Идет загрузка документа (65 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно противодействия противоправному поглощению и захвату предприятий

Проект закона Украины от 05.02.2010 № 6041
Дата рассмотрения: 05.02.2010 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії протиправному поглинанню та захопленню підприємств

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. Частину другу статті 112 Кримінально-процесуального кодексу України після цифр "205," доповнити цифрами "2051,", а після цифр "206," - цифрами "2061, 2062,".

2. Абзац перший статті 16611 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) після слів "документів для проведення державної реєстрації" доповнити словами ", а також інші порушення встановленого законом порядку проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи - підприємця".

3. У Господарському процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 6, ст. 56):

1) статтю 16 доповнити частиною такого змісту:

"Справи у спорах між суб'єктом господарювання - юридичною особою та його учасниками (засновниками, акціонерами, членами), у тому числі учасником, який вибув, а також між учасниками (засновниками, акціонерами, членами) суб'єкта господарювання - юридичної особи, що пов'язані із створенням, діяльністю, управлінням та припиненням діяльності цього суб'єкта господарювання - юридичної особи, розглядаються господарським судом за місцезнаходженням суб'єкта господарювання - юридичної особи згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.";

2) доповнити статтю 41 частиною такого змісту:

"У справах, передбачених пунктом 4 частини першої статті 12 цього Кодексу, господарський суд може витребувати експертний висновок у Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.";

3) у пункті 2 частини першої статті 433 слова "статус суб'єкта підприємницької діяльності" замінити словами "статус фізичної особи -підприємця";

4) у підпункті 21 частини другої статті 54 слова "статус суб'єкта підприємницької діяльності" замінити словами "статус фізичної особи -підприємця";

5) у статті 67:

частину четверту доповнити абзацами такого змісту:

"визначення правоможності загальних зборів акціонерів (учасників) господарського товариства;

зобов'язання акціонера (учасника) брати участь у загальних зборах акціонерів (учасників) господарського товариства;

органам державної влади та/або органам місцевого самоврядування здійснювати покладені на них згідно із законодавством повноваження.";

доповнити статтю частинами такого змісту:

"Господарський суд, який розглядає спір про право власності на акції (частки, паї) товариства, може винести ухвалу про забезпечення позову шляхом встановлення заборони внесення змін до статуту цього товариства в частині зміни розміру статутного капіталу.

Види забезпечення позову повинні бути співвідносними із заявленими позивачем вимогами.".

4. У Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 25-26, ст. 131):

1) доповнити Кодекс статтями 2051, 2061 і 2062 такого змісту:

"Стаття 2051. Підроблення документів, які подаються для державної реєстрації юридичної особи

1. Внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, якщо це заподіяло значну матеріальну шкоду цій юридичній особі, її учасникам або засновникам чи іншій юридичній особі, -

карається штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, або обмеженням волі на строк до трьох років.

Примітка. Шкода, передбачена цією статтею, вважається значною, якщо вона в двадцять і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.";

"Стаття 2061. Захоплення будівель, споруд чи інших об'єктів підприємств, установ, організацій

1. Захоплення будівель, споруд чи інших об'єктів підприємств, установ, організацій або інше неправомірне втручання в діяльність підприємств, установ, організацій, крім транспортних, за відсутності ознак протидії законній господарській діяльності, що призвело до порушення нормальної роботи такого підприємства, установи та організації, -

карається обмеженням волі до двох років або позбавленням волі на той самий строк.

2. Ті самі дії, вчинені за попередньою змовою групою осіб або загальнонебезпечним способом, -

караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.

3. Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, якщо вони вчинені за участю працівників приватних охоронних організацій, або поєднані з насильством, небезпечним для життя чи здоров'я, якщо вони спричинили тяжкі наслідки, -

караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією майна.

Стаття 2062. Отримання фіктивних прав на майно підприємств, установ, організацій

1. Отримання фіктивних прав на майно підприємств, установ, організацій, у тому числі на частки, акції, паї їх засновників, учасників, акціонерів, членів, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених або викрадених документів, печаток, штампів або документів, що складені (оформлені) з порушенням вимог законодавства, якщо такі дії призвели до протиправного заволодіння майном підприємства, установи, організації, -

карається виправними роботами на строк до двох років або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років.

2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або з погрозою вбивства чи заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, або поєднані з насильством, що не є небезпечним для життя і здоров'я, або з пошкодженням чи знищенням майна, -

караються позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до чотирьох років.

3. Ті самі дії, вчинені службовою особою з використанням службового становища або якщо вони заподіяли велику шкоду чи спричинили інші тяжкі наслідки, -

караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до п'яти років, з конфіскацією майна.

Примітка. Матеріальна шкода вважається великою, якщо вона у п'ятсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.";

2) абзац перший статті 220 після слів "недостовірних відомостей" доповнити словами "або неподання в установлений строк до господарського суду заяви про порушення справи про банкрутство юридичної особи у випадках, передбачених законом";

3) у статті 221:

абзац перший частини першої після слів "фінансову діяльність," доповнити словами "у тому числі планів санації чи мирових угод,";

доповнити статтю частиною другою такого змісту:

"2. Ті самі дії, якщо вони вчинені розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором, -

караються штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.";

4) статтю 341 викласти в такій редакції:

"Стаття 341. Захоплення державних або громадських будівель чи споруд

Захоплення будівель чи споруд, що забезпечують діяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, з метою незаконного користування ними або перешкоджання нормальній роботі підприємств, установ, організацій, -

карається обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на той самий строк.".

5. У Господарському кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 18-22, ст. 144):

1) у статті 56:

у частині першій:

слово ", реорганізації" виключити;

слово "виділення" замінити словом "виділу";

слово ", перетворення" виключити;

у частині другій слово "(виділення)" замінити словом "(виділу)";

2) у статті 59:

у назві слово "діяльності" виключити;

у частині першій слова "діяльності", "реорганізації" і ", перетворення" виключити, а слова "(злиття, приєднання, поділу)" замінити словами "злиття, приєднання, поділу";

у другому реченні частини четвертої слово "виділення" замінити словом "виділу";

частину п'яту виключити;

абзац п'ятий частини шостої викласти в такій редакції:

"у разі визнання судом його державної реєстрації недійсною на підставах, визначених законом.";

частини сьому і восьму викласти в такій редакції:

"7. Визнання судом недійсною державної реєстрації суб'єкта господарювання є підставою для проведення процедури припинення цього суб'єкта господарювання шляхом його ліквідації, що здійснюється у порядку, встановленому законом.

8. Повідомлення про припинення суб'єкта господарювання підлягає опублікуванню в спеціалізованому друкованому засобі масової інформації в порядку, встановленому законом.";

3) частину першу статті 60 викласти в такій редакції:

"1. Суб'єкт господарювання ліквідується у порядку, передбаченому статтями 105 - 107, 110 і 111 Цивільного кодексу України.";

4) у статті 91:

у назві та частинах першій і другій слово "діяльності" виключити;

у частині п'ятій слова "припинило свою діяльність" замінити словом "припинилося";

5) у назві статті 109 слово "діяльності" виключити;

6) у частині третій статті 121 слова "припинення своєї діяльності" замінити словами "своє припинення";

7) у частині першій статті 135 слова "господарської діяльності" виключити;

8) абзац дванадцятий частини першої статті 239 викласти в такій редакції:

"ліквідація суб'єкта господарювання;";

9) статті 247 і 248 викласти в такій редакції:

"Стаття 247. Ліквідація суб'єкта господарювання, діяльність якого суперечить закону чи його установчим документам

1. У разі провадження суб'єктом господарювання діяльності, що суперечить закону чи його установчим документам, або допущення під час утворення суб'єкта господарювання порушень закону, які не можна усунути, неподання ним протягом року фінансової та іншої звітності, відсутності суб'єкта господарювання за зазначеним в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців місцезнаходженням, такий суб'єкт господарювання ліквідується за рішенням суду.

Стаття 248. Державна реєстрація ліквідації суб'єкта господарювання

1. У разі ліквідації суб'єкта господарювання до єдиного державного реєстру вноситься відповідний запис.";

10) статтю 361 викласти у такій редакції:

"Стаття 361. Особливі умови припинення фондової біржі

1. Фондова біржа припиняється за умови, що кількість її членів протягом встановленого законом строку залишається меншою, ніж мінімальна кількість, визначена законом.

2. Фондова біржа припиняється у порядку, встановленому для припинення господарських товариств, якщо інше не передбачено законом.";

11) у назві та частині першій статті 409 слово "діяльності" виключити.

6. У Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 40-44, ст. 356):

1) у статті 89:

частину другу викласти в такій редакції:

"2. Підстави для відмови у проведенні державної реєстрації юридичної особи встановлюються законом. Відмова у проведенні державної реєстрації юридичної особи з інших підстав, ніж встановлені законом, не допускається.";

доповнити частину четверту абзацом такого змісту:

"До єдиного державного реєстру вносяться також встановлені законом відомості про юридичних осіб публічного права.";

2) абзац перший частини першої статті 90 викласти в такій редакції:

"1. Юридична особа повинна мати найменування, яке містить інформацію про її організаційно-правову форму (крім органів державної влади, органів місцевого самоврядування, органів влади Автономної Республіки Крим, державних, комунальних організацій, закладів та установ).";

3) частину першу статті 103 виключити;

4) у частині першій статті 104 слово ", перетворення" виключити;

5) статті 105 і 106 викласти в такій редакції:

"Стаття 105. Виконання рішення про припинення юридичної особи

1. Учасники (засновники) юридичної особи, суд або орган, що прийняли рішення про припинення юридичної особи, приймають рішення про закриття відокремлених підрозділів юридичної особи (філій, представництв тощо), про ліквідацію, злиття, приєднання чи перетворення дочірніх підприємств, про вихід із складу учасників (засновників) інших юридичних осіб, про передачу права власності на акції акціонерних товариств, власником яких є ця юридична особа, а також рішення про звільнення керівника юридичної особи, керівників відокремлених підрозділів та дочірніх підприємств цієї юридичної особи.

Учасники (засновники) юридичної особи або орган, що прийняли зазначені в абзаці першому цієї частини рішення, не пізніше ніж у п'ятиденний строк з дати їх прийняття, а суд - з дати набрання рішенням законної сили подають в порядку, встановленому законом, рішення про припинення юридичної особи, про закриття відокремлених підрозділів (філій, представництв тощо) юридичної особи та про ліквідацію, злиття, приєднання чи перетворення дочірніх підприємств юридичної особи до органу, що проводить державну реєстрацію, для внесення до єдиного державного реєстру відповідних відомостей та надсилають юридичним особам, учасником яких є ця юридична особа, рішення про вихід цієї юридичної особи із складу учасників цих юридичних осіб.

2. Учасники (засновники) юридичної особи або суд, що прийняли зазначені в абзаці першому частини першої цієї статті рішення тим самим рішенням утворюють комісію з припинення юридичної особи (ліквідаційну комісію чи комісію з реорганізації), призначають голову та членів комісії або ліквідатора, визначають їх повноваження, порядок і строки припинення юридичної особи відповідно до цього Кодексу.

Виконання функцій комісії з припинення юридичної особи може бути покладено на орган управління юридичної особи.

3. Повноваження органу управління юридичної особи (виконавчого та контрольного) припиняються з дати утворення комісії з припинення юридичної особи або призначення ліквідатора юридичної особи.

Повноваження органів управління юридичної особи щодо управління справами юридичної особи переходять до комісії з припинення юридичної особи або до ліквідатора юридичної особи.

Печатка, установчі документи юридичної особи, свідоцтва, ліцензії та інші документи, що відповідно до закону підлягають поданню або поверненню до органів, які їх видали, та підлягають обов'язковому зберіганню у відповідних архівних установах, передаються керівником юридичної особи, стосовно якого прийнято рішення про його звільнення, голові комісії з припинення юридичної особи або ліквідатору юридичної особи, про що ними складається та підписується акт приймання-передачі у двох примірниках (по одному для кожної особи), у якому зазначається перелік документів та печаток, що передаються.

Комісія з припинення юридичної особи або ліквідатор юридичної особи представляє юридичну особу у відносинах з третіми особами та у суді.

4. Комісія з припинення юридичної особи або ліквідатор юридичної особи:

виконують повноваження органів управління юридичної особи;

розміщують в друкованих засобах масової інформації, в яких публікуються відомості про державну реєстрацію юридичної особи, повідомлення про припинення юридичної особи та про порядок і строк заявлення кредиторами вимог до неї, який не може становити менше ніж два місяці з дати опублікування повідомлення;

вживають усіх можливих заходів до виявлення кредиторів, а також письмово повідомляють їх про прийняття рішення щодо припинення юридичної особи;

здійснюють інвентаризацію майна юридичної особи, в тому числі майна цієї юридичної особи, переданого її філіям, іншим відокремленим підрозділам та дочірнім підприємствам, а також іншим юридичним особам, учасником яких є юридична особа, що ліквідується;

забезпечують визначення вартості державного, комунального майна шляхом проведення незалежної оцінки в установленому законом порядку;

відкривають спеціальний рахунок для розрахунків з кредиторами, перераховують на нього кошти з рахунків юридичної особи у банках та інших фінансових установах, що закриваються;

вживають заходів до стягнення дебіторської заборгованості;

заявляють від імені юридичної особи позови про стягнення заборгованості з дебіторів юридичної особи, а також з осіб, які несуть з юридичною особою відповідно до закону або договору субсидіарну (додаткову) чи солідарну відповідальність;

вживають заходів, спрямованих на виявлення та повернення майна юридичної особи, що перебуває у третіх осіб;

заявляють в установленому порядку заперечення щодо заявлених до юридичної особи вимог кредиторів;

розглядають та задовольняють в порядку черговості вимоги кредиторів щодо зобов'язань юридичної особи;

здійснюють реалізацію майна юридичної особи в разі недостатності коштів юридичної особи для задоволення вимог кредиторів;

проводять звільнення працівників юридичної особи відповідно до законодавства про працю;

складають за вимогою учасників (засновників) юридичної особи або органу, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, проміжний баланс юридичної особи, що припиняється;

повертають державним органам свідоцтва, ліцензії та інші документи, печатки, штампи та інші цінності, які підлягають поверненню відповідно до законодавства;

передають у встановленому законодавством порядку документи, що підлягають обов'язковому зберіганню, відповідним архівним установам;

вживають заходів до проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в порядку, встановленому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців";

вживають інших заходів, пов'язаних з припиненням юридичної особи.

5. Комісія з припинення юридичної особи або ліквідатор підписують акт про вжиття заходів до припинення юридичної особи, ліквідаційний або розподільчий баланс, або передавальний акт.

Учасники (засновники) юридичної особи, орган або суд, що прийняли рішення про припинення юридичної особи, затверджують подані комісією з припинення або ліквідатором ліквідаційний або розподільчий баланс, або передавальний акт та акт про вжиття заходів до припинення юридичної особи.

6. Завдана членами комісії з припинення юридичної особи чи ліквідатором юридичної особи шкода цій юридичній особі (її засновникам, учасникам, акціонерам) відшкодовується в судовому порядку.

Стаття 106. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення юридичної особи

1. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення юридичної особи здійснюється за рішенням її учасників (засновників) або органу юридичної особи, уповноваженого на це установчими документами, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних органів державної влади.

Законом може бути передбачено надання згоди відповідних органів державної влади на припинення юридичної особи шляхом злиття або приєднання.";

6) у статті 107:

у назві слова "та перетворення" виключити;

у частині другій слова "або перетворення" виключити;

7) частину другу статті 108 викласти у такій редакції:

"2. При перетворенні за юридичною особою залишаються всі її права та обов'язки.";

8) статтю 109 викласти в такій редакції:

"Стаття 109. Виділ

1. Виділом є передача за розподільчим балансом частини майна, прав та обов'язків юридичної особи до однієї або кількох новостворених юридичних осіб.

У разі виділу юридична особа, яка передає частину свого майна, не припиняється.

2. Після прийняття рішення про виділ учасники (засновники) юридичної особи або орган, що прийняли рішення про виділ, складають та затверджують розподільчий баланс.

Суд, що прийняв рішення про виділ, визначає орган управління юридичної особи (засновника) або іншу особу, яка зобов'язана скласти та затвердити розподільчий баланс.";

9) у статті 110:

пункт 2 частини першої викласти в такій редакції:

"2) за рішенням суду з підстав, визначених законом.";

у частині другій:

абзац перший викласти в такій редакції:

"2. Вимога про ліквідацію юридичної особи може бути пред'явлена до суду уповноваженим органом державної влади, одним або кількома учасниками (засновниками) юридичної особи.";

абзац другий виключити;

10) доповнити частину другу статті 258 пунктом 8 такого змісту:

"8) про оскарження рішення органів господарського товариства.".

7. У Законі України "Про господарські товариства" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 49, ст. 682; 1992 р., N 48, ст. 662; 1995 р., N 14, ст. 90, ст. 93; 1998 р., N 18, ст. 89; 2001 р., N 31, ст. 146; 2003 р., N 30, ст. 247; 2004 р., N 13, ст. 181; 2005 р., N 48, ст. 480; 2006 р., N 8, ст. 88; 2007 р., N 33, ст. 440):

1) статтю 19 викласти в такій редакції:

"Стаття 19. Припинення товариства

Припинення товариства здійснюється у порядку, передбаченому Цивільним кодексом України та Господарським кодексом України.";

2) статті 20 і 22 виключити;

3) у пункті "ї" частини п'ятої статті 41, пункті "б" частини першої статті 42 та частині п'ятій статті 68 слово "діяльності" виключити;

4) доповнити Закон статтею 451 такого змісту:

"Стаття 451. Повторні загальні збори

У разі відсутності кворуму на річних загальних зборах скликаються повторні загальні збори. У разі відсутності кворуму на позачергових загальних зборах, що скликаються з ініціативи наглядової ради, можуть проводитися повторні загальні збори.

Кворум на повторних загальних зборах визначається відповідно до статті 41 цього Закону. Для кворуму на повторних загальних зборах необхідна присутність акціонерів, що мають відповідні до статуту товариства понад 50 відсотків голосів.

Повторні загальні збори проводяться не пізніше ніж протягом 20 днів після дати, встановленої для проведення загальних зборів, які не відбулися.

Повторні загальні збори проводяться за тим же порядком денним, що був затверджений для проведення загальних зборів, які не відбулися.

Про проведення повторних загальних зборів акціонери повідомляються не пізніше ніж за 10 днів до дати їх проведення в порядку, передбаченому статтею 43 цього Закону.".

8. У Законі України "Про державну податкову службу в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 15, ст. 84; 2005 р., N 10, ст. 187, N 17-19, ст. 267; 2009 р., N 18, ст. 247, N 38, ст. 536):

1) абзац перший пункту 17 частини першої статті 11 викласти в такій редакції:

"17) звертатися до судових органів із заявою (позовною заявою) щодо припинення юридичної особи або припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за наявності підстав, визначених Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".";

2) пункт 6 частини шостої статті 111 викласти в такій редакції:

"6) прийнято рішення про припинення юридичної особи або припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;".

9. У Законі України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 20, ст. 82; 1998 р., N 30-31, ст. 193; 2002 р., N 14, ст. 93; 2006 р., N 30, ст. 259; 2009 р., N 45, ст. 685):

1) у статті 1:

частину другу викласти в такій редакції:

"2. Суб'єктами правовідносин, які підлягають регулюванню цим Законом, є суб'єкти господарювання - юридичні особи (резиденти і нерезиденти), їх відокремлені підрозділи (філії, відділення, представництва тощо), що створюються без статусу юридичної особи, та фізичні особи - підприємці, які провадять господарську діяльність, передбачену частиною першою цієї статті.";

абзац перший пункту 2 частини третьої викласти в такій редакції:

"2) фізичних осіб - підприємців, які:";

2) у статті 2:

в абзаці шостому частини третьої слова "громадянина як суб'єкта підприємницької діяльності" замінити словами "фізичної особи -підприємця";

абзац третій частини четвертої викласти в такій редакції:

"витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;";

3) частину четверту статті 8 викласти в такій редакції:

"4. Посадові особи суб'єкта господарювання - юридичної особи та фізичні особи - підприємці у разі порушення вимог цього Закону притягаються до адміністративної відповідальності згідно із законом.";

4) у тексті Закону слова "структурні (відокремлені) підрозділи" в усіх відмінках і формах числа замінити словами "відокремлені підрозділи (філії, відділення, представництва тощо)" у відповідному відмінку і числі.

10. Доповнити статтю 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 51, ст. 292; 2004 р., N 13, ст. 181; 2005 р., N 42, ст. 466; 2006 р., N 13, ст. 110; 2009 р., N 23, ст. 278; із змінами, внесеними Законом України від 17 листопада 2009 року N 1720-IV) пунктом 33 такого змісту:

"33) подавати господарським судам експертний висновок у випадках, передбачених Господарським процесуальним кодексом України.".

11. Частину першу статті 9 Закону України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 15, ст. 67; 2004 р., N 38, ст. 474; 2008 р., N 50-51, ст. 384) доповнити абзацом такого змісту:

"Ведення реєстрів власників іменних цінних паперів акціонерних товариств з державною часткою понад 50 відсотків здійснюється юридичною особою, що утворена Кабінетом Міністрів України та одержала відповідну ліцензію Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.".

12. У Законі України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 42-43, ст. 378; 2002 р., N 33, ст. 235; 2003 р., N 28, ст. 210; 2005 р., N 48, ст. 480; 2006 р., N 1, ст. 18):

1) абзац другий частини другої статті 8 викласти в такій редакції:

"відомості про боржника не включені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;";

2) частину сьому статті 11 доповнити абзацом такого змісту:

"У разі порушення справи про банкрутство суб'єкта господарювання державного сектору економіки суддя надсилає ухвалу про порушення провадження у справі про банкрутство такого боржника органу державної контрольно-ревізійної служби, який зобов'язаний провести у тримісячний строк державний фінансовий аудит боржника з наданням копії відповідного звіту господарському суду, суб'єкту управління об'єктом державної власності та державному органу з питань банкрутства.";

3) частину другу статті 32 викласти у такій редакції:

"Якщо за результатами ліквідаційного балансу після задоволення вимог кредиторів не залишилося майна, господарський суд виносить ухвалу про ліквідацію юридичної особи - банкрута. Суд, що виніс ухвалу, надсилає її державному реєстратору за місцезнаходженням юридичної особи - банкрута для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи, а також власнику (органу, уповноваженому управляти майном), органам державної податкової служби за місцезнаходженням банкрута.";

4) пункт 1 частини першої статті 40 викласти в такій редакції:

"1) відомості про боржника не включені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;";

5) у частині четвертій та абзаці першому частини п'ятої статті 48 слова "ліквідаційна процедура" в усіх відмінках замінити словами "процедура припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця" у відповідному відмінку;

6) у статті 52:

частину першу після слів "відсутні за її" доповнити словами "місцем проживання або";

частину четверту виключити;

частину шосту викласти в такій редакції:

"У разі виявлення ліквідатором майна відсутнього боржника, визнаного банкрутом, він зобов'язаний подати клопотання до господарського суду про припинення процедури ліквідації, передбаченої цією статтею, і переходу до загальної процедури ліквідації, передбаченої цим Законом, про що суд може винести відповідне рішення.";

7) у тексті Закону слова "громадянин-підприємець" у всіх відмінках замінити словами "фізична особа - підприємець" у відповідному відмінку.

13. Частину четверту статті 10 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 36, ст. 299; 2007 р., N 32, ст. 416) викласти в такій редакції:

"До заяви про видачу ліцензії додається виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.".

14. У Законі України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 31-32, ст. 263; 2005 р., N 16, ст. 257, ст. 259, N 32, ст. 421; 2006 р., N 26, ст. 210, N 27, ст. 234, N 37, ст. 310; 2009 р., N 19, ст. 263; із змінами, внесеними Законом України від 17 листопада 2009 року N 1720-IV):

1) частину другу статті 4 доповнити абзацом такого змісту:

"Після проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи - підприємця, проведення будь-яких реєстраційних дій та внесення будь-яких записів до Єдиного державного реєстру державним реєстратором здійснюється виключно на підставі документів, що надійшли до державного реєстратора в порядку, встановленому законом, та з використанням відомостей з Єдиного державного реєстру і матеріалів реєстраційної справи юридичної особи або фізичної особи - підприємця.";

2) в абзацах другому і третьому частини третьої статті 11 слово "екземпляр" замінити словом "примірник";

3) у статті 17:

у частині другій:

в абзаці двадцять другому слово "дату" виключити, а слово "постановки" замінити словом "постановку";

в абзаці тридцять дев'ятому слова "здійснення зв'язку з юридичною особою" замінити словами "юридичну особу";

у частині четвертій:

в абзаці десятому слово "дату" виключити, а слово "постановки" замінити словом "постановку";

в абзаці двадцять третьому слова "здійснення зв'язку з фізичною особою - підприємцем" замінити словами "фізичну особу - підприємця";

4) статті 20 і 21 викласти в такій редакції:

"Стаття 20. Надання відомостей з Єдиного державного реєстру

1. Відомості, що містяться в Єдиному державному реєстрі, є відкритими і загальнодоступними, за винятком ідентифікаційних номерів фізичних осіб - платників податків та відомостей про відкриття та закриття рахунків, накладення та зняття арештів на рахунки та майно, а також відомостей, передбачених абзацом сороковим частини другої статті 17 цього Закону.

2. Відомості, що містяться в Єдиному державному реєстрі, надаються у формі виписки, витягу, довідки та інформації в електронному та паперовому вигляді.

3. Форма, зміст та порядок надання відомостей з Єдиного державного реєстру встановлюються спеціально уповноваженим органом з питань державної реєстрації. У випадках, визначених спеціально уповноваженим органом з питань державної реєстрації, відомості надаються на бланках суворої звітності за формою, встановленою зазначеним органом.

Порядок оформлення бланків суворої звітності визначається спеціально уповноваженим органом з питань державної реєстрації.

4. За видачу відомостей з Єдиного державного реєстру справляється плата, розмір та порядок внесення якої визначаються спеціально уповноваженим органом з питань державної реєстрації.

5. Кошти, що надходять в рахунок оплати послуг з видачі відомостей з Єдиного державного реєстру, спрямовуються на фінансування видатків, пов'язаних з його адмініструванням.

6. Документом про внесення плати за видачу відомостей з Єдиного державного реєстру є копія квитанції або платіжного доручення з відміткою установи банку.

7. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування звільняються від плати за видачу на їх запит відомостей з Єдиного державного реєстру, якщо такий запит подається у зв'язку із здійсненням ними повноважень, визначених законом.

Стаття 21. Виписка з Єдиного державного реєстру

1. Виписка з Єдиного державного реєстру - документ, що містить інформацію про юридичну особу або фізичну особу - підприємця та подається у разі потреби для її ідентифікації під час провадження господарської діяльності, а також документ, що підтверджує постановку юридичної особи або фізичної особи - підприємця на облік у відповідних органах, обов'язковість постановки на облік у яких встановлено законом.

Виписка з Єдиного державного реєстру видається юридичній особі або фізичній особі - підприємцю після надходження до Єдиного державного реєстру інформації про постановку на облік.

2. Виписка з Єдиного державного реєстру не видається за наявності в Реєстрі запису про:

відсутність підтвердження відомостей про юридичну особу чи фізичну особу - підприємця;

відсутність юридичної особи за її місцезнаходженням;

відсутність відомостей про фінансову звітність юридичної особи за рік, що передує тому, в якому подається запит.

3. Виписка з Єдиного державного реєстру чинна протягом тридцяти календарних днів після її видачі.

Виписка з Єдиного державного реєстру вважається такою, що втратила чинність, з дати внесення до Єдиного державного реєстру змін щодо відомостей, зазначених у виписці.

4. За одержання виписки з Єдиного державного реєстру вперше плата не справляється.";

5) у статті 22:

частину першу після слів "про виділ", доповнити словами "про перетворення,";

в абзаці першому частини тринадцятої після слова "втрату" доповнити словом "(пошкодження)", а слово "оригіналів" виключити;

після частини шостої доповнити статтю новою частиною сьомою такого змісту:

"7. Повідомлення про прийняття засновниками (учасниками), уповноваженим ними органом або судом рішення про перетворення повинне містити відомості про:

найменування юридичної особи;

ідентифікаційний код юридичної особи;

місцезнаходження юридичної особи;

дату прийняття рішення про перетворення, підставу для його прийняття;

місце та дату внесення запису щодо прийняття рішення про перетворення;

дату призначення та відомості про комісію з перетворення;

порядок і строк заявлення кредиторами вимог до юридичної особи у процесі перетворення.".

У зв'язку з цим частини сьому - двадцять першу вважати відповідно частинами восьмою - двадцять другою;

у частині восьмій слово "перетворення" виключити;

6) у частині шостій статті 25 слово "оригіналу" виключити;

7) у статті 29:

після частини дванадцятої доповнити статтю новою частиною тринадцятою такого змісту:

"13. Про залишення документів, які подані для проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, без розгляду засновнику або уповноваженій ним особі не пізніше наступного робочого дня з дати їх надходження державним реєстратором видаються (надсилаються рекомендованим листом з описом вкладення) документи, що подавалися для проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, відповідно до опису та відповідне повідомлення із зазначенням підстав залишення документів без розгляду.

Залишення без розгляду документів, які подавалися для проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, не перешкоджає засновнику або уповноваженій ним особі повторному зверненню до державного реєстратора в загальному порядку після усунення причин, що були підставою для залишення таких документів без розгляду.".

У зв'язку з цим частини тринадцяту - п'ятнадцяту вважати відповідно частинами чотирнадцятою - шістнадцятою;

частину п'ятнадцяту викласти в такій редакції:

"15. Державний реєстратор не пізніше наступного робочого дня з дати проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи повинен видати (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) заявнику один примірник змін до установчих документів у вигляді окремого додатка або один примірник змін до установчих документів, викладених у новій редакції, з відміткою державного реєстратора про проведення державної реєстрації змін до установчих документів та примірник оригіналів установчих документів у старій редакції з відміткою державного реєстратора про проведення державної реєстрації змін до таких документів та в той же день передати відповідним органам статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування відомості з реєстраційної картки для проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи із зазначенням номера та дати внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру.";

8) статтю 31 викласти в такій редакції:

"Стаття 31. Порядок скасування державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи на підставі судового рішення та порядок проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, пов'язаних з приведенням їх у відповідність з судовим рішенням

1. У разі постановлення судового рішення щодо скасування рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу про внесення змін до установчих документів юридичної особи або про визнання повністю або частково недійсними змін до установчих документів юридичної особи суд у день набрання законної сили судовим рішенням надсилає його юридичній особі - відповідачу для вжиття заходів до приведення установчих документів у відповідність з прийнятим судовим рішенням, а також державному реєстратору для внесення запису про судове рішення щодо скасування державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи.

Дата надходження відповідного судового рішення вноситься до журналу обліку реєстраційних дій.

У разі коли під час внесення запису про судове рішення щодо скасування державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи державний реєстратор встановлює, що в Єдиному державному реєстрі містяться відомості про реєстраційні дії, що проведені після реєстраційної дії, стосовно якої прийнято судове рішення щодо скасування її державної реєстрації, державний реєстратор зобов'язаний повідомити суд, який прийняв таке судове рішення.

На підставі повідомлення державного реєстратора суд, який прийняв рішення щодо скасування державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, приймає додаткове рішення про скасування також реєстраційних дій, що проведені після реєстраційної дії, стосовно якої прийнято судове рішення щодо скасування державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи.

Суд, який прийняв рішення щодо скасування державної реєстрації реєстраційних дій, що проведені після реєстраційної дії, стосовно якої прийнято судове рішення щодо скасування державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, у день набрання законної сили судовим рішенням надсилає його юридичній особі - відповідачу для вжиття заходів до приведення установчих документів у відповідність із судовим рішенням, а також державному реєстратору для внесення до Єдиного державного реєстру запису про судове рішення щодо скасування державної реєстрації реєстраційних дій, що проведені після реєстраційної дії, стосовно якої прийнято судове рішення щодо скасування державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи.

