Идет загрузка документа (35 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно стимулирования развития отечественного машиностроения для агропромышленного комплекса)

Проект закона Украины от 05.03.2010 № 6154
Дата рассмотрения: 05.03.2010 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу" (Відомості Верховної Ради України, 2002, N24, ст. 167) такі зміни:

1. у статті 1:

підпункт 3 викласти в такій редакції:

"3) вітчизняна техніка і обладнання для агропромислового комплексу - техніка і обладнання, зазначені у пункті 1 цієї статті, що виготовляються підприємствами України, у вартості яких питома вага сировини, матеріалів, вузлів, агрегатів, деталей і комплектуючих виробів вітчизняного виробництва становить у перший рік з дати завершення приймальних випробувань (сертифікації) даного виду продукції - не менше 10 відсотків, у другий - 20 відсотків, третій - 30 відсотків, четвертий - 40 відсотків, у п'ятий і подальші роки - не менше 50 відсотків.".

доповнити новими підпунктами такого змісту:

"4) складна сільськогосподарська техніка - це сільськогосподарські енергетичні засоби для комплектування мобільних машинно-тракторних агрегатів, самохідні сільськогосподарські машини різного функціонального призначення, спеціальні автомобілі сільськогосподарського призначення, комбіновані багатофункціональні грунтообробно-посівні комплекси, автоматизовані знаряддя, машини та обладнання для рослинництва, тваринництва, птахівництва, кормовиробництва, обладнання для виробництва альтернативних видів енергії, технологічні лінії для харчової та переробної промисловості;

5) підприємство у сфері вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу - юридична особа, яка входить у затверджений Кабінетом Міністрів перелік підприємств усіх форм власності, що входять до структури галузі вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу;

6) уповноважений центральний орган виконавчої влади - створений Кабінетом Міністрів України центральний орган виконавчої влади повноваження якого визначаються законодавством України;

7) афілійована особа підприємства у сфері вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу - будь-яка юридична особа, в якій підприємство у сфері вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу має істотну участь або яка має істотну участь у підприємстві у сфері вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу;

8) мораторій - зупинення виконання підприємством у сфері вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу зобов'язань перед кредиторами та зобов'язань щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) та зупинення заходів, спрямованих на забезпечення виконання цих зобов'язань;

9) нормативно-правові акти уповноваженого центрального органу виконавчої влади - нормативно-правові акти, що видаються уповноваженим центральним органом виконавчої влади у межах його повноважень на виконання цього та інших законів України;

10) тимчасова державна адміністрація - процедура, що застосовується уповноваженим центральним органом виконавчої влади при здійсненні нагляду та адміністрування за обставин, передбачених цим Законом;

11) тимчасовий державний адміністратор - фізична або юридична особа, що призначається уповноваженим органом для здійснення тимчасової державної адміністрації;

12) фінансове оздоровлення підприємства у сфері вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу - відновлення платоспроможності підприємства у сфері вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу та приведення фінансових показників його діяльності у відповідність із вимогами Кабінету Міністрів України та уповноваженого центрального органу виконавчої влади.".

2. статтю 6 доповнити новим підпунктом такого змісту:

"6) затвердження переліку підприємств усіх форм власності, що входять до структури галузі вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу.".

3. пункт 2 статті 7 доповнити новими підпунктами такого змісту:

"6) перевірка ефективності використання засобів пріоритетної державної підтримки, пільг та переваг, що встановлені законом для суб'єктів господарювання галузі, з урахуванням суспільних інтересів та можливістю встановлення певних негативних наслідків у разі виявлення зловживань;

7) призначення тимчасової державної адміністрації на підставі рішення Кабінету Міністрів України;

8) здійснює сертифікацію діяльності фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, які здійснюють діяльність як тимчасові державні адміністратори (розпорядники майна).".

4. Статтю 14 викласти в такій редакції:

"Стаття 14. Закупівля техніки за рахунок державної підтримки

Кошти державного бюджету, що спрямовуються на заходи, пов'язані із закупівлею техніки і обладнання для агропромислового комплексу на умовах лізингу та з частковою компенсацією вартості, спрямовуються виключно на закупівлю нової вітчизняної техніки, визначеної пунктами 3 і 4 статті 1 цього Закону.

Закупівля техніки і обладнання для агропромислового комплексу, за рахунок коштів державного бюджету, на умовах часткової компенсації ставок за кредитами комерційних банків, поширюється і на іноземну техніку, перелік якої щорічно затверджується Кабінетом Міністрів України.".

5. доповнити новою статтею 15-1. Тимчасова державна адміністрація такого змісту:

"Стаття 15-1. Тимчасова державна адміністрація

1) Призначення тимчасової державної адміністрації

Тимчасова державна адміністрація призначається уповноваженим центральним органом виконавчої влади на підставі рішення Кабінету Міністрів України у разі:

невиконання законних вимог уповноваженого державного органу щодо реалізації заходів, визначених стратегією розвитку галузі;

необґрунтованої відмови у наданні документів чи інформації, передбачених законом, на законну вимогу уповноваженого центрального органу виконавчої влади;

порушення справи про банкрутство щодо суб'єкта господарювання;

прийняття рішення Верховною Радою України за наслідками проведеного тимчасовою слідчою комісією Верховної Ради України розслідування з питань, що становлять суспільний інтерес щодо підприємства у сфері вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу;

порушення законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів;

соціального конфлікту у зв'язку з невиконанням соціальних зобов'язань суб'єктом господарювання.

Рішення уповноваженого органу щодо призначення тимчасової державної адміністрації є виконавчим документом.

2) Вимоги до тимчасового державного адміністратора

Тимчасовим державним адміністратором може бути:

юридична особа, яка здійснює професійну діяльність щодо тимчасової адміністрації та/або ліквідації підприємства, щодо надання аудиторських, юридичних або консультаційних послуг і має не менше трьох працівників, які мають ліцензію, видану в установленому законодавством порядку уповноваженим центральним органом виконавчої влади на право здійснення тимчасової державної адміністрації та/або ліквідації підприємства у сфері вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу;

незалежний експерт (за договором);

державний службовець компетентного державного органу.

До участі у тимчасовій державній адміністрації допускаються лише особи, які мають сертифікат, виданий в установленому законодавством порядку уповноваженим центральним органом виконавчої влади на право здійснення тимчасової державної адміністрації та/або ліквідації підприємства у сфері вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу, високі професійні та моральні якості, бездоганну ділову репутацію, економічну чи юридичну освіту та досвід, необхідний для виконання функцій тимчасового адміністратора.

Уповноважений центральний орган виконавчої влади має право у будь-який момент усунути тимчасового державного адміністратора від виконання обов'язків у разі невідповідності його діяльності, встановленим цим Законом вимогам.

Оплата праці тимчасового державного адміністратора, а також спеціалістів, залучених ним для забезпечення виконання своїх повноважень, здійснюється згідно з укладеними з ними договорами.

Оплата праці тимчасового державного адміністратора і залучених ним спеціалістів здійснюється за рахунок підприємства у сфері вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу, до якого його призначили.

Розмір оплати праці залучених спеціалістів встановлює тимчасовий державний адміністратор у межах кошторису витрат тимчасової державної адміністрації, затвердженого уповноваженим центральним органом виконавчої влади.

Додаткова винагорода тимчасовому державному адміністратору і спеціалістам може встановлюватися в межах кошторису за згодою компетентного уповноваженого центрального органу виконавчої влади.

Тимчасовим адміністратором не може бути особа:

яка є кредитором, пов'язаною особою або акціонером підприємства у сфері вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу;

має судимість, не погашену і не зняту у встановленому законом порядку, або є обвинуваченою по кримінальній справі.

Для виявлення конфлікту інтересів особа до моменту призначення тимчасовим державним адміністратором зобов'язана надати уповноваженому центральному органу виконавчої влади інформацію про свої особисті і ділові інтереси, зокрема щодо володіння майном, яке конкурує з майном підприємства у сфері вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу та інших інтересів, що можуть зашкодити неупередженому виконанню функцій тимчасового державного адміністратора.

Уповноважений центральний орган виконавчої влади перед призначенням тимчасового державного адміністратора зобов'язаний переконатися у тому, що конфлікт інтересів відсутній.

У разі виникнення конфлікту інтересів після призначення тимчасового державного адміністратора, тимчасовий державний адміністратор зобов'язаний вжити заходів щодо усунення конфлікту інтересів та одночасно повідомити про це уповноважений центральний орган виконавчої влади, який вирішує питання щодо можливості продовження роботи тимчасового державного адміністратора.

Тимчасовий державний адміністратор не має права:

здійснювати діяльність при наявності конфлікту інтересів, за винятком випадків, коли про це відомо уповноваженому центральному органу виконавчої влади і він дозволив продовжити роботу;

приймати прямо або опосередковано будь-які послуги, подарунки та інші цінності від осіб, заінтересованих у здійсненні будь-яких дій, пов'язаних з призначенням тимчасової державної адміністрації;

використовувати або дозволяти використовувати майно, яке тимчасовий державний адміністратор має право контролювати, у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;

давати обіцянки або приймати зобов'язання від імені уповноваженого центрального органу виконавчої влади без його письмового дозволу;

розголошувати комерційну таємницю та іншу службову інформацію, якщо це не пов'язано з виконанням функцій тимчасового державного адміністратора.

Невиконання або неналежне виконання тимчасовим державним адміністратором своїх повноважень відповідно до цього Закону, що завдало збитків підприємству чи кредиторам, може бути підставою для припинення виконання ним обов'язків та позбавлення сертифіката на право здійснення тимчасової державної адміністрації та ліквідації підприємств.

У разі завдання збитків діями або бездіяльністю тимчасового державного адміністратора підприємство та/або кредитори мають право звернутися з позовом до суду щодо їх відшкодування.

3). Страхування відповідальності, життя та здоров'я тимчасового адміністратора

Фінансова відповідальність, життя та здоров'я тимчасового адміністратора мають бути застраховані згідно з договором про здійснення тимчасової адміністрації відповідно до чинного законодавства України.

4) Наслідки призначення тимчасового державного адміністратора

З дня призначення тимчасового державного адміністратора повноваження загальних зборів, наглядової ради, виконавчого органу, ревізійної комісії, посадових осіб, які здійснюють функції управління відповідним підприємством у сфері вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу переходять до тимчасового державного адміністратора.

З дня призначення тимчасового державного адміністратора вводиться мораторій на розпорядження майном підприємства у сфері вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу на період введення тимчасової державної адміністрації.

Укладення угод підприємством у сфері вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу здійснюється за згодою тимчасової державної адміністрації. Угоди, укладені керівниками підприємства у сфері вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу після призначення тимчасового державного адміністратора, є недійсними з моменту укладення.

У разі призначення уповноваженим центральним органом виконавчої влади тимчасової адміністрації підприємства у сфері вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу реорганізація підприємства у сфері вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу та емісія акцій підприємства у сфері вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу здійснюються за рішенням тимчасового державного адміністратора за погодженням з уповноваженим центральним органом виконавчої влади у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку.

Тимчасовий державний адміністратор має право призначити своїм рішенням спостережну (наглядову) раду та правління підприємства у сфері вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу після здійснення ним реорганізації та/або емісії акцій підприємства у сфері вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу.

5) Об'ява про призначення тимчасової адміністрації

Уповноважений центральний орган виконавчої влади розміщує в день призначення тимчасової державної адміністрації інформацію про це на своєму офіційному веб-сайті та протягом трьох днів у газеті "Урядовий кур'єр" або "Голос України".

Рішення про призначення тимчасової державної адміністрації уповноважений центральний орган виконавчої влади надсилає за юридичною адресою підприємства у сфері вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу із зазначенням дати початку здійснення тимчасової державної адміністрації.

6) Права та обов'язки тимчасового адміністратора

Тимчасовий державний адміністратор негайно після свого призначення зобов'язаний забезпечити збереження виробничих фондів, активів, документації суб'єкта господарювання, афілійованих осіб, що входять до складу галузі і щодо яких ним здійснюється контроль.

Протягом одного місяця з дня призначення тимчасовий державний адміністратор зобов'язаний провести інвентаризацію та скласти баланс.

З дня свого призначення тимчасовий адміністратор має повне і виняткове право управляти підприємством у сфері вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу та зобов'язаний вживати всіх необхідних заходів для приведення діяльності підприємства у сфері вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу в правову та фінансову відповідність із вимогами чинного законодавства та нормативно-правовими актами уповноваженого центрального органу виконавчої влади і Кабінету Міністрів України.

Зокрема, тимчасовий державний адміністратор має право:

управляти діяльністю підприємства у сфері вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу, вживати всіх необхідних заходів для приведення діяльності у відповідність до вимог законодавства щодо розвитку галузі;

виконувати будь-які дії, рішення від імені підприємства у сфері вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу;

продовжувати або припиняти будь-які дії, розривати в порядку, встановленому законодавством України, будь-які угоди за участю суб'єкта, які, на думку тимчасової державної адміністрації, є збитковими для розвитку;

заявляти майнові позови у судові органи;

звертатися до судових органів із заявами про винесення рішення, відповідно до якого боржник такого підприємства у сфері вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу має надати інформацію про економічний стан та виконання зобов'язань;

зупинити виплату дивідендів у будь-якій формі;

залучати до роботи в тимчасовій державній адміністрації будь-якого службовця, експерта, консультанта, а також доручати керівникам підприємств у сфері вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу вчинення дій щодо надання необхідної допомоги тимчасовій державній адміністрації. Тимчасовий державний адміністратор має право відсторонити таких осіб від виконання обов'язків у будь-який час;

з додержанням вимог законодавства України про працю звільнити чи перевести на іншу посаду будь-кого з керівників чи службовців підприємства у сфері вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу, переглянути їх службові обов'язки, змінити розмір їх заробітної плати;

зупинити розподіл капіталу підприємства у сфері вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу чи виплату дивідендів у будь-якій формі;

здійснити реорганізацію підприємства у сфері вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу за погодженням з уповноваженим центральним органом виконавчої влади;

замовити виготовлення дубліката печатки та штампів у разі їх втрати.

При виконанні своїх обов'язків тимчасовий державний адміністратор за своїм статусом прирівнюється до представника уповноваженого центрального органу виконавчої влади. Будь-яка особа, що навмисно перешкоджає доступу тимчасового державного адміністратора до підприємства у сфері вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу, його активів, книг, записів, документів, несе відповідальність згідно з законодавством України. Правоохоронні органи зобов'язані надавати допомогу тимчасовому державному адміністратору у його роботі на підставі письмового звернення.

Тимчасовий державний адміністратор вживає заходів, передбачених програмою фінансового оздоровлення підприємства у сфері вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу, в тому числі відступлення права вимоги, переведення боргу чи реорганізацію підприємства у сфері вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу, без повідомлення та отримання згоди акціонерів, боржників, кредиторів підприємства у сфері вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу. Акціонери, кредитори підприємства у сфері вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу не мають права вимагати припинення або дострокового виконання зобов'язань підприємства у сфері вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу та відшкодування їм збитків при виконанні заходів, передбачених програмою фінансового оздоровлення підприємства у сфері вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу.

Особа, яка є стороною договору про передачу активів та/або зобов'язань підприємства у сфері вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу, в якому введено тимчасову державну адміністрацію, звільняється від сплати будь-яких платежів, пов'язаних із відчуженням/отриманням таких активів та/або зобов'язань, за внесення змін до державних реєстрів та плати за послуги, що надаються державними органами.

У визначений строк тимчасовий державний адміністратор подає уповноваженому центральному органу виконавчої влади попередній звіт та план дій, а також звіт про виконання останнього за результатами діяльності тимчасової державної адміністрації, що складаються у порядку та відповідно до вимог, встановлених Кабінетом Міністрів України. План дій та звіт про його виконання затверджується уповноваженим центральним органом виконавчої влади.

Контроль за діяльністю тимчасового державного адміністратора здійснює уповноважений центральний орган виконавчої влади, вказівки та розпорядження якого є обов'язковими до виконання тимчасовим державним адміністратором.

7) Запобігання зловживанню майном та коштами підприємства у сфері вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу до моменту призначення тимчасового державного адміністратора

Тимчасовий державний адміністратор може звертатися до суду з вимогою визнання угод недійсними, якщо за цими угодами здійснено:

платіж чи операцію з майном (вчинені протягом шести місяців до призначення тимчасового державного адміністратора) з метою надання пільг окремим кредиторам підприємства у сфері вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу;

будь-яку операцію із пов'язаною особою підприємства у сфері вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу, яка була здійснена протягом одного року до моменту призначення тимчасового державного адміністратора, якщо така операція не відповідає вимогам законодавства України або загрожує інтересам кредиторів підприємства у сфері вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу;

господарські операції, де оплата значно перевищувала реальну вартість товарів, послуг, іншого майна, отриманого підприємством у сфері вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу вчинені протягом трьох років до призначення тимчасового державного адміністратора;

будь-які операції з майном на безоплатній основі, вчинені протягом трьох років до призначення тимчасового державного адміністратора;

будь-які дії, що мають на меті утримання майна від кредиторів, чи інше порушення їх прав, вчинені за три роки до призначення тимчасового адміністратора;

будь-які господарські операції, засновані на наданні підроблених документів чи шахрайстві.

При зверненні до суду тимчасовий адміністратор не сплачує державного мита.

8) Безперебійне надання послуг

Особа, що здає підприємству у сфері вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу приміщення в оренду чи надає комунальні послуги, послуги зв'язку, не має права з дня призначення тимчасового адміністратора відмовляти в наданні подібних послуг через призначення тимчасового адміністратора.

9) Організація роботи тимчасового адміністратора

Тимчасовий державний адміністратор не пізніше ніж через два тижні з дня призначення подає уповноваженому центральному органу виконавчої влади попередній звіт.

Попередній звіт повинен включати результати загальної оцінки відповідності діяльності підприємства у сфері вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу вимогам цього Закону і нормативно-правовим актам Кабінету Міністрів України і уповноваженого центрального органу виконавчої влади та пропозиції щодо приведення діяльності підприємства у сфері вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу в правову та фінансову відповідність з вимогами цього Закону та нормативно-правовими актами актам Кабінету Міністрів України і уповноваженого центрального органу виконавчої влади.

Якщо тимчасова державна адміністрація призначена у зв'язку з погіршенням фінансового стану підприємства у сфері вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу або за висновком уповноваженого центрального органу виконавчої влади фінансовий стан підприємства у сфері вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу погіршився, попередній звіт також повинен включати:

результати попередньої оцінки фінансового стану підприємства у сфері вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу;

пропозицію щодо суми коштів, необхідних для відновлення платоспроможності підприємства у сфері вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу, або ліквідації підприємства у сфері вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу;

пропозиції щодо можливих шляхів фінансового оздоровлення підприємства у сфері вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу.

Тимчасовий державний адміністратор вживає заходів для відновлення діяльності підприємства у сфері вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу відповідно до плану дій тимчасового державного адміністратора, а в разі призначення тимчасової державної адміністрації у зв'язку з погіршенням фінансового стану підприємства у сфері вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу - відповідно до програми фінансового оздоровлення підприємства у сфері вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу.

Тимчасовий державний адміністратор подає уповноваженому центральному органу виконавчої влади:

план дій тимчасового державного адміністратора у строк до двох тижнів з дня призначення тимчасової адміністрації;

програму фінансового оздоровлення підприємства у сфері вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу у строк до одного місяця з дня призначення тимчасової державної адміністрації.

Тимчасовий державний адміністратор складає план дій тимчасового державного адміністратора або програму фінансового оздоровлення підприємства у сфері вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу та подає уповноваженому центральному органу виконавчої влади звіт про їх виконання в порядку, встановленому уповноваженим центральним органом виконавчої влади.

10) Контроль за діяльністю тимчасової державної адміністрації

Уповноважений центральний орган виконавчої влади організовує, координує та контролює діяльність тимчасової державної адміністрації, а також дає вказівки, обов'язкові до виконання тимчасовим державним адміністратором.

Уповноважений центральний орган виконавчої влади розглядає попередній звіт тимчасового державного адміністратора та затверджує план дій тимчасового державного адміністратора або програму фінансового оздоровлення підприємства у сфері вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу не пізніше ніж через два тижні від дня подання тимчасовим державним адміністратором відповідних документів. У разі не затвердження у зазначений строк плану дій тимчасового державного адміністратора або програми фінансового оздоровлення банку Уповноважений центральний орган виконавчої влади зобов'язаний у тижневий строк призначити нового тимчасового державного адміністратора.

Уповноважений центральний орган виконавчої влади має право вносити доповнення до плану дій тимчасового державного адміністратора або програми фінансового оздоровлення підприємства у сфері вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу до та під час їх виконання.

Уповноважений центральний орган виконавчої влади має право ініціювати ліквідацію підприємства у сфері вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу в будь-який час, коли дійде висновку, що фінансове оздоровлення підприємства у сфері вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу є неможливим.

11) Мораторій

Уповноважений центральний орган виконавчої влади під час здійснення тимчасової державної адміністрації має право повністю або частково на строк не більше ніж три місяці ввести мораторій на задоволення вимог кредиторів підприємства у сфері вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу.

Уповноважений центральний орган виконавчої влади розміщує в день прийняття рішення про введення мораторію інформацію про це на своєму офіційному веб-сайті та протягом трьох днів у газеті "Урядовий кур'єр" або "Голос України".

Протягом дії мораторію:

забороняється здійснювати стягнення на підставі виконавчих документів та інших документів, за якими здійснюється стягнення, та вжиття заходів, спрямованих на забезпечення такого стягнення відповідно до законодавства України;

не нараховуються неустойка (штраф, пеня), інші фінансові (економічні) санкції за невиконання чи неналежне виконання зобов'язань перед кредиторами та зобов'язань щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів).

Мораторій не поширюється на зобов'язання, які пов'язані з обслуговуванням господарської діяльності підприємства у сфері вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу, в тому числі виплатою заробітної плати, авторської винагороди, відшкодуванням шкоди, заподіяної життю та здоров'ю працівників підприємства у сфері вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу.

З моменту закінчення дії мораторію на задоволення вимог кредиторів:

неустойка (штраф, пеня), а також суми завданих збитків, які підприємство у сфері вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу зобов'язане відшкодувати кредиторам за грошовими зобов'язаннями, можуть бути заявлені до сплати в розмірах, що існували на дату введення мораторію, якщо інше не передбачено цим Законом;

нарахування неустойки (штрафу, пені), інших економічних санкцій поновлюється (а щодо зобов'язань, які виникли під час дії мораторію, - розпочинається) за невиконання чи неналежне виконання зобов'язань перед кредиторами;

розпочинається відлік термінів зарахування податків, зборів (обов'язкових платежів) в розмірах, які обліковуються на дату закінчення дії мораторію;

фінансові санкції у вигляді пені та штрафів, які передбачені Законом України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" за невиконання чи неналежне виконання підприємством у сфері вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу зобов'язань щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) нараховуються на суми заборгованостей, які обліковуються на дату закінчення дії мораторію.

12) Припинення діяльності тимчасового державного адміністратора

Тимчасовий державний адміністратор припиняє свою діяльність з дня прийняття уповноваженим центральним органом виконавчої влади рішення про припинення тимчасової державної адміністрації або усунення тимчасового державного адміністратора від виконання обов'язків.".

II. Внести до Закону України "Про систему інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу України" (Відомості Верховної Ради України, 2006, N 47, ст. 464; 2009, N 10-11, ст. 137) такі зміни:

1. у тексті Закону слова "спеціально уповноважений орган виконавчої влади з інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу" в усіх відмінках і числах замінити відповідно словами "уповноважений центральний орган виконавчої влади".

III. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін з дня набрання чинності цим Законом:

1) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

2) затвердити перелік підприємств усіх форм власності, що входять до структури галузі вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу;

3) створити уповноважений центральний орган виконавчої влади на базі Міністерства аграрної політики України та Міністерства промислової політики України;

4) забезпечити приведення центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;

5) розробити та подати на розгляд Верховної Ради України стратегію державної політики пріоритетного розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос