатково подаються відомості про балансоутримувача будинку та членів об'єднання за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства.

Державна реєстрація змін до статуту об'єднання проводиться у порядку, встановленому законом для державної реєстрації юридичних осіб.";

2) частину першу статті 28 замінити частинами такого змісту:

"Об'єднання (асоціація) вважається припиненим з дня внесення про це відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Об'єднання ліквідується у разі:

фізичного знищення або руйнування житлового комплексу, яке унеможливлює його відновлення або ремонт;

відчуження житлового комплексу за рішенням суду;

придбання однією особою всіх приміщень у житловому комплексі;

прийняття членами об'єднання рішення про його ліквідацію;

прийняття судом рішення про ліквідацію об'єднання.".

У зв'язку з цим частини другу і третю вважати відповідно частинами третьою і четвертою.

15. У статті 8 Закону України "Про фермерське господарство" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 45, ст. 363):

частину першу після слова "одержання" доповнити словом "засновником", а після слів "підлягає державній реєстрації" - словами "у порядку, встановленому законом для державної реєстрації юридичних осіб";

частини другу - п'яту виключити.

II. Цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування.

____________

Опрос