Идет загрузка документа (35 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О янтаре

Проект закона Украины от 29.12.2009 № 5497
Дата рассмотрения: 10.07.2010 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про бурштин

Цей Закон визначає основні правові, економічні, організаційні та екологічні засади відносин та діяльності пов'язані з особливостями користування надрами для видобутку бурштину-сирцю, а також реалізацією, зберіганням, перевезенням, та обробкою бурштину-сирцю на території України з метою недопущення несанкціонованого видобутку бурштину-сирцю, забезпечення вимог охорони довкілля, розвитку галузі обробки бурштину-сирцю, підвищення зайнятості населення.

Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

бурштин-сирець - збірний термін, що об'єднує різновиди викопних скам'янілих смол придатних для використання в різних галузях;

геологічне вивчення бурштиноносних надр - комплекс робіт, що проводиться з метою вивчення геологічної будови і запасів бурштину-сирцю на певній території;

гірничий відвід - частина бурштиноносних надр, надана користувачам для розробки родовища бурштину-сирцю;

ділянка бурштиноносних надр - обмежена по площі частина земної кори, на яку у встановленому порядку надається спеціальний дозвіл на користування бурштиноносними надрами;

користувач бурштиноносними надрами - юридична або фізична особа, що має спеціальний дозвіл на користування бурштиноносними надрами з метою пошуку та видобутку бурштину-сирцю;

прояви бурштину-сирцю - місце виявлення шматків або зерен бурштину в природному заляганні;

родовище бурштину-сирцю - природне скупчення зближених покладів бурштинових руд;

розробка родовища бурштину-сирцю - технологічний процес вилучення з родовища бурштину-сирцю із застосуванням спеціальних технічних засобів або без їх застосування;

родовища та прояви бурштину-сирцю, які не мають промислового значення - родовища та прояви бурштину-сирцю розробка яких промисловим способом є економічно недоцільною, що встановлюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр;

спеціальний дозвіл на користування бурштиноносними надрами - документ, що видається у порядку передбаченому цим Законом і засвідчує право юридичної чи фізичної особи, якій цей документ виданий, на користування бурштиноносними надрами протягом часу, в межах наданої ділянки, на умовах, передбачених у цьому документі;

Стаття 2. Сфера дії Закону

Дія цього Закону поширюється на відносини пов'язані з особливостями користування надрами для геологічного вивчення бурштиноносних надр та видобутку бурштину-сирцю на родовищах та проявах, які на мають промислового значення, а також реалізацією, зберіганням, перевезенням, та обробкою бурштину-сирцю на території України, незалежно від форм власності господарюючих суб'єктів - учасників цих відносин.

Відносини, пов'язані з користуванням надрами для цілей не передбачених цим Законом регулюються Кодексом України про надра та іншими законодавчими актами України.

Стаття 3. Особливості і необхідність регулювання відносин у галузі видобутку бурштину-сирцю та поводження з ним

Регулювання відносин у галузі видобутку бурштину-сирцю та поводження з ним має особливості, пов'язані з об'єктивними обставинами, що виникли:

приповерхневе залягання бурштину-сирцю, як корисної копалини, що дозволяє вести його видобуток без застосування складної та потужної гірничодобувної техніки;

поширення явища незаконного видобутку бурштину-сирцю місцевим населенням на території практично всіх оцінених і розвіданих бурштиноносних родовищ;

порушення структури рельєфу, екологічного стану грунтів та гідрологічного режиму, знищення лісових ресурсів внаслідок проведення робіт по незаконному видобутку бурштину-сирцю;

відсутність спрощеного порядку отримання суб'єктами підприємницької діяльності спеціальних дозволів на користування бурштиноносними надрами на ділянках, які не мають промислового значення;

відсутність легального вітчизняного ринку бурштину-сирцю з вільним його обігом.

Стаття 4. Принципи державної політики у галузі видобутку бурштину-сирцю та поводження з ним

Державна політика у галузі видобутку бурштину-сирцю та поводження з ним базується на принципах:

державного управління у галузі видобутку бурштину-сирцю та поводження з ним;

державного регулювання у галузі видобутку бурштину-сирцю та поводження з ним;

створення умов для розвитку та підвищення ефективності діяльності суб'єктів господарювання у галузі видобутку бурштину-сирцю та поводження з ним;

забезпечення охорони довкілля у процесі видобутку бурштину-сирцю;

сприяння розвитку конкурентних відносин у галузі видобутку бурштину-сирцю та поводження з ним, підвищення зайнятості населення;

забезпечення раціонального використання надр в інтересах Українського народу і надрокористувачів;

взаємної відповідальності держави, органів місцевого самоврядування та суб'єктів господарювання у галузі видобутку бурштину-сирцю та поводження з ним;

РОЗДІЛ II. УПРАВЛІННЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ У ГАЛУЗІ ВИДОБУТКУ БУРШТИНУ-СИРЦЮ ТА ПОВОДЖЕННЯ З НИМ

Стаття 5. Державне управління та регулювання у галузі видобутку бурштину-сирцю та поводження з ним

Відання Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України у галузі видобутку бурштину-сирцю та поводження з ним визначаються в межах компетенції Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України у галузі геологічного вивчення, використання та охорони надр визначених Кодексом України про надра.

Затвердження нормативно-правових актів, які регламентують правила користування надрами на родовищах та проявах бурштину-сирцю, які не мають промислового значення.

Затвердження порядку та методики визначення родовищ бурштину-сирцю або їх ділянок розробка яких для гірничодобувних підприємств є економічно недоцільною.

Стаття 6. Компетенція центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища у галузі видобутку бурштину-сирцю та поводження з ним на родовищах та проявах, які не мають промислового значення

До відання центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища у галузі видобутку бурштину-сирцю та поводження з ним на родовищах та проявах, які не мають промислового значення, належить:

1) внесення пропозицій щодо формування та реалізації державної політики у галузі видобутку бурштину-сирцю та поводження з ним;

2) здійснення державного контролю за додержанням вимог природоохоронного законодавства у сфері охорони,захисту, використання та відтворення природних ресурсів;

3) забезпечення погодження територіальними підрозділами проектів надання у тимчасове короткострокове користування для розробки родовищ бурштину-сирцю земельних ділянок;

4) обмеження чи зупинення тимчасово в установленому порядку діяльності користувачів бурштиноносними надрами, якщо вона здійснюється з порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища;

5) вирішення інших питань відповідно до законодавства України.

Стаття 7. Компетенція спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр у галузі видобутку бурштину-сирцю та поводження з ним на родовищах та проявах, які не мають промислового значення

До відання спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр у галузі видобутку бурштину-сирцю та поводження з ним на родовищах та проявах, які не мають промислового значення, належить:

1) здійснення геологічного, гідрогеологічного, інженерно-геологічного та еколого-геологічного вивчення і картування геологічного середовища бурштиноносних надр;

2) здійснення моніторингу геологічного середовища бурштиноносних надр;

3) забезпечення охорони та раціонального користування надрами під час видобування бурштину-сирцю;

4) ведення державного кадастру родовищ і проявів бурштину-сирцю та державного балансу запасів бурштину-сирцю;

5) здійснення інших повноважень відповідно до діючого законодавства України.

Стаття 8. Компетенція обласних рад у галузі видобутку бурштину-сирцю та поводження з ним на родовищах та проявах, які не мають промислового значення

До відання обласних рад у галузі видобутку бурштину-сирцю та поводження з ним на родовищах та проявах, які не мають промислового значення, на їх території, у порядку встановленому цим Законом та іншими законодавчими актами України, належить:

1) надання надр у тимчасове короткострокове користування для розробки родовищ бурштину-сирцю на родовищах та проявах, які не мають промислового значення;

2) надання у тимчасове короткострокове користування для розробки родовищ бурштину-сирцю земельних ділянок за рахунок земель промисловості, лісового і водного фондів, що перебувають у державній власності;

3) погодження клопотань про надання надр у користування спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр для проведення робіт по геологічному вивченню надр;

4) розподіл між відповідним місцевими бюджетами платежів за надання спеціальних дозволів на користування бурштиноносними надрами на родовищах та проявах, які не мають промислового значення;

5) розробка, затвердження та реалізація місцевих програм раціонального використання і охорони бурштиноносних надр;

6) припинення права користування ділянкою бурштиноносних надр у випадках і в порядку, передбаченому цим Законом та іншими законодавчими актами України;

7) здійснення контролю за використанням та охороною бурштиноносних надр;

8) надання гірничих відводів для розробки родовищ бурштину-сирцю на родовищах та проявах, які не мають промислового значення;

9) вирішення інших питань у сфері регулювання гірничих та земельних відносин у межах своєї компетенції визначеної іншими законодавчими актами України.

Стаття 9. Компетенція сільських, селищних, міських рад у галузі видобутку бурштину-сирцю та поводження з ним на родовищах та проявах, які не мають промислового значення

До відання сільських, селищних, міських рад у галузі видобутку бурштину-сирцю та поводження з ним на родовищах та проявах, які не мають промислового значення, на їх території, у порядку встановленому цим Законом та іншими законодавчими актами України, належить:

1) надання у тимчасове короткострокове користування для розробки родовищ бурштину-сирцю земельних ділянок за рахунок земель промисловості, лісового і водного фондів, що перебувають у комунальній власності;

2) здійснення контролю за дотриманням користувачами бурштиноносних надр та громадянами зобов'язань щодо рекультивації і заліснення земельних ділянок, участь у здійсненні інших заходів щодо охорони, захисту і відтворення природних ресурсів;

3) вилучення земельних ділянок із земель комунальної власності наданих у тимчасове короткострокове користування для розробки родовищ бурштину-сирцю;

4) надання громадянам згоди на видобуток бурштину-сирцю на земельних ділянках, які є у приватній власності цих громадян і знаходяться на території цих рад;

5) право викупу у населення і користувачів бурштиноносних надр випадково знайденого або видобутого бурштину-сирцю для подальшої його реалізації або обробки і виготовлення виробів;

6) вирішення інших питань у сфері регулювання гірничих та земельних відносин у межах своєї компетенції визначеної іншими законодавчими актами України.

РОЗДІЛ III. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВІДНОСИН У ГАЛУЗІ ВИДОБУТКУ БУРШТИНУ-СИРЦЮ ТА ПОВОДЖЕННЯ З НИМ

Стаття 10. Користувачі бурштиноносних надр

Користувачами бурштиноносних надр на родовищах та проявах, які не мають промислового значення, можуть бути юридичні та фізичні особи.

Стаття 11. Види і строки користування бурштиноносними надрами

Бурштиноносні надра на родовищах та проявах, які не мають промислового значення, надаються у тимчасове короткострокове користування користувачам для видобутку бурштину-сирцю.

Строк тимчасового короткострокового користування бурштиноносними надрами для юридичних осіб встановлюється до п'яти років.

Строк тимчасового короткострокового користування бурштиноносними надрами для фізичних осіб встановлюється до трьох років.

Користувачі бурштиноносних надр на родовищах та проявах, які не мають промислового значення, мають право повернути отримані ділянки бурштиноносних надр достроково.

Стаття 12. Спеціальні дозволи на користування бурштиноносними надрами на родовищах та проявах, які не мають промислового значення (далі по тексту - спеціальні дозволи)

Спеціальні дозволи видаються обласними радами без проведення конкурсу безпосередньо за заявою претендента.

Спеціальний дозвіл надається на одну окрему ділянку бурштиноносних надр.

Якщо на одну ділянку бурштиноносних надр родовищ і проявів, яка не має промислового значення, подано дві і більше заяви, надання спеціального дозволу здійснюється на конкурсних умовах.

Порядок проведення конкурсу розробляється і затверджується обласною радою.

Спеціальний дозвіл містить зобов'язання користувача бурштиноносними надрами щодо:

- додержання Правил технічної експлуатації розробки бурштину-сирцю на родовищах та проявах, які не мають промислового значення;

- рекультивації земельних ділянок і обов'язкового заліснення порушених земель лісового фонду;

- подання до спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр один раз на квартал інформації про наявне у нього обладнання, яке використовується для видобутку бурштину та обсягів видобутого бурштину за формою, встановленою спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр.

Користувач бурштиноносних надр може отримати тільки один спеціальний дозвіл на відповідний термін.

Стаття 13. Правила технічної експлуатації розробки бурштину-сирцю на родовищах та проявах, які не мають промислового значення

Правила технічної експлуатації розробки бурштину-сирцю на родовищах та проявах, які не мають промислового значення (далі за текстом - Правила технічної експлуатації) встановлюються Кабінетом Міністрів України на строк не менше п'яти років.

Правила технічної експлуатації передбачають вимоги щодо охорони навколишнього природного середовища, охорони праці, безпечного для людей і майна ведення робіт.

Правила технічної експлуатації не передбачають здійснення користувачами бурштиноносних надр додаткових платежів та погоджень ніж ті, які передбачені цим Законом.

Стаття 14. Відмова у наданні спеціального дозволу

Спеціальний дозвіл не надається у разі, коли:

1) претендент відмовляється від виконання зобов'язань спеціального дозволу;

2) претендент порушував вимоги природоохоронного законодавства України в минулому;

3) претендент порушував порядок внесення плати за отримання спеціального дозволу у минулому;

4) претендент надав недостовірні або не повні відомості про себе;

5) неодноразові порушення умов спеціального дозволу, гірничого відводу, угоди на видобуток бурштину-сирцю з органами місцевого самоврядування у минулому;

6) земельна ділянка з проявами бурштину-сирцю знаходиться на території об'єкту природно-заповідного фонду.

Спори, що виникають у разі відмови у наданні спеціального дозволу вирішуються у судовому порядку.

Спеціальні дозволи, видані з порушенням встановленого порядку їх отримання, визнаються недійсними в судовому порядку.

Стаття 15. Зупинення дії спеціального дозволу

Дія спеціального дозволу може бути тимчасово зупинена центральним органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища, відповідною обласною радою безпосередньо або за поданням центрального органу виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр, органів державного гірничо-технічного, санітарного, екологічного, лісоохоронного контролю та органів місцевого самоврядування у разі:

1) порушення користувачем бурштиноносних надр умов спеціального дозволу;

2) порушення користувачем бурштиноносних надр у мов гірничого відводу;

3) неодноразового порушення вимог діючого законодавства України щодо охорони довкілля і раціонального використання бурштиноносних надр;

4) не внесення у встановлені терміни плати за спеціальний дозвіл.

Якщо користувач бурштиноносних надр не усунув зазначених у цій статті порушень у встановлені терміни, його спеціальний дозвіл анулюється органом, який надав цей дозвіл.

Стаття 16. Видобуток бурштину-сирцю громадянами на території земельних ділянок, які є у власності цих громадян

Видобуток бурштину-сирцю громадянами на території земельних ділянок, які є у власності цих громадян, здійснюється без отримання спеціального дозволу та гірничого відводу, але після укладення угоди з відповідною сільською, селищною або міською радою.

Угода має містити зобов'язання громадянина через визначений строк здійснити заходи рекультивації земель порушених внаслідок видобутку бурштину-сирцю та додержання Правил технічної експлуатації розробки бурштину-сирцю на родовищах та проявах, які не мають промислового значення.

Спори щодо дотримання сторонами умов угоди вирішуються у судовому порядку.

Стаття 17. Гірничий відвід

Гірничим відводом є частина надр на родовищах та проявах бурштину-сирцю, які не мають промислового значення, надана користувачам для розробки родовища бурштину-сирцю. Користування надрами за межами гірничого відводу забороняється.

Гірничі відводи для розробки родовищ та проявів бурштину-сирцю, які на мають промислового значення, надаються обласними радами і підлягають реєстрації в органах державного гірничого нагляду.

Реєстрацію гірничого відводу в органах державного гірничого нагляду здійснює обласна рада.

При наданні гірничих відводів для розробки родовищ та проявів бурштину-сирцю, які не мають промислового значення, вирішуються питання щодо правильності поділу родовищ та проявів бурштину-сирцю на окремі гірничі відводи з метою залишення для промислової розробки ділянок родовищ бурштину-сирцю, дотримання вимог безпеки під час проведення видобувних робіт, відвернення небезпеки для людей, майна та навколишнього природного середовища.

Видобуток бурштину-сирцю громадянами на території земельних ділянок, які є у власності цих громадян, здійснюється без отримання гірничого відводу.

РОЗДІЛ IV. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ КОРИСТУВАЧІВ БУРШТИНОНОСНИХ НАДР НА РОДОВИЩАХ ТА ПРОЯВАХ, ЯКІ НЕ МАЮТЬ ПРОМИСЛОВОГО ЗНАЧЕННЯ

Стаття 18. Права користувачів бурштиноносних надр на родовищах та проявах, які не мають промислового значення

Користувачі бурштиноносних надр на родовищах та проявах, які не мають промислового значення, мають право:

1) здійснювати на наданій їм ділянці надр розробку родовищ та проявів бурштину-сирцю згідно з умовами спеціального дозволу;

2) розпоряджатися видобутим бурштином-сирцем;

3) достроково повернути отриману ділянку бурштиноносних надр;

4) застосовувати технічні засоби у процесі видобутку бурштину-сирцю придбані у законному порядку;

5) самостійно здійснювати роботи за проектом рекультивації порушених земельних ділянок;

6) на першочергове продовження строку користування ділянкою бурштиноносних надр на родовищах та проявах, які не мають промислового значення, у разі повного дотримання вимог спеціального дозволу та гірничого відводу;

7) після закінчення строку дії спеціального дозволу подати заявку на отримання нового спеціального дозволу.

Стаття 19. Обов'язки користувачів бурштиноносних надр на родовищах та проявах, які не мають промислового значення

Користувачі бурштиноносних надр на родовищах та проявах, які не мають промислового значення, зобов'язані:

1) використовувати надра відповідно до цілей, для яких їх було надано;

2) забезпечувати повноту видобутку бурштину-сирцю;

3) безумовно дотримуватися вимог спеціального дозволу та гірничого відводу;

4) забезпечувати безпеку людей, майна та навколишнього природного середовища;

5) виконувати інші вимоги щодо користування надрами встановлені цим Законом та іншими законодавчими актами України.

Стаття 20. Права громадян, які видобувають бурштин-сирець на земельних ділянках, які є у власності цих громадян

Громадяни, які видобувають бурштин-сирець на земельних ділянках, які є у їх власності мають право:

1) розпоряджатися видобутим бурштином-сирцем;

2) застосовувати технічні засоби у процесі видобутку бурштину-сирцю придбані у законному порядку.

Стаття 21. Обов'язки громадян, які видобувають бурштин-сирець на земельних ділянках, які є у власності цих громадян

Громадяни, які видобувають бурштин-сирець на земельних ділянках, які є у їх власності зобов'язані:

1) використовувати надра виключно в цілях видобутку бурштину-сирцю;

2) виконувати умови угоди з відповідною сільською, селищною або міською радою;

3) дотримуватися Правил технічної експлуатації розробки бурштину-сирцю на родовищах та проявах, які не мають промислового значення;

4) приводити земельні ділянки, порушені при користування надрами, в стан відповідної початкової категорії земель.

Стаття 22. Плата за користування надрами

Користування бурштиноносними надрами на родовищах та проявах, які не мають промислового значення, а також видобування бурштину-сирцю громадянами на земельних ділянках, які є у власності цих громадян, здійснюється на безоплатній основі.

Надання спеціального дозволу є платним. Плата здійснюється власниками спеціальних дозволів щорічно протягом дії спеціального дозволу.

Плата за надання спеціального дозволу щорічно здійснюється у розмірі:

юридичними особами - 100 мінімальних неоподатковуваних мінімумів за 1 гектар площі наданої ділянки;

фізичними особами - 30 мінімальних неоподатковуваних мінімумів за 1 гектар площі наданої ділянки.

Плата за надання спеціального дозволу зараховується до цільового фонду відповідного обласного бюджету і розподіляється між місцевими бюджетами у такій пропорції:

30 відсотків до бюджету області;

30 відсотків до бюджету відповідного району;

40 відсотків до бюджету відповідного села, селища, міста.

Кошти отримані від плати за надання спеціального дозволу використовуються за цільовим призначенням на виконання природоохоронних заходів та здійснення охорони родовищ і проявів бурштину-сирцю.

Надання обласними, сільськими, селищними та міськими радами у термінове короткострокове користування земельних ділянок для видобутку бурштину-сирцю на родовищах та проявах, які на мають промислового значення здійснюється на безоплатній основі.

Збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, за користування бурштиноносними надрами на родовищах та проявах, які не мають промислового значення, а також видобування бурштину-сирцю громадянами на земельних ділянках, які є у власності цих громадян, не здійснюється.

РОЗДІЛ V. РЕГІОНАЛЬНІ ПРОГРАМИ РОЗРОБКИ РОДОВИЩ ТА ПРОЯВІВ БУРШТИНУ-СИРЦЮ, ЯКІ НЕ МАЮТЬ ПРОМИСЛОВОГО ЗНАЧЕННЯ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА

Стаття 23. Інформаційне забезпечення розробки регіональної програми перспективи користування бурштиноносними надрами на родовищах та проявах, які не мають промислового значення

Центральний орган виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр по кожному родовищу та прояву бурштину-сирцю, які занесені до Державного кадастру родовищ і проявів, визначає їх промислову цінність і встановлює межі ділянок цих родовищ і проявів, які не мають промислового значення. Сукупність відомостей щодо місця розташування цих ділянок, відносного вмісту бурштину-сирцю, гірничо-технічних, гідрогеологічних та інших характеристик становить геологічну інформацію щодо бурштиноносних надр на родовищах та проявах, які не мають промислового значення (далі за текстом - геологічна інформація).

Геологічна інформація по кожній області окремо передається центральним органом виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр відповідним обласним радам.

Стаття 24. Регіональна програма розробки родовищ та проявів бурштину-сирцю, які не мають промислового значення

Обласні ради приймають рішення про розробку регіональної (обласної) програми розробки родовищ та проявів бурштину-сирцю, які не мають промислового значення, і доручають землевпорядним організаціям на підставі геологічної інформації розробити землевпорядну проектну документацію використання земельних ділянок бурштиноносних надр.

У проектній документації визначаються межі земельних ділянок відповідних категорій земель, в межах яких знаходяться родовища та прояви бурштину -сирцю, які не мають промислового значення.

Проектна документація використання та план надання земельних ділянок бурштиноносних надр в межах відповідної області затверджується обласною радою і доводиться до відома громадян.

Розробка проектної документації використання земельних ділянок бурштиноносних надр здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів.

Обласні, сільські, селищні та міські ради надають земельні ділянки для користування бурштиноносним надрами на родовищах та проявах, які не мають промислового значення, у порядку передбаченому затвердженою проектною документацією та планом надання земельних ділянок бурштиноносних надр в межах відповідної області.

Стаття 25. Розміри земельних ділянок, які надаються у тимчасове короткострокове користування для видобутку бурштину на родовищах та проявах, які не мають промислового значення

Розміри земельних ділянок, які надаються у тимчасове короткострокове користування для видобутку бурштину на родовищах та проявах, які не мають промислового значення, встановлюються:

для юридичних осіб - до 5 гектарів;

для фізичних осіб - до 1 гектара.

Стаття 26. Ліцензування

Господарська діяльність юридичних, фізичних осіб - суб'єктів господарювання, а також окремих громадян, яка здійснюється щодо:

- видобутку бурштину-сирцю;

- обробці і виготовленню виробів з бурштину-сирцю;

- торгівлі виробами з бурштину

ліцензуванню не підлягає.

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Внести до Закону України "Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними" ( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1998, N 9, ст. 34) такі зміни:

У підпункті 3) Статті 1 Розділу I слова "бурштин в сировині" вилучити.

2. Внести до Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 25-26, ст. 131) такі зміни:

Розділ VIII доповнити статтею 2401 такого змісту:

"Стаття 2401. Порушення правил видобування, перевезення та реалізації бурштину

1. Незаконне видобування бурштину в сировині -

карається штрафом від п'ятисот до тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до двох років з конфіскацією вилученого бурштину сирцю та знарядь видобування.

2. Незаконне перевезення, зберігання та переробка бурштину в сировині, необробленому та обробленому вигляді -

карається штрафом від трьохсот до п'ятисот неоподаткованих мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до одного року з конфіскацією вилученого бурштину-сирцю та знарядь переробки.

3. Незаконна реалізація або незаконний вивіз бурштину в сировині, необробленому та обробленому вигляді за межі України -

карається обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк з конфіскацією вилученого бурштину сирцю.

4. Діяння передбачені частинами 1.2.3 цієї статті вчинені повторно або групою осіб за попередньою змовою -

карається позбавленням волі від п'яти до восьми років з конфіскацією бурштину-сирцю та знарядь переробки (видобування).".

3. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

4. Кабінету Міністрів України після опублікування цього Закону:

- у шестимісячний термін привести у відповідність з цим Законом свої нормативно-правові акти;

- у шестимісячний термін розробити і затвердити Правила технічної експлуатації розробки бурштину-сирцю на родовищах та проявах, які не мають промислового значення;

- протягом року розробити і затвердити Порядок та методику визначення родовищ корисних копалин або їх ділянок розробка яких для гірничодобувних підприємств є економічно недоцільною.

____________

Опрос