Державний реєстратор у строк, що не перевищує двох робочих днів з дати надходження судового рішення щодо скасування державної реєстрації реєстраційних дій, що проведені після реєстраційної дії, стосовно якої прийнято судове рішення щодо скасування державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, вносить до Єдиного державного реєстру записи щодо скасування державної реєстрації реєстраційних дій, що проведені після реєстраційної дії, стосовно якої прийнято судове рішення щодо скасування державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, та в той же день повідомляє органи статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування про внесення таких записів.

2. Документи, які подані для проведення державної реєстрації змін до установчих документів, пов'язаних з приведенням їх у відповідність із судовим рішенням, приймаються за описом, копія якого в день надходження документів видається (надсилається рекомендованим листом) засновнику або уповноваженій ним особі з відміткою про дату надходження документів.

Дата надходження документів, які подані для проведення державної реєстрації юридичної особи, вноситься до журналу обліку реєстраційних дій.

3. Державний реєстратор має право залишити без розгляду документи, які подані для проведення державної реєстрації змін до установчих документів, пов'язаних з приведенням їх у відповідність з прийнятим судовим рішенням, якщо:

документи подані за неналежним місцем проведення державної реєстрації;

документи не відповідають вимогам, які встановлені частинами першою, другою, четвертою - сьомою статті 8 та частиною п'ятою статті 10 цього Закону;

до державного реєстратора надійшло рішення суду щодо заборони проведення реєстраційних дій;

документи подані не в повному обсязі;

документи подані особою, яка не має на це повноважень;

в Єдиному державному реєстрі містяться відомості про реєстраційні дії, що проведені після реєстраційної дії, стосовно якої прийнято судове рішення щодо скасування її державної реєстрації.

4. Про залишення без розгляду документів, які подані для проведення державної реєстрації змін до установчих документів, пов'язаних з приведенням їх у відповідність із судовим рішенням, засновнику або уповноваженій ним особі не пізніше ніж наступного робочого дня з дати їх надходження державним реєстратором видаються (надсилається рекомендованим листом з описом вкладення) документи, що подавалися для проведення державної реєстрації юридичної особи, відповідно до опису та відповідне повідомлення із зазначенням підстав залишення документів без розгляду.

Залишення без розгляду документів, які подавалися для проведення державної реєстрації змін до установчих документів, пов'язаних з приведенням їх у відповідність із судовим рішенням, не перешкоджає повторному зверненню засновника або уповноваженою ним особи до державного реєстратора в загальному порядку після усунення причин, що були підставою для залишення цих документів без розгляду.

5. Державний реєстратор за відсутності підстав для залишення без розгляду документів, які подані для проведення державної реєстрації змін до установчих документів, пов'язаних з приведенням їх у відповідність із судовим рішенням, зобов'язаний перевірити ці документи на відсутність підстав для відмови у проведенні державної реєстрації змін до установчих документів, пов'язаних з приведенням їх у відповідність із судовим рішенням, відповідно до статті 30 цього Закону.

6. Перевірка на відсутність підстав для відмови у проведенні державної реєстрації змін до установчих документів, пов'язаних з приведенням їх у відповідність із судовим рішенням, відповідно до статті 30 цього Закону, здійснюється з використанням відомостей з Єдиного державного реєстру.

7. У разі відсутності підстав для відмови у проведенні державної реєстрації змін до установчих документів, пов'язаних з приведенням їх у відповідність із судовим рішенням, державний реєстратор повинен внести до Єдиного державного реєстру запис про проведення державної реєстрації змін до установчих документів, пов'язаних з приведенням їх у відповідність із судовим рішенням.

8. Дата внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації змін до установчих документів, пов'язаних з приведенням їх у відповідність із судовим рішенням, є датою державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи.

9. Строк державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи не повинен перевищувати три робочих дні з дати надходження документів для проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи.

10. Державний реєстратор у день проведення державної реєстрації змін до установчих документів, пов'язаних з приведенням їх у відповідність із судовим рішенням, зобов'язаний передати відповідним органам статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування відомості з реєстраційної картки на проведення державної реєстрації змін до установчих документів.";

9) у статті 32:

назву статті та частини другу - п'яту після слова "виділ" у всіх відмінках доповнити словом "перетворення" у відповідному відмінку;

частину першу після слів "шляхом виділу" доповнити словами "або перетворення", а після слів "розподільчого балансу" - словами "або передавального акта";

доповнити статтю частиною сьомою такого змісту:

"7. У разі перетворення юридичної особи до неї не застосовуються обмеження, встановлені частиною другою статті 35 цього Закону.

Перетворення вважається завершеним з моменту державної реєстрації новоутвореної юридичної особи.";

10) у частині першій статті 33 слова "перетворення (реорганізації)" виключити;

11) у частині третій статті 34 слова "злиття або" виключити;

12) частину другу статті 35 доповнити абзацом такого змісту:

"внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, що пов'язані із зміною місцезнаходження юридичної особи.";

13) у статті 36:

абзац четвертий частини першої викласти в такій редакції:

"примірник установчих документів або документ, що підтверджує внесення плати за публікацію у спеціалізованому друкованому засобі масової інформації повідомлення про втрату (пошкодження) установчих документів;";

у частині одинадцятій слово "оригіналу" виключити;

14) у статті 37:

у назві та абзацах першому і другому частини першої, частині шостій, абзаці першому частини сьомої і частині дев'ятій слова "або перетворення" виключити;

абзац четвертий частини першої викласти в такій редакції:

"примірник установчих документів або документ, що підтверджує внесення плати за публікацію у спеціалізованому друкованому засобі масової інформації повідомлення про втрату (пошкодження) установчих документів;";

частину третю виключити;

у частині п'ятій слово ",перетворення" виключити;

частину сьому доповнити абзацом такого змісту:

"якщо за даними Єдиного державного реєстру така юридична особа є засновником інших юридичних осіб.";

частину тринадцяту викласти в такій редакції:

"13. Поділ вважається завершеним з дати проведення державної реєстрації юридичних осіб, утворених в результаті поділу юридичної особи, що припиняється, та проведення державної реєстрації припинення юридичної особи, що припиняється у результаті поділу.";

частину п'ятнадцяту виключити;

15) абзац другий частини другої статті 38 викласти в такій редакції:

"визнання судом державної реєстрації юридичної особи недійсною на підставах, установлених законом;";

16) у частині сьомій статті 39 слово "оригіналу" замінити словом "примірника";

17) у частині четвертій статті 41 слово "оригіналу" замінити словом "примірника";

18) у статті 42:

у частині першій:

абзац перший після слів "та має ідентифікаційний номер" доповнити словами "і постійно проживає в Україні";

після абзацу третього доповнити новими абзацами такого змісту:

"копію документа, оформленого відповідно до вимог законодавства, що підтверджує місце проживання фізичної особи в Україні, видану відповідним органом;

копію паспорта громадянина України, якщо заявником є громадянин України, з одночасним пред'явленням паспорта;

копію паспортного документа з одночасним пред'явленням паспортного документа, та копію посвідки на постійне проживання в Україні, видану відповідним органом, якщо заявником є іноземець чи особа без громадянства;

копію посвідчення біженця, видану відповідним органом, якщо заявником є особа, якій надано в Україні статус біженця;".

У зв'язку з цим абзаци четвертий і п'ятий вважати відповідно абзацами восьмим і дев'ятим;

у частині другій:

в абзаці першому слова "повинна подати виключно особисто:" замінити словами "виключно особисто подає документи, визначені частиною першою цієї статті, за винятком копії довідки про включення заявника до Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів";

абзаци другий і третій виключити;

19) у статті 45:

частину другу після абзацу п'ятого доповнити новими абзацами такого змісту:

"копію документа, оформленого відповідно до вимог законодавства, що підтверджує місце проживання фізичної особи в Україні, видану відповідним органом;

копію паспорта громадянина України, якщо заявником є громадянин України, з одночасним пред'явленням паспорта;

копію паспортного документа з одночасним пред'явленням паспортного документа та копію посвідки на постійне проживання в Україні, видану відповідним органом, якщо заявником є іноземець чи особа без громадянства;

копію посвідчення біженця, видану відповідним органом, якщо заявником є особа, якій надано в Україні статус біженця.".

У зв'язку з цим абзац шостий вважати абзацом десятим;

20) доповнити Закон статтею 54 такого змісту:

"Стаття 54. Форс-мажорні обставини

1. До форс-мажорних обставин для цілей цього Закону належать надзвичайна і непереборна сила; надзвичайна ситуація (ураган, буря, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, землетрус, пожежа тощо); особливий період, в результаті яких пошкоджено обладнання комплексу Єдиного державного реєстру, що спричинило зупинення роботи Єдиного державного реєстру; або приміщення та/або робоче місце державного реєстратора, що спричинило неможливість проведення державним реєстратором державної реєстрації в установлені строки.

2. Про зупинення роботи Єдиного державного реєстру або неможливість проведення державним реєстратором державної реєстрації на підставі форс-мажорних обставин утвореною відповідно до чинного законодавства комісією складається акт в двох примірниках, один з яких в день складення надсилається спеціально уповноваженому органу з питань державної реєстрації.

3. Акт є документом, що підтверджує неможливість дотримання державним реєстратором строків проведення державної реєстрації у разі подання заявниками скарги щодо порушення державним реєстратором строків проведення державної реєстрації.

15. В абзаці восьмому частини першої статті 1 Закону України "Про рекламу" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 8, ст. 62; 2008 р., N 18, ст. 197) слова "суб'єкт підприємницької діяльності" замінити словами "фізична особа - підприємець".

16. Статтю 11 Закону України "Про управління об'єктами державної власності" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 46, ст. 456) доповнити частиною двадцять першою такого змісту:

"21. Облік прав власності на пакети акцій, що належать державі, а також ведення реєстрів власників іменних цінних паперів акціонерних товариств, частка держави у статутних капіталах яких перевищує 50 відсотків, здійснюється юридичною особою, що утворена Кабінетом Міністрів України та одержала відповідну ліцензію Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.".

17. Закон України "Про акціонерні товариства" (Відомості Верховної Ради України, 2008 р., N 50-51, ст. 384) доповнити статтею 471 такого змісту:

"Стаття 471. Повторні загальні збори

1. У разі відсутності кворуму на річних загальних зборах скликаються повторні загальні збори. У разі відсутності кворуму на позачергових загальних зборах, що скликаються з ініціативи наглядової ради, можуть проводитися повторні загальні збори.

Кворум на повторних загальних зборах визначається відповідно до статті 41 цього Закону. Для кворуму на повторних загальних зборах необхідна присутність акціонерів, що мають відповідно до статуту товариства понад 50 відсотків голосів.

2. Повторні загальні збори проводяться не пізніше ніж протягом 20 днів після дати, встановленої для проведення загальних зборів, які не відбулися.

Повторні загальні збори проводяться за тим же порядком денним, що був затверджений для проведення загальних зборів, які не відбулися.

3. Про проведення повторних загальних зборів акціонери повідомляються не пізніше ніж за 10 днів до дати їх проведення в порядку, передбаченому статтею 35 цього Закону.".

II. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос