Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений и дополнений в отдельные части Хозяйственного процессуального кодекса Украины (относительно усовершенствования и приведения в соответствие с процессуальным законодательством Украины)

Проект закона Украины от 25.03.2010 № 6225
Дата рассмотрения: 25.03.2010 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін та доповнень до окремих частин Господарського процесуального кодексу України (щодо удосконалення та приведення у відповідність з процесуальним законодавством України)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Господарського процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1992, N 6, ст. 56)

такі зміни:

1. Розділ XII-2 викласти в такій редакції:

"Розділ XII-2. Перегляд судових рішень Вищого господарського суду України Верховним Судом України за винятковими обставинами

Стаття 111-14. Мета перегляду постанов і ухвал Вищого господарського суду України за винятковими обставинами

Метою перегляду постанов і ухвал Вищого господарського суду України є забезпечення Верховним Судом України однакового застосування законодавства усіма судами загальної юрисдикції.

Стаття 111-15. Право на оскарження судових рішень за винятковими обставинами

Сторони у справі, а також особи, яких не було залучено до участі у справі, якщо суд прийняв рішення чи постанову, що стосується їх прав і обов'язків, та Генеральний прокурор України мають право оскаржити у винятковому порядку постанову Вищого господарського суду України, прийняту за наслідками перегляду рішення місцевого господарського суду, що набрало законної сили, чи постанови апеляційного господарського суду, а також ухвалу Вищого господарського суду України про повернення касаційної скарги (подання) до Верховного Суду України.

Стаття 111-16. Підстави для оскарження до Верховного Суду України постанов чи ухвал Вищого господарського суду України за винятковими обставинами

Верховний Суд України переглядає за винятковими обставинами постанови чи ухвали Вищого господарського суду України у випадках, якщо вони оскаржені:

1) з мотивів застосування Вищим господарським судом України закону чи іншого нормативно-правового акта, що суперечить Конституції України;

2) у разі їх невідповідності рішенням Верховного Суду України чи Вищого суду іншої спеціалізації з питань застосування норм матеріального права;

3) у зв'язку з виявленням різного застосування Вищим господарським судом України одного і того ж положення закону чи іншого нормативно-правового акта в аналогічних справах;

4) з мотивів невідповідності постанов чи ухвал міжнародним договорам, згода на обов'язковість яких дана Верховною Радою України;

5) на підставі встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов'язань при вирішенні справи судом.

Стаття 111-17. Порядок подання скарги та внесення подання за винятковими обставинами на постанову чи ухвалу Вищого господарського суду України

Скарга, подання Генерального прокурора України за винятковими обставинами на постанову чи ухвалу Вищого господарського суду України можуть бути подані не пізніше одного місяця з дня її прийняття.

У разі виникнення підстав для оскарження після зазначеного строку Верховний Суд України зобов'язаний прийняти скаргу (подання) за винятковими обставинами до свого провадження.

Скарга, подання Генерального прокурора України за винятковими обставинами подається безпосередньо до Верховного Суду України з доказами про надсилання копій скарги особам, які беруть участь у справі. До скарги додаються копії судових рішень, які оскаржуються, а також документ про сплату державного мита.

Стаття 111-18. Форма і зміст скарги (подання) за винятковими обставинами

Скарга (подання) за винятковими обставинами повинна містити:

1) найменування суду, до якого вона адресована;

2) найменування господарського суду касаційної інстанції, постанова чи ухвала якого оскаржується, номер справи та дату прийняття постанови чи ухвали;

3) найменування особи, що подає скаргу (подання), та іншої сторони (сторін) у справі;

4) вимоги особи, що подала скаргу (подання), із обґрунтуванням підстав для перегляду постанови чи ухвали, викладених у статті 111-16 цього Кодексу;

5) перелік доданих до скарги (подання) документів, а також докази сплати державного мита і надсилання копії скарги (подання) іншій стороні у справі.

Скарга (подання) підписується скаржником (прокурором), або його представником.

При надходженні скарги (подання), оформленої без додержання вимог, встановлених цієї статтею, застосовуються правила статті 63 цього Кодексу, про що суддею Верховного Суду України протягом десяти днів з дня отримання скарги (подання) постановлюється відповідна ухвала.

Стаття 111-19. Порядок перегляду Верховним Судом України постанов чи ухвал Вищого господарського суду України

Питання про відкриття провадження з перегляду Верховним Судом України постанови чи ухвали Вищого господарського суду України вирішується позитивно за згоди більшості суддів на засіданні колегії у складі трьох суддів Судової палати у господарських справах і розглядається протягом одного місяця з дня надходження скарги (подання).

Про відкриття провадження з перегляду постанови чи ухвали Вищого господарського суду України за винятковими обставинами і витребування справи постановлюється ухвала, яка не підлягає оскарженню.

Постанова чи ухвала Вищого господарського суду України переглядається на засіданні колегії суддів Судової палати у господарських справах Верховного Суду України у складі не менше п'яти суддів.

Постанова чи ухвала Вищого господарського суду України переглядається за винятковими обставинами за правилами розгляду справи у господарському суді першої інстанції, за винятком процесуальних дій, пов'язаних із встановленням обставин справи та їх доказуванням.

Якщо виявлено неоднакове застосування судовими палатами Верховного Суду України одного і того самого положення закону, то справа розглядається колегією суддів на спільному засіданні відповідних судових палат Верховного Суду України. Судовий склад спільного засідання палат формується головами відповідних палат у рівній кількості. Головує на спільному засіданні Голова Верховного Суду України чи за його дорученням один із його заступників.

Стаття 111-20. Повноваження Верховного Суду України при перегляді за винятковими обставинами постанов чи ухвал Вищого господарського суду України

Верховний Суд України за результатами розгляду скарги, подання Генерального прокурора України за винятковими обставинами на постанову чи ухвалу Вищого господарського суду України має право:

1) залишити постанову чи ухвалу без змін, а скаргу (подання) без задоволення;

2) скасувати постанову і передати справу на новий розгляд до суду першої інстанції або скасувати ухвалу і передати справу на розгляд до Вищого господарського суду України;

3) скасувати постанову чи ухвалу і припинити провадження у справі;

4) скасувати постанову чи ухвалу і залишити в силі рішення місцевого господарського суду чи постанову апеляційного суду, що були помилково скасовані, не передаючи справу на новий розгляд;

5) скасувати рішення, постанову чи ухвалу і ухвалити нову постанову або змінити постанову чи ухвалу, не передаючи справу на новий розгляд.

Стаття 111-21. Підстави для скасування постанов чи ухвал Вищого господарського суду України

Скасування судових рішень Вищого господарського суду України здійснюється за наявності підстав, визначених статтею 111-16 цього Кодексу.

Стаття 111-22. Судові рішення Верховного Суду України за результатами перегляду постанов і ухвал Вищого господарського суду України за винятковими обставинами

В разі відмови у відкритті провадження за винятковими обставинами постановлюється ухвала, яка є остаточною і оскарженню не підлягає.

За результатами розгляду скарги, подання Генерального прокурора України за винятковими обставинами на постанову чи ухвалу Вищого господарського суду України ухвалюється постанова Верховного Суду України, яка є остаточною і оскарженню не підлягає.

Судді, які не погоджуються з рішенням, можуть висловити окрему думку, що додається до постанови, але не оголошується.

Стаття 111-23. Обов'язковість вказівок, що містяться у постанові Верховного Суду України

Вказівки, що містяться у постанові Верховного Суду України, є обов'язковими для судів першої і апеляційної інстанцій під час нового розгляду справи та для Вищого господарського суду України під час розгляду матеріалів касаційної скарги чи касаційного подання.

Постанова Верховного Суду України за результатами перегляду за винятковими обставинами постанови чи ухвали Вищого господарського суду України не може містити вказівок про достовірність того чи іншого доказу, про переваги одних доказів над іншими, про те, яку норму матеріального чи процесуального права повинно бути застосовано і яке рішення має бути ухвалено при новому розгляді справи.

Стаття 111-24. Скарги, подання за винятковими обставинами на ухвали Вищого господарського суду України

Ухвали Вищого господарського суду України про повернення касаційної скарги можуть бути оскаржені за винятковими обставинами до Верховного Суду України.".

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос