Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно лицензирования определенных видов хозяйственной деятельности

Проект закона Украины от 05.03.2010 № 6153
Дата рассмотрения: 17.09.2010 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо ліцензування певних видів господарської діяльності

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

8. У Законі України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 36, ст. 299 із наступними змінами):

1) статтю 3 після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:

"2. Ліцензування окремого виду господарської діяльності запроваджується відповідно до визначених цією статтею принципів у разі, якщо такий вид господарської діяльності або становить підвищену небезпеку для життя, здоров'я, конституційних прав та свобод громадян чи навколишнього природного середовища, для безпеки держави чи моральних засад суспільства, або якщо він пов'язаний з доступом до природних чи інших обмежених ресурсів".

У зв'язку з цим частини другу і третю вважати відповідно частинами третьою і четвертою;

2) у статті 9:

пункти 1, 7, 8, 32, 35, 38, 39, 44 - 46, 51, 59, 63, 64, 75 виключити;

пункт 4 викласти в такій редакції:

"4) виробництво особливо небезпечних хімічних речовин; операції у сфері поводження з небезпечними відходами, збирання і заготівля окремих видів відходів як вторинної сировини (за переліками, які визначає Кабінет Міністрів України)";

пункт 29 викласти в такій редакції:

"29) випуск і проведення лотерей";

пункт 31 викласти в такій редакції:

"31) надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів повітряним, річковим, морським та залізничним транспортом";

у пункті 33 слово "вантажів" замінити словами "небезпечних вантажів";

у пункті 50 слова "та турагентська" виключити;

у пункті 61 слова "та митного перевізника" виключити;

пункт 62 викласти в такій редакції:

"62) виробництво, експорт та імпорт дисків для лазерних систем зчитування та експорт, імпорт матриць;

3) у частині чотирнадцятій статті 14 слово "вантажів" замінити словами "небезпечних вантажів".

5. У Законі України "Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 9, ст. 34; 2004 р., N 19, ст. 256; 2006 р. N 22, ст. 184):

1) абзац третій частини першої статті 3 викласти в такій редакції:

"розроблення ліцензійних умов для провадження діяльності, пов'язаної з видобутком дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння";

2) у статті 4:

частину першу викласти в такій редакції:

"1. Видобуток та виробництво дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, виготовлення виробів з них провадяться суб'єктами господарювання в порядку, визначеному законодавством України. Видобуток дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння провадиться суб'єктами господарювання на підставі ліцензій, одержаних у порядку, встановленому законодавством";

в частині третій слова "які мають ліцензію на виробництво дорогоцінних металів, одержану в порядку, встановленому законодавством України" замінити словами "які провадять діяльність з виробництва дорогоцінних металів";

3) друге речення частини першої статті 12 виключити;

4) абзац другий частини другої статті 14 виключити;

5) абзац четвертий частини першої статті 19 викласти в такій редакції:

"анулюють у порядку, встановленому законодавством, ліцензії суб'єктів господарювання, що займаються видобутком дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, та застосовують фінансові санкції за провадження зазначеної господарської діяльності без ліцензій".

6. У Законі України "Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1999р., N 5-6, ст. 46; 2003 р., N 27, ст. 209, N 30, ст. 247; 2006 р., N 22 ст. 184, ст. 199; 2010р., N 18, ст. 136):

1) абзац одинадцятий статті 8 виключити;

2) статті 14 та 15 виключити;

3) абзац п'ятий статті 23 виключити;

4) абзац четвертий частини другої статті 26 виключити.

9. У Законі України "Про поштовий зв'язок" (Відомості Верховної Ради України, 2002р., N 6, ст. 39; із змінами, внесеними Законом України від 1 червня 2010 року N 2299-VI):

1) абзац п'ятий частини першої статті 7 виключити;

2) абзац другий частини шостої статті 8 виключити;

3) в частині другій статті 17 слова "номер і строк дії ліцензії на надання послуг поштового зв'язку " виключити.

2. У Митному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 38-39, ст. 288):

1) у частині четвертій статті 101 слова "або діяльності митного перевізника" виключити;

2) у частині першій статті 182 слова "і має ліцензію на право здійснення діяльності митного перевізника, видану спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи" виключити;

3) статтю 183 виключити.

10. У Законі України "Про туризм" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 13, ст. 180):

1) в абзаці третьому частини другої статті 5 слова "і які в установленому порядку отримали ліцензію на турагентську діяльність" виключити;

2) у статті 17:

у частині першій слова "та турагентської" виключити;

друге речення частини другої виключити;

частину четверту викласти в такій редакції:

"Суб'єкт господарювання не має права у своїй назві використовувати слово "туроператор" без отримання ним ліцензії на здійснення туроператорської діяльності";

у частині п'ятій слова "чи турагентську" виключити;

3) у частині другій статті 37 слова "ліцензій на здійснення відповідної діяльності" замінити словами "ліцензії на здійснення туроператорської діяльності".

3. Статтю 8 Закону України "Про фізичну культуру і спорт" (Відомості Верховної Ради України, 1994, N 14, ст. 80; 2010 р., N 7, ст. 50) виключити.

4. У частинні третій статті 8 Закону України "Про транспорт" (Відомості Верховної Ради України, 1994, N 51, ст. 446; 2006 р., N 22, ст. 184) слова "з перевезення пасажирів, вантажів, багажу, пошти автомобільним транспортним засобом" виключити.

10. У Законі України "Про автомобільний транспорт" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 32, ст. 273):

1) в абзацах п'ятому та шостому частини сьомої статті 6 слово "вантажів" замінити словами "небезпечних вантажів";

2) у частині першій, абзацах першому, п'ятому, дев'ятому частини четвертої та частині шостій статті 9 слово "вантажів" замінити словами "небезпечних вантажів".

8. У Законі України "Про меліорацію земель" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 11, ст. 90; 2006 р., N 22, ст. 184, ст. 199):

1) в абзаці восьмому статті 13 слова "видачі суб'єктам господарювання ліцензій на провадження діяльності з проектування, будівництва нових і реконструкції існуючих меліоративних систем" виключити;

2) абзац восьмий статті 16 виключити;

3) у частині третій статті 21:

у першому реченні слова "які одержали в установленому законодавством порядку ліцензію на провадження відповідного виду діяльності" виключити;

у другому реченні слово "законодавства" замінити словом "закону";

4) частину першу статті 22 виключити.

1. У Повітряному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 25, ст. 274):

1) у статті 4 слова "та одержала ліцензію, якщо це передбачено законодавством України" виключити;

2) у пункті 5 частини третьої статті 7 слова "і ліцензування" виключити;

3) у статті 69 слова "та/або ліцензії" виключити.

12. У Законі України "Про хімічні джерела струму" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 33, ст. 279; 2010 р., N1, ст. 6):

1) в абзацах дев'ятому і десятому частини першої статті 2 слова "отримав ліцензії на здійснення заготівлі та утилізації відпрацьованих хімічних джерел струму і" виключити;

2) абзац четвертий статті 7 і статтю 8 виключити;

3) у частині першій статті 14 слова "та отримали ліцензію на здійснення діяльності з виробництва хімічних джерел струму згідно із законом" виключити;

4) частину третю статті 20 виключити;

5) в абзаці третьому частини першої статті 22 слова "ліцензування діяльності у сфері хімічних джерел струму" виключити.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2011 року.

2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня опублікування цього Закону:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова
Верховної Ради України 

 
В. Литвин
 

Опрос