Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предупреждения и противодействия коррупции

Проект закона Украины от 02.03.2010 № 6130
Дата рассмотрения: 02.03.2010 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання та протидії корупції

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Законі України "Про засади запобігання та протидії корупції" (Відомості Верховної Ради України, 2009, N 45, ст. 691):

1) абзац другий частини першої статті 1 викласти у такій редакції:

"близькі особи - подружжя, діти, батьки, рідні брати і сестри, дід, баба, онуки, усиновлювачі, усиновлені, інші особи, які проживають разом і ведуть спільне господарство із суб'єктами, визначеними у пункті 1 частини першої статті 2 цього Закону";

2) у частині першій статті 2:

а) у підпункті "е" пункту 1 слова "рядового і" виключити;

б) у пункті 3 слова "а також фізичні особи - підприємці" виключити;

3) абзац другий частини третьої статті 3 викласти у такій редакції:

"Формування державної антикорупційної політики та координацію заходів щодо реалізації антикорупційної стратегії, що визначається Верховною Радою України, здійснює спеціально уповноважений орган з питань антикорупційної політики.";

4) в абзаці другому пункту 4 частини першої статті 4 слова "а також на осіб, зазначених у пункті 2" замінити словами "народних засідателів і присяжних, а також осіб, зазначених у пунктах 2 - 3";

5) у статті 5:

а) слово і цифри "пунктах 1-2" замінити словами і цифрою "у пункті 1";

б) у частині третій слова "органу державної влади, організації або іншій юридичній особі" замінити словами "державі, органу державної влади, органу місцевого самоврядування";

6) у статті 6:

а) у частинах першій і третій слова і цифру "та підпунктах "а" - "б" пункту 2" виключити;

б) доповнити частину першу словами "за винятком випадків, визначених Кабінетом Міністрів України, щодо окремих категорій працівників.";

в) доповнити статтю приміткою такого змісту:

"Примітка. Під безпосереднім підпорядкуванням у цій статті слід розуміти відносини організаційної та правової залежності підлеглої особи від її керівника, зокрема через прийняття на роботу чи звільнення з роботи, застосування заохочень чи дисциплінарних стягнень, надання вказівок чи доручень та контролю за їх виконанням.";

7) статтю 7 викласти у такій редакції:

"1. Особам, уповноваженим на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування, зазначеним у пункті 1 статті 2 цього Закону, які звільнилися з посади або іншим чином припинили діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави або органів місцевого самоврядування, протягом року з дня її припинення забороняється:

а) вступати у трудові або цивільні відносини з підприємствами, установами чи організаціями незалежно від форм власності, якщо вони під час виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування протягом року до дня припинення виконання цих функцій здійснювали повноваження з контролю, нагляду або регулювання діяльності цих підприємств, установ та організацій;

б) розголошувати або використовувати у своїх інтересах конфіденційну інформацію, яка стала їм відома у зв'язку з виконанням службових обов'язків, за винятком випадків, передбачених законом;

в) представляти інтереси будь-яких осіб у справах, в тому числі в тих, що розглядаються в судах, в яких іншою стороною є орган чи органи, в якому (яких) вказана особа працювала протягом року до дня припинення виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування.";

8) у частині третій статті 9 слова і цифру "і підпунктах "а" - "ґ" пункту 2" виключити;

9) у статті 10:

а) слова і цифру "і підпунктах "а" - "ґ" пункту 2" виключити;

б) абзац другий частини першої викласти у такій редакції:

"Перелік осіб, щодо яких зазначені відомості підлягають оприлюдненню, а також порядок оприлюднення таких відомостей встановлюється законом.";

10) у частині першій статті 11, частині першій статті 12 і частині першій статті 14 слово і цифри "пунктах 1 - 2" замінити словом і цифрою "пункті 1";

11) у статті 13:

а) в абзаці першому частини першої слово "(особа)" виключити;

б) абзац другий частини другої доповнити словами "(у разі їх розробки Президентом України або Кабінетом Міністрів України)";

12) в абзаці першому частини другої статті 16 слово "(особа)" виключити.

2. У статті 9 Закону України "Про відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень" (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., N 45, ст. 692):

1) частину першу викласти у такій редакції:

"1. Провадження у справах стосовно юридичних осіб здійснюється відповідно до цього Закону, а у частині, що не регулюється ним, відповідно до правил Кодексу України про адміністративні правопорушення, якщо за своїм змістом вони можуть бути застосовані для цілей цього Закону.";

2) частину другу доповнити реченням такого змісту:

"У випадках, передбачених частиною другою статті 11 цього Закону здійснення провадження у справі може бути доручено іншому прокурору.";

3) частину третю виключити.

3. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

1) примітку до статті 2123 виключити;

2) у статті 21224 слова "(крім викладацької, наукової, творчої роботи або медичної практики у позаробочий час)" замінити словами "(крім викладацької, наукової, творчої роботи, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту, що здійснюються в позаробочий час)";

3) статті 21226 і 21230 виключити;

4) примітку до статті 21228 викласти у такій редакції:

"Примітка. Суб'єктом корупційного адміністративного правопорушення у статтях 21228, 21231 - 21233 є особи, визначені в пункті 1 частини першої статті 2 Закону України "Про засади запобігання та протидії корупції".

4. У Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 25-26, ст. 131):

1) в абзаці першому частини першої статті 2353 слова "всупереч своїм повноваженням" виключити;

2) у статті 3681:

а) частину першу викласти у такій редакції:

"1. Одержання службовою особою вигоди у значному розмірі, законність походження якої не може бути підтверджена в установленому законом порядку, або передача нею такої вигоди близьким родичам (незаконне збагачення) -

карається штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.";

б) частину другу виключити.

У зв'язку з цим частини третю і четверту вважати відповідно частинами другою і третьою.

II. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос