Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно сообщения лицам о проведении относительно них мер, временно ограничивающих права человека)

Проект закона Украины от 11.12.2009 № 5430
Дата рассмотрения: 11.12.2009 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ 

 Про внесення змін до деяких законів України (щодо повідомлення осіб про проведення стосовно них заходів, які тимчасово обмежують права людини)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України "Про оперативно-розшукову діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 22, ст. 30; 1998 р., N 26, ст. 149; 1999 р., N 4, ст. 35; 2000 р., N 10, ст. 79; 2001 р., N 14, ст. 72; 2002 р., N 33, ст. 236; 2003 р., N 27, ст. 209; 2003 р., N 45, ст. 357; 2004 р., N 8, ст. 66; 2006 р., N 14, ст. 116; 2009 р., N 36-37, ст. 511):

1) статтю 9 доповнити новою частиною дев'ятою такого змісту:

"Про факт проведення заходів, визначених частиною другою статті 8 цього Закону, керівник органу, підрозділ якого проводив такі заходи, письмово повідомляє особу, стосовно якої вони проводилися, у строки, визначені частиною третьою статті 92 цього Закону".

У зв'язку з цим частини дев'яту - шістнадцяту вважати відповідно частинами десятою - сімнадцятою;

2) статтю 92 доповнити новою частиною третьою такого змісту:

"Одночасно із закриттям оперативно-розшукової справи з підстав, передбачених пунктами 1 - 3, 5, 7, 8 частини першої цієї статті, особи, стосовно яких проводилися заходи, визначені частиною другою статті 8 цього Закону, повідомляються про факт проведення таких заходів. У разі закриття справи з підстав, передбачених пунктами 4, 6 частини першої цієї статті, повідомлення осіб здійснюється:

1) протягом шести місяців з дня закриття справи, якщо не було прийнято рішення про порушення за результатами оперативно-розшукової діяльності кримінальної справи або таке рішення було скасовано;

2) одночасно із закриттям кримінальної справи судом, прокурором, слідчим або органом дізнання або набранням законної сили вироком, постановою або ухвалою суду, якщо за результатами оперативно-розшукової діяльності було порушено кримінальну справу".

У зв'язку з цим частину третю вважати частиною четвертою.

2. У Законі України "Про контррозвідувальну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 12, ст. 89; 2003 р., N 27, ст. 209; 2006 р., N 14, ст. 116):

1) статтю 8 доповнити новими частинами одинадцятою та дванадцятою такого змісту:

"Одночасно із закриттям контррозвідувальної справи з підстав, передбачених пунктами 2, 6 частини десятої цієї статті, особи, стосовно яких проводилися заходи, визначені частиною другою статті 8 Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність", повідомляються про факт проведення таких заходів. У разі закриття справи з підстав, передбачених пунктами 1, 3, 4 частини десятої цієї статті, повідомлення осіб здійснюється:

1) протягом шести місяців з дня закриття справи, якщо не було прийнято рішення про порушення за результатами контррозвідувальної діяльності кримінальної справи або таке рішення було скасовано;

2) одночасно із закриттям кримінальної справи судом, прокурором, слідчим або органом дізнання або набранням законної сили вироком, постановою або ухвалою суду, якщо за результатами контррозвідувальної діяльності було порушено кримінальну справу.

У разі закриття справи з підстави, передбаченої пунктом 5 частини десятої цієї статті, повідомлення осіб про факт проведення заходів здійснюється одночасно із закриттям оперативно-розшукової справи, на підставі заведення якої було закрито контррозвідувальну справу, або протягом шести місяців з дня закриття такої оперативно-розшукової справи в порядку, встановленому Законом України "Про оперативно-розшукову діяльність".

У зв'язку з цим частини одинадцяту та дванадцяту вважати відповідно частинами тринадцятою та чотирнадцятою;

2) статтю 11 доповнити новою частиною п'ятою такого змісту:

"Про факт проведення в ході здійснення контррозвідувальної діяльності оперативно-розшукових заходів, визначених частиною другою статті 8 Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність", керівник органу, підрозділ якого проводив такі заходи, письмово повідомляє особу, стосовно якої вони проводилися, у строк, визначений частинами одинадцятою та дванадцятою статті 8 цього Закону".

У зв'язку з цим частину п'яту вважати частиною шостою.

II. Прикінцеві та перехідні положення.

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

3. Органам державної влади, підрозділи яких здійснюють оперативно-розшукову або контррозвідувальну діяльність, у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

 

Голова
Верховної Ради України

 
В. М. Литвин

Опрос