Идет загрузка документа (3 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения разрешительной системы в сфере хозяйственной деятельности

Проект закона Украины от 16.03.2010 № 6196
Дата рассмотрения: 16.03.2010 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення дозвільної системи у сфері господарської діяльності

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1) абзац перший частини першої статті 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) після слів "передбачене законом" доповнити словами "(крім випадків застосування принципу мовчазної згоди)";

2) у Законі України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 48, ст. 483; із змінами, внесеними Законом України від 15 грудня 2009 року N 1759):

абзац восьмий частини першої статті 1 після слів "господарської діяльності" доповнити словами "або видів господарської діяльності";

у статті 4:

абзац сьомий частини першої виключити;

частину другу доповнити абзацом такого змісту:

"Перелік певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності, які можуть здійснюватися за декларативним принципом, визначається Кабінетом Міністрів України.";

частині п'ятій:

абзац перший після слова "днів" доповнити словами "з дати подання суб'єктом господарювання або уповноваженою ним особою заяви та документів, необхідних для видачі документа дозвільного характеру";

в абзаці третьому:

перше речення після слів "видів господарської діяльності" доповнити словами "на підставі копії заяви та опису прийнятих документів з відміткою про дату їх прийняття, що підтверджує подання адміністратору або дозвільному органу заяви та документів";

друге речення виключити;

абзац третій пункту 4 статті 11 "Прикінцеві положення" виключити.

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 

Голова
Верховної Ради України

 
В. М. Литвин

Опрос